Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vyjmenovaná slova po B formou dramatické výchovy
Odborný článek

Vyjmenovaná slova po B formou dramatické výchovy

3. 2. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Zdenka Koubová

Anotace

Příprava na vyučující jednotku dramatické výchovy. Zpracování vyjmenovaných slov po „b“ metodami a technikami dramatické výchovy. Cílem celé lekce je především zopakování si vyjmenovaných slov, ovšem metodami dramatické výchovy, což je ozvláštněním klasické hodiny českého jazyka. Formy vyučování jsou střídavé – ve skupinách, ve dvojicích i samostatně.
Reflexe hodiny: 

Reflexi hodiny jsem nezvykle zařadila hned k začátku lekce, a to z důvodu, kdyby si tento příspěvek četli učitelé, kteří s dramatickou výchovou nemají zkušenosti.

Mohou se tak podívat, jak hodina probíhala a jaké reakce je možné očekávat. Lekci je možno realizovat i se skuinou žáků, kteří s dramatickou výchovou zkušenosti nemají, avšak je nutné je obeznámit s některými technikami a metodami dramatické výchovy, aby vyučování bylo efektivní. Aby nedošlo k problému, že se lekce rozplizne do „předvádění se“ žáků před ostatními žáky.

Hodinu jsem vymýšlela tak, aby se střídaly rušné a klidné činnosti. Výjimečně se mi stalo, že jsem vymyslela hodinu, která mi časově moc nevyšla. Zařadila jsem proto ještě jednu činnost – živé obrazy, které jsme nerozehrávali.

Hodina byla zajímavá i tím, že na ní byli přítomni rodiče dětí, protože třída měla tento den den otevřených dveří. Předem jsem s touto skutečností seznámena nebyla, ale nevadilo mi to. Při výstupu se soustředím na žáky, a ne na „diváky“.

Hodina probíhala v klidném tempu a ve výborné atmosféře. Nebylo potřeba žáky příliš napomínat a podobně. Myslím si, že byli rádi, že mají hodinu, kde se budou učit jiným způsobem, než na který jsou zvyklí.

Pracovali se zájmem a rádi.

Živé obrazy, které vytvořili, byly zdařilé a nápadité.

Skupinová práce v této třídě funguje výborně. Žáci se umí mezi sebou domluvit a vyslechnout názor ostatních.

Žáci se nebojí ukázat nebo říci před ostatními, co si myslí a podobně. U některých slov si nebyli jisti jejich významem. Například u slova nadbytek se rozpoutala živá diskuse, co to tedy je. Chtěla jsem, aby žáci na význam přišli sami, a jsem ráda, že se to povedlo. Kousek po kousku se opravdu dostali k jeho správnému významu.

Jsem se svým výstupem spokojena. Co jsem chtěla, to jsme zvládli. Myslím si, že hodina byla dobře vystavěná.

Název aktivity

 

Náplň aktivity

 

Organizace

Pomůcky

Rozehřívací cvičení

 

Motivace dnešní hodiny proběhne formou hry. Žáci jsou rozděleni do pěti skupin a po třídě hledají lístky s barvou jejich družstva. Po vyhledání všech karet sestaví obrázek.

 

Když jsou všechny skupiny hotovy, podívají se, co vytvořily skupiny ostatní.

 

V prostoru

Ve skupinách

Puzzle

 

Živé obrazy

 

Do trojic žáci dostanou jedno slovo a pokusí se ho předvést technikou živého obrazu – bez rozehrání. Ostatní skupiny se snaží uhodnout, co má živý obraz představovat. Slova jeden žák zapíše na připravený papír.

 

Po uhodnutí, co živý obraz představuje, ho skupina rozehraje.

 

Na koberci

Ve skupinách

Lístky s textem

Práce se slovy

 

V kruhu si projdeme všechna slova, se kterými jsme se v živých obrazech setkali. Jsou všechno vyjmenovaná slova? Známe všechna? Jsou pro mě nějaká nová? Modře zakroužkujeme slova, která známe, červeně slova neznámá.

 

Na koberci

V kruhu

Arch papíru

Fixy

 

Přiřazování slov

 

Do dvojic žáci dostanou lístky se slovy a pokusí se je podle nějakého klíče rozřadit.

Následuje společná kontrola.

 

Na koberci

Ve dvojicích

Papírky se slovy

Kontrola

 

Žáci si společně zkontrolují, jak úkol vypracovali – podívají se na řešení ostatních.

Poté si všichni dohromady o úkolu popovídáme.

 

Na koberci

Ve dvojicích, poté společně

Slova, se kterými pracujeme

Reflexe hodiny

 

Vymysleli jsme téma hodiny správně? Setkali jsme se s nějakými novými slovy?

Co jsme se dnešní hodinou naučili/ zopakovali?

Co pro vás dnes bylo nejzajímavější?

Kdyby se vás někdo zeptal, co jsme dnes v hodině dělali, co byste mu odpověděli?

Byli jste vy sami dnes spokojeni se svou prací?

Ukažte rozpětím rukou, jak se vám dnešní hodina líbila. Čím více se vám líbila, tím více ruce rozpažte.

Rozloučení.

Na koberci

V kruhu

Dohromady celá třída

 

 

Slova, se kterými jsme v hodině pracovali:

Být

Odbýt (úkol)

Nadbytek

 

Obyvatel

Obyvatelstvo

 

Nábytek

Nábytkový

 

Bydlit

Bydliště

Bydlení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdenka Koubová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 2. 2012
Inspirativní článek, praktické příklady lze přímo využít pro plánování výuky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

karty se slovy

Téma článku:

Osobnostní a sociální výchova