Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádková dramatika ‒ „Sněhová královna“, III. část
Odborný článek

Pohádková dramatika ‒ „Sněhová královna“, III. část

28. 3. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Michael Novotný

Anotace

Inspirativní článek na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena může sloužit učitelkám mateřských škol jako zásobník her tvořivé dramatiky.

Úvod

Druhý díl dramatických her motivovaných známou dětskou pohádkou Hanse Christiana Andersena „Sněhová královna“. Pohádkový příběh nabízí rozehrávání improvizací a nenásilnou formou nutí děti k přemýšlení nad jednotlivými částmi příběhu. Tyto své poznatky pak mohou velice dobře aplikovat do samotných dramatických činností. Článek může sloužit jako inspirace učitelkám mateřských škol jak v každodenní vzdělávací nabídce, tak i při kroužku tvořivé dramatiky. Hry jsou také nenáročné na pomůcky, a proto je můžeme snadno aplikovat v jakémkoli prostředí.

Sněhová královna

Autor: Michael Novotný

V zemi chladné, bez ohledu,
zlá královna vládne všem.
Místo srdce má kus ledu,
všechno zmrazí pohledem.

1. Barevné střepy

Časová dotace: 10–12 minut
Věková kategorie: 6 let
Cíl: rozvoj rychlosti, spolupráce, rozvoj komunikativních dovedností
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: papírové střípky s písmeny
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Před začátkem samotné hry si připravíme „barevné střepy“ třeba z barevných papírů a na každý střep napíšeme jedno písmeno (volíme taková písmena, která děti už znají). Děti můžeme rozdělit do skupin a na předem domluvený signál vytvoří děti kruh kolem jimi zvoleného písmene. Poté děti v jednotlivých skupinách vymýšlejí slovo začínající právě na jejich písmeno (u zdatnějších dětí můžeme zadat, že na dané písmenko má slovo končit). Druhá část hry probíhá tak, že paní učitelka řekne nějaké písmeno, a které dítě si k němu stoupne jako první, vymýšlí slovo začínající tímto písmenem. Další částí je pak souboj ve dvou skupinách dětí, kdy paní učitelka nechá obě skupiny dětí prohlédnout plochu s písmeny. Poté písmena obrátí popsanou stranou k zemi. Úkolem dětí ve skupinách je napsat na papír písmenka, která si zapamatovaly. A poslední částí je skládání slov z jednotlivých písmen opět ve skupinách.

2. Na soba

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj smyslového vnímání
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: rolnička nebo zvoneček
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Předem určíme jedno dítě, které odejde za dveře. Ostatní děti (soby) se postaví do řady, dají ruce za záda a domluví si nějaký pohyb (podupávání, kolíbání se apod.), který budou všichni společně během hry předvádět. Paní učitelka pak jednomu dítěti (sobovi) v řadě dá do ruky rolničku nebo zvoneček, se kterým bude dítě během hry zvonit. Úkolem dítěte, které bylo za dveřmi, je pak určit po sluchu, kdo je sob.

3. Klíč od sněhového království

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj paměti
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: 7–10 obrázků se zimní tematikou
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Paní učitelka rozmístí po herním prostoru 7–10 obrázků, které se vztahují k zimnímu období (například sněhulák, lyže, svetr, rukavice apod.). Děti mají za úkol vstoupit do sněhového království. K tomu, aby je tam paní učitelka pustila, je zapotřebí mít od sněhového království klíč. Ten získají, jen když si cestou do království zapamatují všechny obrázky, které cestou viděly, a vyjmenují je u brány paní učitelce. Hra se dá hrát i s menšími dětmi, když snížíme počet obrázků, které budou mít motiv lehce zapamatovatelný.

4. Ztracený střípek

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj smyslového vnímání, postřeh
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: dlouhý vlasec, korálek
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Děti se postaví po obvodu kruhu a paní učitelka jim dá vlasec, na kterém je navlečený korálek (pro ztížení je vhodnější skleněný průhledný korálek). První dítě v kruhu uchopí začátek vlasce a každé dítě po něm pak vlasec v místě, na kterém zrovna stojí. Úkolem dětí bude si posílat po vlasci korálek a schovávat jej v ruce. Jedno dítě bude mimo kruh a bude hádat, kdo má zrovna korálek schovaný v ruce.

5. Na sochaře

Časová dotace: 1–2 minuty
Věková kategorie: 6 let
Cíl: rozvoj smyslového vnímání a estetického vkusu
Počet dětí: dvojice
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Děti se před začátkem hry rozdělí do dvojic. Jedno dítě bude sochař a druhé dítě modelovací hmota. Úkolem sochaře je z hmoty vymodelovat nějakou sochu. Dítě, které bude modelovací hmotou, se úplně poddá svému sochaři. Děti potom hádají, co který sochař vytvořil. Děti se v rolích sochařů a modelovacích hmot vystřídají.

6. Kletba

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 6 let
Cíl: rozvoj komunikativních dovedností
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: zrcadlo
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Děti se posadí po obvodu kruhu. Paní učitelka dá prvnímu dítěti do ruky malé zrcadlo. Dítě se pak do zrcadla podívá a vyřkne nějakou kletbu, například „přeji Gerdě, aby Káje nikdy nenašla“. Pak předá zrcadlo dítěti po své pravé ruce, a to má za úkol kletbu jakýmkoli způsobem vyvrátit, například „ne, ne, Gerda Káje najde a společně se vrátí domů“. Další dítě v řadě pak pronáší další kletbu. Doporučuji, aby se všechny děti prostřídaly ve vyslovování kleteb i jejich vyvrácení tak, aby každé dítě řeklo jednou kletbu a jednou ji vyvrátilo.

7. Hola, hola, hej

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj rychlosti a postřehu
Počet dětí: sudý
Pomůcky: korálek
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Děti se postaví do řady na okraj hrací plochy a natáhnou ruce před sebe dlaněmi rozevřenými nahoru. Paní učitelka pak kolem dětí prochází a jednomu z nich vloží do ruky střípek (korálek). Dítě, které dostalo střípek do ruky, udělá krok vpřed a říká „hola, hola, hej, Káje ty hledej“ a poté vyběhne v před do hrací plochy. Ostatní děti se jej snaží chytit dříve, než doběhne na druhou stranu herního prostoru.

Závěr

Hra „Barevné střepy“ učí děti elementární činnosti předcházející čtení a psaní. Děti práce s písmeny velice baví a dovedou se do ní aktivně zapojovat. Mají snahu co nejlépe splnit zadaný úkol. Rozvíjíme tím u dětí i komunikativní dovednosti.

Při hře „Na soba“ je zajímavé sledovat, jaký systém odposlechu si děti volí. Některé dítě zůstane stát a naslouchá, jiné zase prochází pomalu kolem dětí (sobů) a další pak hned „vystřelí od boku“ nějaké jméno.

„Klíč od sněhového království“ je v mojí třídě předškolních dětí velice oblíbena. Dětem se líbí hry, které podněcují jejich přemýšlení. Tuto hru hrajeme dost často, jen si ji přemotivujeme k právě probíhajícímu tématu.

Hra „Ztracený střípek“ vyžaduje velkou zručnost a trpělivost dětí, než se naučí korálek na vlasci ovládat. Pokud se to naučí, určitě výsledek stojí za to.

„Na sochaře“ si hrají děti snad v každé mateřské škole. Velice dětmi vyhledávaná činnost, která rozvíjí dětskou představivost a fantazii. Některé děti mohou mít problém s doteky kamaráda, v takovém případě doporučuji je do hry nenutit. Mohou působit jako „hodnotitelé“, a kdo ví, třeba se jim hra zalíbí a svůj ostych nechají stranou.

Ve hře „Kletba“ je velmi důležité, aby si děti vyzkoušely jak pozitivní, tak negativní kletby. V asociačním kruhu pak s dětmi rozebírám, jaké pocity před zrcadlem měly.

Poslední hru bych doporučil spíše jako průpravnou v úvodní části lekce.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
28. 3. 2012
Autor v článku představuje další díl dramatických her pro děti předškolního věku motivovaných známou pohádkou Hanse Christiana Andersena „Sněhová královna“.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

Nutné pomůcky:

barevné (papírové) střepy s čísly, rolnička nebo zvoneček, 7-10 obrázků se zimní tématikou, dlouhý vlasec, korálek, zrcadlo