Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Foukej, foukej, větříčku
Odborný článek

Foukej, foukej, větříčku

21. 10. 2011 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr. Michaela Krajská

Anotace

Týdenní plán pro žáky se středně těžkou až těžkou mentální retardací ve speciální třídě. Činnosti a aktivity jsou vybírány převážně podle ročních období, v tomto případě je příspěvek zaměřen na přicházející podzim a dozrávání ovoce, především hrušek.

Téma: Foukej, foukej větříčku

Úvod: Další týdenní plán pro práci se středně a těžce mentálně postiženými žáky ve speciální třídě.

Cíl: Rozvoj smyslového vnímání, nácvik správného dýchání

Cílová skupina: věk žáků – 6 až 9 let, středně těžké až těžké mentální postižení

Motivace: Přišel podzim a s ním se mění počasí. Sluníčko sice ještě hřeje, ale často to pěkně fouká. Nastává čas pouštění draků, budeme pozorovat, jak se točí větrníky, jak létají listy, chmýří a papírové vlaštovky. Často se stane, že vítr shodí ze stromu jablíčko nebo hrušku. A my si ji sebereme a společně sníme.

Popis: Žáci využijí smysly pro vnímání účinků větru. Vítr hučí a hvízdá – to slyšíme, vítr víří prach, čeří vodu – to vidíme, vítr nám fouká pod svetr – to cítíme, je nám chladno, vítr přinese různé vůně – to čicháme. Využijeme pro tuto aktivitu pobytu venku, v silném větru si vyzkoušíme, jaké to je stát ve větru nebo se schovat do závětří.

Podle dostupnosti pomůcek ve třídě (škole) můžeme pracovat s atrapami ovoce, s obrázky ovoce, magnetkami ve tvaru ovoce apod. Takové ovoce třídíme (dle schopností žáků na 2 skupiny – jablka a hrušky, na 3 skupiny – jablka, hrušky, švestky, …). V předmětu matematika dáváme ovoce do dvojic, trojic, žák dle pokynů podává 1 hrušku, 2 hrušky, 1 jablko a 1 hrušku apod. Vždy si o určitém ovoci co nejvíce popovídáme, osaháme jej. Nejlepší je, když přineseme ovoce opravdové, aby jej žák také očichal a ochutnal.
Jako pracovní aktivitu mohou žáci s těžkou mentální retardací ovoce dávat do košíčku, do bedničky, do misky.

1. Dechová cvičení – řečová výchova

Pomůcky: papírky, svíčky, bublifuk, brčko, voda

Nácvik správného dýchání má nezastupitelný význam především v rámci logopedické péče. S žáky nacvičujeme nádech nosem a výdech ústy, foukáme si do dlaní, na jednotlivé části těla, posíláme pusinku. Sfoukáváme papírky ze stolů, svíčky, foukáme bubliny z bublifuku, brčkem do vody.

Doplnění pohybem: roste strom (vstáváme z bobku), kmitá se ve větru (hlava a tělo se kývá ze strany na stranu, točí se dokola)

Doplnění slovním projevem: Na stromě rostou jablíčka a hrušky, a když vítr silně fouká, padá ovoce dolů ze stromu. Když hruška padá, říkáme: jééééééé, jůůůůůůůů, …

2. Dračí foukání – řečová výchova

Pomůcky: didaktická pomůcka drak

Foukání větru bývá spojováno s pouštěním draků. Také náš drak potřebuje létat a žáci mu chtějí pomoci. Snaží se draka pořádně rozfoukat. (příloha č. 1)

3. Rytmizace říkanky Foukej, foukej, větříčku – hudební výchova

Foukej, foukej, větříčku,
shoď mi jednu hruštičku,
shoď mi jednu nebo dvě,
budou sladké obě dvě.

(lidová říkanka)

Žáci sedí v kroužku a do rytmu říkanky např. tleskají do dlaní, pleskají o stehna, naznačují foukání do dlaní, drží v rukou hrušky a ukazují jednu nebo dvě podle slov v říkance.

4. Lepení, malování, modelování, trhání papíru – pracovní výchova

Pomůcky: čtvrtky, tempery, lepidlo

Žáci pomalují žlutou temperou čtvrtky. Učitel z nich potom nastříhá malé i větší hruštičky. (Naši žáci mají práci s nůžkami zatím pouze v nácviku.) Než je lepíme na strom, třídíme je na velké a malé. Potom rovnáme a lepíme ovoce na misku, na strom. Některé činnosti probíhají s dopomocí učitelů, což vůbec nevadí. (příloha č. 2)
Stejně tak můžeme natrhat kousky žlutého barevného papíru a lepit je na šablonu hrušky.
Zručnější žáci zvládnout s malou dopomocí ovoce také modelovat.

