Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Média, osobnosti, hvězdy a hvězdičky
Odborný článek

Média, osobnosti, hvězdy a hvězdičky

29. 11. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Miloš Mlčoch Ph.D.

Anotace

Příspěvek je zaměřen na kritické vnímání mediálního obsahu. Doporučené využití: vyučovací hodina slohu věnovaná prezentaci osobností v našich médiích a kritickému vnímání těchto osobností cílovou skupinou – žáky 2. stupně ZŠ.

Motivace (2–3 minuty)

Učitel přečte nebo parafrázuje text:

Český spisovatel Ivan Klíma se v jednom rozhlasovém fejetonu na stanici Radiožurnál pozastavil nad tím, že když poslouchá v osm ráno zprávy, může slyšet, že náš slavný hokejový útočník v zápase NHL zaznamenal dvě asistence. V devět to  ve zprávách zopakují a přidají, že ten útočník letos vstřelil už jedenáct gólů a na kontě má dvacet čtyři přihrávky. V deset nám řeknou, že nahrál na dva góly a že s pětatřiceti body je na čtrnáctém místě kanadského bodování celé soutěže.

Co však uslyší málokdy: že nějaký lékař provedl úspěšně závažnou operaci, že nějaký vědec objevil dosud utajenou zákonitost nebo že nějaký spisovatel právě dopsal svoji třetí knihu. 

Diskuse (5 minut)

Učitel diskutuje se žáky:

Proč se média mnohem více zajímají o sportovce, modelky, zpěváky a herce než o vědce, techniky, učitele, zemědělce, dělníky? 

Samostatná práce (10 minut):

Napište, kterou profesi vykonávají, popřípadě kterou mají specializaci: 

 • Pavel Pavko  
 • Antonín Holý  
 • Jaroslav Míl
 • Josef Koutecký
 • Armin Delong  

Řešení: lékař  chirurg; chemik specializovaný na vývoj léků, mj. proti AIDS;  energetik, zaměření na jaderná paliva, bývalý generální ředitel ČEZ; lékař – dětská onkologie; optik – elektronová mikroskopie. 

 • Jaromír Jágr  
 • Karolina Kurková  
 • Tomáš Rosický  
 • Petra Kvitová  
 • Aneta Langerová  

Řešení: hokejista – útočník, topmodelka, fotbalista – záložník, tenistka, zpěvačka. 

Práce ve dvojicích (10 minut)

Pokuste se stručně charakterizovat každou z osobností českého showbyznysu:

 • Aneta Langerová
 • Karolina Kurková
 • Leoš Mareš
 • Petr Bende
 • Vlaďka Erbová

Pokud některou z těchto osobností neznáte, můžete ji vynechat.

Vzor: Aneta Langerová – vítězka prvního ročníku soutěže „SuperStar“ z roku 2004. Vydala již tři řadová CD a jedno živé album. Dvakrát vyhrála anketu Český slavík v kategorii zpěvačka roku.  Angažuje se pro charitu, zejména pro nadaci Světluška. Koncertuje s  rockovou kapelou.  

Které z vítězek soutěže Miss České republiky nebo Česká miss znáte? Která z vítězek se dokázala prosadit nejen v modelingu? 

Vzor: Helena Houdová – angažuje se v charitě, bojuje za práva zvířat.

Které z českých populárních osobností se angažují v charitě nebo v jiné společensky pospěšné činnosti? 

(Vybraní žáci prezentují své odpovědi a učitel je komentuje; následuje cca 5minutová diskuse.) 

Dokážete vyjmenovat vítěze uvedených televizních soutěží? Pokud ne, vyhledejte je doma na internetu. Která ze jmen vítězů jste neznali?

 • Vyvolení
 • Big Brother
 • ČeskoSlovenská SuperStar

Následuje debata řízená učitelem: (10 minut)

 • Sledovali jste v televizi tyto pořady?
 • Sledujete reality show uváděné v televizi? Uveďte jejich názvy.
 • Znáte jejich porotce a moderátory?
 • Který z vítězů se dlouhodobě dokázal prosadit v našem showbyznysu?
 • Účastnili byste se konkurzu do televizní reality show? Ano/ne. Proč?
 • Které pozitivní a které negativní stránky těchto soutěží byste uvedli?

Zhodnocení vyučovací hodiny (1–2 minuty)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miloš Mlčoch Ph.D.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 11. 2011
Autor článku originálním a velmi atraktivním způsobem, kterým dané téma uchopil, podněcuje žáky k samostatnému kritickému myšlení a pochopení podstaty pojmů celebrita, mediální hvězda, známá osobnost v širších souvislostech. Nenásilnou formou se pokouší směrovat úvahy žáků k zamyšlení, jak v realitě každodenního života společnosti, ve které žijeme a vyrůstáme, fungují média a jejich soustředěný zájem v souvislosti s definováním mediálních hodnot a kvalit nastavujících měřítka pro stanovení míry významnosti konkrétního člověka pro média. K zamyšlení vybízí otázka, zda je to vždy kvalita a profesionalita odvedené práce, díky níž se stává člověk mediálně známou osobností a získává označení celebrita. Velmi cenný je tento příspěvek z metodického i didaktického hlediska tím, že jsou to sami žáci, kterým je do značné míry předána aktivita v hodině. Také zařazení prvků diskuse a práce ve dvojicích řadí tento příspěvek k pedagogicky podnětným, moderním a prakticky velmi dobře využitelným materiálům.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Dataprojektor, PC, papíry nebo sešity.