Odborný článek

Kopu, kopu brambory

2. 11. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Hana Nováková
Spoluautor
Eva Kamišová

Anotace

Brambory jako snadno dostupný materiál dávají všem pedagogům i maminkám možnost využít je při nejrůznějších prožitkových činnostech. Blok je ještě navíc rozšířen o práci s hlínou.

Cíl

 • Pomocí prožitkového učení se děti seznamují s vlastnostmi a využitím brambor, s podmínkami k jejich růstu a skladováním.
 • Děti zdokonalují svou pohybovou koordinaci při tanci a v překážkové dráze.
 • Překonávají strach z temnoty a z mazlavé hlíny.

Brambory

 • Báseň Princeznička na bále – děj můžete zdramatizovat
 • Bál pro princeznu: pohybová improvizace s hudbou
 • Najdi poztrácené korálky – učitelka poschovává např. tři velké korálky po třídě
 • Honzík nakopal brambory, pomozte mu je třídit:
 1. podle barvy – děti mohou být rozděleny do dvou skupin, jedno družstvo sbírá žluté brambory, jedno červené (můžeme třídit míčky)
 2. podle velikosti – malé /velké pracovní list v příloze – velké a malé brambory 
 • Honzík nesl pytel brambor do královského zámku – libovolná překážková dráha přes hory, kameny, potok… s pytlem brambor
 • Korále pro princeznu – navlékání korálků, starší děti navlékají nakrájené osušené brambory
 • Pracovní list – korále pro princeznu (střídání barev)
 • Šaty pro princeznu – zdobení papírových šatů potiskem z brambor
Obr. 1
Autor díla: Hana Nováková

Další činnosti

 • Tiskání rozpůlenými brambory (do předkresleného pytle)
  Obr. 2
  Autor díla: Hana Nováková
 • Uvazování provazu na pytli – nácvik uzlu
 • Píseň: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět
 • Rytmické podávání brambory ve dvojicích (v kruhu) za hlasité rytmizace ozvučených dřívek
 • Hry na koberci nebo na pískovišti: skládání brambor do řádků, nakládání a vození auty
 • Brambory rostou v zemi (hlína) – seznamování se s keramickou hlínou: hlazení, hnětení
 • Kreslení keramickou hlínou po papíře – děti si zpracují kousek hlíny v libovolný tvar – kuličku, váleček, tvar tužky a po navlhčení mohou kreslit libovolný obraz – brambory, princeznu…?
 • Píseň: „Kopu, kopu, brambory“
 • Procvičování jemné motoriky – loupání uvařených brambor
Obr. 3
Autor díla: Hana Nováková

Mrkev a brambory

Eva Kamišová

Potkala se mrkev s mrkví,
pomlouvaly bramboru,
že se nechá nosit v pytli
po schodech až nahoru.

Brambory rostou pod zemí v hlíně, kde je tma a chladno. Na zimu je schováváme do sklepa, kde je také tma a chladno (proto se brambory nechají nosit ze sklepa po schodech až nahoru).

Pokus s bramborem: Jaké podmínky pro růst mají brambory? (tmu a chlad)

Co se stane s bramborou, když ji necháme na světle v teple? – dlouhodobé pozorování

Překonávání strachu ze tmy – brambory se ve tmě vůbec nebojí, naopak se jim tam strašně líbí. Naopak se bojí světla. Zkusme prolézt tmou ve sklepě – prolézání strachovým pytlem.

 • Bramboráci – tvoření nejrůznějších postaviček z párátek a brambor
  Obr. 4
  Autor díla: Hana Nováková
 • Básně

O bramborách

Eva Kamišová

Žily, byly na poli
neposlušné brambory.
Líné byly od kosti,
dělaly jen hlouposti.
Přišla na ně motyčka,
putovaly do bříška.

O staré bramboře

Dagmar Vysoká

Jedna stará brambora
koulela se ze dvora.
Koulela se po kamení,
byla tu – a už tu není.

Moc se bála, že ji sníme,
uvaříme, rozkrájíme,
osolíme, omastíme
a břicho si nasytíme.

Brambora 

Koulela se ze dvora velikánská brambora. (točíme rukama před sebou, ukazujeme velikou bramboru)
Neviděla, (překryjeme oči dlaněmi)
neslyšela, (překryjeme uši)
že odněkud ze shora (prstem ukazujeme vzhůru)
spadla na ní závora! (paží jedné ruky udeříme do druhé ruky)
 

„Kam koukáš, ty závoro?“ (ukazujeme ty, ty, ty)
„Na tebe, ty bramboro.“ (ukazujeme na kamaráda)
„Kdyby tudy projel vlak, (krouživými pohyby skrčených rukou představujeme vlak)
byl by z tebe bramborák.“ (tleskáme střídavě do dlaní)

Reflexe

Často se v praxi u dětí setkáváme se strachem z ušpinění, což je překážkou ve výtvarných a pracovních činnostech. Zejména se děti brání práci s keramickou hlínou. Proto, kdo máte vypalovací pec, vřele doporučuji začít osahávat si keramickou hlínu při tomto podzimním bloku. A stejně tak strach ze tmy. Děti vnímají, že hlína a tma jsou pro brambory něco příjemného.

Literatura a použité zdroje

[1] – VYSOKÁ, Dagmar. O staré bramboře. [cit. 2011-10-14]. Dostupný z WWW: [http://www.detskestranky.cz/clanek/1229-o_stare_brambore.htm ].
[2] – Koulela se brambora. [cit. 2011-10-14]. Dostupný z WWW: [http://www.nechanicemc.estranky.cz/clanky/akce-2008/nedelni-odpoledne----koulela-se-brambora.html ].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
106.45 kB
Dokument
Korále pro princeznu
doc
167.97 kB
Dokument
Malé a velké brambory

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 11. 2011
Příspěvek představuje inspiraci pro podzimní hry a činnosti v mateřské škole. Je doplněn řadou krátkých bádniček, z nichž některé pocházejí z tvorby autorského kolektivu. Klasická je Hrubínova Princeznička na bále, řada dalších básniček však působí poněkud uměle, což příspěvku ubírá na kvalitě. Zajímavé jsou naopak hry s bramborovými tiskátky i pokusy s keramickou hlínou. Zásadní při realizaci programu do vzdělávacího programu MŠ bude jeho zařazení do logické souslednosti s dalšími tématickými celky.

Hodnocení od uživatelů

Jana Kneřová
2. 11. 2011, 11:50
Děkuji za popsanou zkušenost, pokud jde o básničky, doporučovala bych navštívit naši diskuzi, kde se hned v úvodu Lenaka Říhová zmiňuje o svém básničkovém blogu.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

Nutné pomůcky:

brambory, tempery, štětec, papír, nůž, jehla a nit, pytel