Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Fiktivní firma – zásady tvorby katalogu
Odborný článek

Fiktivní firma – zásady tvorby katalogu

19. 10. 2011 Odborné vzdělávání
Autor
Dana Batelkova
Spoluautor
Ing. Lukáš Hula

Anotace

Shrnutí, přizpůsobení a zkušenosti z předmětu fiktivní firma při tvorbě nabídkového katalogu pro obchodní styk mezi fiktivními firmami a pro prezentaci na akcích sítě CEFIF a to především na veletrzích a dnech otevřených dveří na školách. Procvičení marketingových zásad v praxi.

Cíl

Cílem je procvičení teoreticky nabytých vědomostí z oblasti marketingu a reklamy v praxi.

Základním účelem každé firmy, byť fiktivní, je obchodovat. Jedním ze základních marketingových nástrojů je katalog.

Při tvorbě katalogu by žáci měli teoreticky nabyté vědomosti z marketingu využít pro vytvoření nabídkového katalogu své fiktivní firmy. Hodinová dotace na marketing není příliš vysoká, a tudíž teoretické zopakování základních marketingových pravidel je vhodné.

V následujících bodech jsou shrnuty základní pravidla tvorby katalogu. Výčet zahrnuje cca desetiletou zkušenost s tvorbou nabídkových katalogů žáky středních škol nejrůznějších typů. Na některá pravidla je kladen větší důraz nebo jsou opakována a to v případech, kdy zkušenosti z praxe ukázaly, že je žáci přehlížejí, podceňují nebo naopak přeceňují.

Po zopakování těchto zásad by žáci následně měli začít se samostatnou tvorbou katalogu odpovídajícího činnosti jejich fiktivní firmy.

Další možností využití rad a tipů pro tvorbu katalogu je nechat žáky nejprve samostatně navrhnout katalog a pak s nimi následně probrat marketingová pravidla tvorby katalogu a tedy i chyb, kterých se dopustili. Tato druhá varianta má své výhody i nevýhody. Výhodou je, že na konkrétních chybách si žáci více problematiku představí a tím i lépe zapamatují. Nevýhodou je častá snaha obhajovat vlastní nápady proti všem zkušenostem z praxe – pravidlům tvorby úspěšného katalogu.

Nyní tedy, jak by měl katalog fiktivní firmy vypadat a na co si při jeho tvorbě především dávat pozor.

Katalog můžeme rozdělit do několika částí, které se mohou tvořit samostatně. Jejich provázanost a soulad (náplň, barvy, styl, stejné fonty apod.) je pochopitelně nutností.

1. Vrchní strana – poutavá, jasná, cílená, identifikuje firmu:

 • jménem
 • zbožím nebo službami
 • případně i logem, obrázkem zboží nebo služby, sloganem, …

Vybrat si, nedávat tam od všeho něco, „nepřeplácat“.

2. Úvodní strana

Závisí na tom, kolik informací je na vrchní straně katalogu, duplicita je nevhodná. Může na ní být např.:

 • plná adresa (včetně e-mailu, webu), logo, případně i mapka, jak se zákazník dostane do firmy, častěji bývá vzadu;
 • vybraná nabídka vašeho speciálního zboží nebo služby (nikoliv akční nabídka na veletrh, akční = krátkodobé nabídky, do katalogu nepatří);
 • nejčastější a nejvíce doporučované je představení firmy, krátké, výstižné, dobře graficky upravené (př. jsme již x let na trhu, máme kvalitní personál, naši zaměstnanci mají ty a ty zkušenosti, to a to vzdělání nebo kurzy, ta a ta ocenění, ...), logo či další marketingové nástroje.

3. Obsah

Třídění, má význam u rozsáhlejších katalogů.

4. Předělové strany umožňují třídění zboží a služeb

Mají význam i u katalogů nepříliš rozsáhlých. Grafické sjednocení těchto stran je nezbytností. Třídění (předěly podle typu zboží nebo služeb) si dobře promyslete. Cílem je vždy komfort zákazníka při vyhledávání v katalogu.

5. Představení firmy

Chce firma představit svou tradici, know-how, zdůraznit certifikaci, patenty, vzdělání zaměstnanců apod.? Pokud je vaše firma úzce profilovaná, lze popsat zaměření firmy.

6. Vlastní katalog zboží nebo služeb – nejrozsáhlejší část

 • plná adresa (včetně e-mailu, webu), logo, případně i mapka, jak se zákazník dostane do firmy, častěji bývá vzadu;
 • vybraná nabídka vašeho speciálního zboží nebo služby (nikoliv akční nabídka na veletrh, akční = krátkodobé nabídky, do katalogu nepatří);
 • nejčastější a nejvíce doporučované je představení firmy, krátké, výstižné, dobře graficky upravené (př. jsme již x let na trhu, máme kvalitní personál, naši zaměstnanci mají ty a ty zkušenosti, to a to vzdělání nebo kurzy, ta a ta ocenění, ...), logo či další marketingové nástroje;
 • nabízíte zboží nebo služby, ne sami sebe! Informace o pracovnících firmy, představení vás, v katalogu být může, ale nejlépe jen na jedné straně a neměla by to být strana úvodní;
 • někdy méně je více. Nabízené zboží a produkty musíte znát, něco si o nich nastudovat, abyste byli schopni zákazníkům nabízet. Vyznat se v katalogu a ve své nabídce musí všichni pracovníci firmy. Na veletrzích se budete u stánku střídat. Zákazníka nezajímá, že na stánku právě nabízí zboží např. účetní. Nabídku můžete postupně během školního roku rozšiřovat, pokud na to budete mít kapacitu;
 • grafická úprava – používejte jen kvalitní obrázky, vhodná velikost obrázků se liší podle typu zboží, ale vždy musí obrázek zákazníkovi zboží opravdu přiblížit, vzbudit v něm zájem a touhu pořídit si ho;
 • grafická úprava – texty. I u efektů platí, že méně je často více. Mnoho efektů, barev, mnoho typů písma, ozdobení a zvýraznění písma znepřehledňuje text, tedy informace, které jsou pro zákazníka důležité a které ho mohou přesvědčit, aby si zboží koupil. Popište krátce zboží, které nabízíte, i když prodáváte oděvy (např. materiál, …), pečivo (např. celozrnné, …) nebo papírenské zboží (u drobného zboží často obrázek neukáže, jak se jedna propisovací tužka liší od jiné – proč koupit zrovna ji). K některému typu zboží patří neodmyslitelně i technický popis, který bude vaším pomocníkem při prodeji na stánku. Každý pracovník firmy nebude nazpaměť znát podrobně parametry všech nabízených produktů. Naučte se všichni, kde v katalogu jsou tyto informace k nalezení;
 • katalog by měl mít jen jeden typ písma ve dvou (zcela výjimečně třech) variantách výraznějšího a méně výrazného (velikost písma, kurzíva, efekty písma, barvy). Důležité je umístění písma na stránce, aby část strany nevypadala prázdná a část přeplněná. Dejte pozor na gramatiku, na to, kam patří mezera, na spojování spojek a předložek s následujícím slovem, pracujte s šířkou mezery mezi řádky, … Vyhrajte si!
 • sjednocení grafické úpravy jednotlivých stránek a sjednotit nejlépe i s barvami firmy. Téma firmy (např. jako pozadí stránky) nebo logo uplatnit v katalogu třeba i několikrát není na škodu. Pracujete tím na podvědomí, na tom, aby si zákazník vaši firmu zapamatoval a kdykoliv od ní něco uvidí, aby se mu vynořila asociace na ni. Čitelnost – sladit barvy a pozadí tak, aby bylo výrazné a snadno se četlo (váš zrak je pravděpodobně lepší než zrak porotců a některých zákazníků);
 • cena uváděná přímo u zboží je čím dále tím více „in“. Evropský trend je v této věci jednoznačný. Nemuset hledat v ceníku znamená vyšší komfort pro zákazníka.

7. Ceník

Pokud neuvádíte cenu u jednotlivých produktů a služeb, je ceník nezbytností. Jasná konečná cena produktu – firmy často uvádějí cenu bez DPH. Cílem není získat zákazníka jednorázově, ale aby se k vám jako k firmě vracel, aby ji doporučoval. Pokud není firma plátcem daně, tak by to mělo být jasně uvedeno!

8. Obchodní podmínky

Mohou znamenat další body za práci navíc.

9. Předpřipravená objednávka

Zvýšení komfortu zákazníka znamená obvykle rovněž body navíc.

10. Plná identifikace firmy

Tedy plná adresa (e-mail, web), logo, případně mapka, jak se zákazník dostane do firmy (není-li na počátku katalogu). Většinou je na tomto místě účelnější než vpředu. 

Jak začít?

Zamyslete se, komu je katalog určen a co chcete sdělit. Kdo je váš cílový zákazník? Podle čeho si bude zboží vybírat? Které otázky bude klást?

Zdůrazněte, že se jedná o katalog pro školní účely, aby vám nechodily reálné objednávky.

Respektujte autorská práva. Pokud nemáte uzavřenou dohodu o spolupráci s reálnou firmou, tak nepřebírejte katalogy (vytvořené strany) reálných firem s tím, že je jen lehce upravíte. Buďte tvůrčí a použijte vaši hlavu. Spousta obrázků je na internetu volně ke stažení – např. na Wikimedia Commons. Stejně tak jsou k dispozici i volně stažitelné kliparty – např. http://www.pdclipart.org/.

Inspirujte se u reálných firem tím, jak katalog vypadá, co obsahuje a jaká je cena za zboží. Toto obzvláště platí pro cestovní kanceláře!

Pamatujte, že jeden katalog je málo. Na veletrzích často bývají soutěže i o nejlepší katalog a porota si v tomto případě jeden katalog nárokuje po celou dobu hodnocení!

Při tvorbě katalogu si klaďte reálné cíle. Pokud si nejste jistí, raději připravte katalog jednodušší a s tím, jak budete získávat zkušenosti, jej rozšiřujte.

Uvědomte si, že dobrý prodejce svůj katalog zná i pozpátku. Nemůže se stát, že do katalogu dáte zboží, o kterém až na jednoho zapáleného fanatika nikdo jiný nic neví. Jak budete odpovídat zákazníkům, když tento pracovník bude zrovna nepřítomen? Porotce je stejný jako zákazník – nepočká.

Při tvorbě katalogu přemýšlejte. CO byste chtěli vědět VY o vašem zboží, kdybyste byli zákazníkem? Odpovědi na tyto otázky pak dejte přímo do katalogu nebo je alespoň vložte do interních materiálů pro vaše prodejce, aby se je předtím, než pojedou na veletrh, naučili.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dana Batelkova

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
19. 10. 2011
Článek doporučuji k využití učitelům předmětu fiktivní firma. V článku je uvedeno doporučení, jak vytvářet katalog fiktivní firmy, na co by jeho tvůrci neměli zapomenout, co je dobré a co se osvědčilo. Domnívám se, že článek bude pro školy přínosem.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostřed

Vazby na materiály do výuky: