Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Voda je vzácný poklad
Odborný článek

Voda je vzácný poklad

18. 6. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Strakatá

Anotace

Charakteristika integrovaného bloku: Prostřednictvím tématu o vodě se děti seznamovaly s vlastnostmi a potřebou vody, jejím znečištěním apod.
Očekávané výstupy:
 • mít poznatky o okolním prostředí (voda, živočichové);
 • mít povědomí o významu životního prostředí;
 • pomáhat pečovat o okolní prostředí.
Časový rozsah: 3 týdny
Věková skupina: od 3 let


Charakteristika integrovaného bloku: Prostřednictvím tématu o vodě se děti seznamovaly s vlastnostmi a potřebou vody, jejím znečištěním apod.
Očekávané výstupy:

 • mít poznatky o okolním prostředí (voda, živočichové);
 • mít povědomí o významu životního prostředí;
 • pomáhat pečovat o okolní prostředí.

Časový rozsah: 3 týdny
Věková skupina: od 3 let


Další tematický celek vycházející ze školního vzdělávacího programu naší mateřské školy se uskutečnil na téma Voda. Učitelky provázely děti tímto tématem prostřednictvím rozličných činností, společně s RNDr. Petrou Novou z Ochrany fauny ČR, která je partnerem mateřské školy, např. dělaly zajímavé pokusy. Děti poznávaly, kde najdeme vodu, k čemu ji potřebujeme a proč je důležitá k životu. Seznámily se s funkcí a účelem čističky.

Očekávané výstupy (konkrétní):

 • znát, kde všude v domácnosti a v přírodě najdeme vodu;
 • vědět, k čemu vodu potřebujeme;
 • uvědomovat si důležitost vody;
 • mít základní informace o koloběhu vody v přírodě;
 • využívat smyslového vnímání;
 • znát, jak chránit vodu před znečištěním, neplýtvat s ní;
 • vědět, kteří živočichové žijí ve vodě (opakování);
 • umět vyjádřit své pocity.

HRY A ČINNOSTI

 • praktické pokusy s vodou (skupenství vody, vzájemný vliv různých prostředí)
 • besedování (rozhovory)
 • prohlížení encyklopedií, knížek s danou tematikou
Kde najdeme vodu - vycházka do přírody

Společně s dětmi jsme se vydali na vycházku do přírody. Vypravili jsme se na louku a do lesa, chvíli jsme se zdrželi na školní zahradě. Děti měly za úkol během vycházky zjišťovat, kde všude najdeme vodu: mokrá tráva - rosa nebo po dešti, louže, voda na listech stromů, potok, pítko pro ptáčky na zahradě apod.

Odkud je voda

Pomůcky:

 • různé encyklopedie;
 • kniha "Obrázky z přírody";
 • obrázky.

Děti si prohlížely knihy a encyklopedie, podle obrázků si opakovaly, kde všude najdeme vodu v přírodě - potoky, řeky, moře, oceány, ale voda je také v listech stromů, květinách, trávě.

Na velkém obrázku vysvětlila učitelka dětem koloběh vody. Na ledovcích a vrcholcích hor je spousta sněhu a ledu. Když se oteplí, sníh a led začne tát, mění se na vodu a voda se valí dolů. Voda z horských bystřin stéká podél horských masivů, bystřina se stává řekou. Na soutoku se řeky spojují ve veletok a veletok se vlévá do moře. Kapky vody se vypařují z moří, ale také ze stromů, trávy a vytvářejí mraky. Mraky se střetnou s chladným vzduchem. Tvoří se sníh nebo déšť a všechno začíná znovu.

Hra na kapky

Pomůcky:

 • obrázek mraku;
 • různé obrázky krajiny;
 • obrázek sluníčka.

Učitelka rozmístila po třídě různé obrázky - hory, les, stromy, jezero, pampelišky na louce, řeku, holčičku s pejskem, pasoucí se stádo kraviček apod. Na velkém papíře byl nakreslený mrak, na který si děti stouply a všechny pohromadě tak tvořily mrak. Na pokyn učitelky se mrak proměnil na kapky a kapky začaly pršet na hory, na pampelišky, do jezera... Děti se rozmístily libovolně po třídě k různým obrázkům. Když začne hřát sluníčko (učitelka zvedne papírové slunce), kapky se opět vypařují - z kytiček, z řeky, z hor a utvoří mrak (děti se vrátí na papírový mrak). Hra se několikrát opakovala. Obměna spočívala v tom, že děti - kapky pršely pokaždé na libovolný obrázek krajiny.

Vyrábíme mraky

Pomůcky:

 • skleněná miska;
 • talíř;
 • horká voda;
 • kostky ledu.

Učitelka nalila vařící vodu do skleněné misky. Na misku přiložila talíř a na talíř děti položily kostky ledu. Společně s učitelkou děti pozorovaly, jak pára z horké vody stoupá vzhůru k talíři, kde se setká s ochlazeným vzduchem a vytvoří mrak.

Voda kouzelnice

Pomůcky:

 • voda;
 • miska.

Umí voda čarovat? Voda se umí proměnit na kapalinu, v páru i v pevnou látku a my si ukážeme, jak to dokáže. Ve třídě děti společně s učitelkou naplnili misku vodou a paní kuchařka ji dala do mrazničky. Po určité době misku vyndali, ale místo vody byl v misce led. Vodu přeměnil v led mráz, který byl v mrazničce. Misku s ledem jsme nechali ve třídě a pozorovali jsme, jak se teplem led postupně proměňuje opět ve vodu. Když byl led zcela rozpuštěný, vodu v misce jsme zahřáli a pozorovali jsme, jak z teplé vody stoupá pára. Po několika dnech se voda z misky vypaří úplně.

K čemu potřebujeme vodu

Pomůcky:

 • obrazový materiál;
 • pracovní listy;
 • pastelky.

Učitelka pomocí maňásků zahrála dětem krátkou pohádku o holčičce s pejskem, jak hledali vodu. Po té se učitelka ptala dětí, zda vědí, k čemu potřebujeme vodu. Děti projevily velkou představivost - na pití, na vaření, na mytí, zaléváme s ní květiny, pijí ji také zvířata, tatínek ji potřebuje na mytí auta, hasiči na hašení požárů, vodu využíváme i ve sportu - můžeme v ní plavat a v zimě bruslit na zamrzlém rybníku, někteří živočichové žijí pouze ve vodě apod. Učitelka dětem vysvětlila, že voda je dokonce v každém z nás, každý ji má v sobě, aby mohl dýchat a žít, je součástí lidského organismu, ale také rostlin a zvířat. Učitelka rozdala dětem obrázky, na nichž měly vybarvit vše, kde byla voda - ve váze, v akváriu, v misce pro pejska, ve džbánku... Děti pracovaly jednotlivě nebo ve dvojicích.

Kteří živočichové žijí ve vodě

Pomůcky:

 • obruč;
 • obrázek lesa;
 • obrázky zvířátek a živočichů;
 • kuželky.

Učitelka rozložila po třídě obrázky různých živočichů a zvířat tak, že byly lícem ke koberci. Každé dítě zvedlo jeden obrázek se zvířátkem nebo živočichem a to pak představovalo. Na jedné straně třídy byla umístěna velká obruč, která představovala rybník, a na druhé straně třídy byl obrázek lesa. Děti - zvířátka běhaly v prostoru třídy a na pokyn učitelky se měly správně schovat do svých domečků - např. žáby, ryby, mloci do rybníka, zajíc, veverka, jezevec do lesa. Hra se opakovala dle zájmu dětí a různě se obměňovala - děti si vzájemně měnily obrázky, pro větší obtížnost učitelka rozmístila do prostoru třídy kuželky, kterým se zvířátka musela vyhýbat, aby je neshodila.

Jaká je voda

Pomůcky:

 • skleničky na čaj;
 • sůl, cukr;
 • sáčky různých druhů čajů.

Učitelka připravila několik sklenic vody a ptala se dětí, jaká vlastně voda je. Děti určovaly barvu, chuť, teplotu. Do jednotlivých sklenic přidávaly sůl, cukr, další nechaly neochucenou. Učitelka sklenice promíchala a děti měly podle chuti určit, která voda je slaná, sladká a bez chuti. Dále podle hmatu určovaly vodu teplou a studenou a doplňovaly, na co bychom kterou vodu použili. Barva se některým dětem zdála bílá, jiným modrá, nakonec jsme se shodli, že je bezbarvá, ale barevnou si ji můžeme vytvořit například pomocí různých druhů čajů, ale už to nebude voda, ale čaj. Do jednotlivých sklenic s horkou vodou děti přidávaly sáčky různých druhů ovocných a bylinných čajů a černý čaj. Najednou jsme měli spoustu sklenic s barevnou tekutinou. Barvy děti určovaly, po té zjišťovaly čichem vůni různých čajů a snažily se ji popsat a nakonec čaje také ochutnávaly.

Jak se ze špinavé vody stane voda čistá - vyrobíme si čističku

Pomůcky:

 • 2 zavařovací sklenice;
 • písek;
 • kamínky;
 • pet láhve;
 • filtrační papír;
 • voda.

V dalších činnostech navazovala učitelka na dané téma různými pokusy. Do jedné sklenice dala vodu čistou a do druhé vodu špinavou. Doma i ve školce potřebujeme, aby nám z kohoutku tekla čistá voda, ale jak to zařídit? K čištění špinavé a kalné vody slouží čistička a my si ji vyrobíme, abychom viděli, jak funguje a zda umí vodu skutečně vyčistit. Učitelka připravila 2 sklenice, do nichž dala uříznuté pet láhve úzkým koncem dolů a vložila do nich filtrační vložku. Do jedné láhve nasypala písek, do druhé hrubší kamínky. Do sklenice s kamínky nalila špinavou vodu. Děti sledovaly, jak voda protekla, přičemž na kamíncích zůstaly hrubší nečistoty - kousky listí, mechu... Voda, která protekla do láhve, nebyla už tak špinavá, byla pouze kalná. Poté kalnou vodu děti nalily do láhve s pískem a viděly, že voda byla opět o něco čistší. Takto vodu několikrát prolily přes "čističku", až byla voda téměř čistá.

Vlastnosti vody

Pomůcky:

 • skleněné misky;
 • voda;
 • papírky;
 • ořechová skořápka;
 • kovové předměty.

Děti pracovaly ve dvojicích. Každá dvojice si naplnila skleněnou misku vodou tak, až vznikla mírně vypouklá hladina. Na hladinu zkoušely dávat drobné předměty a pozorovaly, zda budou plavat, nebo se potopí. Na hladinu vody opatrně pokládaly kousky papírků, ořechovou skořápku, piliny a sledovaly, jak se tyto lehké předměty drží na hladině a zlehka se pohybují. Stejně tak viděly, jak ihned spadnou ke dnu těžší předměty - kovový šroubek, pinzeta apod.

Pokus se zkumavkami

Pomůcky:

 • úzké skleničky nebo zkumavky;
 • gáza;
 • papír.

Děti si po vzoru učitelky naplnily zkumavku vodou. Na hladinu přiložily proužek gázy, na gázu papír a rychle otočily dnem vzhůru (svisle dolů), papírek opatrně odstranily a pozorovaly, že voda nevytekla. Kdo nebyl dost rychlý a zkumavku s vodou otočil šikmo dolů, tomu voda vytekla. Během tohoto pokusu si děti procvičovaly rychlost a odvahu. Dětem, které byly opatrnější a bojácnější, se tento pokus nezdařil.

Vyrábíme sopku

Pomůcky:

 • pětilitrová sklenice;
 • kádinka;
 • potravinářské barvivo;
 • horká a studená voda.

Děti pomohly učitelce naplnit velkou sklenici asi do dvou třetin studenou vodou. Do malé sklenice s užším hrdlem nasypala učitelka potravinářské barvivo a zalila horkou vodou. Tuto sklenici ponořila do velké sklenice se studenou vodou a společně s dětmi pozorovala, co se bude dít. Voda se skutečně chovala jako sopka - teplá barevná voda z malé sklenice stoupala nahoru a studená čistá voda zůstala dole. Děti se na tomto pokusu učily chápat, že teplá voda je lehčí než studená, tudíž stoupá vzhůru. Studená voda je těžší, proto zůstává dole. Stejně jako v létě, když se koupeme v rybníku, cítíme, že na povrchu je voda teplejší a dole studenější.

