Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Základní podmínky života
Odborný článek

Základní podmínky života

16. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Zdenka Koubová

Anotace

Příprava na lekci multikulturní/environmentální výchovy zaměřenou na základní podmínky života.

Předmět: Přírodověda
Průřezové téma: Multikulturní výchova, environmentální výchova
Ročník: 5. ročník
Předpokládaný čas: Jedna vyučovací hodina

Pomůcky:
Arch papíru, psací potřeby, štítky na jména, papíry, dopis, internet, encyklopedie, slovníky

Cíle:
Žák si uvědomí, jaké jsou důležité podmínky pro život.
Žák se učí chápat, tolerovat a respektovat práva a názor druhých.

Postup:

Evokace

Každý žák dostane lepicí štítek a psací potřeby.
Na štítek zapíše slovo, které by vystihovalo jeho názor: „Co považuješ za základní podmínku života?“
Štítek nalepí na koberec a sedne si do kruhu. Učitel žáky rozdělí do skupin cca po 5. Skupiny si přepíší všechna slova, která nalezla na štítcích na papír. Slova se pokusí rozdělit do dvou sloupců Souhlasím/ Nesouhlasím.
Své nápady probírají ve skupině a na rozdělení se snaží domluvit. Poté své rozdělení sdílí se skupinami ostatními.

Brainstorming

Na balicí papír žáci zapíší, co to znamená, základní podmínky života.

Uvědomění si významu informací

Učitel přečte následující dopis: [1]

„Ahoj. Jmenuji se Latifa a rozhodla jsem se, že vám napíši dopis. Je mi 12 let a bydlím s babičkou a dědečkem. Mám ještě čtyři sourozence – 2 bratry a dvě sestry. Já jsem nejstarší, a proto se musím o sourozence starat. Někdy mě to nebaví. Každý den, když vstanu, musím jít k řece pro vodu. Je to hrozně daleko, a proto musím brzy vstávat, abych ji stihla přinést do oběda. Už se mi to párkrát nepovedlo a tak jsme ten den nejedli. Někdy je voda tak špinavá, že ani nevím, jestli se s ní mám vracet domů. Když stihnu všechny povinnosti, tak si večer sednu před naši chýši a počítám hvězdy. Povídám si s měsícem a babička mi říká, že jsem měsíční víla. Už se těším, až budou sourozenci větší a budou mi pomáhat. A jak se máte vy? Babička mi vyprávěla o daleké zemi, kde děti chodí do školy, mají pastelky a papíry. Já si kreslím klackem do hlíny a to je taky fajn.
Těším se, až mi napíšete, jak to u vás vypadá.
Nashledanou, vaše kamarádka Latifa.“

Žáci napíší ve dvojicích/ trojicích Latifě dopis, kde by popsali, co dělají oni. Poté si vezmou kopie Latifina dopisu a zaškrtnou v něm věci, které jsou pro ně něčím zajímavé a zvláštní. A to v tom, že by bez těchto věcí nemohli být či jim přijde, že v tomto to má Latifa složitější než oni.

Žáci samostatně vymýšlejí definici základní podmínky života.

Reflexe

Navzájem si předčítáme své nápady.
Vyhledáváme ve slovnících/ internetu/ encyklopediích, co odborně tato slova znamenají.
Své nápady porovnáváme s nalezenými definicemi.

Návrh hodnocení žáků:

Podle posledního úkolu zjišťujeme, zda žáci v hodině naslouchali a umějí vyjmenovat některé ze základních podmínek pro život.
Pozorováním (při práci ve skupině) sledujeme, jak žáci plní druhý cíl – jak spolu komunikují a respektují názor druhého.


[1] Dopis je uložený v obálce a připravený i s adresou třídy, pro kterou je určený.

Literatura a použité zdroje

[1] – RVP pro základní vzdělávání. 2010. [cit. 2011-12-15]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV-pomucka-ucitelum.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdenka Koubová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 12. 2011
Zajímavý nápad k propojení přírodovědy a průřezových témat environmentální a multikulturní výchovy. Motivuje žáky k zamyšlení, rozvíjí schopnost komunikace.

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
16. 12. 2011, 18:44
Děkuji za praktickou ukázku zařazení citlivého tématu do výuky. Naše děti by si měly uvědomovat, že ne všechny děti mají stejné životní podmínky. Tato příprava by se perfektně hodila po/před návštěvou zástupců některé z humanitárních organizací (absolvovali jsme asi před rokem a bylo to velmi názorné) pro všechny věkové skupiny.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Environmentální výchova
  • Základní podmínky života

Téma článku:

Enviromentální výchova