Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádková dramatika ‒ Čarodějnice II. část
Odborný článek

Pohádková dramatika ‒ Čarodějnice II. část

21. 3. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Michael Novotný

Anotace

Další díl inspirativního článku, který nabízí dramatické činnosti při práci s dětmi předškolního věku.

Úvod

Pokračování dramatizace tématu „Čarodějnice“, které je součástí našeho kulturního dědictví, a proto je myslím dobré jej s dětmi v mateřské škole probírat a zařadit jej do vzdělávací nabídky. Hry jsou nenáročné na pomůcky, a proto je lze aplikovat na vycházce nebo na zahradě mateřské školy. Historické téma pálení čarodějnic je v České republice velice populární a děti se na 30. dubna velmi těší. Inspirativní článek nabízí dramatické hry upravené a přiměřené věku předškolních dětí. Před každou lekcí doporučuji nějakou krátkou průpravno (pohybovou) hru.

Čarodějnice

Autor: Michael Novotný

Milé děti, koště není
jen a pouze k uklízení.
Ježibabám z pahorku
nahrazuje motorku.

1. Nové koště

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: sladit pohyb s říkankou, rychlost reakce
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: koště z proutků
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Než začneme hrát tuto dramatickou hru, je zapotřebí, aby se děti naučily rytmickou říkanku, kterou budou při hře říkat. Děti se postaví po obvodu kruhu (pokud chceme hru dětem ztížit, pak čelem ven z kruhu) a jedno dítě si vezme do obou rukou koště. Pak začnou děti reprodukovat říkanku:

Stará bába čarovala,
svým koštětem zamávala.
Podala ho druhé bábě,
a ta bába zase bábě.
Které koště zůstane,
tak ta z kola vypadne

(Autor: Michael Novotný)

Úkolem dětí je předávat si koště po směru hodinových ručiček v rytmu říkanky tak, že děti musí koště uchopit a podat dále oběma rukama. Komu koště zůstane v momentě, kdy se vysloví poslední slovo závěrečného verše, vypadává ze hry a odchází z kola ven. Hra končí v momentě, kdy ve hře zůstanou poslední dvě děti.

2. Čarodějnický oheň

Časová dotace: 1–2 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: koordinace pohybů
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

K podbarvení atmosféry této hry doporučuji použít CD s relaxační hudbou. Staré čarodějnice na pahorku si chtějí uvařit kouzelný lektvar a k tomu potřebují rozdělat oheň. Děti se na zemi stočí do klubíčka. Paní učitelka pustí relaxační hudbu a děti se začnou pomaličku „rozhořívat“. Nejprve začnou hýbat jedním prstem, poté dalším, celými dlaněmi, předloktím, rukama až rozhýbou celé tělo (oheň se rozhoří). U této hry lze využít techniky bočního vedení nebo narativní pantomimy.

3. Kouzelný lektvar

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: komunikativních vlastností, fantazie
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Děti se postaví po obvodu kruhu. Uprostřed kruhu před nimi je imaginární hrnec, do kterého bude každá čarodějnice vhazovat nějakou svoji ingredienci, a společně si uvaří kouzelný lektvar. Děti vhazují své přísady a zdůvodňují, proč zrovna tuto přísadu chtějí v lektvaru mít. Hra může pak vypadat nějak takto: „přidávám do kotle kopretinu, aby nám lektvar pěkně voněl“ nebo „přidávám do kotle krajáč mléka, abychom byly zdravé“ atd. Jako alternativu k této hře mohou děti do kotle házet přísady, které jim jsou nepříjemné, a říkat proč.

4. Bublání lektvaru

Časová dotace: 1–2 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: koordinace pohybů
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Tato pocitová hra je založena na spolupráci a absolutním sladění pohybů. Děti se postaví po obvodu kruhu a drží se za ruce. Společně všichni na jednou začnou hýbat rukama a pohupovat tělem (lektvar se začíná vařit). Tyto pohyby pak mohou děti doprovázet i zvuky bublajícího lektvaru. Při této hře je možné také použít relaxační, pomalou hudbu. V závěru pak můžeme dát dětem instrukci, ať nám předvedou, jak si představují, že lektvar chladne.

