Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > O životě drobných živočichů a hmyzu
Odborný článek

O životě drobných živočichů a hmyzu

29. 6. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Martina Kupcová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tento projekt podporuje vytváření vztahu dětí k přírodě. Učí děti všímat si drobných živočichů a hmyzu, vnímat jejich vlastnosti a pozorovat jejich chování v různých ekosystémech (voda, louka, les). Učí je vnímat, jak jsou tito živočichové malí a zranitelní, vede je k rozvoji empatického cítění a chování. Učí děti soustředěně sledovat děj, poslouchat příběh a dramatizovat jej.
Očekávané výstupy: Děti se lépe orientují ve svém přírodním prostředí a zaujímají citlivý a vnímavý postoj k přírodnímu prostředí a jeho obyvatelům; znají některé ekosystémy a jejich obyvatele, vnímají, že svět je rozmanitý, váží si života i v jiné formě, umí vyprávět o svých zkušenostech, užívají své smysly k pozorování, zdolávají překážky, rozvíjejí sociální dovednosti, orientují se v encyklopedii apod.
Časový rozsah: cca 1 měsíc
Věková skupina: 3 – 6 let (heterogenní skupina)
Části projektu
1. Poznávání drobných živočichů a hmyzu Děti se seznamují se jmény některých drobných živočichů a s jejich vlastnostmi
(s pomocí encyklopedie a obrázků)
2. Hledání příběhů Děti vybírají, který příběh chtějí číst na pokračování
(Ferda Mravenec, Brouk Pytlík, Broučci, apod.)
3. Pobyt v přírodě Při vycházce do lesa, do parku, na louku, k vodě apod. děti hledají a pozorují drobné živočichy, sledují jejich chování
Postup realizace, činnosti
Les
 • pozorujeme děje v mraveništi,
 • jak běhají mravenci (nenarážíme do sebe, pomáháme si, máme svojí cestičku)
  • pohybové aktivity - běháme v prostoru, překonáváme překážky, běháme po stejné stopě (po cestičce),
 • jak bychom udělali mraveniště
  • kreslíme tuší,
  • frotážujeme přes jehličí.

Louka

 • po dešti vylézá žížala
  • pohybová aktivita - plazíme se jako žížaly, i přes překážky,
 • svět krásných motýlů
  • hrajeme si s barevnou vodovou skvrnou,
  • pohybové aktivity - běháme lehce, jak motýli létají.

Voda

 • jaká zvířátka žijí ve vodě nebo u vody (např. z příběhů Ferdy Mravence - vodoměrka),
 • pozorujeme louže po dešti,
 • hrajeme si s vodou
  • vyrábíme lodičky z lístků a posíláme po vodě,
  • pokusíme se výtvarně vyjádřit, jak teče voda,
  • posloucháme hudební úryvek (ukázka B. Smetana - Vltava), a vnímáme jak teče řeka,
 • prohlížíme si encyklopedie, kde najdeme mnoho podob vody.
Svět jednotlivých druhů

Mravenec

 • čteme příběhy (Ferda Mravenec)
  • sledujeme a hodnotíme jeho chování,
 • Mraveneček v lese - naučíme se říkanku k pohádce. Potom si ji zahrajeme, improvizujeme, jak např. mraveneček v lese, těžkou kládu nese.

Šnek

 • sledujeme, jak šnek vypadá (přineseme si ho z vycházky, můžeme ho mít v lahvi, ale pak ho pustíme zpět do přírody),
 • kreslíme ulitu - procvičení ramenního kloubu,
 • učíme se říkanku (Šnečku, šnečku, vystrč růžky...).

Pavouk

 • pavoučí cestička (např. z dlouhé gumy, kterou připevňujeme a omotáváme na žebřiny, aj. uděláme pavučinu - snažíme se projít, abychom se jí nedotkli a nerozbili jí),
 • vyrábíme pavučinu - z nití, či provázku (ze špejlí si vytvoříme konstrukci, kterou potom omotáme nití).

Další možná témata:

 • ...můžeme i pokračovat v dalších tématech - Moucha, Včela, Vosa,
 • Broučkyáda - překonávání překážek - jako broučci v lese, na louce,...
 • Jaro - broučci se probouzí,...
Evaluace a závěr

Děti se seznámí blíže se životem hmyzu, a tím si budou i lépe vážit života těchto tvorů. Tento projekt je jakýmsi plánem navrhovaných činností k tématu. Každá učitelka jistě vybere vhodné hry, písničky či básničky ze svého zásobníku. Každá učitelka při realizaci vychází z jiných podmínek, proto každý projekt bude jiný, ale ve výsledku bude stejný.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Kupcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí