Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Jak usnadnit integrovaným žákům přechod na střední školu?
Odborný článek

Jak usnadnit integrovaným žákům přechod na střední školu?

3. 7. 2007 Speciální vzdělávání
Autor
Ing. Milan Hanuš

Anotace

Základním záměrem projektu bylo na jednom místě přehledně shromáždit a zpřístupnit informace pro výuku a rady potřebné k překonávání obtíží plynoucích ze specifických poruch učení a chování integrovaných žáků. Tvůrci projektu si kladou za cíl vytvořit do roku 2008 přes dvě stě prezentací s přehledy učiva pro žáky se SVP dostupných na nových webových stránkách www.sos-souhtyn.cz/esf/.

Nepřehlédněte zajímavé internetové stránky, které mohou pomoci při výuce Anglického a německého jazyka i matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Usnadnit těmto žákům přechod ze základní na střední školu pomáhá například společný projekt Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Horšovském Týně, Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň, pracoviště Domažlice, Úřadu práce v Domažlicích a tachovské Střední průmyslové školy. Projekt se začal rodit v roce 2005 jako reakce na výzvu Evropského sociálního fondu a MŠMT. Autorem je jedenáctičlenný tým z uvedených škol a pracovišť.

Základním záměrem projektu bylo přehledně shromáždit a zpřístupnit na jednom místě informace pro výuku a rady potřebné k překonávání obtíží plynoucích ze specifických poruch učení a chování integrovaných žáků. Tvůrci projektu si kladou za cíl vytvořit do roku 2008 přes dvě stě prezentací s přehledy učiva pro žáky se SVP dostupných na nových webových stránkách www.sos-souhtyn.cz/esf/. Dále pak chtějí prostřednictvím seminářů informovat své kolegy o možnostech zkvalitnění vzdělávání žáků se SVP. V neposlední řadě usilují o zlepšení vybavení učitelů výukovým freewarem, výpočetní technikou, o její běžné využívání ve výuce a v přípravě žáků na vyučování. Postupně jsou vyučujícími předávány průběžně s výkladem vznikající aktuální prezentace a přehledy učiva. Žáci tyto novinky přijímají jako užitečné rozšíření výuky a díky svému pozitivnímu vztahu k multimédiím jako přirozenou a nenásilnou metodu interaktivního vzdělávání, protože počty integrovaných žáků nejsou malé.

Na uvedených webových stránkách můžete například nalézt jak gramatická pravidla, tak způsob tvorby vedlejších vět v angličtině i němčině, v sekci matematiky prezentace představující výroky, mocniny i analytickou geometrii. Další prezentace neustále přibývají. Je potěšitelné, že na webové stránky reagují i sami žáci a rodiče a aktivně se do nich zapojují. Doufejme, že projekt po skončení finanční podpory bude rozvíjen i nadále.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.