Odborný článek

Projekt Auta

17. 5. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Pavlína Drtilová

Anotace

Projekt zaměřující se na ekologickou výchovu žáků, tematicky spojený s akcí Den bez aut.
Proč?

Projekt AUTA se bezprostředně váže na akci, která je každoročně pořádána v několika městech České republiky (a samozřejmě i v jiných zemích), a to Den bez aut. První Den bez aut v ČR proběhl 15. 11. 1991 na základě výzvy EYFA (Evropské mládežnické organizace pro les), od roku 1995 mají hlavní iniciativu v ČR Děti země. Hlavním cílem této akce je aspoň jednou v roce upozornit na trvalé poškozování našeho zdraví a života automobilovou dopravou ve městech a nabídnout alternativní řešení.

Cílem našeho projektu je nejen upozornit na tuto významnou akci, ale také ukázat žákům její smysl, důležitost pro každého z nás - tedy to, že pro zlepšení dopravní situace mohou sami něco udělat.

Kdy?

Nejvhodnější dobou pro uskutečnění projektu se jeví září (v důsledku vyhlášení Dne bez aut na 22. září), lze jej však uskutečnit prakticky kdykoli, protože se tak do povědomí žáků dostanou informace např. nejen o alternativních možnostech cestování, ale také o významu a smysluplnosti takovýchto aktivit.

Kde?

Projekt jsem připravila pro školní prostředí. Je možné jej obohatit např. návštěvou Národního technického muzea v Praze (před projektem i po projektu), nebo zhlédnutím filmového představení Auta. Pokud jsou příznivé podmínky, můžeme se s žáky vydat na procházku konkretizující naše poznatky, např.:

 • u silnice počítat množství projetých aut, zjišťovat dopravní přestupky,
 • v zimě zkoumat rozdíl sněhu u silnice a na louce (v lese apod.).
Jak?

Projekt je strukturován do tří dnů (nejlépe na sebe navazujících), předpokladem je 5 vyučovacích hodin. Pro každou hodinu je připravena konkrétní aktivita. Žáci jsou předem seznámeni s tématem projektu, jeho časovým rozsahem a předpokladem jejich vlastní aktivity.

Předem...

Úkolem pro žáky je shromáždit do začátku projektu co nejvíce informací o rodinném či jakémkoli jiném autě - značka a model auta, barva, spotřeba benzínu, druh pohonné hmoty, objem nádrže, typ motoru, počet dveří, typ vozu (combi, sportovní, rodinný, transit...), možný počet cestujících atd. Každý žák dostane přehlednou tabulku, kterou může doma vyplnit např. s rodiči nebo se starším sourozencem.

1. den - teoretická část

První den projektu je zaměřen na získávání teoretických znalostí a informací.

KdyKdeCoTémaJak
1. hod Třída Představení projektu Vítejte v autosalonu Diskuse o autech, značkách, modelech, spotřebě...
2. hod Počítačová učebna Vyhledávání informací Značky automobilů Zejména internet
3. hod Tělocvična Důležitost pohybu Rychlost pohybu Tělesná výchova
4. hod Třída Historie automobilů, vliv na přírodu (ekologie) Vývoj automobilů, působení na přírodu, negativa automobilové dopravy Přednáška, z internetových zdrojů, diskuse
5. hod Třída Oblíbená značka auta, poslech a zpěv písně Auta (Svěrák, Uhlíř) Logo v barvě země, ze které automobil pochází Výroba loga z tvrdého papíru, kartonu, přitom si žáci můžou pěkně zazpívat

Představení projektu

Záleží jen na učiteli, jakou formu pro představení projektu zvolí. Já jsem zvolila "dramatickou" aktivitu, a to převtělení sebe a vlastně i žáků do rolí účastníků semináře v autosalonu, který sama povedu. Takový úvod mi pomáhá v udržení větší pozornosti žáků, kteří se navíc cítí více důležití, pokud se s nimi jedná jako s váženými účastníky. Podporuji tak schopnost naslouchat. Celé povídání jsem zahájila slovy:

"Dobrý den, jmenuji se ... a vítám vás v našem autosalonu na odborném semináři k významnému projektu ke Dni bez aut, jehož účastníky jste se právě stali. Celá akce potrvá tři dny, během nichž se dozvíte spoustu nových zajímavostí, budete moci uplatnit své zkušenosti a znalosti a budete se spolupodílet na přípravě kampaně pro Den bez aut, který se uskuteční již brzy..."

