Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > O životě drobných živočichů a hmyzu
Odborný článek

O životě drobných živočichů a hmyzu

29. 6. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Martina Kupcová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tento projekt podporuje vytváření vztahu dětí k přírodě. Učí děti všímat si drobných živočichů a hmyzu, vnímat jejich vlastnosti a pozorovat jejich chování v různých ekosystémech (voda, louka, les). Učí je vnímat, jak jsou tito živočichové malí a zranitelní, vede je k rozvoji empatického cítění a chování. Učí děti soustředěně sledovat děj, poslouchat příběh a dramatizovat jej.
Očekávané výstupy: Děti se lépe orientují ve svém přírodním prostředí a zaujímají citlivý a vnímavý postoj k přírodnímu prostředí a jeho obyvatelům; znají některé ekosystémy a jejich obyvatele, vnímají, že svět je rozmanitý, váží si života i v jiné formě, umí vyprávět o svých zkušenostech, užívají své smysly k pozorování, zdolávají překážky, rozvíjejí sociální dovednosti, orientují se v encyklopedii apod.
Časový rozsah: cca 1 měsíc
Věková skupina: 3 – 6 let (heterogenní skupina)
Části projektu
1. Poznávání drobných živočichů a hmyzu Děti se seznamují se jmény některých drobných živočichů a s jejich vlastnostmi
(s pomocí encyklopedie a obrázků)
2. Hledání příběhů Děti vybírají, který příběh chtějí číst na pokračování
(Ferda Mravenec, Brouk Pytlík, Broučci, apod.)
3. Pobyt v přírodě Při vycházce do lesa, do parku, na louku, k vodě apod. děti hledají a pozorují drobné živočichy, sledují jejich chování
Postup realizace, činnosti
Les
 • pozorujeme děje v mraveništi,
 • jak běhají mravenci (nenarážíme do sebe, pomáháme si, máme svojí cestičku)
  • pohybové aktivity - běháme v prostoru, překonáváme překážky, běháme po stejné stopě (po cestičce),
 • jak bychom udělali mraveniště
  • kreslíme tuší,
  • frotážujeme přes jehličí.

Louka

 • po dešti vylézá žížala
  • pohybová aktivita - plazíme se jako žížaly, i přes překážky,
 • svět krásných motýlů
  • hrajeme si s barevnou vodovou skvrnou,
  • pohybové aktivity - běháme lehce, jak motýli létají.

Voda

 • jaká zvířátka žijí ve vodě nebo u vody (např. z příběhů Ferdy Mravence - vodoměrka),
 • pozorujeme louže po dešti,
 • hrajeme si s vodou
  • vyrábíme lodičky z lístků a posíláme po vodě,
  • pokusíme se výtvarně vyjádřit, jak teče voda,
  • posloucháme hudební úryvek (ukázka B. Smetana - Vltava), a vnímáme jak teče řeka,
 • prohlížíme si encyklopedie, kde najdeme mnoho podob vody.
Svět jednotlivých druhů

Mravenec

 • čteme příběhy (Ferda Mravenec)
  • sledujeme a hodnotíme jeho chování,
 • Mraveneček v lese - naučíme se říkanku k pohádce. Potom si ji zahrajeme, improvizujeme, jak např. mraveneček v lese, těžkou kládu nese.

Šnek

 • sledujeme, jak šnek vypadá (přineseme si ho z vycházky, můžeme ho mít v lahvi, ale pak ho pustíme zpět do přírody),
 • kreslíme ulitu - procvičení ramenního kloubu,
 • učíme se říkanku (Šnečku, šnečku, vystrč růžky...).

Pavouk

 • pavoučí cestička (např. z dlouhé gumy, kterou připevňujeme a omotáváme na žebřiny, aj. uděláme pavučinu - snažíme se projít, abychom se jí nedotkli a nerozbili jí),
 • vyrábíme pavučinu - z nití, či provázku (ze špejlí si vytvoříme konstrukci, kterou potom omotáme nití).

Další možná témata:

 • ...můžeme i pokračovat v dalších tématech - Moucha, Včela, Vosa,
 • Broučkyáda - překonávání překážek - jako broučci v lese, na louce,...
 • Jaro - broučci se probouzí,...
Evaluace a závěr

Děti se seznámí blíže se životem hmyzu, a tím si budou i lépe vážit života těchto tvorů. Tento projekt je jakýmsi plánem navrhovaných činností k tématu. Každá učitelka jistě vybere vhodné hry, písničky či básničky ze svého zásobníku. Každá učitelka při realizaci vychází z jiných podmínek, proto každý projekt bude jiný, ale ve výsledku bude stejný.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí