Odborný článek

Hoax jako problém

15. 11. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Jana Vaňková
Spoluautor
RNDr. Michal Černý Ph.D.

Anotace

Na první pohled může hoax vypadat jako nevinný e-mail, či dokonce jako zábavná či důležitá zpráva. Přitom představuje nejen bezpečnostní, ale také ekonomický problém, který nelze podceňovat. Jeho nebezpečí může být také ve snaze manipulovat jednání uživatelů.

Hned na počátku bude nutné definovat, co pojmem hoax rozumíme, neboť v literatuře je možné najít řadu drobných nuancí, které mohou jeho význam částečně posunout. „Anglické slovo HOAX [:houks:] v překladu znamená: falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu, podvod, poplašnou zprávu, výmysl, žert, kanadský žertík. V počítačovém světě slovem HOAX nejčastěji označujeme poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečným virem“ (Zdroj: Hoax.cz).

V definici jsou jasně identifikovány základní prvky hoaxu. Jde o zprávu, která se šíří e-mailem, sociálními sítěmi, IM a dalšími komunikačními kanály a přináší nějakou nepravdivou informaci. Poměrně typické je, že jde o varování či prosbu. Součástí takové zprávy je vždy doporučení, aby byla rozesílána dále. Mechanismus šíření těchto informací je založený na tom, že se do něj aktivně zapojí velké množství koncových uživatelů. Jistou formou hoaxu mohou být také různé řetězové e-maily, dopisy štěstí atp. Někdy je možné tento druh komunikace označit za specifickou formu spamu.

Poměrně známým rysem hoaxu je, že se zaštiťuje určitou autoritou (IBM, Microsoft, vláda) a snaží se tak vytvořit pocit důvěryhodnosti. V následujícím článku se zaměříme na to, čím je hoax škodlivý, jak jej identifikovat a jakým způsobem se zachovat, pokud jej uživatel obdrží. 

Čím je hoax nebezpečný?

Na první pohled může hoax působit jako poměrně nevinný fenomén, který má řada lidí dokonce více méně ráda. Je ale třeba říci, že skutečnost je poněkud odlišná. Pokud se podíváme na základní charakteristiku, rychle zjistíme, že šíří poplašné a nepravdivé informace. To může být sice zajímavé z pohledu tvorby novodobých legend, ale samotné šíření nepravdy v informační společnosti je velmi problematické. S tím souvisí také jeho snaha ovlivnit chování či názory příjemce, což je nejen eticky nepřijatelné, ale také velmi nebezpečné. Hoax může také sledovat různé zájmy, což může mít konsekvence se snahou zmanipulovat čtenáře, vnutit mu určité názory a postoje, které mu nejsou vlastní. Jde tedy o podvodné jednání. Často jsou součástí hoaxu také nebezpečné rady či žádosti o finanční prostředky.

Druhým významným negativním aspektem je samotné rozesílání. Hoax je založený na tom, že jej uživatelé dále rozesílají, a to „nejlépe“ na všechny adresy, včetně té příjemce. Vzniká tak často poměrně otevřená databáze kontaktů, kterou mohou využívat stroje na šíření spamu či viry, pro které je hoax příjemným prostředím pro šíření a zisk nových aktivních adres.

Hoax také obtěžuje uživatele a jeho rozesílání je v rozporu se základními pravidly slušného chování. Dalším negativním jevem je zátěž poštovních serverů, a tedy omezování prostupnosti sítě. V tomto kontextu již není hoax čímsi neškodným, ale jednoznačně nebezpečným jevem, ke kterému by se měla internetová komunita jednoznačně vymezit. 

Jak rozpoznat hoax?

Poměrně netriviálním problémem je otázka rozpoznávání hoaxu. Tedy problém, jak rozlišit zprávy důvěryhodné od těch lživých. Ač neexistuje nějaké úplně jednoznačné pravidlo, které by umožnilo učinit vždy zcela ostrý řez, je zde několik jednoduchých pravidel, která umožní poměrně dobrou orientaci.

Prvním klasickým rozpoznávacím znamením je prosba o rozesílání. Často ve velmi naléhavé podobě. Jde o základní fundament toho, jakým způsobem hoax funguje. Obsahuje-li správa informaci o tom, že ji máte rozeslat na X adres, jde téměř jistě o hoax.

Dalším klasickým prvkem je zaštítění se nějakou autoritou. Pokud vám bude něco doporučovat banka, IBM, ministr vnitra, jde také s velkou pravděpodobností o podvodný e-mail. Často je spojen s nějakým bezpečnostním chováním (vypněte funkci Y u antiviru, smažte soubor Z atp.).

Běžně je také hoax šířený ve formě žádosti o pomoc (nemocné dítě), řetězcích štěstí, či dokonce pyramidových her. Pokud jde o tento typ obsahu, jde opět téměř vždy o hoax. Pokud si nejste jistí, je dobré si zkusit do vyhledávače zadat část obdrženého e-mailu či jiné zprávy a podívat se, zda se na internetu již nevyskytuje. Velice dobrým zdrojem informací je Databáze hoaxu, kde je možné se k relevantním datům dostat snadno a rychle. 

Jak se zachovat?

Jakým způsobem postupovat, pokud uživatel zjistí, že obdržel zprávu podvodného charakteru? Pokud odesilatele znáte, můžete mu slušně naznačit, jaký obsah šíří a že informace v něm nejsou pravdivé. Často o tom ani nemusí vědět, takže je možné mu případně ušetřit nemálo problémů. Pokud jej neznáte, doporučujeme na zprávu nijak nereagovat a dát ji do spamového koše. V žádném případě tedy podobný obsah nerozesílejte ani na něj nějak hromadně neupozorňujte.

Je třeba si být vědomi toho, že hoax není jen izolovaným problémem, ale může mít přesahy do phisingu, spamu a dalších oblastí. Jedná se o hromadný, organizovaný podvod, ve kterém jde o velké peníze, ale také o zdraví či pravdivost. V tomto ohledu je třeba věnovat hoaxu větší pozornost, než by se očima laika na počátku mohlo zdát nutné.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 11. 2011
Ukázala bych zde několik příkladů hoaxu tak, jak přišly na e-mail.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Informatika a informační a komunikační technologie