Následuje diskuse o různých typech vozů. Učitel pokládá návodné otázky typu:

 • Jaké značky vozů znáte?
 • Které značky vozů se vyrábí v České republice?
 • Jaké auto se vám nejvíc líbí a proč?
 • Která auta jsou podle vás bezpečnější?
 • Jak nárůst automobilů ovlivňuje přírodu?

Žáci mají připravené lístečky s vyplněnou tabulkou, každý představí "to svoje" auto několika větami. Může přidat i příběh, který se mu s autem stal.

Vyhledávání informací

V projektu počítám s tím, že ve škole je počítačová učebna, v níž je dostatek počítačů alespoň pro dvojice žáků (nejlépe pro každého zvlášť). Každý žák dostane pouze pracovní list č. 1 a instrukce k vyplnění:

 • Všichni si důkladně přečtěte otázky a úkoly.
 • Máte k dispozici internet jako světovou síť informací.
 • Můžete hledat pomocí známých vyhledávačů (www.seznam.cz, www.google.com).

Je nezbytně nutné předem vysvětlit, co si mají žáci představit pod pojmem značka (jméno auta - Škoda, Volvo, Fiat...) a logo výrobce (symbol, který najdeme na všech vozech dané značky). Upozorníme žáky na to, že s informacemi budou dále pracovat.

Rychlost pohybu

Důležitou informací by pro žáky mělo být také to, proč je v dnešní době dobrý jakýkoli pohyb, ať už je to k upevňování kondice, léčení nemoci nebo jen pro dobrý pocit. K tomu směřuje celá oblast tělesné výchovy. Tuto hodinu zaměříme na pohybové aktivity spojené s rychlostí (podobnost se stářím a typem vozidla).

Úvod hodiny:

 • rozhýbání - soutěž o rychlejší tým; žáci se postaví do řady, místo první a druhý se rozpočítají slovy honda a ferrari, všechny "hondy" utvoří jednu skupinu, všechna "ferrari" druhou skupinu; obě skupiny si stoupnou proti sobě uprostřed tělocvičny do dvou řad; učitel vysloví vždy jméno té skupiny, která se bude snažit chytit co nejvíc "aut" z druhé skupiny (např. učitel vykřikne honda, všechny "hondy" se rozběhnou a snaží se pochytat co nejvíc "ferrari"); "auta" se přitom snaží dostat na své polovině ke zdi, což je pro ně "domeček"; po určitém, předem daném počtu kol, se "auta" jednotlivých značek spočítají a vítězí to družstvo, které má početní převahu
 • rozcvička - vyjádři, jaké pohyby může dělat auto: stěrače stírají (žáci před sebou stírají rukama), dveře se otvírají (pravé dveře - žáci předpaží pravou rukou, pomalým pohybem ve stejné výšce plynule otvírají dveře, stejným způsobem na levou stranu), řadicí páka řadí (žáci stojí jako sloup a vychylují se na strany), sedadla se sklápějí (žáci sedí a horní polovina se sklápí k zemi a zpátky), kufr se otvírá (žáci klečí na zemi jako kočky, postupně zvedají zadeček nahoru a dolů), pedály jsou stlačovány (žáci leží proti sobě ve dvojicích, nohy spojené chodidly, navzájem se snaží "stlačit pedál") apod.

Hlavní část:

 • práce s představami - po rozcvičce žáci zůstanou ležet na zemi, na zádech, uvolněné končetiny mají podél těla, zavřou oči; každý si představí nějaké svoje oblíbené auto, jakou rychlost může dosáhnout, jakou má barvu, jak je staré, kolik má najeto kilometrů, v jakém je stavu; žáci by měli být schopni odpovědět, pokud je učitel vyzve k verbalizaci představy; pak se žáci pomalu postaví, můžou třeba do kruhu, a na pokyn učitele se "rozjedou" (nejlépe za zvuku hudby) svým tempem podle možností jimi vysněného automobilu; učitel po písknutí nebo zastavení hudby oznámí změnu podmínek pohybu, např.: je slunečný den, mračí se, začíná mrholit, je námraza, klouže to, leje jako z konve apod.; žáci by měli přizpůsobovat styl "jízdy" těmto podmínkám
 • důvody, proč se víc hýbat a proč raději jezdit autem; žáci se spojí do jedné skupiny; jejich úkolem je najít vždy nějaký důvod, proč je lepší jezdit autem, a vzápětí najít jiný důvod, proč je důležité se hodně hýbat (v důsledku to znamená, že žáci mají vždycky najít argument pro to, že je lepší se hýbat); tak se žáci postupně rozdělí na dvě skupiny; ty se pak rozpohybují způsobem, jaký si zvolily; jedna skupina pojede autem, druhá může skotačit, jak chce

Závěrečná část:

 • relaxace, uvolnění - každý žák zajede "do své garáže", na své místo, lehne si na zem, protáhne se, uvolní se, promyslí, co ho na hodině nejvíc zaujalo, co se třeba dozvěděl nového a vyjádří to jedním slovem nebo jednou větou (všichni zároveň šeptají)

Historie automobilismu

Forma přednášky není na 1. stupni příliš obvyklá, protože se žáci ještě nedokážou příliš dlouho soustředit. Myslím si ale, že je přinejmenším vhodné je pomalu s takovou formou práce seznamovat, předkládat jim větší celky a přimět je vnímat a rozpoznávat více a méně důležité informace.

Žáci si mohou dělat poznámky, psát slova, která je zaujala, nebo si článek jen poslechnou a potom teprve napsat tři nejzajímavější informace, které se právě dozvěděli.

Informace jsem čerpala z internetu (automobily.kvalitne.cz).


Pozn. Optimální čas na realizaci přednášky činí maximálně 15 minut.


Působení na přírodu, negativa automobilové dopravy

Zavedeme s žáky diskuzi o tom, jak nárůst automobilů ovlivnil přírodu, jaké to bylo dřív, když např. jezdily koňské povozy, jaké jsou výhody a nevýhody cestování autem (s důrazem na negativní vlivy - smog, úbytek přírody, zmenšení přirozených teritorií zvířat a jejich úhyn, nehody, hluk).

Oblíbená značka auta

Jedná se o oddechovou hodinu nejen pro žáky. Žáci mají za úkol na čtvrtku nebo karton vypodobnit logo své oblíbené značky auta v barvách vlajky země, odkud výrobce pochází (logo Škody by tak bylo červeno-modro-bílé apod.).

Protože tato činnost nevyžaduje úplné soustředění, můžeme žákům pustit písničku Auta. Kdo ji zná, přidá se rovnou. Ostatní nejprve poslouchají, pak se snaží najít v textu písně všechny značky automobilů. Protože je písnička částečně nazpívaná i dětmi, bude žákům bližší a snáze si ji zapamatují (i díky vtipnému textu).

2. den - praktická cvičení

Druhý den je zaměřen na praktické zvládnutí úkolů, které se nějak týkají problematiky automobilismu a šetření životního prostředí.

KdyKdeCoTémaJak
1. hodina Třída Český jazyk Historie automobilů Korektura textu
2. hodina Třída Matematika Spotřeba aut, výhodné cestování Pracovní list, rychlejší a levnější varianty cestování
3. hodina Třída Vlastivěda Historie značky Škoda, pozemní komunikace Internet, ukázky automobilů, povídání o vzniku silnic
4. hodina Třída Anglický jazyk Dopis Překlad anglického dopisu
5. hodina Třída Pracovní činnosti "Mediální kampaň" pro Den bez aut Výroba plakátu, letáků, grafické ztvárnění

Historie automobilů

Na začátku první hodiny si s žáky připomeneme práci z předchozího dne (co všechno prožili, co se jim nejvíce líbilo, co je nebavilo, kolik si pamatují z oblasti historie automobilů, jaké jsou výhody a nevýhody cestování autem, jaký dopad má automobilová doprava na životní prostředí). Zároveň žákům připomeneme, že dnešní den je zaměřen na praktické ověřování informací.

Po rozdání pracovních listů (pracovní list č. 2) si s žáky přečteme všechny věty a zjistíme, jestli si pamatují, kdy tento článek slyšely celý. Pak už je necháme samostatně pracovat a staneme se pro ně jen rádci.


Pozn.: Text je možné upravit i pro jiné pravopisné jevy.


