Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádková dramatika O perníkové chaloupce - I. část
Odborný článek

Pohádková dramatika O perníkové chaloupce - I. část

5. 3. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Michael Novotný

Anotace

Inspirativní článek „Pohádková dramatika ‒ O perníkové chaloupce I. část“ slouží jako námět pro dramatickou činnost s dětmi předškolního věku. Dramatické činnosti jsou inspirovány pohádkovým příběhem. Tvořivá dramatika v mateřské škole je obecně chápána jako jeden z nejlepších prostředků pro rozvoj dětské osobnosti.

Úvod

Dramatické hry v tomto inspirativním článku jsou motivovány známou dětskou pohádkou „O perníkové chaloupce“. Tyto dramatické činnosti vedou děti jak k samostatnosti, tak ke vzájemné kooperaci. Děti se dovedou velice dobře realizovat při improvizačních scénkách a dramatiku jako vyjadřovací prostředek mají velice rády. Článek může sloužit jako inspirace učitelkám mateřských škol jak v každodenní vzdělávací nabídce, tak i při kroužku tvořivé dramatiky. Hry jsou také nenáročné na pomůcky, a proto je můžeme snadno aplikovat v jakémkoli prostředí.

O perníkové chaloupce

Perníková chaloupka

Autor: Michael Novotný

V lese se ztratili,
chaloupku spatřili.
Mařenko, Jeníku!
Je celá z perníku!

Všechny hry a činnosti vyžadují znalost pohádky, proto je vhodné začínat lekci přečtením jejího textu.

1.    Pravda a lež

Časová dotace: 5–7 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: improvizace, rozpoznání pravdy a lži
Počet dětí: max. 15
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Na úvod tohoto bloku bych doporučil volné převyprávění pohádky. Děti se posadí po obvodu kruhu a jedno po druhém převypráví každý svůj úsek pohádky O perníkové chaloupce. Poté děti vyprávějí pohádku formou pravdy a lži. Například jedno dítě v kruhu povídá „byl jednou jeden rybář a ten měl dva syny“. Dítě po jeho levé ruce reaguje „to není pravda, nebyl to rybář, ale dřevorubec, a neměl dva syny, ale syna Jeníčka a dceru Mařenku“. Poté vysloví další lež z pohádky a stejným způsobem pokračuje opět dítě po jeho levé ruce. Hra končí v okamžiku, kdy se všechny děti v kruhu vystřídají.

2.    Pečeme perníčky

Časová dotace: 2 minuty
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: koordinace pohybů, jemná motorika
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Děti se postaví po obvodu kruhu, před sebou mají záda kamaráda a na nich začínají péct perníčky. Učitelka říká například „očistíme vál“ a děti přejíždějí rukama po zádech kamaráda stojícího před ním, jakoby čistí. Další pokyn od učitelky zní „nasypeme mouku“ a děti pomocí ťukání prsty na záda sypou mouku. „Rozklepneme vejce“ – mírné udeření zavřenou dlaní do zad, „pocukrujeme“ – jemné klepání prsty, „hněteme těsto“ – masáž zad atd. Nakonec paní učitelka řekne „šup perníčky do pece“ a každý plácne kamaráda před sebou.

3.    Ježibaba a lopata

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: volba prostoru, postřeh
Počet dětí: sudý počet
Pomůcky: CD přehrávač
Prostorová organizace: školní třída

Děti se rozdělí do dvojic a předem si určí, kdo je Ježibaba a kdo lopata. Za doprovodu hudby se pak volně pohybují prostorem. Na předem určený signál (např. když přestane hrát hudba) si každá ježibaba najde svoji lopatu a postaví se proti ní (ke své lopatě se blíží jako ježibaba, tajuplně a s roztaženýma rukama). Jako alternativu, pak můžeme zvolit úpravu pravidel. např. že si ježibaby najdou každá jinou lopatu.

4.    Sousoší

Časová dotace: 5–10 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rozvoj představivosti a fantazie
Počet dětí: dvojice
Pomůcky: židle
Prostorová organizace: školní třída

Doprostřed herního prostoru postavíme židli. Děti si utvoří dvojice a v té dvojici si domluví, co budou představovat (domlouvat dopředu se však nemusí). Nejprve přijde k židli první dítě ze dvojice a zaujme polohu, pak druhé dítě a svoji polohou sousoší dotvoří. Ostatní děti pak hádají, co z pohádky sousoší představuje, např. ježibaba a kočka nebo Jeníček a Mařenka apod.

5.    Větříček

Časová dotace: 1–2 minuty
Věková kategorie: 6 let
Cíl: relaxace, důvěra
Počet dětí: sudý počet
Pomůcky: relaxační hudba
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí

Děti vytvoří dvojice. První z dvojice se postaví dopředu a druhý pak stojí za zády prvnímu a snaží se jej jemnými dotyky rozhýbat, jako když si vánek hraje se stromy. Můžeme pro dokreslení atmosféry reprodukovat relaxační hudbu. Vánek může být zpočátku mírný a postupně může zesilovat. Důležité je dbát na bezpečnost, aby dítě, které rozhýbává kamaráda, jej nepustilo na zem. Zpočátku nemusí být důvěra mezi dětmi veliká, ale postupně ji lze u dětí „vypěstovat“.

6.    Jeníček a Mařenka v lese

Časová dotace: 2–3 minuty
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: koordinace pohybů
Počet dětí: neomezeno
Pomůcky: relaxační hudba
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí

Z počátku hry určíme dvě děti, které budou představovat Jeníčka a Mařenku. Ostatní děti pak vytvoří hustý les a budou se za doprovodu relaxační hudby mírně pohupovat ze strany na stranu. Jeníček s Mařenkou pak tímto lesem projdou z jednoho konce na druhý a budou jemně odklánět větve stromů. Až les projdou, zařadí se mezi stromy a Jeníčka s Mařenkou nahradí další dvojice z lesa.

7.    Najdi perníček

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: improvizace, rozpoznání pravdy a lži
Počet dětí: sudý počet
Pomůcky: perníček (kostka ze stavebnice aj.)
Prostorová organizace: školní třída

Děti se postaví po obvodu kruhu (kruh musí být dostatečně velký), který bude vymezovat herní prostor. Dvěma dětem pak zavážeme oči a postavíme je naproti sobě v dostatečné vzdálenosti. Pak paní učitelka hodí doprostřed herního prostoru „perníček“ (např. kostku ze stavebnice) a děti, které mají zavázané oči, se „po čtyřech“ snaží předmět co nejdříve najít. Při této hře je nutné dbát na to, aby se děti nesrazily hlavami.

8.    Ježibaba hlídá perníčky

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 5–6 let
Cíl: rychlost reakce, postřeh
Počet dětí: 10–12
Pomůcky: papírové koule, lano nebo švihadlo na vytyčení prostoru
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí

Uprostřed herního prostoru vytvoříme z lana nebo švihadla kruh o průměru 1–1,5 metru, který bude představovat chaloupku a dovnitř umístíme cca 30 papírových koulí „perníčků“. Určíme jedno dítě, které bude Ježibaba. Ta se posadí doprostřed vyznačeného prostoru na papírové koule. Úkolem ostatních dětí bude sebrat ježibabě co nejvíce papírových koulí „perníčku“. Naopak ježibaba se je bude snažit dotykem vyřadit ze hry (koho se dotkne, vypadává). Hře určíme časový limit cca 30 vteřin. V roli ježibaby se děti vystřídají.

9.    Hádanky a říkanky

Časová dotace: 5–7 minut
Věková kategorie: 6 let
Cíl: improvizace, trénování paměti
Počet dětí: neomezeno
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Děti se posadí po obvodu kruhu a paní učitelka jim dává hádanky.

 • Které osoby vystupují v pohádce?
 • Kdo představuje v pohádce dobro a kdo zlo?
 • Z čeho se vyrábí perníčky a zdobení na perníčky?
 • Proč děti neposlouchaly, zabloudily? Proč se domů nemohly vrátit hned?
 • aj.

Děti vytvoří skupiny po 4–5 a v těchto skupinách se snaží vymyslet krátkou rýmovačku nebo říkanku na pohádkový příběh, například s úkolem, aby tam vystupovala místo zlé ježibaby hodná a laskavá babička.

Závěr

Dramatické činnosti jsou v mojí třídě předškolních dětí velice oblíbeny a vyhledávány. Děti se při činnostech a hrách dovedou vcítit do fiktivních postav a hru si užívají. Při hře „Pravda a lež“ si vždy užijeme mnoho legrace. Děti si dovedou vymyslet velice vtipné „lživé“ tvrzení z pohádkového příběhu. U pocitové hry „Pečeme perníčky“ děti velmi pozitivně vnímají doteky. Vy však můžete mít ve třídě dítě, kterému budou dotyky nepříjemné, proto je vhodné si tuto skutečnost zjistit před začátkem hry. Je zajímavé sledovat při hře „Sousoší“, jaké děti vytvářejí výjevy z děje pohádky a co všechno se pod nimi dle dětské fantazie může skrývat. Hry „Větříček“ a „Jeníček a Mařenka v lese“ jsou spíše relaxační a z vlastní zkušenosti vím, že dětem pomohou se zklidnit, například po nějaké pohybové hře. Smyslová hra „Najdi perníček“ se může zdát nebezpečná, ale pokud dobře předem nastavíme pravidla, sklidíme s ní u dětí obrovský úspěch. Do úvodu dramatické lekce je vhodné zařadit nějakou průpravnou hru. Jako taková může velice dobře sloužit hra „Ježibaba hlídá perníčky“. Hádanky a říkanky pak rozvíjejí komunikativní dovednosti a učí děti novým slovním obratům.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 3. 2012
Článek obsahuje praktivcké hry, které jsou vhodné pro děti PŠV.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

CD přehrávač, židle, kostka ze stavebnice, relaxační hudba, papírové koule, lano nebo švihadlo