5. Ochutnáváme hrušku – smyslová výchova

Pomůcky: hrušky

Žáci sedí v kroužku, před nimi na talířku leží hruška. Říkáme si: „Hruška je velká (malá), hruška je žlutá jako sluníčko, hruška voní a je sladká. Před jídlem musíme hrušku (a každé ovoce) pořádně umýt.“ K hrušce dáme žákům přičichnout, potom ji učitelka nakrájí na kousky a společně ji ochutnáme. Hruška je zdravá, má vitamíny, které naše tělo potřebuje, aby nebylo nemocné.

6. Grafomotorická říkanka – psaní, rozumová, smyslová výchova

Pomůcky: pastelky, papír

Vezmi žlutou tužku,
namaluj mi hrušku.

A pod hrušku talíř,
sláva, ty jsi malíř!

(Autor: František Hrubín)

Malujeme po papíře žlutou pastelkou. Žáci s těžkou mentální retardací nejsou schopni namalovat hrušku nebo talíř. V této činnosti se klade důraz především na úchop pastelky, procvičování jemné motoriky, vnímání žluté barvy a koordinace oko-ruka (sledování ruky s pastelkou očima).

7. Grafomotorická cvičení – psaní, rozumová výchova

Pomůcky: pastelky, papír

Svislé čáry ze shora dolů – hruška padá ze stromu (příloha č. 3)

8. Pohybová říkanka – tělesná, pohybová výchova

Stoupáme na špičky, stoupáme na špičky,                 (stoj, zkusíme stoj na špičkách)
trháme jablíčka, trháme hruštičky,                           (ruce do vzpažení a ukazujeme, jak trháme ovoce)
dáváme je do košíčku                                           (předklon, jako když dáváme hrušky do košíčku)
pro maminku, pro babičku.                                     (předpažit, dlaně vzhůru, jako když ovoce podávám

Říkanka je moje vlastní.

9. Dělené obrázky –  rozumová výchova

Namalované jablko a hrušku rozstřihneme na polovinu, žáci obrázek skládají. (příloha č. 4)

10.  Relaxace při čtení z knížky

Pomůcky: kniha

Tyto chvilky zařazujeme nejčastěji po svačině. Žáci odpočívají nebo si hrají a učitel čte z dětské knihy. Vždy se snažím najít takovou pohádku, která se vztahuje k týdennímu tématu. Tentokrát jsem zvolila pohádku O ztracené hrušce z knížky Pohádkový dědeček od Eduarda Petišky (str. 32–35).

Reflexe: Pro žáky s těžším mentálním postižením má velký význam smyslový vývoj. Proto je dobré, když má dítě možnost věci osahat, prohlédnout si je, očichat, ochutnat. Tento týden se nám to podařilo. 

Literatura a použité zdroje

[1] – http://www.predskolaci.cz/?cat=27&paged=7. [cit. 2011-10-10].
[2] – http://www.predskolaci.cz/?p=7764. [cit. 2011-10-10].
[3] – PETIŠKA, E. Pohádkový dědeček. Praha : Ottovo nakladatelství v divizi Cesty, 2002. ISBN 80-7181-504-7.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
204.1 kB
Dokument
Příloha č. 1 – dračí foukání
doc
215.82 kB
Dokument
Příloha č. 2 – pracovní výchova
doc
65.43 kB
Dokument
Příloha č. 3 – grafomotorické cviky
doc
198.24 kB
Dokument
Příloha č. 4 – dělené obrázky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Michaela Krajská

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
21. 10. 2011
Příspěvek vychází z praktických zkušeností autorky - pedagožky, která se svěřuje se svými zkušenostmi, podněty a metodami rozvoje, výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Příspěvek je inspirativní, nápaditý, využívá moderní metody a formy práce při vyučování. Aktivně zapojuje žáky a realizované aktivity přinášejí žákům množství rozmanitých podnětů rozvíjejících jejich smyslové vnímání. Důraz je kladen na nácvik správného dýchání, tolik potřebného nejen při rozvoji žáků s mentálním postižením. Příspěvek je velmi dobře a srozumitelně technicky zpracován,využívány jsou snadno dostupné, finančně nepříliš náročné a přitom efektivní pomůcky. Přílohy obsahují fotodokumentaci autorky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
  • Kompetence komunikativní
  • chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály
  • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
  • Kompetence pracovní
  • rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů, uchopuje je a účelně s nimi manipuluje
  • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
  • Kompetence k řešení problémů
  • řeší známé situace na základě nápodoby či opakování

Nutné pomůcky:

papír, pastelky, tempery, čtvrtka, ovoce