Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Počítač - náš pomocník
Odborný článek

Počítač - náš pomocník

19. 7. 2007 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr Iva Jurnečková

Anotace

Hlavním cílem projektu Počítač - náš pomocník, který vznikl v ZŠ praktické a ZŠ speciální Chodov, je zpřístupnit a rozšířit využívání výukového software žákům s těžším mentálním a kombinovaným postižením a poskytnout učitelům těchto žáků metodický materiál zaměřený na možnosti využití speciálních výukových programů.

Výukové programy pomáhají našim žákům při výuce čtení, psaní, počítání, rozvoji smyslové a řečové výchovy, pro některé z nich se počítač stal prostředkem ke komunikaci s okolím. Zlepšila se názornost a rozmanitost výuky, výrazně se zvýšila i motivace žáků k získávání nových vědomostí a dovedností. Pomocí využívání ICT je kvalitativně a kvantitativně podpořena možnosti vzdělávání žáků pomocných tříd speciálních škol.

Učitelé naší školy využívají výukové programy nejen v hodinách čtení, počtů a smyslové výchovy, ale i v ostatních předmětech. Věcné učení a rozumová výchova se procvičují pomocí programu Dětský koutek 4, Dětský koutek 5 a Pexeso. Při individuální práci v řečové výchově pomáhají programy Brepta a Naslouchej a hraj si. Starší žáci rádi pracují se Soví galerií a Soví ZOO.

foto

Žáci, kteří pracují podle vzdělávacího programu pomocné školy, mohou být integrováni do tříd ZŠ praktické. Z organizačního hlediska je základní škola speciální dosud členěna do přípravného, nižšího, středního, vyššího a pracovního stupně. Vzdělávací program je možné individuálně operativně upravovat pro jednotlivé žáky, umožňuje prostupnost jednotlivých výchovných složek. Cílem speciálních škol je rozvinout návyky, vědomosti, dovednosti těžce mentálně postižených žáků, a tím zajistit jejich začlenění do společenského života. Důraz je kladen na vytváření schopnosti komunikace s vrstevníky a ostatními lidmi. Vzdělávání se zaměřuje na smyslovou, pracovní a estetickou výchovu. Žáci se seznamují se základy čtení, psaní a počtů. Poznání a orientaci v okolním světě dětem zprostředkovává předmět Věcné učení. Ke zlepšení komunikačních a kognitivních dovedností jsou využívány nové netradiční metody a postupy, jako počítačové výukové programy, nonverbální komunikace, sociální čtení, komunikační systém Bliss a znaková řeč Makaton.

Učitelé tříd Základní školy speciální ve vyučovacím procesu využívají různé organizační formy práce, které vzájemně kombinují. Nejčastěji je uplatňována skupinová a individuální práce. Kolektiv třídy bývá rozdělen na ročníkové skupiny, kde je nutné střídat metody přímého a nepřímého vyučování. Žáci, kteří pracují individuálně, jsou maximálně aktivizováni, úkoly jsou voleny s ohledem na jejich individuální zvláštnosti. Jsou zde kladeny vysoké požadavky na přípravu učitele, na jeho kontrolu a hodnocení zadaných individuálních žákovských úkolů.

Zde se nabízí možnost využití kvalitního počítačového výukového programu pro přípravu individuálních úkolů nebo dodatkové práce žáků s rychlejším pracovním tempem. Součástí těchto programů je i kontrola a hodnocení vypracovaných úkolů. Výukový program může přejímat různé funkce učební pomůcky. Aktivizuje žáka, je schopen zaujmout a motivovat, stimuluje k lepším výkonům. Přispívá k tvorbě konkrétních názorných představ, posiluje obrazotvornost, hravou formou napomáhá k procvičení a zapamatování učiva. Při práci na PC si žák cvičí postřeh, koordinaci a rozvíjí motorické schopnosti. U hyperaktivních žáků dochází ke zklidnění, prohloubení soustředění a zaměření pozornosti na plnění úkolů programu. Často se stává, že s počítačem pracují samostatně i jedinci, kteří v jiných školních činnostech vyžadují stálou pomoc asistenta.

Počítačové vybavení

Třídy je nutné vybavit výkonnějším počítačem s CD/DVD-RW mechanikou a větším monitorem 19" tak, aby vyhovoval současným požadavkům software. Výhodné je využít LCD monitory, protože zabírají na pracovní ploše méně místa. Novinkou jsou nadstandardní dotekové monitory, které usnadňují komunikaci uživatele s počítačem pomocí intuitivního rozhraní.

foto

Někteří žáci mohou mít problémy s klasickým ovládáním PC. Zlepšení této situace může vyřešit nákup speciálních klávesnic t.MID-BIG, které umožňují, vzhledem k větší velikosti kláves, lepší manipulaci a orientaci na klávesnici žákům s tělesným a zrakovým postižením. Dále je možné přímo v PC upravit nastavení počítače pro uživatele se zrakovým, sluchovým nebo tělesným postižením.

foto

Speciální klávesnice t.MID-BIG

foto
Speciální myš

Pro žáky, kteří mají obtíže s ovládáním myši, je vhodné používat speciální myši a velkoplošná externí tlačítka.

Počítač je možné ovládat i pomocí speciálních programů hlasovými povely a zvuky. Tuto možnost zvláště využívají osoby s těžkým tělesným postižením. Chceme-li ovládat počítač hlasem, je nutné zakoupit kvalitní mikrofon. Některé výukové programy umožňují nahrát i vlastní zvukové podněty a pochvaly. Pro přehrání zvukového výstupu je vhodné ve třídě kombinovat reproduktory se sluchátky. Pokud žáci pracují ve skupině, budou využívat reproduktory, pro individuální práci pak sluchátka.

Výukové programy

Žáci pracovali s výukovými programy v hodinách čtení, počtů, smyslové a rozumové výchovy. Učitelé využívali programy při skupinové práci žáků i pro individuální procvičování, dodatkovou práci, případně zájmovou činnost.

Přílohy:

Příloha 1 - učební předmět Psaní
Příloha 2 - učební předmět Čtení
Příloha 3 - učební předmět Počty
Příloha 4 - Výukový program Matematika 2 + 3
Příloha 5 - učební předmět Rozumová a smyslová výchova
Příloha 6 - speciální výukový program Méďa - barvy a tvary
Příloha 7 - příprava učitele na hodinu smyslové výchovy a počtů

Literatura a použité prameny:
Valenta, M. - Krejčířová, O.: Psychopedie, kapitoly z didaktiky mentálně retardovaných. 1. vyd., Olomouc 1997.

Metodický materiál vydal: ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov, e-mail: http://www.specialniskolychodov.cz/

Článek vznikl za přispění Aleny Kukučkové a Mgr. Lucie Hamplové, učitelek Speciální školy Chodov.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr Iva Jurnečková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Informační a komunikační technologie 1. stupeň