Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Sítě krychle – průpravné úlohy
Odborný článek

Sítě krychle – průpravné úlohy

1. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Zdenka Koubová

Anotace

Rozpracované série čtyř průpravných úloh na téma „sítě krychle“. Umožňuje snazší vhlédnutí žákům prvního stupně do této oblasti. Úlohy jsou gradované.
 

I. PRŮPRAVNÁ ÚLOHA 

Každý žák má k dispozici model krychle. Na každé stěně krychle je nakreslený obrázek. Dále mají žáci k dispozici šest čtverců se stejnými obrázky, které jsou shodné s těmi na modelu krychle.

Úkolem je, aby žáci přilepili čtverce na stěny krychle. (Obrázky na stěnách krychle jsou k nahlédnutí v příloze.)

Obrázky na stěnách krychle a na čtvercích jsou v následující podobě:

 

Název činnosti

Průběh aktivity a instrukce

1.

Motivace

Seznámení žáka s modelem krychle, šesti čtverci a přelepky. 

„Připravila jsem si pro tebe tuhle kostku, šest čtverců a tyto přelepky.

Napadá tě něco, když vidíš kostku a tyhle obrázky?

Co bychom s těmito pomůckami mohli dělat?“

 

Organizace: u stolu

Pomůcky: krychle s obrázky, šest čtverců a přelepky

2.

Přiřazování šesti čtverců ke stěnám krychle

Žák přiřazuje šest čtverců ke stejným obrázkům, které jsou na stěnách krychle. Na obrázcích je motiv blesku, smajlíků, trojúhelníku, srdce a slunce. 

„Nyní bude tvým úkolem, abys přiřadil tyto čtverce na kostku.

Pomocí těchto přelepek je tam připevníš.

To, jak tam obrázky nalepíš, je na tobě.

Určitě přijdeš na určité pravidlo, díky kterému ti v ruce žádný obrázek nezůstane…

Ano, je to tak, že budeš shodné obrázky pomocí přelepek lepit k sobě. Musíš si ale dávat pozor, aby čtverce, které k sobě přilepuješ, byly co nejvíce u sebe, aby byla na konci krychle opravdu celá obalená.

Budeme jí vlastně dělat takový obleček.“

 

Organizace: u stolu, samostatná práce žáka

Pomůcky: krychle s obrázky, šest čtverců a přelepky

3.

Vlastní práce žáka

Při žákově manipulaci s krychlí, čtverci a přelepkami učitel do jeho práce nezasahuje. Nechá ho, aby se dostatečně seznámil s novými pomůckami a sám podle svého tempa přilepoval. 

„Teď kostku začneme pomalu rozlepovat a uvidíme, jestli se ti opravdu povedlo nalepit obrázky shodně na sebe.“

 

Organizace: u stolu, samostatná práce žáka

Pomůcky: krychle s obrázky, šest čtverců a přelepky

 


 

II. PRŮPRAVNÁ ÚLOHA 

Každý žák má k dispozici model krychle.

Každá stěna je obarvena jinou barvou. Dále má k dispozici šest čtverců, přičemž každý má také jinou barvu. Úlohou pro žáky je, aby přilepili čtverce na stěny krychle – čtverec určité barvy ke stěně krychle se stejnou barvou.

Stěny krychle a čtverce, které má žák přiřadit, mají tuto podobu: 

 

 

Název činnosti

Průběh aktivity a instrukce

1.

Seznámení se

s pomůckami

 Žák se seznámí s novou krychlí a čtverci. 

„Teď jsem si pro tebe připravila další kostku a další čtverce.

Jsou ale v něčem jiném, když se na ně podíváš. V čem?

Ano, liší se tím, že už na nich nejsou obrázky, ale jsou barevné.“

 

Organizace: u stolu, samostatná práce žáka

Pomůcky: krychle, šest čtverců, přelepky

2.

Přiřazování šesti čtverců ke stěnám krychle

Žák přiřazuje šest barevných čtverců ke stěnám krychle. Každá stěna krychle a každý čtverec má jinou barvu.

„První úlohu máme za sebou a nyní se podíváme na úlohu druhou. Tvým úkolem bude, abys zase přiřazoval čtverce ke kostce.

Teď to ale bude jiné tím, že se musíš soustředit na barvy.

Pak si ten náš obleček zase rozlepíme a přesvědčíme se, jestli se ti

to povedlo.“

 

Organizace: u stolu, samostatná práce

Pomůcky: krychle, šest čtverců a přelepky

3.

Vlastní přiřazování žáka

Úloha je svým způsobem hodně podobná úloze první.

Nyní je ovšem zaměřena na barvy. Měla by sloužit spíše k procvičení si manipulace s novými pomůckami.

Zaměření žáka by se mělo orientovat na barevnost, protože čtverce ani stěny krychle neobsahují obrázek.

Učitel žáka pozoruje, ale do jeho zkoumání a přiřazování mu příliš nevstupuje. 

„Nyní se zase na kostku podíváme a to tak, že jí sundáme oblek, který jsi jí nalepil. Podíváme se, jestli jsi byl pozorný a opravdu jsi přiřazoval k sobě stejné barvy.“

 

Organizace: u stolu, samostatná práce žáka

Pomůcky: krychle, šest čtverců a přelepky

  

 III. PRŮPRAVNÁ ÚLOHA 

Žák má k dispozici model krychle. Dále také šest čtverců a dostatečné množství přelepek. Každá stěna krychle je podélně rozdělena na dva shodné obdélníky. Každý obdélník má různou barvu.

Úlohou pro žáky je, aby přilepili čtverce ke stěnám krychle a to v závislosti na barvě obdélníků. 

Podoba čtverců a stěn krychle vypadá následovně: 

 

 

Název činnosti

Průběh aktivity a instrukce

1.

Seznámení se s další alternativou

Úloha bude zařazena v pořadí buď jako druhá nebo jako třetí. Záleží na tom, jak si žák povede v první úloze.

Pokud by mu úloha číslo jedna dělala problémy, tato úloha bude zařazena jako třetí.

Jestliže by s první úlohou problémy neměl, tak bude úloha číslo dvě vynechána a rovnou se přejde k této úloze. 

„Už jsme si vyzkoušeli přilepovat obrázky a barevné čtverce.

Nyní nás ale čeká něco složitějšího.

Podívej se, co jsem připravila teď.

Myslíš, že i tohle bys zvládnul udělat stejným způsobem jako ty předchozí úlohy? V čem bude asi tohle těžší?“

 

Organizace: u stolu, samostatná práce žáka

Pomůcky: model krychle, šest čtverců a přelepky

2.

Přiřazování šesti čtverců ke stěnám krychle

Žák k modelu krychle přilepuje barevné čtverce.

Každý čtverec je rozdělen na dva stejné obdélníky. 

„A nyní se můžeš pustit do této úlohy.

Až budeš hotový, opět si obleček rozlepíme a podíváme se, jestli ti třeba nějaký čtverec nezbyl, nebo jestli jsi dal všechny na správné místo.

Dále také uvidíme, jestli nám vznikl ten samý tvar čtverečků, jako u předchozí úlohy, nebo jestli bude v něčem jiný.“ 

Sledujeme, jak žák oblek rozlepuje a jaký tvar sítě krychle mu po rozlepení vznikne.

 

Organizace: u stolu, samostatná práce žáka

Pomůcky: šest čtverců, model krychle a přelepky

  

IV. PRŮPRAVNÁ ÚLOHA 

Je dán model krychle, který má každý žák k dispozici, a může s ním manipulovat. Dále je dáno šest čtverců. Každý čtverec je úhlopříčně rozdělený, čímž vznikly dva shodné trojúhelníky. Každý trojúhelník má jinou barvu. Úlohou pro žáka je, aby pomocí přelepek přiřadil ve stěně krychle shodný čtverec. 

Čtverce a stěny krychle mají následující podobu:

 

 


Název činnosti

Průběh aktivity a instrukce

1.

Seznámení žáka s novými pomůckami

Žák si prohlédne krychli a připravené čtverce. Sleduje, jaké změny ve složení čtverců a stěn krychlí se v této úloze objevují. 

„A nyní to nejlepší na konec. Připravila jsem si pro tebe ještě jednu úlohu, která je asi z těch čtyř nejobtížnější. Možná, že pro tebe nejobtížnější nebude, podíváme se na ni a pak uvidíme.

Ale myslím si, že s touto úlohou si poradíš. Prohlédni si nyní tuhle kostku a čtverce.

Myslíš, že bude mít tato úloha něco společného s těmi předchozími?

A co? Nebo to bude úplně něco jiného?“

 

 

Organizace: u stolu, samostatná práce žáka

Pomůcky: model krychle, šest čtverců a přelepky

2.

Přiřazování šesti čtverců ke stěnám krychle

K modelu krychle žák přiřazuje barevné čtverce. 

„Můžeš začít s přiřazováním. Až budeš mít hotovo, tak se opět podíváme, jak oblek vypadá, když si ho rozlepíme. Jsem zvědavá, jestli ti po rozložení vyjde podobný obleček jako ty předchozí.“

 

Organizace: u stolu, samostatná práce žáka

Pomůcky: model krychle, šest čtverců, přelepky

Literatura: 

STEHLÍKOVÁ, N. Náměty na podnětné vyučování matematice. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007.
JIROTKOVÁ, D. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. Praha : Univerzita Karlova, 2010.
KOUBOVÁ, Z. Sítě krychle jako prostředek pro rozvíjení geometrického myšlení žáků prvního stupně ZŠ, diplomová práce obhájená v roce 2011. 
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
98.63 kB
Dokument
Průpravné úlohy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdenka Koubová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
1. 12. 2011
Ukázka tvořivé práce s dětmi ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v tématickém okruhu geometrie při poznávání prostorové orientace, konkrétně v učivu krychle.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Krychle, 6 čtverců, přelepky