Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Dobrodružná cesta krále Podzimníka
Odborný článek

Dobrodružná cesta krále Podzimníka

16. 11. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Dana Tvrďochová

Anotace

Prostřednictvím vlastního prožitku a smyslového vnímání získávají děti poznatky o podzimu. Program probíhá v přírodě – na zahradě, louce, parku... V jeho průběhu děti pomáhají králi Podzimníkovi zvítězit nad drakem Frňákem, který unesl princeznu Duběnku.

Poznáváme podzim všemi smysly. Prostřednictvím vlastního zážitku získáváme kromě rozvoje sebe sama také poznatky o přírodě v tomto ročním období.

Programem děti provází král Podzimník – loutka – vařečka s namalovaným obličejem, jednoduše ozdobená lístky. Na společnou činnost jsou děti svolávány zpěvem uvedené písničky a hrou na flétnu. Důležité činnosti se odehrávají kolem deky – kouzelného koberce, který učitelka přenáší na různá místa parku nebo zahrady.
Program je možné dále rozvíjet, obměňovat a obohacovat podle složení dětí a podle prostředí a podmínek, kde je realizován.

1. Děti svoláme zpěvem písničky. Obřadně chystáme deku – kouzelný koberec a koš s pomůckami.

Autor textu: Václav Čtvrtek
Autor hudby: Pavel Jurkovič

1) Leden je měsíc plný ledu,
únor zavolá skřivánka,
březen dá první lžičku medu,
v dubnu se čistí studánka.
Květen si říká podle kvítí,
červen si na svět sluncem svítí.

Ref.:
Dvanáct je měsíců a každý z nich
jinou čepici nosí,
zima nám do dlaní nasype sníh,
v létě běháme bosi.
Zima nám do dlaní nasype sníh,
v létě běháme bosi.

2) Červenec po jahodách voní
srpen si bleskem zakřeše,
v září se sejdem pod jabloní,
v říjnu déšť pleská po střeše.
Listopad svléká stromům šaty,
v prosinci zrajou hvězdy zlatý.

Ref.:
Dvanáct je měsíců...

Pozn. Druhou polovinou písničky  v průběhu tohoto programu vždy svoláváme ke společné činnosti.

2. Děti sedí v kroužku na zemi, během písničky, když se začne zpívat o podzimu, vyskočí z košíku král Podzimník – vařečka s namalovaným obličejem, na držátku má napíchané žluté lístky. Začne si děti prohlížet, po písničce se jim představí a přivítá se s dětmi (učitel hraje s loutkou).

P: Děti, já mám teď velké trápení! Zrovna jsme se domluvili s princeznou Duběnkou, že se vezmeme, a víte, co se stalo? Odnesl mi ji šestihlavý drak Frňák a schoval si ji do své jeskyně. A já bych se teď měl za ní vydat, ale sám se docela bojím, je hrozně silný a mazaný, podívejte, to je on (učitel ukáže obrázek draka). Vidíte, kolik má hlav? Co myslíte, že každá hlava umí? Má hlavu Očatku, Nosatku, Hmatalku, Ušatku, Chuťovku a taky hrozně chytrou hlavu Rozumínu. (Děti podle obrázku poznávají, která by mohla být která.) Zdálo se mi, že když s princeznou odlétal, hodil z výšky nějaký papírek. Prosím, pomůžete mi ho najít? Třeba je tam napsáno, kde ho najdeme.

3. Děti se rozběhnou po prostoru a hledají vzkaz.

Na papíře je nakreslený drak, každá hlava nese symbol jednoho smyslu + hlava Rozumína a hlavy jsou červeně přeškrtané.

Jestli umíš používat své oči, uši, pusu, nos a ruce jako já a jestli jsi tak chytrý, ukaž to, a já ti dám princeznu zpět.

Zn.– čekám na kopečku ve své sluji.

4. Děti s učitelkou rozluští vzkaz a král Podzimník je poprosí, jestli by mu nemohly pomoci.

5. Před cestou je potřeba se pořádně rozcvičit:

Podzimní rozcvička

a) Hůlka lístečkovka – na Podzimníkovu kouzelnou hůlku se umí přichytit lístečky spadlé ze stromů. Děti si budou hrát na hůlky lístečkovky. Volně pobíhají. Učitelka zavolá: Hůlka lístečkovka je Anička a všichni rychle běží k Aničce atd. (rozehřátí, opakování jmen…)

b) Jaký je podzim. Děti si hází míčkem v kruhu, kdo chytí míček, řekne, jaký je podzim – deštivý, krásný, barevný, šedivý… Každý podle sebe.

c) Co se děje na podzim? Děti běhají v rytmu (bubínek, klacíky o strom apod.). Učitelka volá výroky typu: Na podzim padá listí ze stromů, na podzim zrají třešně… Pokud je výrok pravdivý, děti vyskočí do výšky, pokud to není pravda, lehnou si na zem.

P: Děti, to jsem moc rád, že budu mít takové pomocníky! Máte spoustu síly a moc toho víte o podzimu a o přírodě. Myslím, že se tedy můžeme vydat na cestu. Už se nemůžu dočkat, až zase budu s Duběnkou.

6. Po prostoru (zahrada, park…) jsou rozmístěny lístečky se symbolem určité drakovy hlavy a úkolem. Děti úkoly postupně plní. Při každém úkolu učitel s maňáskem- Podzimníkem hraje rozhovor s drakem na obrázku. Po splnění úkolu se král raduje a přeptá se ho, jak to tedy dopadlo. Když děti úkoly splní, drak uzná, že zvítězily, zakřičí a učitelka mu přelepí jednu hlavu na obrázku.

7. Hlava Očatka

a) Podzimní paleta

Drak dal Podzimníkovi za úkol vytvořit paletu s co největším počtem barev. Děti se rozběhnou po parku a přináší různobarevné přírodniny, které se pokládají nebo lepí na papír. Potom se barvy počítají, srovnávají, povídá se o nich…

b) Kůrotisky

Děti pracují ve dvojicích nebo skupinkách. Jeden přidrží tenký papír na kůře vybraného stromu, druhý přejíždí po papíře voskovkou, až je patrná kresba kůry. (Je možné i papír přilepit izolepou.) Kůrotisky se pokládají vedle sebe, děti s paní učitelkou potom hledají a pojmenovávají stromy.

8. Hlava Nosatka

Podzimní vítr

Děti mají za úkol „uvařit vítr“. Sbírají do nádoby zajímavě vonící přírodniny, potom je rozmačkají, rozmíchají, čichají a doplňují.
Potom použijeme kouzelné zaklínadlo – např. Černá máry…nebo Hardaba baldrián, hejdum, bárum…, dáme směs na deku a vyhodíme do povětří.

9. Hlava Hmatalka

Přineseme dětem velké nádoby s kaštany, žaludy, bukvicemi, šípky.

a) Přírodní umyvadlo. Děti si do jednotlivých nádob „namáčí“ ruce, případně nohy. Zkouší, kde jim bude nejpříjemněji.

b) Mezi bukvice, žaludy a šípky zamíchá učitelka několik kaštanů, děti je zkouší hmatem najít.

c) Kde mám kaštánek? Dítě má zavřené oči. Druhé dítě nebo paní učitelka mu přikládá kaštánky na jednotlivé části těla. Dítě říká, kam zrovna kaštánek pokládá.

d) S kaštánkem na hlavě. Zkusíme, co všechno se dá dělat s kaštánkem na hlavě – chodit, dřepnout si…

e) Poznáme je?

f) Podzimní chodníček. Nasypeme na cestu za sebe kaštany, žaludy, šípky… Pokud počasí dovolí, projdeme se po takovém chodníčku bosky nebo v ponožkách, zkoušíme poslepu poznat, po čem právě jdeme.

10.  Hlava Ušatka

a) Podzimní zvuky. Děti zkouší, jaké zvuky dělá příroda – šustění listí, sypání písku, trhání trávy, ťukání do stromu… Předvádíme si je a zkoušíme nové.

b) Poznáme je? Jedno nebo více dětí společně demonstruje některý podzimní zvuk, ostatní se zavřenýma očima hádají, co to je.

c) Podzimní koncert – Zinscenujeme si koncert. Polovina dětí jsou posluchači. Krásně se upraví a slušně usadí. Druhá polovina jsou hudebníci, paní učitelka je dirigent. Děti hrají koncert z podzimních zvuků. Pom se poloviny vymění a nakonec si všichni sdělují zážitky.

11.  Hlava Chuťovka

a) Děti mají nachystané různé podzimní plodiny – řepa, brambory (vařené), jablka, hrozny… Poslepu ochutnávají a poznávají, co to je.

b) Dobrotová písnička – děti zkouší jíst co nejhlasitěji – nahlas kousat, mlaskat…a potom zase co nejtišeji (Co je lepší? Jak si kdo jídlo lépe vychutná?)

c) Co komu chutná? Děti přiřazují k podzimnímu ovoci a dalším přírodninám obrázky zvířat, která je jí.

12.  Hlava Rozumína

a) Opět hra – Co se děje na podzim (viz bod 5) – ale tentokrát těžší otázky vázané na to, co děti dnes prožily, zjistily, dověděly se.

b) Děti hledají obrázky s ročními obdobími – co je podzim?

c) Starší děti mohou podle nalezených charakteristických obrázků zjišťovat, co je září, říjen, listopad.

Když král Podzimník s dětmi porazí všechny hlavy, drak Frňák zakřičí a zmizí. Objeví se princezna Duběnka – např. záclona, šátek apod. Učitel v roli:

D: Podzimníku, to jsem ráda, žes mě osvobodil! Moc ti děkuji! Jsi tak odvážný a chytrý a silný!

P: Ale nezvládl bych to bez svých pomocníků, podívej, to jsou oni (může je jmenovitě Duběnce představit).

D: No tohle! Děti! Mnohokrát vám děkuji a zvu vás všechny na naši svatební hostinu do našeho podzimního království.

P. Teď už budete mít dveře do našeho království vždy otevřené a každý podzim se s vámi moc rádi uvidíme. Budeme moc rádi, když si k nám přijdete pohrát nebo nám i s něčím pomůžete.

A teď pojďte na hostinu!

Pro děti je připravená podzimní ovocná hostina a bylinkový čaj, jablečný mošt…

Dvanáct je měsíců a každý z nich…

Fotodokumentace programu: http://www.mcradost.cz/GALERIE/slunic/index.htm

Literatura a použité zdroje

[1] – RÁKOSNÍKOVÁ, Jiřina. Hrajeme si u maminky. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2005. 80 s. ISBN 978-80-7021-973-7 .

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Dana Tvrďochová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 11. 2011
Článek je inspirativní a nápaditý.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

jednoduchá loutka – král Podzimník (vařečka), jednoduchá loutka – princezna Duběnka (šátek), vzorovaná deka – kouzelný koberec, ovoce a zelenina, kterou sklízíme na podzim – jablka, hrozny, brambory, řepa atd., velké nádoby (lavory) s kaštany, žaludy, šípky, bukvicemi, papíry, voskovky, obrázek šestihlavého draka, drakův dopis, kartičky s instrukcemi, obrázky ročních období, míček