Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Projekt – Vietnamský den
Odborný článek

Projekt – Vietnamský den

24. 4. 2012 Speciální vzdělávání
Autor
Ivana Spěváčková
Spoluautoři
Mgr. Kamila Strýčková
Mgr. Jana Ševčíková
Mgr. Janka Bodurková-Horanská
Jarmila Fořtová
Mgr. Lenka Mouleová

Anotace

Projekt Vietnamský den seznamuje žáky s vietnamskou menšinou žijící na území naší republiky. Ukazuje žákům její tradice a zvyklosti. Důraz je kladen na přiměřenost informací pro žáky s mentálním postižením a na jejich vlastní aktivitu během celodenního programu (např. vaření vietnamských jídel, sehrání vietnamské pohádky).

Naše škola leží v malém městě. I zde se ale žáci setkávají s vietnamskou komunitou. Na její přítomnost reagují různorodě – někteří přijímají odlišnost zcela samozřejmě, jiní spíše nedůvěřivě, další odmítavě. Celoškolní projekt Vietnamský den vznikl s cílem přiblížit žákům vietnamskou komunitu, její zvyklosti a zemi, odkud pochází.

Jedná se o jednodenní projekt, který realizuje průřezové téma Multikulturní výchova. Zasahuje do všech jeho okruhů – Kulturní rozdíly, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita a Princip sociálního smíru a solidarity. Dotýká se také vyučovacích předmětů český jazyk (např. cizojazyčné pohádky), zeměpis (Vietnam), občanská nauka (postoj k cizincům, jaké je žít v cizí zemi), pracovní výchova (práce v kuchyni, výroba loutek a další přiblížení Vietnamců a Vietnamu skrze pracovní činnosti), informatika (práce s internetem). Rozvíjeny jsou také klíčové kompetence žáků – kompetence pracovní (skrze pracovní činnosti), komunikativní (práce s textem, závěrečná prezentace), sociální a personální (práce ve skupině), občanské (uvědomění si rovnosti práv a povinností občanů bez ohledu na etnický původ). Vietnamský den navazuje na projekty Romský den a Slovenský den, které již v naší škole proběhly a které přibližovaly žákům další menšiny žijící v České republice.

Projekt je vytvořen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří pracují podle vzdělávacích programů určených pro žáky s lehkým a středně těžkým mentálním postižením.

Projekt proběhl během 5 vyučovacích hodin. První čtyři hodiny pracovali žáci se svými třídními učiteli. Poslední hodinu se sešli, aby ostatním spolužákům za pomoci svých učitelů prezentovali výsledky a průběh své práce.

1. stupeň

Projekt byl zaměřený na seznámení s vietnamskou komunitou žijící v České republice. Žáci využili své poznatky o zaměstnání, srozumitelnosti jazyka, odlišnosti vzhledu, o rozdílech i shodách v běžném životě. Dále se projekt u nejmladších žáků soustředil na vietnamské pohádky.

1. část

 • Motivace: Všechny děti mají rády pohádky. Ti, kteří umějí číst, si je čtou. Ti, kteří to ještě neumí číst, je rádi poslouchají, nebo si prohlíží jejich ilustrace. Stejné je to i v jiných zemích, i u obyvatel cizí národnosti, kteří žijí v České republice. My si dnes budeme povídat o tom, co víme o vietnamské komunitě v naší zemi. Vietnamské děti, stejně jako české děti, mají rády pohádky. My známe řadu českých pohádek, ale zná někdo pohádku vietnamskou? My si dnes jednu poslechneme.
 • Pomůcky: mapa světa – pěnová maxi skládačka
 • Průběh: Žáci 4. a 5. ročníku sestaví z pěnové skládačky mapu světa. Společně si ukážeme jednotlivé světadíly. Vyhledáme, kde leží Česká republika (Evropa) a kde leží Vietnam (Asie). Povídáme si o vzdálenosti obou zemí. O tom, že řada Vietnamců se narodila už v České republice, někteří chodí i do naší školy. Žáci uplatňují své poznatky o rozdílnostech v češtině a vietnamštině, rozdílnosti ve vzhledu Evropanů a Asiatů, o zaměstnání, vzdělání vietnamské menšiny v České republice.

