Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Tabulky informatické?
Odborný článek

Tabulky informatické?

6. 12. 2011 Odborné vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Naske

Anotace

Článek se snaží předložit k diskusi témata výuky středoškolské informatiky propojená s ukázkovými daty a přehledy, které mohou žáci i učitelé v hodinách využít pro řešení úloh z informatiky a ICT bez nutného kontaktu s počítačem. Které podklady a informace předkládáte svým žákům právě vy? Článek vznikl jako příspěvek k tematickému vstupu na portálu www.rvp.cz, Výuka informačních a komunikačních technologií ve středním vzdělávání (http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5103).

Při výuce informatiky se můžeme setkat s metodami výuky, u kterých výuka samotná nemusí probíhat u počítače. Na toto téma již vyšel v roce 2008 článek Lze učit informatiku bez počítačů?, publikace Computer Science Uplugged je stále vhodným zdrojem pro učitele informatiky.

V rámci tematického vstupu Výuka informačních a komunikačních technologií ve středním vzdělávání nabízím k diskusi seznam informací, námětů pro encyklopedické přehledy a tabulky, které by mohly být žákům k dispozici k výuce principů informatiky a ICT technologií. Smyslem seznamu je upozornit také na to, že v rámci výuky informatiky neexistuje sdílený názor na obsah oboru jako takového. Předpokládám, že každý učitel informatiky hledá vhodné zdroje pro výuku a jakékoliv sdílení zkušeností v této oblasti je pro sebereflexi výuky důležité. S kterými informačními zdroji a principy seznamujete svoje žáky vy? Chybí informatikům ve škole pomůcka typu „informatické tabulky“? Matematika, fyzika, chemie a jiné obory mají své rukověti a tabulky, proč si takový materiál nevytvarovat i pro školskou informatiku? Podléhal by časovému okorání, každý rok by se musel materiál obnovovat ve světle novinek oboru jako takového.

Jako strukturu seznamu jsem zvolil dělení oblasti ICT a informatiky dle současně platných katalogů požadavků na maturitu ve společné části maturitní zkoušky.

Základy informatiky a teorie informace

 • tabulka převodů jednotek informatiky
 • přenosové rychlosti internetu (ukázky připojení a příslušné rychlosti, pojmy download, upload, agregace)
 • Shannonův teorém a ukázky počtu bitů pro kódování informace
 • základní hodnoty čísel 0 až 256 v BIN, HEX; ASCII tabulka
 • vzor návodu na hledání ve fulltextovém vyhledávači (parametry vyhledávání)
 • ukázka katalogizačního lístku zdroje v Národní knihovně ČR
 • 2 myšlenkové mapy z nějakých pojmů informatiky (např. hardware/software; obory informatiky na VŠ)

 Technické vybavení počítačů a počítačových sítí

 • základní přehled historie počítačů (20 milníků historie informatiky)
 • slovníček komponent, jejich zkratek a základních parametrů
 • von Neumannovo schéma počítače
 • popis aktuálního počítače herního, pro kancelářské použití, přenosného, dotykového zařízení
 • vzorový ceník aktuálních HW a SW komponent (50 položek)
 • výpis CMD pro nastavení IP adresy, MAC adresy
 • výpis CMD pro příkaz PING
 • schéma pro fungování mobilní sítě, počítačové sítě
 • přehled aktuálních možností připojení k internetu  

Programové vybavení počítačů

 • schéma fungování operačního systému (jádro, vrstvy dalších rozhraní)
 • seznam základních klávesových zkratek
 • seznam častých přípon a formátů datových souborů
 • práce s právy k souborům v nejčastějších operačních systémech (Linux, Windows, Mac)
 • návod na řádkovou archivaci s parametry
 • ukázka nějakého XML souboru

 Člověk, společnost a počítačové technologie

 • seznam kontrolních prvků prohlížeče, například jako u podání veřejné správy
 • schéma pro šifrování dat, šifrovací algoritmus a klíč
 • seznam zákonů vztahujících se k oblasti etiky a autorských práv; desatero žáka SŠ
 • výtah z autorského zákona; desatero žáka SŠ
 • norma na citaci z cizích zdrojů
 • seznam několika základních licencí programů a jejich definic
 • odkaz na normy práce s PC; desatero žáka SŠ
 • seznam asistivních technologií
 • odkazy na normy nakládání s odpadem a recyklací; desatero žáka SŠ
 • odkaz na normy veřejnoprávních medií
 • odkazy na zdroje ICT veřejné správy 

Využívání služeb internetu

 • srovnávací tabulka ukázek aplikací desktopu a online
 • procesní schéma LMS systému
 • hlavička ukázkového e-mailu
 • desatero chování uživatele sociálních sítí a internetu  

Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu 

 • odkaz na normu práce s texty; výtah z normy + desatero práce s textem
 • seznam nastavení PDF formátu
 • přehled barevných škál při práci s dokumentem
 • srovnávací tabulka desktopových a online aplikací
 • základní syntaxe HTML, CSS a WIKI formátování  

Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia 

 • definice základních barev v RGB, CMYK; v DEC i HEX zápisu
 • schéma několika barevných modelů, kontrastní barvy a další přehledy k použití barev
 • seznam běžných grafických formátů a jejich vlastností
 • pravidla dobré prezentace před publikem
 • základní zásady dobrého a přístupného webu
 • seznam norem pro validaci HTML stránek, základní příkazy HTML a CSS 

Hromadné zpracování dat a číselných údajů 

Tabulkový procesor

 • seznam vybraných vzorců pro tabulkové procesory
 • základní matematické vzorce pro potřeby řešení problémů v tabulkovém procesoru
 • formáty pro výběr a filtrování dat, logické spojky při filtraci dat
 • ukázky základních maker v jazyce aplikací

 Používání a tvorba databází

 • schéma databáze KLIENT/SERVER
 • ukázka relací v databázi s relacemi 1:1, 1:N, N:M
 • ukázka příkazů SQL, základní seznam SQL příkazů 

Algoritmizace a základy programování

 • seznam základních matematických, logických a relačních operátorů
 • schéma a pojmy pro OOP
 • textový popis a vývojový diagram základních algoritmů
 • seznam aktuálních programovacích jazyků
 • schéma programu řízeného tokem událostí
 • schéma překladače zdrojového kódu
Nabízím seznam jen jako výkop k diskusi, nad každým tématem bychom mohli diskutovat a bavit se o metodách výuky, potřebnosti daného celku a jeho možnosti začlenění do výuky informatiky nebo i jiných předmětů. 
 
S kterými informacemi a zdroji pracujete při hodinách informatiky vy?

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 12. 2011
Možná by bylo praktické založit tabulkám i wiki stránky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie