Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Environmentální projekt HRAJ O ZEMI – první kolo s tématem „Voda“
Odborný článek

Environmentální projekt HRAJ O ZEMI – první kolo s tématem „Voda“

22. 9. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Vojtěch Prokeš

Anotace

„HRAJ O ZEMI“ je tvořivý projekt pro všechny žáky druhého stupně základní školy a odpovídajících ročníků gymnázií. V rámci projektu si děti budou hrát a poznávat prostředí kolem sebe prostřednictvím internetu, při výuce ve škole a na závěr i v ekocentru. Tématem projektu je životní prostředí a náš vliv na něj. Zpracovává celkem 10 témat formou on-line multimediální hry a e-kurzů. Jako první se projekt věnuje tématu voda. V dalších měsících pak přibudou energie, doprava, jídlo, bydlení, životní styl, životní cyklus výrobků, technologie, média a turismus. Vybraní žáci budou moci realizovat ekologické audity subjektů ve svém okolí. Autoři nejlepších ekologických auditů budou odměněni víkendovým pobytem v ekologickém centru. V rámci projektu vznikají také metodiky pro učitele, které jim budou nápomocné při začlenění hry do výuky. S formou využití hry a e-kurzů ve výuce se učitelé budou moci detailněji seznámit na některém ze 13 vzdělávacích seminářů. Veškeré informace a materiály jsou na webu projektu: www.hrajozemi.cz. Hrát o Zemi můžeme díky financování z prostředků ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

První oblastí, které se projekt věnuje, je VODA. Každé téma bude zpracováno prostřednictvím on-line edukativní hry a tematicky zaměřeného e-kurzu. Pro každé téma je rovněž připravena metodika pro pedagogy, která jim poslouží jako dobrý pomocník při výuce. Metodika popisuje možné způsoby práce s jednotlivými elektronickými aplikacemi, nabízí ale i spoustu dalších aktivit pro práci ve školní třídě či jako domácí cvičení. Aby metodika pomohla pedagogům co nejvíce, u každého z podtémat je přidána i široká škála odkazů bohatých na další informace a metodické materiály, které mohou ve výuce pomoci. Vypsané odkazy považují autoři metodik za kvalitní, nemohou však beze zbytku garantovat jejich obsah.

Témata, se kterými se žáci v prvním kole seznámí 

Užitím metodik, vzdělávací hry a e-kurzu seznámíte žáky s následujícími tématy:

  • Problematika vzniku povodní – schopnost rozlišovat mezi příčinami a důsledky povodní
  • Problematika protipovodňové ochrany
  • Koloběh vody a jeho jednotlivé fáze
  • Množství vody na světě a druhy vod
  • Ochrana vody a její úspora
  • Voda v průmyslové výrobě, spotřeba vody v průmyslu
  • Kvalita, znečištění a stav vody v České republice
  • Kohoutková a balená voda – výhody a nevýhody

On-line hra

Princip jednotlivých her projektu HRAJ O ZEMI je detektivní pátrání po příčinách různých záhad, problémů apod. Žákům je průvodcem po všech kolech detektiv Martin Liška, který má přezdívku Marty. S touto postavou hráč prochází všemi případy a pomáhá hlavnímu hrdinovi v řešení jednotlivých detektivních příběhů. Detektivní příběhy se tematicky váží k tématu měsíce. Příběh, který žáci v rámci hry řeší, by jim měl být blízký ze života a odpovídá reáliím České republiky.

První tématem projektu je voda, první on-line hra je tedy detektivním pátráním po příčinách povodní, které se téměř každoročně v České republice objevují. Každá hra je rozdělena do tří základních fází: první = definování problému, druhá = odhalování příčin a třetí = hledání řešení.

Hru lze používat nejen ve škole, ale také je možné ji užít jako formu netradičního domácího úkolu s navazujícími aktivitami. Ve škole lze hru simulovat i bez počítačové techniky – učitelé mohou během vyučovací hodiny nechat žáky buď jednotlivě nebo ve skupinách plnit jednotlivé fáze detektivního pátrání (instrukce pro hraní přímo při školní hodině jsou vysvětleny u jednotlivých fází hry v metodice). Stejně je možné po diskuzi ve třídě nechat žáky hru zahrát doma či u školních počítačů. Následně společně rozebírat téma do hloubky či realizovat další uvedené aktivity, které se váží k tématu.

Hru je důležité pojímat jako aktivitu se vzdělávacím záměrem. Proto je důležité žákům předem vysvětlit, že není cílem hru dokončit co nejrychleji, či nasbírat body, ale je důležité pozorně číst, vyhodnocovat informace a uvažovat nad správným řešením. Jen díky tomu se mohou stát dobrými hráči o Zemi.

Hra i e-kurz jsou kompletně namluveny, je proto dobré zajistit, aby žáci při jejím užívání měli k dispozici sluchátka, hra pro ně bude zábavnější a příjemnější.

On-line hru naleznete na www.hrajozemi.cz.

E-kurz

E-learningové kurzy projektu HRAJ O ZEMI jsou kurzy, které obsahují šest cvičení, která se tematicky váží k tématu měsíce. Žákům jsou průvodci kurzů postavičky Dáda a Vojta, žáci základní školy. Spolu s Dádou a Vojtou žák projde postupně všemi lekcemi.

E-kurzy je možné používat nejen ve škole, ale také je užít jako formu netradičního domácího úkolu s navazujícími aktivitami. Ve škole lze kurzy simulovat podle přiložených instrukcí spolu s pracovními listy (instrukce pro jednotlivá cvičení ve školní hodině jsou vysvětleny u jednotlivých cvičení kurzu). Stejně tak je možné po diskuzi ve třídě nechat žáky hru zahrát doma či u školních počítačů a následně pak společně rozebírat téma do hloubky či realizovat další uvedené aktivity, které se váží k tématu.

E-kurz stejně jako hra je kompletně namluven, je proto dobré zajistit, aby žáci při jeho užívání měli k dispozici sluchátka, e-kurz pro ně bude zábavnější i příjemnější pro studium.

E-kurz naleznete na www.hrajozemi.cz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Vojtěch Prokeš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.