Odborný článek

Barevné listy

14. 2. 2012 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr. Michaela Krajská

Anotace

Podzim každoročně doslova vybízí k tvoření z přírodních materiálů. Tentokrát jsme využili barevné proměny listnatých stromů a hráli i pracovali s nimi.

Téma: Tvoření s barevnými podzimními listy

Úvod: Další týdenní plán pro práci se středně těžce a těžce mentálně postiženými žáky ve speciální třídě.

Cíl: Hlavním cílem je seznámení žáků s podzimní přírodou a plody, které nám nabízí. Dále se snažíme posilovat smyslové vnímání, rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, vyjadřovací schopnosti a pěvecké a výtvarné schopnosti pomocí námětů z podzimní přírody.

Cílová skupina: věk žáků 6 až 9 let, středně těžké až těžké mentální postižení

Motivace: Podzimní příroda nám nabízí velké množství materiálů na tvořivou činnost se žáky. Podzim je především obdobím přeměny, stromy shazují listy a mění své barvy do nejrůznějších odstínů. Barvy a tvary listů poskytují možnosti k poznávacím aktivitám, hrám a pracovním i výtvarným činnostem. Našimi výrobky si potom společně vyzdobíme třídu.

Popis činností:

1. Vycházka – sběr listů  tělesná, pracovní výchova

Pomůcky: listy, víčka, kostky, barevné papíry

Několik barevných listů jsem žákům přinesla již první den. Společně jsme si je prohlédli, osahali a řekli, proč mají listy na podzim různé barvy. Pro práci jsme potom vybrali barvy červenou, zelenou, žlutou a hnědou. Chodili jsme po třídě a hledali věci s těmito barvami. V kolečku na zemi jsme třídili víčka od plastových lahví, kostky a jiné hračky.

(Žáci si položí na zem barevné papíry – v tomto případě žlutý, červený, zelený a hnědý a umísťují na ně předměty s příslušnou barvou. Bez názoru by třídění předmětů podle barev naši žáci nezvládli.)

Dále jsem žákům zalaminovala barevné papíry s obrázkem (příloha č. 1). Lépe si uvědomí, že žluté je sluníčko, modrý je mrak, zelená je tráva, červená je jahoda.

Z toho vznikla říkanka:

Žlutá, to je sluníčko,

zelená je tráva,

červená je jahůdka,

už to umím, sláva.

Autor: Michaela Krajská

Po svačině jsme s košíčkem vyrazili na vycházku, kde žáci sbírali podzimní listy. Opět jsme zapojili všechny naše smysly, poslouchali jsme, jak ševelí vítr ve větvích stromů, nasávali nosem podzimní vůni.

Po příchodu do školy jsme si listy uložili do novin, abychom je vylisovali a připravili na další práci během týdne.

2. Grafomotorické cviky: List létá vzduchem…  psaní, rozumová výchova

Pomůcky: pastelky, papír

Opět si zahrajeme na vítr, který především na podzim silně fouká. Vítr utrhne list ze stromu a foukáním ho nese tam a sem, až lísteček spadne na zem. (příloha č. 2)

3. Obtiskávání listů  pracovní, výtvarná výchova

Pomůcky: listy, čtvrtky, tempery, noviny

Na novinách žáci natřou listy barvou a obtiskávají je na papír. Důkladně listy přitlačíme. Na jeden list můžeme natřít i více barev najednou, potom je obrázek barevnější.

Po zaschnutí přes obrázek přilepíme proužky hnědého papíru, čímž nám vznikne strom. Proužky hnědého papíru můžeme vystříhat nebo vytrhat, zde je však nutná velká dopomoc učitelů.

4. Housenka – navlékání listů  pracovní výchova

Pomůcky: drát, listy, papír

Velké množství barevných listů jsme postupně navlékali na drát, asi 50 cm dlouhý. Potom jsme zmačkali noviny, udělali z nich kouli a tu obalili bílým papírem. Tím vznikla hlava housenky. Na ní jsme dolepili oči, nos, pusu a tykadla. (příloha č. 3) Výroba obličeje je prací učitelek. Se žáky jsme však společně ukazovali, zda máme jako naše housenka oči, nos a pusu.

Než jsme začali navlékat listy na drát, žáci si cvičně zkoušeli navlékat kroužky na trn.

(didaktická pomůcka)

5. Pohybová cvičení  pohybová, tělesná výchova

Stojíme rovně, nohy a ruce u sebe jako strom. Najednou zafouká vítr a my se houpáme ze strany na stranu. Rozhazujeme rukama a foukáme okolo sebe.

Teď jsme jako lísteček, spadli jsme ze stromu a leháme si na zem. Ležíme klidně na zemi a odpočíváme. Klidně dýcháme a relaxujeme.

Většinou pracujeme v pozici dospělý/žák, činnost a pohyb žáků vedeme.

6. Další činnosti s listy

Pomůcky: listy, pastelky, šablony

Listy žáci ukládají do krabice, do sáčků, trhají je na kousíčky, podle žilek atd.

Když přineseme barevné listy ze dvou či tří stromů, mohou je třídit podle tvaru do dvou až tří skupin, dále také podle velikosti.

Předkreslené šablony listů mohou vymalovat pastelkami, zde je vhodné všímat si barev a použít jich několik. (příloha č. 4)

Listy jsou na podzim krásně barevné, a proto se snažíme, aby si žáci barev všímali, a tím docházelo k rozvoji zrakového vnímání.

7. Strom – pracovní, výtvarná výchova

Pomůcky: barvy, čtvrtka, lepidlo

Žáci nejdříve pomalují barvami čtvrtky. Nabízíme žákům barvy vztahující se k podzimu (žlutá, červená, hnědá, zelená). Po zaschnutí učitelky vystříhají listy  naši žáci mají práci s nůžkami zatím pouze v nácviku. Vystříhané papírové barevné listy potom lepíme na předkreslený strom. Žákům pomůžeme s natíráním lepidlem, na tabuli se stromem již žáci donášejí a lepí listy samostatně. Výsledkem je barevný strom. (příloha č. 5

8. Lepení vylisovaných listů na čtvrtku  pracovní výchova

Pomůcky: listy, lepidlo, čtvrtka

Vylisované listy žáci vyndají z novin a opatrně je natírají lepidlem. Potom jej přilepují na plochu. Tím vznikají různé obrázky, postavičky. Žáci většinou opět potřebují pomoc či vedení činnosti.

9. Lístečku dubový  hudební výchova

Lístečku dubový,

nepadej do vody.

Vzala by tě voda,

byla by tě škoda,

lístečku dubový.

<http://www.collegium.cz/noty/pdf/podzimni_zpevnik.pdf> str. 6

Zpěv doprovázíme pohybem  sedíme v kolečku na zemi, učitelky mají před sebou žáky, kteří potřebují dopomoc, a pohupujeme se, jako by padal lístek.

Reflexe: Máme ve třídě namíchané žáky s těžkou mentální retardací a středně těžkou mentální retardací. Některé prováděné činnosti se jeví pro žáky s těžkou mentální retardací náročné. V tomto případě pracujeme spolu s žáky, nástroje jim přidržujeme, případně vedeme ruku. Všechny pohyby komentujeme a sledujeme, zda žák koordinuje zrak a pohyb svých, případně našich rukou. Vnímání a soustředění u žáků s TMR bývá často velice krátké, proto je třeba využít každého okamžiku, kdy se spolupráce daří.

Literatura a použité zdroje

[1] – http://www.collegium.cz/noty/pdf/podzimni_zpevnik.pdf, str. 6. [cit. 2011-10-23].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
103.52 kB
Dokument
Příloha č. 1
doc
56.64 kB
Dokument
Příloha č. 2
doc
104.49 kB
Dokument
Příloha č. 3
doc
177.73 kB
Dokument
Příloha č. 4
doc
137.7 kB
Dokument
Příloha č. 5

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Michaela Krajská

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
14. 2. 2012
Nápaditý příspěvek aktivně zapojující žáky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
  • Kompetence pracovní
  • podílí se na jednoduchých praktických činnostech
  • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
  • Kompetence pracovní
  • zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních činnostech

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze

Nutné pomůcky:

barevné listy ze stromů, čtvrtky, tempery, noviny, lepidlo, drát, pastelky, papír, víčka, kostky