Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádková dramatika – „Sněhová královna“, I. část
Odborný článek

Pohádková dramatika – „Sněhová královna“, I. část

23. 3. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Tento inspirativní článek motivovaný pohádkou Hanse Christiana Andersena nabízí učitelkám mateřských škol zásobník dramatických her pro zimní období školního roku.

Úvod

Dramatické hry v tomto inspirativním článku jsou motivovány známou dětskou pohádkou Hanse Christiana Andersena „Sněhová královna“. I přesto, že skoro celý pohádkový příběh je protkán negací a zlem, dá se s ním velice dobře dramaticky pracovat. Dramatické techniky učí děti spolupracovat a řešit neobvyklé situace, které pohádkový příběh nabízí. Děti zde také rozpoznávají dobro a zlo a učí se prožitkem, což je pro ně daleko přínosnějším než to, co je jim zprostředkováno dospělými. Pro tvořivě dramatickou činnost je nezbytně nutné seznámit nejprve děti dobře se samotným příběhem. Nelze také opomenout fakt, že každé dramatické lekci by měla předcházet průpravná část. Já ve své třídě používám krátké pohybové hry. Článek může sloužit jako inspirace učitelkám mateřských škol jak v každodenní vzdělávací nabídce, tak i při kroužku tvořivé dramatiky. Hry jsou také nenáročné na pomůcky, a proto je můžeme snadno aplikovat v jakémkoli prostředí.

Sněhová královna

Autor Michael Novotný

V zemi chladné, bez ohledu,
zlá královna vládne všem.
Místo srdce má kus ledu,
všechno zmrazí pohledem.

1. Zrcadlo

Časová dotace: 1–2 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: improvizace, rozvoj pohybových dovedností, uvědomění si vlastního těla
Počet dětí: dvojice
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Při této hře děti pracují ve dvojicích. Dvě děti se postaví naproti sobě. Jedno dítě bude ztvárňovat zrcadlo a druhé dítě bude přesně kopírovat pohyby prvního (zrcadla). Před začátkem hry můžeme dětem dát instrukci (například úryvek z děje pohádky) a dítě představující zrcadlo se může svým osobitným způsobem pokusit tento děj ztvárnit. Další variantou může být, že děti nebudeme nijak instruovat, a rozehrají svoji vlastní improvizaci. Děti se v roli zrcadla vystřídají. Na závěr pak mohou své pocity děti vyjádřit v asociačním kruhu.

2. Střepy ze zrcadla

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: koordinace pohybů, rychlost
Počet dětí: dvě nebo více skupin po cca 6 dětech
Pomůcky: střepy z kartónového papíru, CD přehrávač
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry varianta a):

Před samotným začátkem hry si z bílého kartónového papíru nastříháme nebo nařežeme střepy z rozbitého zrcadla tak, aby vzniklo jakési puzzle, které potom budou děti skládat dohromady. Děti rozdělíme do dvou nebo více skupin po cca 6 dětech. Každé skupině v jejich herním prostoru rozprostřeme zpřeházeně jejich díl střepů ze zrcadla (skládačky z kartónového papíru). Úkolem každého družstva bude co nejrychleji složit své střepy.

Popis hry varianta b):

Z kartónového papíru nebo čtvrtek vystřihneme nebo vyřízneme díly (střepy ze zrcadla) tak, aby se daly složit za sebou do řady (díly řezejme různorodě, tzn. oblouky, zuby aj.). Poté děti opět rozdělíme do skupin po cca 6. Každé družstvo dostane své střepy ze zrcadla zpřeházeně. Úkolem každého družstva pak bude na povel paní učitelky co nejrychleji složit svoji dráhu z dílů, a až ji budou mít děti složenou, tak po ní po jednom přejít na druhou stranu.

Popis hry varianta c):

Střepy ze zrcadla rozmístíme po prostoru (střepů bude o jeden méně nežli je dětí). Děti se pak budou pohybovat mezi střepy po prostoru libovolným směrem a způsobem (poskoky, tanec, chůze aj.). Pro dokreslení atmosféry můžeme hru doprovodit hudbou z CD přehrávače. Hudba hraje a děti se pohybují, pokud hudba hrát přestane (paní učitelky ji vypne), děti se postaví každé na jeden střep. Na koho střep nezbude, vypadává ze hry. V dalším kole musíme zase odebrat jeden střep ze hry. Hra končí v momentě, kdy je ve hře jeden střep a dvě děti.