2. část

 • Motivace: Přečteme si pohádku „Krokodýl, člověk a zajíc“ z knihy „Pohádky rýžových polí“. Společně si vyrobíme loutky a pohádku si zahrajeme.
 • Pomůcky: kniha Pohádky rýžových polí. 1. vyd. Praha: Albatros, 1975 (z původních originálů přeložili Iva a Odolen Klinderovi, v knize není uvedený autor ani ISBN), tuší předkreslené postavy ze zvolené pohádky, pastely k vybarvení, nůžky, lepidlo, papírové válečky pro upevnění loutek (typ loutky – manekýn)
 • Průběh: Všichni společně poslouchají pohádku. Následuje povídání o obsahu pohádky a objasnění všech dotazů, potom si žáci pohádku znovu převypráví a toto vyprávění doplní o připravené předkreslené obrázky k pohádce. Poté, se žáci rozdělí do menších skupin. Rozdělí si kartony s obrázky k vybarvení a vystřižení. Pracují vždy společně 2–3 žáci na jednom kartonu. Ty jsou rozdělené do skupin podle náročnosti barvení a stříhání. Žáci si připomenou nedávnou návštěvu Muzea loutek v Plzni. Starší žáci pojmenovávají druhy loutek, které viděli, a určují, jaký typ loutky budou vyrábět. Následuje vybarvení za použití pastelů a vystřižení loutky z kartonu ve skupinách. Žáci sestaví ve skupině svou loutku (typ – manekýn).

3. část

 • Motivace: Budeme hrát pohádku pro radost sobě i druhým.
 • Pomůcky: loutky, vyrobené rekvizity, zvoneček
 • Průběh: Žáci si zkouší každý svou roli, nacvičují zjednodušený text pro jednotlivé postavy i pohyb s loutkou. Svou roli žáci získají podle toho, jakou loutku v předchozí aktivitě vyráběli. Roli se snaží naučit každý, žáci se střídají. Žákyně 1. ročníku má za úkol ohlásit začátek a konec pohádky pomocí zvonečku.

4. část

 • Motivace: Připravili jsme pro vás, podívejte se na pohádku.
 • Pomůcky: kniha vietnamských pohádek k prohlédnutí, vše pro hraní pohádky, odvaha vystoupit před ostatními
 • Průběh: Ukázka pohádkové knihy. Předvedení divadelního pohádkového představení žákům ostatních ročníků při závěrečné prezentaci.
Autor díla: Ivana Spěváčková
 Vietnamská pohádka – divadlo sehrané nejmladšími žáky

2. stupeň

1. část

 • Motivace: Dnes se budeme zabývat národnostními menšinami v našem státě. V minulých projektech jsme se věnovali menšinám – Slovákům, Romům. Zamyslete se nad tím, co všechno vás napadne, když se řekne Vietnamci.
 • Pomůcky: balicí papír, barevný papír, fixy, nůžky
 • Průběh: Učitel dá na lavici velký balicí papír. Každý žák si vezme barevný papír a na něj napíše, co ví o Vietnamcích, o jejich zvycích, jídlech a kultuře. Jakmile mají žáci napsané vše, co vědí, nalepí svůj barevný papír na balicí papír. Tím nám vznikne myšlenková mapa. Společně s žáky prodiskutujeme jejich poznatky.

2. část

 • Motivace: Na základě našich poznatků jsme dospěli k závěru, že musíme naše znalosti rozšířit. Pojďme zjistit, kde vlastně Vietnam leží, jaké je tam podnebí, jaká jsou tam největší města, řeky, pohoří, kulturní zvyky, tradice a jídla.
 • Pomůcky: lepidlo, nůžky, čtvrtky, kreslící potřeby, internet – použité internetové stránky:
 • Průběh: Žáci se rozdělí losem do pěti skupin. První skupina bude mít za úkol vyhledat na zeměpisné mapě Vietnam a zakreslit mapu na velký balicí papír. Do mapy vyznačí řeky, pohoří a velká města. Druhá skupina bude mít za úkol vyhledat základní informace o městech, které žáci sami vyberou, zapíší na papír a ten pak nalepí do vytvořené mapy. Tyto informace doplní fotografiemi jednotlivých měst. Úkolem třetí skupiny bude vyhledat zajímavá přírodní místa, napsat o nich základní informace, vyhledat fotografie a doplnit je do mapy. Čtvrtá skupina bude vařit ve školní kuchyni vietnamské jídlo – Vietnamské jarní závitky. Poslední – pátá skupina – má za úkol zjistit, jaké mají Vietnamci tradice a zvyky, které jsou odlišné od těch našich.

Recept:

Na výrobu závitků si připravíme:

  • 0,5 kg mletého masa
  • 1 balíček slabých rýžových nudlí
  • 1 balíček rýžového papíru
  • 1 mrkev
  • 1 kedluben
  • 1 středně velká cibule
  • 5 ks hub Jidášovo ucho
  • 8 ks hub šiitaké
  • 3 vejce
  • 1 lžíce rybí omáčky
  • olej
  • Podravka
 • Postup: Ještě před tím, než začneme připravovat náplň do závitků, dáme Jidášovo ucho na půl hodiny do teplé vody, aby nám houby změkly. Druhé houby šiitaké jsou také tvrdé, ale ty musíme 10 minut povařit. Vezmeme si velkou mísu, ve které připravíme náplň do závitků. Do mísy dáme mleté maso, které osolíme (můžeme použít Podravku), poté přidáme lžíci rybí omáčky. S rybí omáčkou pracujeme opatrně, protože je velmi výrazná a větší množství by zkazilo chuť jídla. Potom nastrouháme na větším struhadle cibuli, mrkev i kedluben, změklé houby nakrájíme na nudličky a vše přidáme do mísy. Pak vezmeme rýžové nudle, které nevaříme, pouze je na chvilku namočíme do teplé vody, aby také trochu změkly. Rýžové nudle nastříháme na menší kousky a promícháme je s ostatními surovinami. Nakonec přidáme vajíčka. Tím máme náplň do závitků připravenou. Vezmeme rýžový papír a začneme vytvářet závitky. Každý papír zvlášť musíme na malou chviličku ponořit do vody, aby změkl a šel tvarovat. Musíme dát pozor na to, aby nebyl dlouho namočen, jinak se nám bude trhat a závitek nepůjde zabalit. Namočíme papír, na jeho okraj položíme trochu masové směsi a zabalíme jako palačinku. Přehneme také okraje po stranách, aby směs při smažení nevytekla. Smažíme na rozpáleném oleji nebo ve fritéze, až je závitek opečený. Ihned podáváme. Velmi dobré je závitek namáčet do sladkokyselé omáčky.

Autor díla: Ivana Spěváčková
Vietnamské jarní závitky připravené k ochutnávce

 
3. část

 • Motivace: V této chvíli jste získali mnoho informací, o které byste se měli podělit s ostatními spolužáky. K tomu můžete využít mapu, kterou jste společně vytvořili.
 • Průběh: Žáci postupně po skupinách seznamují ostatní spolužáky s informacemi, které získali.

4. část

 • Motivace: Teď se půjdeme podělit o své vědomosti s ostatními žáky naší školy.
 • Průběh: Všichni žáci a učitelé se sejdou v jedné třídě k závěrečné prezentaci a k ochutnání Vietnamských jarních závitků.

Autor díla: Ivana Spěváčková
Prezentace práce žáků 2. stupně.


Třída vzdělávající žáky se středně těžkým mentálním postižením

Každý žák se na společné práci a společném výsledku podílí adekvátně svým možnostem. Ve třídě spolu s učitelkou působí asistentka pedagoga.

1. část

 • Motivace: O kom budeme dnes mluvit? To vám prozradí puzzle, až se vám jej podaří poskládat.
 • Pomůcky: papíry, lepidla, puzzle pro každého žáka (dvojici nebo skupinu) vytvořené předem učitelem (rozstříhaný barevný obrázek)
 • Průběh: Každý žák (případně dvojice nebo skupiny) dostane puzzle – rozstříhaný obrázek zachycující vietnamskou rodinu, dívku, chlapce, dítě... (každý obrázek je jiný). Žáci obrázky poskládají a přilepí na papír. Jejich úkolem je odpovědět na otázku: Jak jste poznali, že budeme mluvit o Vietnamcích? Při pohledu na své obrázky žáci popisují vzhled, který je pro Vietnamce typický a na jehož základě je poznali. Úkolem učitele je objasnit důvod šikmo posazených očí a vysvětlit žákům, že lidé mají různou barvu pleti a proč tomu tak je.

2. část

 • Motivace: Proč myslíte, že se člověk rozhodne žít v cizí zemi? Jaké potíže ho mohou potkat?
 • Pomůcky: tabule, křída (nebo papír, psací potřeby)
 • Průběh: Brainstorming. Žáci vymýšlejí různé důvody, proč se člověk může rozhodnout žít v cizí zemi. Učitel důvody zapisuje. Poté zapsané nápady diskutujeme. Stejným způsobem postupujeme i u otázky, jaké potíže mohou pro tohoto člověka nastat. Učitel se snaží o to, aby se žáci do role cizince vžili a pochopili, že žít v cizí zemi není vždy snadné.

3. část

 • Motivace: Co všechno o Vietnamu a Vietnamcích víte, co jste kdy slyšeli? Teď máte 20minut (nebo jiný předem určený čas) na to, abyste našli co nejvíce informací na internetu.
 • Pomůcky: internet, papíry, psací potřeby
 • Postup: Žáky rozděláme do několika skupin (v závislosti na počtu žáků a na počtu dostupných počítačů vybavených přístupem na internet). Každá skupina hledá a zapisuje informace.

4. část:

 • Motivace: Co vše víte o Vietnamu a Vietnamcích teď?
 • Pomůcky: zápisky s vyhledanými informacemi, atlas světa nebo mapa, předem připravené zápisky učitele, literatura
 • Průběh: Skupiny si sdělují své poznatky. Učitel informace doplňuje  a popisuje rozdíly mezi našimi zvyklostmi a zvyklostmi Vietnamců. Můžeme použít například KOCOUREK, J. Poznáváme svět dětí z Vietnamu. 1. vyd. Plzeň: Foto & Tisk Znamenaný, 2002. ISBN 80-902017-9-2 nebo www.klubhanoi.cz , www.asimilovani.estranky.cz.

5. část:

 • Motivace: Mluvili jsme o vietnamském jídle. Jedno takové si teď půjdeme uvařit a sníme ho tak, jak by to udělali ve Vietnamu – hůlkami.
 • Pomůcky: vybavená cvičná kuchyně, ingredience pro přípravu vietnamských restovaných nudlí, pár hůlek pro každého žáka
 • Průběh: Po příchodu do cvičné kuchyně poučíme žáky o bezpečnosti, prohlédneme si jednotlivé suroviny, které budeme potřebovat a naučíme se držet jídelní hůlky. S přípravou jídla postupujeme podle návodu:

Recept:

  • 250 g vietnamských pšeničných nudlí
  • 2 lžíce sójové omáčky
  • 1 lžíce grilovacího koření
  • 1 lžíce vegety
  • 1 lžíce oleje
  • olej na smažení
  • voda
 • Postup: Nudle vložíme do vroucí vody a vaříme je 2 minuty. Poté je scedíme, propláchneme studenou vodou a necháme oschnout. Oschlé nudle promastíme olejem a restujeme cca 3 minuty v malém množství oleje. Během restování nudle stále mícháme a čechráme. Orestované nudle dochutíme vegetou, grilovacím kořením a sójovou omáčkou. Vše důkladně promícháme. Hotové nudle rozdělíme na talíře a sesedneme s žáky ke stolu. Pokusíme se vše sníst hůlkami. Tato část projektu sklidila mezi žáky největší úspěch. Boj s hůlkami je pobavil a překvapilo je také, jak bylo jednoduše připravené jídlo chutné. Nezbylo nic ☺. Uvedený recept stačil pro 6 lidí.

Autor díla: Ivana Spěváčková
Vietnamské restované nudle zkoušíme jíst hůlkami

Autor díla: Ivana Spěváčková
Stolování ve cvičné kuchyni


6. část:

 • Motivace: A po dobrém jídle trocha opakování. Co všechno si pamatujeme?
 • Pomůcky: herní plán na velkém balicím papíru, připravené otázky, lepidla, fixy, nastříhané papíry velikosti políček na herním plánu
 • Průběh: Žáky opět rozdělíme do skupin (do dvojic). Skupina si vybere číslo, získá otázku a napíše odpověď. Pro psaní odpovědí máme připravené fixy a nastříhané papíry o velikosti políček hracího archu. Správně napsanou odpověď žáci nalepí do příslušného políčka. Pro zpracování odpovědí mají žáci k dispozici zápisky ze 3. úkolu (ze 3. části) i zpracované poznámky učitele. Jakmile skupina zpracuje svou otázku, vybírá si další. Skupiny pracují nezávisle na sobě. Některá políčka můžeme zpestřit nalepením tematického obrázku, pokud si jej předem připravíme (máme-li k dispozici tiskárnu, mohou obrázky na internetu vyhledat žáci).
 • Ukázka herního plánu:
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
 • Otázky a odpovědi:

1) Nakresli vlajku Vietnamu a napiš oficiální název státu. (Vietnamská socialistická republika)

2) Jak se ve Vietnamu mluví? (vietnamsky)

3) Jaké náboženství vyznává většina lidí ve Vietnamu? (buddhismus)

4) Co se ve Vietnamu pěstuje? (rýže, káva, bambus)

5) Jakou měnou se ve Vietnamu platí? (dong)

6) Co lidé ve Vietnamu rádi jedí? (jarní závitky, rýžové nudle)

7) Co Vietnamci jedí a pro nás je to úplně nepředstavitelné? (kachní embrya, hadí krev, brouky, psí maso)

8) Co Vietnamci rádi pijí? (ovocné šťávy, kávu, čaj, pivo, rýžové víno)

9) Čím lidé ve Vietnamu jedí? (jídelními hůlkami)

10) Napiš výrazný povahový rys Vietnamců. (pracovitost)

11) Jaké sporty mají Vietnamci rádi? (hlavně badminton, také tenis, ping-pong, volejbal, fotbal)

12) Jaký vztah mají Vietnamci ke svým předkům? (uctívají je)

13) Proč Vietnamky nosí slunečníky? (chtějí být neopálené)

14) Jaký je nejvýznamnější svátek, který se ve Vietnamu slaví? (Tet – Nový rok)

5) Jaký vztah mají Vietnamci ke vzdělání? (považují ho za velmi důležité)

16) Jak se Vietnamci chovají na veřejnosti? (jsou tiší, klidní, kladou důraz na společenské vystupování)

17–20) Napište jeden vietnamský zvyk. (např. úsměv často znamená nerozumím, cizí člověk nemá hladit děti po hlavě, na veřejnosti se nesmí smrkat, na veřejnosti jsou tiší, kladou důraz na upravený zevnějšek a upravené oblečení atd.)

Autor díla: Ivana Spěváčková
Práce s herním plánem – shrnutí poznatků z celého dne


7. část

 • Motivace: Vietnamci nosí při obhospodařování svých rýžových polí na hlavě klobouk. Ten si teď zkusíme vyrobit.
 • Pomůcky: velké čtvrtky, psací potřeby, nůžky, stuha, děrovačka, šablona, lepidlo
 • Průběh: Každý žák si na čtvrtku obkreslí šablonu ve tvaru kruhové výseče a vystřihne. Žáci klobouk popíší a pokreslí novými poznatky, které během projektu získali. Poté klobouk slepíme, děrovačkou vyrazíme otvory na stuhu a stuhu připevníme. Stuhy si žáci zaváží pod bradou, aby jim klobouky nepadaly. Tuto část projektu můžeme realizovat také následující den jako jeho doznění.

Autor díla: Ivana Spěváčková
Vietnamský klobouk.

 
8. část

 • Motivace: Teď se půjdeme podělit o své zážitky a poznatky se žáky ostatních tříd.
 • Průběh: Žáci všech tříd se sejdou v jedné místnosti a prezentují výsledky své práce.

Autor díla: Ivana Spěváčková
Závěrečná prezentace

Závěr:

Celý projekt byl žáky i učiteli hodnocen pozitivně. Velký ohlas sklidila vietnamská pohádka sehraná nejmladšími žáky. Úspěch měla také příprava vietnamských jídel. Své zážitky z Vietnamského dne shrnuli žáci v příspěvcích pro školní časopis, které zpracovali ve vyučovacích hodinách českého jazyka a informatiky.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivana Spěváčková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
24. 4. 2012
Pěkně zpracované téma multikulturní výchovy - prakticky vedený projekt vhodný nejen pro speciální školy.

Hodnocení od uživatelů

Lenka Říhová
24. 4. 2012, 19:07
Děkuji za inspirativní a podrobný článek. 

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence pracovní
 • je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní rozdíly

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Potřebné pomůcky jsou popsané u jednotlivých aktivit.