5. Lektvar se vaří

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 6 let
Cíl: rozvoj rychlosti reakce
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: míč
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Děti se postaví (pro větší obtížnost posadí) po obvodu kruhu. Doprostřed kruhu položíme míč (lektvar). Všichni nad lektvarem mávají rukama a bába Agáta (jedno předem určené dítě) povídá: „Kouzelný lektvar se vaří, a až se uvaří, tak jej vypije...“ A řekne buď jméno dítěte, anebo jméno čarodějnické. Dítě, které bylo vyvoláno, pak uchopí míč, řekne stop (na tento povel se ostatní děti, které mezi tím běží od středu kruhu, zastaví) a snaží se někoho „vybít“. Koho „vybije“, ten vezme imaginární sklenici s lektvarem, vypije jej a pantomimicky předvede, na co lektvar byl (na mládnutí, na růst, proti bolesti apod.), a ostatní se to snaží uhodnout. Pak se stává Agátou a v dalším kole říká říkanku on.

6. Kouzelná energie

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 6 let
Cíl: rozvoj rychlosti, koordinace pohybů
Počet dětí: dvě skupiny po max. 10 dětech
Pomůcky: koště z proutí
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Na čarodějném pahorku se chystá slet čarodějnic. Aby se tam všichni dostali, je potřeba nabít se energií. Děti rozdělíme do dvou skupin po maximálně deseti dětech. Skupiny se postaví naproti sobě čelem a chytí se za ruce (děti stojí vedle sebe bokem). Na konec každé řady položíme koště, které nám dá sílu. Na povel paní učitelky si odpředu dozadu budou děti předávat energii stisknutím ruky. Takto poslaná energie dojde až k poslednímu dítěti, které se dotkne koštěte a zavolá „AUAUAU“. Poté běží na začátek řady, kde začne opět posílat získanou energii. Vítězí to družstvo, které se vystřídá jako první.

Závěr

První hra tohoto dramatického bloku vyžaduje přesné dodržování pravidel, tzn. že každé dítě by mělo opravdu přebírat a předávat koště oběma rukama, jinak by se vám mohla hra zvrhnout v pořádnou melu. Také doporučuji dbát na to, aby při konci říkanky děti úmyslně nepřebíraly koště od svého kamaráda. Při dodržení těchto pravidel se děti budou určitě dobře bavit.

Hra „Čarodějnický oheň“ je náročná na sladění pohybů s hudbou. Důležité je, aby děti předvádějící oheň dělaly své pohyblo co nejpomaleji. Pokud ještě nemají děti s touto hrou zkušenosti, pak doporučuji boční vedení učitele nebo naraci.

Hra „Vaření lektvaru“ je velmi oblíbená improvizační hra. Je zajímavé sledovat, co vše si děti přejí v lektvaru mít. Doporučuji do hry dětem nezasahovat a nechat průchod ryze dětským nápadům.

Hra „Bublání lektvaru“ je založena hlavně na spolupráci. Zpočátku může být problém sladit pohyby, pokud je dětí hodně, ale až si tuto hru zahrajete vícekrát, pak děti získají jistotu a pohyby budou plynulé. Hru jsem doplnil o další úkol, aby děti předvedly, jak lektvar chladne. Pokud svým dětem v mateřské škole tento úkol také dáte, pak určitě budete jako já překvapeni, kolik variant chladnutí dovedou děti předvést.

Při hře „Lektvar se vaří“ budou zřejmě děti ze začátku potřebovat pomoc od paní učitelky tím, že jim řekne nějaké varianty toho, na co všechno by lektvar mohl být. Doporučuji poučit děti před hrou o bezpečnosti, aby mířily ostatním dětem spíše na nohy, nebo lépe použít molitanový míč.

Hra „Kouzelná energie“ je velmi vhodná také jako průpravná hra před začátkem dramatické lekce. S mojí třídou nehrajeme na vítěze, ale vhodnou motivací dávám důležitost i družstvu, které hru prohrálo. Nebojte se toho, že by měly děti tendenci hrát nepoctivě. Z vlastní zkušenosti vím, že se děti na stisk ruky těší a vědí, že nepoctivou hrou by se o něj připravily. S těmito dramatickými hrami mám velice pozitivní zkušenosti a mohu je učitelkám mateřských škol vřele doporučit jak pro využití v běžné každodenní vzdělávací nabídce, tak třeba i v kroužku tvořivé dramatiky.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
21. 3. 2012
Další díl seriálu dramatizovaných aktivit, které jsou promyšlené, cílevědomé a naplňují reformní představu. Nejedná se tedy pouze o "hry" pro děti, ale aktivity s jasným didaktickým cílem. Tento díl seriálu je zaměřen na dodržování pravidel, což není pro děti předškolního věku jednoduchá záležitost.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
  • Předškolní vzdělávání
  • Činnostní a občanské kompetence
  • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

Nutné pomůcky:

CD s relaxační hudbou, koště z proutí, míč