3. Co přináší zima

Časová dotace: 2–4 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: koordinace pohybů, rytmizace
Počet dětí: neomezeno
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Děti stojí po obvodu kruhu a drží se za ruce. Všechny děti se najednou zeptají „co přináší zima?“ a první dítě v pořadí si vymyslí odpověď, například „v zimě padá sníh“. Všechny děti pak tuto větu zopakují a v rytmu slabik jdou do kruhu a zpět. Poté hra pokračuje stejným způsobem a odpověď vymýšlí další dítě v pořadí.

4. Sníh, rampouch, sněhulák

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rytmizace, sladění pohybů rukou
Počet dětí: neomezeno
Pomůcky: tři obrázky (sníh, rampouch, sněhulák)
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Děti sedí na patách naproti paní učitelce. Paní učitelka má tři obrázky s jednoslabičným, dvouslabičným a trojslabičným názvem (sníh, rampouch, sněhulák). Postupně je ukazuje dětem a děti si plácají do stehen tolikrát, kolik slabik obsahuje dané slovo. Je důležité, aby při hře bylo absolutní ticho, abychom slyšeli pouze tleskání.

5. Když se královna zlobí, dělá…

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rytmizace, sladění pohybů rukou, improvizace
Počet dětí: neomezeno
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Děti se postaví po obvodu kruhu. Všechny děti pak najednou říkají: „Když se královna zlobí, dělá... První určené dítě pak předvede nějaký pohyb a všechny děti jej po něm zopakují. Potom pokračuje další dítě v pořadí. Dbejme na to, aby se všechny děti v předvádění vystřídaly.

6. Na sněhovou královnu

Časová dotace: 2–4 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj rychlosti, hledání volného prostoru, vyhýbání se
Počet dětí: neomezeno
Pomůcky: kouzelný předmět (kostka ze stavebnice, šátek aj.)
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Určíme jedno dítě, které bude sněhová královna, a to bude mít v ruce kouzelný předmět, který má kouzelnou moc. Sněhová královna má za úkol chytat ostatní děti. Koho se dotkne, ten zmrzne a zůstane stát na místě. Jako obdobu hry můžeme určit jedno dítě, které bude sluníčko, a po jeho dotyku děti opět rozmrznou. Hru lze motivovat tak, že děti, které jsou chytané, budou Kájové, a dítě, které má moc děti rozmrazit, je Gerda.

Závěr

Hra „Zrcadlo“ se mi velice osvědčila i s menšími dětmi (4 roky). Děti dovedou rozehrát improvizaci velice zajímavým způsobem a bylo pro mne velice přínosné hledat v improvizaci to, co děti chtěly pohyby vyjádřit. I přesto, že je příběh velice negativní, děti v drtivé většině předváděly pozitivní pohyby.

Všechny tři varianty hry „Střepy ze zrcadla“ doporučuji určitě ve vzdělávací nabídce vyzkoušet. Učí děti ohleduplnosti a rozvíjí hrubou motoriku a pohybové dovednosti.

Hra „Co přináší zima“ je vhodná i pro rozvoj řečových a komunikativních dovedností. Hra má spád a děti, které odpovídají později, by mohly mít problém s vymyšlením nějaké správné odpovědi, proto je nechme, ať odpoví jakkoli například „v zimě rostou jablka“. Není důležitá obsahová stránka ale sladění pohybů s rytmem.

Hru „Sníh, rampouch, sněhulák“ můžeme obměňovat například podle ročního období s tím, že pouze vyměníme obrázky.

Při hře „Když se královna zlobí, dělá...“ je zajímavé sledovat, jaké pohyby děti vymýšlejí. Někdy mají sklon kopírovat pohyby, které již předvedly děti před nimi, ale myslím si, že to není důležité. Pro starší děti můžeme přidat i čtyřslabičné slovo.

Poslední hra „Na sněhovou královnu“ je náročnější na bezpečnost, aby se děti nesrazily a dovedly se vyhýbat. Je vhodné volit větší herní prostor, který je však ohraničen.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 3. 2012
Inspirativní článek, který poukazuje na praktické využití dramatizace známého pohádkého příběhu v mateřské škole.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

střepy z kartónového papíru, CD přehrávač, tři obrázky (sníh, rampouch, sněhulák), kouzelný předmět (kostka ze stavebnice, šátek aj.)