Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Environmentální projekt HRAJ O ZEMI - druhé kolo s tématem Energie
Odborný článek

Environmentální projekt HRAJ O ZEMI - druhé kolo s tématem Energie

24. 10. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Vojtěch Prokeš

Anotace

„HRAJ O ZEMI“ je tvořivý projekt pro všechny žáky druhého stupně základní školy a odpovídajících ročníků gymnázií. V rámci projektu si děti budou hrát a poznávat prostředí kolem sebe prostřednictvím internetu, při výuce ve škole a na závěr i v ekocentru. Tématem projektu je životní prostředí a náš vliv na něj. Zpracovává celkem 10 témat formou on-line multimediální hry a e-kurzů. Po úvodním tématu vody se toto herní kolo věnuje tématu energie. V dalších kolech pak přibudou doprava, jídlo, bydlení, životní styl, životní cyklus výrobků, technologie, média a turismus. V rámci projektu je možné využít i jen jedno z předkládaných témat. Vybraní žáci budou moci realizovat také ekologické audity subjektů ve svém okolí. Autoři nejlepších ekologických auditů budou odměněni víkendovým pobytem v ekologickém centru. V rámci projektu vznikají také metodiky pro učitele, které jim budou nápomocné při začlenění hry do výuky. S formou využití hry a e-kurzů ve výuce se učitelé budou moci detailněji seznámit na některém ze 13 vzdělávacích seminářů. Veškeré informace a materiály jsou na webu projektu: www.hrajozemi.cz. Hrát o Zemi můžeme díky financování z prostředků ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem environmentální výchovy, tedy i projektu Hraj o Zemi, je odpovědné environmentální chování, tj. takové chování, kdy lidé berou při svém rozhodování v potaz dopady možných řešení na životní prostředí a zapojují se do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života. Úkolem environmentální výchovy pak je vybavit k tomuto cíli žáky odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací. 

Druhou oblastí, které se projekt věnuje, je ENERGIE. Téma je zpracováno prostřednictvím online edukativní hry a tematicky zaměřeného e-kurzu. Rovněž je připravena metodika pro pedagogy, která jim poslouží jako dobrý pomocník při výuce. Metodika popisuje možné způsoby práce s jednotlivými elektronickými aplikacemi, nabízí ale i spoustu dalších aktivit pro práci ve školní třídě či jako domácí cvičení. Aby metodika pomohla pedagogům co nejvíce, u každého z podtémat je přidána i široká škála odkazů bohatých na další informace a metodické materiály, které mohou ve výuce pomoci. Vypsané odkazy považují autoři metodik za kvalitní, nemohou však bezezbytku garantovat jejich obsah.

Témata, se kterými se žáci v tomto kole hry seznámí:

  • Obecné informace o energii
  • Úspora energie v domácnosti
  • Energetická náročnost jednotlivých spotřebičů
  • Zdroje energie (obnovitelné, neobnovitelné), jejich výhody a nevýhody
  • Výroba energie v ČR
  • Spotřeba energie ve světě a v ČR
  • Znečištění vznikající výrobou energie

On-line hra

Princip jednotlivých her projektu HRAJ O ZEMI je detektivní pátrání po příčinách různých záhad, problémů apod. Po všech kolech je žákům průvodcem detektiv Martin Liška, přezdívaný Marty. S touto hlavní postavou hráč prochází všemi případy a pomáhá jí v řešení jednotlivých detektivních příběhů. Detektivní příběhy se tematicky váží k tématu měsíce. Příběh, který žáci v rámci hry řeší, by jim měl být blízký, známý z jejich života a měl by odpovídat reáliím České republiky.

Druhé téma projektu představuje energie a druhá hra rozvíjí detektivní pátrání a hledání řešení pro úspornější nakládání s energií v domácnosti. Každá hra je rozdělena do tří základních fází: první = definování problému, druhá = odhalování příčin a třetí = hledání řešení.

Hru můžete používat nejen ve škole, ale také užít jako formu netradičního domácího úkolu s navazujícími aktivitami. Ve škole lze hru simulovat podle přiložených instrukcí, kdy můžete během vyučovací hodiny nechat žáky buď jednotlivě, nebo ve skupinách plnit jednotlivé fáze detektivního pátrání (instrukce pro hraní přímo při školní hodině jsou vysvětleny u jednotlivých fází hry). Stejně tak můžete po diskusi ve třídě nechat žáky hru zahrát doma či u školních počítačů. Následně společně rozebírat téma do hloubky či realizovat další uvedené aktivity, které se váží k tématu.

Hru je důležité pojímat jako aktivitu se vzdělávacím záměrem. Proto je důležité žákům předem vysvětlit, že není cílem hru dokončit co nejrychleji či nasbírat co nejvíce bodů, ale je podstatné pozorně číst, vyhodnocovat informace a uvažovat nad správným řešením. Jen díky tomu se mohou stát dobrými hráči o Zemi.

Hra i e-kurz jsou kompletně namluveny, je proto dobré zajistit, aby žáci při jejím užívání měli k dispozici sluchátka, hra pro ně bude zábavnější a příjemnější.

Online hru naleznete dostupnou na www.hrajozemi.cz.

E-kurz

E-learningové kurzy projektu HRAJ O ZEMI jsou kurzy, které obsahují šest cvičení, jež se tematicky váží k tématu měsíce. Žákům jsou průvodci kurzů postavičky Dáda a Vojta, žáci základní školy. Spolu s Dádou a Vojtou žák projde postupně všemi lekcemi.

E-kurzy je možné používat nejen ve škole, ale také je užít jako formu netradičního domácího úkolu s navazujícími aktivitami. Ve škole lze kurzy simulovat podle přiložených instrukcí spolu s pracovními listy (instrukce pro jednotlivá cvičení ve školní hodině jsou vysvětleny u jednotlivých cvičení kurzu). Stejně tak je možné po diskusi ve třídě nechat žáky e-kurz si zahrát doma či u školních počítačů, a následně pak společně rozebírat téma do hloubky či realizovat další uvedené aktivity, které se váží k tématu.

E-kurz, stejně jako hra, je kompletně namluven, je proto dobré zajistit, aby žáci při jeho užívání měli dostupná sluchátka. E-kurz pro ně bude zábavnější i příjemnější pro studium.

E-kurz naleznete na www.hrajozemi.cz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Vojtěch Prokeš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.