Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Cesta za pohádkovým klubíčkem
Odborný článek

Cesta za pohádkovým klubíčkem

19. 5. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Naďa Kudrnáčová

Anotace

Charakteristika projektu: Projekt zahrnuje téma pohádek za účelem bližšího poznání, získání nových vědomostí, dovedností, postojů, názorů a prožitků. Všechny činnosti jsou motivačně sjednoceny pohádkovým námětem.
Očekávané výstupy:
 • podílet se na společném životě ve škole i v rodině;
 • spolupracovat;
 • mít schopnost komunikovat a další (viz text).
Předpokládaný časový rozsah: 3 týdny
Věková skupina: 3 - 6 let


Charakteristika projektu: Projekt zahrnuje téma pohádek za účelem bližšího poznání, získání nových vědomostí, dovedností, postojů, názorů a prožitků. Všechny činnosti jsou motivačně sjednoceny pohádkovým námětem.
Očekávané výstupy:

 • podílet se na společném životě ve škole i v rodině;
 • spolupracovat;
 • mít schopnost komunikovat a další (viz text).

Předpokládaný časový rozsah: 3 týdny
Věková skupina: 3 - 6 let


"Cesta za pohádkovým klubíčkem" je projekt vzdělávací, propojený s realizací oslavy v mateřské škole. Opírá se o dramatické, hudební, literární a výtvarné činnosti, vede k propojení vnitřního světa tříd v mateřské škole a světa rodin a dále partnerů, s kterými škola spolupracuje. Zahrnuje téma pohádek za účelem bližšího poznání, získání nových vědomostí, dovedností, postojů, názorů a prožitků. Všechny činnosti jsou motivačně sjednoceny pohádkovým námětem. V průběhu projektu vzniknou materiály našich činností v podobě fotodokumentace, výtvarných prací, grafomotorických listů. Projekt zachycuje řízené, spontánní, skupinové a kolektivní činnosti, propojuje původní zkušenosti dětí s novým poznáním, využívá informací, reality, fantazie, prožitků, myšlení a projevů citů dětí.

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU:

 • společné prožití radosti z pohádek;
 • podílení se na společném životě ve škole i v rodině, spolupráce;
 • rozvoj všech poznávacích a kreativních schopností dětí, jejich fantazie;
 • rozvoj schopnosti komunikovat, spolupracovat a podílet se na činnostech.

PROJEKT JE URČEN:

 • pro děti všech věkových kategorií ve škole;
 • realizace projektu je vhodná pro vícetřídní mateřskou školu.

ČASOVÝ ROZVRH PROJEKTU:

 • projekt je střednědobý - rozdělený do 3 týdnů;
 • 1. týden - příprava, motivace dětí, provádí učitelky a pohádková babička ve svých třídách;
 • 2. týden - realizace pohádek - přesun dětí po škole za pohádkou do jednotlivých tříd, k přesunu je použito "pohádkové klubíčko" - každá třída má klubíčko odlišné barvy;
 • 3. týden - opakovací a prožitkový.

ORGANIZACE PROJEKTU:

 • 1. týden - ve svých třídách:
  • seznámení dětí s projektem - návštěva "pohádkové babičky", která přinese do tříd pohádková klubíčka - každá třída má jinou barvu klubíčka;
  • příprava pohádky ve třídě;
 • 2. týden - pomocí pohádkového klubíčka se děti střídají v jednotlivých třídách a každý den vstupují do nové pohádky, kterou prožijí s jinou paní učitelkou, v jiném prostředí:
  • k propojení tříd jsou třeba 4 různě barevná klubíčka, kterými provozní pracovnice vždy ráno (po svačině) propojí jednotlivé třídy;
  • děti namotávají klubíčko a klubíčko je dovede do jiné třídy - do pohádky;
 • 3. týden - společná část:
  • pohádková babička, kouzelník, karneval - velká tombola, výstava dokumentů vzniklých v průběhu projektu.

POMŮCKY:

 • barevná klubíčka (každá třída - klubíčko jiné barvy);
 • ceny do tomboly;
 • výtvarný, hudební a literární materiál pro jednotlivé pohádky;
 • další pomůcky jsou podrobně vypsány u konkrétních pohádek.

1. týden

Příprava:

 • rozdělení pohádek do jednotlivých tříd, příprava činností a pomůcek k realizaci konkrétní pohádky - zajišťují učitelky v jednotlivých třídách společně s dětmi;
 • seznámení s projektem rodiče - ve všech třídách, na chodbě školy;
 • vyzdobení celé školy a tříd k pohádkovému tématu, veselé upoutávky na pohádky;
 • oslovení rodičů dětí a firmy, které se školou spolupracují k zajištění velké tomboly na pohádkový maškarní karneval;
 • seznámení s projektem a zapojení do projektu všech zaměstnanců školy - provozní pracovnice, kuchařky (pořizování fotodokumentace, propojení tříd klubíčky po škole, zajištění pomoci a bezpečnosti při přesunech tříd po škole, upečení pohádkových dortů do tomboly pro všechny třídy, pohádkový jídelníček);
 • pohádky, které se budou v průběhu projektu realizovat:
  • O Šípkové Růžence;
  • O Smolíčkovi;
  • O Červené Karkulce;
  • O perníkové chaloupce.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvíjení tvořivosti, fantazie a tvořivého myšlení;
 • zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky;
 • poznání lidové slovesnosti.

Očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka při výtvarných a pracovních činnostech;
 • spolupracovat při společných činnostech;
 • vyjadřovat své pocity;
 • prožívat a projevovat radost.

Nabízené činnosti:

 • děti navštíví v jednotlivých třídách pohádková babička - rozdá barevná klubíčka, každé klubíčko ukrývá pohádku;
 • seznámení s pohádkou - četba, obrázky;
 • práce s knihou;
 • rozhovory, skupinová konverzace, vyprávění;
 • hudebně-pohybové činnosti - Večerníček;
 • skládání papíru - Večerníčkova čepice;
 • estetické a tvůrčí aktivity - výroba kulis, rekvizit a dalších pomůcek k pohádce za spoluúčasti dětí;
 • příprava společného programu - učitelky, děti, rodiče, ostatní zaměstnanci.

1. den:

 • připravenou pohádku si děti prožijí ve své třídě, se svou paní učitelkou.

2. - 4. den:

 • činnosti dětí - výtvarné zpracování pohádky z předešlého dne při ranních činnostech, hry k pohádce, prohlížení ilustrací k pohádce, dramatizace pohádky;
 • cesta za pohádkovým klubíčkem - děti namotávají pohádkovou nit na klubíčko, které je dovede do jiné třídy;
 • v průběhu 3 dnů se děti vystřídají ve všech třídách, prožijí celkem 4 různé pohádky;
 • při přesunech tříd po škole zajišťují pomoc provozní pracovnice a ostatní paní učitelky;
 • pořizuje se fotodokumentace.

5. den:

 • pohádková babička navštíví děti v jednotlivých třídách - zopakování pohádek s pohádkovou babičkou pomocí klubíček formou hádanek, hudebně-pohybových her, písniček a říkadel;
 • ukázka výtvarných prací (babičce) - vyjádření a zhodnocení svých dílek;
 • pohádková babička předá dětem k četbě novou knihu pohádek;
 • společná hudebně-pohybová improvizace - Večerníček;
 • fotodokumentace.

3. týden

1. - 3. den:

 • děti opět prožívají nové pohádky (kniha od pohádkové babičky) ve svých třídách, se svými učitelkami;
 • výběr pohádek a činností je v kompetenci učitelek v jednotlivých třídách a nebude v projektu podrobně popsán;
 • děti společně připravují své třídy na pohádkový maškarní karneval;
 • učitelky připravují tombolu, výběr hudby a soutěží na karneval;
 • při ranních činnostech výtvarně zpracovávají pohádky, připravují masky, i z těchto dnů se pořizuje fotodokumentace.

4. den:

 • společná návštěva představení, které se uskuteční ve škole - vystoupení kouzelníka;
 • fotodokumentace.

5. den:

 • od rána již děti chodí do vyzdobených tříd v pohádkových převlecích, které jim připravili rodiče doma, na výzdobě tříd a ostatních prostor se podílejí všechny děti;
 • každá třída si provede ve své třídě pohádkový karneval, průběh karnevalu je v kompetenci učitelek ve třídách, stěžejní bude taneční rej masek za hudebního doprovodu, soutěže a připravená tombola, která byla pořízena ze sponzorských příspěvků rodičů a oslovených firem;
 • na závěr se všechny děti sejdou v jedné třídě (třída Sluníčko), kde proběhne defilé masek, společný tanec a vrchol tomboly.

Vyvrcholení tomboly:

 • třídy si losují o sladkou výhru, kterou připravily paní kuchařky a která bude pojata s ohledem na jednotlivé prožité pohádky, kdo vyhraje:
  • bábovku a víno (dětské) z pohádky O Červené Karkulce;
  • perníkový dort (Perníková chaloupka);
  • dort ze šípkových růží (O Šípkové Růžence);
  • řezy Smolíčka pacholíčka;
 • děti si vylosovanou sladkou tombolu vychutnají ve svých třídách;
 • pořízení fotodokumentace.

Realizace pohádek v jednotlivých třídách

Třída Jablíčko - pohádka: "O Šípkové Růžence"

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvíjení, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání;
 • osvojování poznatků formou verbální i neverbální;
 • rozvíjení komunikačních schopností.

Očekávané výstupy:

 • umět rozlišovat dobro a zlo;
 • sdělovat své pocity;
 • ovládat neverbální a pohybové vyjadřování;
 • reprodukovat zapamatovaný text;
 • rozšiřovat si slovní zásobu.

Pomůcky:

 • ilustrace k pohádce;
 • kolíbka s panenkou;
 • zrcátko, šaty;
 • maketa koně;
 • zámek, svíčka;
 • papírové růžové květy;
 • pracovní listy a omalovánky;
 • masky kuchaře;
 • lehátko, ubrusy;
 • talířky, potraviny.

Nabízené činnosti:

 • děti jsou pozvány do pohádky, každé dítě obdrží papírovou růžičku/hádanka: o kterou květinu se jedná a ve které pohádce o ní můžeme slyšet;
 • zopakování pohádky podle ilustrací, vyzdobení rekvizit pomocí růží - Růžové království;
 • hodnocení jednání vystupujících postav v pohádce;
 • báseň: "Jak se pozná princezna";
 • Hra na sudičky - kolébka s Růženkou - zahalené sudičky si předávají svíčku;
 • zlé sudičky - uvádějí příklady toho, co není pěkné Růžence přát;
 • hodné sudičky - co by přály Růžence i tomu, koho mají rády, co je pěkné, co by se jim samotným líbilo;
 • hudebně-pohybová hra - "Byla jednou jedna Růženka" - vyjádření obsahu písně pohybem, využití rekvizit, neverbální vyjadřování;
 • svatební hostina s Růženkou a princem - část dětí - převlečení hosté, ostatní - kuchaři, obsluhování hostů, pojmenování potravin;
 • pracovní listy x omalovánky - dle výběru dětí;
 • zhodnocení činností učitelkou i dětmi, každé dítě si odnese z pohádky domů růži.

Třída Sluníčko - pohádka: "O Červené Karkulce"

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné motoriky;
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností;
 • zpřesňování smyslového vnímání.

Očekávané výstupy:

 • zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu, reprodukovat text;
 • chápat slovní vtip, rozlišit poezii a prózu;
 • ovládat koordinaci ruky a oka, práci s nůžkami, lepidlem;
 • soustředit se na činnost a udržet pozornost;
 • správně vyslovovat, intonovat a měnit tempo řeči.

Pomůcky:

 • kulisy lesa (2 velké stromy, nakreslený les na MT, obrázek chaloupky - zavěšený na žebřinách);
 • dekorace s papírovými květinami, Kašpárek, vlk, Karkulka, čepičky - vlk;
 • Karkulka, klobouk pro myslivce, košíček, lehátko, obrázky z pohádek, papírový klíč;
 • omalovánky - Karkulka;
 • pracovní listy - bludiště, pracovní listy - vystřihovánka;
 • nůžky, lepidlo, čtvrtky A5;
 • igelitové ubrusy;
 • štětce, hadříky, bonbóny;
 • koš na odpad.

Nabízené činnosti:

 • přivítání dětí Kašpárkem v improvizovaném pohádkovém lese;
 • Kašpárek má pro děti připravené pohádkové hádanky - obrázky z pohádek, poslední hádanka - Kašpárek zpívá melodii "Šla Karkulka černým lesem ..." - beze slov Kašpárek vytáhne velký papírový klíč:

  Od pohádky klíček mám, nechci sedět v koutě sám.
  Vložím klíček do zámku, odemknu jím pohádku.
  Bude to jen chvilinka, hned jak klíček zacinká.

 • učitelka zahraje s maňásky veršovanou pohádku "Červená Karkulka" - rozdíl mezi poezií a prózou;
 • je to pohádka o Karkulce, jak ji známe?/je to básnička - slova se v ní rýmují;
 • jak se jmenuje člověk, který napíše básničku - básník, seznámení se jménem autora;
 • o Karkulce známe také písničku - ta se zpívá (zpěv dětí písně z pohybové hry "Na Karkulku");
 • známe také pohádku "O Karkulce", ve které se slova nerýmují a která nám dopodrobna vypráví o setkání Karkulky, vlka, babičky, myslivce - tuhle pohádku můžeme vyprávět, číst, ale i hrát jako divadlo;
 • dramatizace pohádky, na závěr pohádky babička z pohádky pozve děti na hostinu - z lehátka se vytvoří stůl, babička dětem rozdá bonbóny;
 • individuální práce - podle věku dětí:
  • hledání cesty v bludišti - u stolečků;
  • vystřihování a nalepování - pracovní list s obrázky postav ze dvou pohádek, vybrat a vystřihnout postavy z pohádky "O Karkulce", nalepit je na čtvrtku v prostoru, na koberci;
 • závěr - zhodnocení, pochvala, odměna dětem - omalovánka.

Třída Beruška - pohádka: "O Smolíčkovi"

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností;
 • zpřesňování smyslového vnímání;
 • rozvoj tvořivého myšlení, sebevyjádření;
 • rozvoj smyslu pro povinnost.

Očekávané výstupy:

 • zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu, reprodukovat text;
 • hudebně a pohybově ztvárnit postavy;
 • zvládnout tvoření slovních rytmů, rytmickou deklamaci;
 • najít poučení v pohádce;
 • rozlišovat dobro a zlo;
 • správně vyslovovat, intonovat a měnit tempo řeči.

Pomůcky:

 • obrázky k pohádce, dekorace;
 • hudební nástroje (bubínky, ozvučná dřívka, tyčky, chrastítka...);
 • maňásky, vrátka do pohádky;
 • barvy, štětce.

Nabízené činnosti:

 • děti vstoupí vrátky do pohádky pomocí pohádkového klubíčka:

  "Já mám pro vás v klubíčku, připravenou pohádku,
  ten, kdo si mě rozmotá, pohádku si vymotá."

 • děti poznávají podle dekorace a obrázku pohádku;
 • určují hlavní postavy pohádky - charakteristika postav;
 • dobro x zlo, rozbor pohádky, vyvodit mravní ponaučení;
 • hra se slovními rytmy:

  ... jezi, jezi, jezinko, vezmu na tě polínko,
  odtáhnu tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy.
  Pak se vrátím nazpátek do veselých pohádek.

 • jezinko - polínko, za pačesy - za ty lesy;
 • rytmická deklamace - říkadlo k zahánění jezinek ve 2/4 taktu - výhružně, zamyšleně, rozhodně;
 • vyhánění zla z pohádky - děti rozděleny do 2 skupin proti sobě - hudební nástroje:
  • na první dobu verše postupuje jedna skupina vpřed, druhá couvá;
  • pak následuje výměna;
  • vzájemné vyhánění s doprovodem hudebních nástrojů;
 • zhodnocení, pochvala dětí;
 • opuštění pohádky - zpět vrátky z pohádky.

Třída Hruštička - pohádka: "O perníkové chaloupce"

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si přiměřených praktických dovedností;
 • zpřesňování smyslového vnímání;
 • rozvoj tvořivého myšlení, logického myšlení, sebevyjádření;
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností.

Očekávané výstupy:

 • zvládnout jemnou i hrubou motoriku a základní pohybové dovednosti;
 • pohybově ztvárnit postavy;
 • zvládnout tvoření slovních rytmů, rytmickou deklamaci;
 • odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, podobu a rozdíl;
 • poznat více, méně;
 • orientovat se v elementárním počtu;
 • chápat prostorové vztahy.

Pomůcky:

 • knížka;
 • rekvizity k pohádce;
 • různé druhy materiálu - oříšky, kamínky, kaštany, knoflíky;
 • žebřiny;
 • perníky - rekvizity, upečené perníky, chaloupka, hrníčky, jahody;
 • pracovní listy.

Nabízené činnosti:

 • zopakování pohádky, hlavních postav - souvislé vyjadřování;
 • rozlišování materiálů a jejich vlastností, manipulace s nimi - materiál použít k sypaní cestiček, práce ve skupinách (3 - 4 děti) - každá skupina vytváří cestičku z jiného materiálu (kamínky, oříšky, bonbóny, kaštany, tvary z umělé hmoty);
 • určování počtu, barev, třídění - jahůdky, perníčky;
 • výstup na žebřiny - hledání a sbírání perníčků schovaných po třídě:
  • orientace v prostoru - vyhledávání perníků v prostoru, zdobení chaloupky;
  • opakování barev - perníky, smyslové vnímání - hmat;
 • pohybová improvizace - hudební nahrávka "Perníková chaloupka";
 • loupeme perník - co by se stalo kdyby..., odstranění strachu - děti si malým otvorem z perníkové chaloupky vyndávají skutečný perníček - ochutnávka;
 • pracovní listy - vyhledávání postav k pohádce, spojování;
 • zhodnocení, pochvala, každé dítě si odnese domů zabalený upečený perníček.
ZHODNOCENÍ PROJEKTU

Cíl:

 • Cíl projektu byl naplněn ve všech činnostech s dětmi.
 • Projekt byl úspěšně realizován ke spokojenosti dětí, učitelek, rodičů.

Díky dobré propagaci projektu na chodbě školy a v šatnách měli rodiče o realizaci projektu velký zájem. Zapojili se do příprav karnevalových masek a také v hojné míře přispěli dětem do tomboly. Každý den byly na chodbách slyšet rozhovory rodičů s dětmi o tom, co dělaly, jak se jim to líbilo. Do příprav i samotného dění se aktivně, kromě všech paní učitelek, zapojily všechny zaměstnankyně a ochotně odvedly práci navíc. Mile překvapily firmy, se kterými spolupracujeme, a dodavatelé školy, kteří také dětem přispěli do tomboly. Z šestnácti oslovených firem jich dvanáct poslalo sponzorský příspěvek do tomboly - věcný, v jednom případě peněžitý. Všem, kteří tak učinili, jsme zaslali děkovný dopis a fotografii dětí s věnováním. Organizace samotné práce s dětmi byla dobře zvolena, byla nenáročná, ale přitom pro děti zajímavá každodenními změnami. Děti se těšily na každý nový den. Všechny třídy, chodby byly vkusně vyzdobeny. Termín - vzhledem k masopustu byl dobře zvolen. Překvapila nás ale velká nemocnost dětí a lítost některých dětí a rodičů, že se nezúčastnili celého projektu.

Pomůcek k pohádkám bylo dostatek ve všech třídách.

Činnosti dětí v jednotlivých pohádkách byly učitelkami pečlivě vybírány a motivovány. V jedné pohádce bylo využito několik rozličných činností, které na sebe vzájemně navazovaly a v celkovém výsledku postihovaly základní cíle ŠVP. Činnosti byly vzhledem k různým věkovým skupinám dětí obměňovány ve své náročnosti. Děti dobře reagovaly na jiné učitelky, nebály se přechodů do jiných tříd. Organizace všech činností byla dobře promyšlena.

Návrhy ke zlepšení, doplnění projektu do příštích let:

 • nejstarší děti - podíl na vymýšlení činností a organizaci pro mladší děti, vymýšlení úkolů pro ně;
 • více zapojit rodiče → četba pohádek doma - zpětná vazba v MŠ;
 • na karneval pozvat naše sponzory;
 • pohádky v průběhu příštích let obměňovat.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Naďa Kudrnáčová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída