Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Proč (ne)používat noviny ve škole
Odborný článek

Proč (ne)používat noviny ve škole

18. 5. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Zdeňka Broklová

Anotace

Proč vůbec používat noviny ve výuce? Jaké to přináší výhody a nevýhody?

Tento text je součástí seriálu článků Noviny v hodinách fyziky.


V tomto dílu seriálu článků o využití denního tisku ve výuce fyziky nejsou uvedené žádné náměty na konkrétní aktivity, které by se daly ve třídě s žáky dělat. Tento text se zamýšlí nad tím, proč vůbec noviny používat, na jaká úskalí můžeme narazit a naopak jaké výhody či nevýhody oproti "běžné" výuce to přináší.

V rámcových vzdělávacích programech platných v ČR je zařazeno průřezové téma Mediální výchova. Média (včetně novin) jsou totiž hlavním zdrojem informací pro dospělé v celoživotním učení, a proto je důležité, aby žáci pochopili principy jejich fungování, ale také se k nim naučili rozumně přistupovat.

Další důležitý klad vidím v tom, že noviny jsou z praktického světa a života, nejedná se o "sterilní učebnice". Už ze své podstaty je obsah novin čerstvý, aktuální. U menších (ale možná i starších) žáků může atraktivnost zvětšovat i fakt, že se jedná o něco z "dospěláckého" světa.

Na druhou stranu je třeba si dávat pozor, aby zároveň se zamýšleným přesunem "reality a společnosti" do třídy nedošlo také ke "vstupu politiky" do hry. Mnoho novin buď patří nebo se otevřeně hlásí k nějaké politické straně či jiné "ideologii". Mohlo by se tedy stát, že když věnujete hodinu práci s jedním konkrétním deníkem či týdeníkem, může to být např. rodiči interpretováno jako podsouvání politických názorů jejich dětem.

Informace uveřejněné v novinách mohou být neúplné, zkreslené nebo zcela chybné. Na rozdíl od učebnice, text novin pečlivě nepřečetlo několik povolaných lidí, aby odstranili jeho nedostatky. Autoři zpráv nebývají odborníky na dané téma. Samozřejmě to můžeme obrátit naopak v klad a ukázat tak žákům nutnost být stále na pozoru a přijímat informace kriticky. Novináři jsou ale profesionálové v tom, jak psát poutavě a srozumitelně pro širokou veřejnost.

Nepříjemnosti mohou plynout také z toho, jak se noviny snaží upoutat pozornost čtenářů. Některé zprávy jsou psány příliš pompézně či nabubřele. Také ve vybraném čísle či stránce novin bude kromě článku, s nímž chceme pracovat, otištěna spousta dalších věcí, které mohou pozornost žáků odrátit zcela nežádoucím směrem. To lze ošetřit tím, že budeme pracovat jen s výstřižky či kopiemi, ale ztrácíme tím velkou část autenticity materiálu.

Další námitky proti použití novin plynou z toho, že učitelé do přípravy takové hodiny musí investovat více práce a času nad rámec svých povinností. Noviny nerespektují žádné školní osnovy, takže je nutné je pravidelně pročítat (aby byla zachována výhoda aktuálnosti) a vhodné články vyhledávat. Navíc časem žloutnou a tisk bledne, což znesnadňuje jejich skladování. Také jsou většinou černobílé a tištěné na nepříliš kvalitním papíře. Mohou být tedy po grafické stránce pro žáky neatraktivní.

Také je zde otázka finanční náročnosti. Zvláště pokud bychom potřebovali výtisk stejného čísla pro každého žáka ve třídě (nebo pro dvojici), může se otázka peněz stát problémem. V USA je několik regionálních deníků, které se systematicky věnují tomu, aby učitelům pomohly při používání právě jejich novin ve škole. Nabízejí dostatečný počet kusů novin pro celou třídu zdarma nebo za velmi sníženou cenu, uveřejňují (buď na svých internetových stránkách nebo jako zvláštní bulletin) nápady na různé aktivity, které lze s konkrétním výtiskem ve třídě dělat. V našich podmínkách by možná bylo schůdné se s vydavateli nebo distribuční firmou dohodnout na poskytnutí neprodaných výtisků.

Vraťme se ještě na závěr ke kladům použití novin. Vzhledem k tomu, že si lidé noviny kupují, jsou údaje, informace, zprávy a další obsah novin pro ně nějak zajímavé nebo důležité. Proto lze argumentovat také tak, že pokud je v novinách i fyzika, nemůže být tak nezajímavá a nepotřebná, jak se žákům někdy zdá.

Noviny mohou pomoci pochopit i mnohé z jemnějších záležitostí - vztah vědy a společnosti, role vědy a její omezení, vědeckou etiku. V tomto smyslu nám mohou dokonce posloužit mnohem lépe, než učebnice.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdeňka Broklová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Fyzika