Neposlušné míčky

Pomůcky:

 • širší nádoba s vodou;
 • malé míčky;
 • pet láhev.

Po vzoru učitelky zkoušely děti ponořit malé míčky do vody na dno nádoby, ale žádný míček nechtěl u dna zůstat, vždy vyskočil na hladinu. Učitelka dětem vysvětlila, že je to tím, že v míčcích je vzduch, který je lehčí než voda a který vynese míčky na hladinu. Názorně to dětem ukázala na uříznuté pet láhvi. Pet láhev uříznutou asi v polovině zkoušely děti ponořit do vody uzávěrem nahoru. Protože byl v láhvi vzduch, který neměl kudy utéct, láhev se velmi obtížně stlačovala ke dnu a pak vyskočila na hladinu stejně jako neposlušné míčky. Poté učitelka víčko z láhve sundala a vyzvala děti, aby pokus zopakovaly. Děti byly překvapené, že tentokrát se jim láhev podařilo ponořit. Společně s učitelkou přišly na to, že láhev se ponořila, protože měl kudy odejít vzduch. Těmito praktickými činnostmi děti zjišťovaly vzájemné působení vody a vzduchu.

Proč je voda důležitá

Pomůcky:

 • loutky;
 • obrazový materiál.

Učitelka vyprávěla pomocí loutek dětem příběh o chlapečkovi, který byl zlý a vůbec ničeho si nevážil. Nevážil si ani vody, protože nevěděl, jak moc je pro život důležitá. Doma schválně nechal puštěný kohoutek s vodou, do potoka a rybníka házel hlínu a klacíky a dokonce plechovku od barvy, nevšiml si, že jeho pejsek má žízeň a rád by se napil, na louce utrhl květiny a nechal je ležet jen tak bez vody. Po pohádce jsme si opět krátce zahráli "na kapky", které se prohánějí po třídě a na pokyn učitelky dopadnou na zem - děti si sednou na bobek. Po hře jsme si s dětmi povídali o hloupém a neposlušném klukovi z našeho příběhu, o tom, jak se choval, zda se to dětem líbilo, či nikoliv. Rozvinula se bohatá diskuse dětí, jak by se správně mělo s vodou zacházet - mělo by se s ní šetřit, neznečišťovat ji, protože voda je velmi důležitá pro lidi, ale i pro zvířata a rostliny. Bez vody se nedá žít.

Hudební hrátky

Pomůcky:

 • Orfův instrumentář.

Na závěr tohoto tematického celku jsme si s dětmi sedli na koberec, vzali jsme si k sobě kamaráda skřítka Mecháčka a přemýšleli jsme, které písničky nebo básničky známe, ve kterých se vyskytují slova související s tématem, kterým jsme se po několik týdnů zabývali (voda, příroda, počasí). Byli jsme překvapeni, kolik takových písní a říkadel známe, a společně jsme si je všechny zazpívali a zarecitovali. Vždy po jednotlivé písničce nebo básničce jsme vybrali zmíněná související slova - např. voda, sluníčko, prší, studánka - a ta jsme pomocí orfových nástrojů nebo hrou na tělo rytmizovali.

Hodnocení dětí

Téma voda se ukázalo jako velmi zajímavé a rozsáhlé. Děti získávaly poznatky o vodě převážně různými pokusy, což je nesmírně bavilo a pokusy chtěly několikrát opakovat. Nacházely další související informace a vytvořily si povědomí o důležitosti vody a potřebě chránit ji před nebezpečnými vlivy prostředí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Strakatá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

různé encyklopedie; kniha "Obrázky z přírody"; obrázky. obrázek mraku; různé obrázky krajiny; obrázek sluníčka. skleněná miska; talíř; horká voda; kostky ledu