Spotřeba aut, výhodné cestování

Navážeme nyní na diskusi z počátku projektu, kdy jsme si povídali o spotřebě automobilů, o efektivním využití automobilů a o problémech životního prostředí, které s tímto tématem souvisejí. Promyslíme s žáky, proč a jak se u aut udává spotřeba benzínu (že vyjadřuje, kolik benzínu auto spotřebuje, aby ujelo 100 km). Pak už je necháme zase pracovat, probereme s nimi jednotlivé úkoly a zjistíme, jestli je jim všechno jasné. Pracovní list č. 3 mohou žáci vypracovat i ve dvojici (zůstane nám více času).

Po vyplnění listu se žáků ptáme nejen na výpočty, ale i na jejich vlastní názory k posledním dvěma otázkám. Společně vypočítáme přibližnou dobu přejezdu města (centra) autem, pěšky, tramvají, vlakem, autobusem apod. a vyhodnotíme nejrychlejší možnost.

Historie značky Škoda, pozemní komunikace

Tuto část jsem realizovala v učebně s interaktivní tabulí, kde žáci mohli sledovat proměny na velké ploše. Je možné jít do počítačové učebny, kde si žáci ve dvojicích obrázky prohlédnou na www.skoda-auto.com/cze/100/history.

Pokud je aktivita společná, musíme dbát na klid a soustředění (což nejspíš nebude problém, protože staré modely aut žáky upoutají). Postupně se dostáváme až k současnosti.
Po názorné ukázce modelů starých automobilů se žáci zamyslí nad tím, proč vlastně vznikly silnice; svoje argumenty píšou na velký papír fixem, abychom později na žádný nápad nezapomněli. Žáci by si měli uvědomit výhodu, jakou poskytuje dnešní rychlost aut a rozsáhlá síť silnic, ale také obrovské zásahy do přírody, které člověk udělal. Pokud žáci nemají žádné nápady, můžeme na papír napsat některou z těchto vět:

 • Silnice se začaly stavět proto, aby se zrychlil obchod.
 • Silnice se začaly stavět proto, aby mohla tažná zvířata snadněji běžet.
 • Silnice se začaly stavět proto, aby se usnadnilo spojení měst a vesnic.

Pak rozvedeme diskusi o tom, co si žáci o těchto větách myslí.

Dopis

V hodině anglického jazyka si přečteme dopis z pracovního listu č. 4, který je celý napsán v cizí řeči. Dozvíme se, kdo nám píše, a obohatíme si slovní zásobu o nová slovíčka. Nejprve dopis přečte učitel. Žáci se snaží zapamatovat si co nejvíc informací, kterým rozumějí. Pak dostane každý z nich dopis do ruky. Čteme po větách, neznámá slovíčka překládáme, žáci mají dostatek místa pro jejich zaznamenání. Dbáme na správnou výslovnost. Jinou variantou je samostatný překlad žáků se slovníkem. Po přeložení dopisu si ještě jednou zopakujeme, co jsme se všechno dozvěděli, a pak už necháme žáky vypracovat úkoly. Můžeme uspořádat soutěž o nejlépe namalované auto Matiz (mělo by mít všechno to, co je popsáno v dopise).


Pozn.: Dopis je možné pozměnit podle schopností učitele.


"Mediální kampaň" pro Den bez aut

Poslední hodina tohoto dne je opět tvořivá. Nejprve si s žáky v kroužku povídáme o tom, jaký je smysl akce Den bez aut. Společně přemýšlíme o ekologických možnostech dopravy, jako jsou trolejbusy, tramvaje, metro, kolo... Žáci se dozví, kolik nehod se v uplynulém roce stalo, kolik bylo usmrceno osob včetně dětí, jaké jsou hmotné škody, co to jsou emise a jak působí na přírodu, jaká je intenzita hluku v ulici, kde bydlí apod. (bližší údaje na detizeme.cz/denbezaut/). Myslím, že se s většinou žáků shodneme, že akce Den bez aut je přínosná a že bychom ji mohli podpořit aspoň tak, že na ni upozorníme ostatní žáky, učitele a rodiče. K tomu je ale potřeba vytvořit leták a velký plakát, kde by byly otištěny základní informace - to bude předmětem této hodiny.

Žáci pracují ve dvou skupinách, jedna skupina vymyslí letáček a druhá skupina plakát. Na obou by mělo být datum konání akce, důvody, výstižný obrázek. Letáčky i plakát pak okopírujeme na barevné papíry a připravíme pro příští den.

Na konci poslední hodiny žáci dostanou domácí úkol - zjistit, jaký názor mají na celou problematiku rodiče - a pokusit se doma sestavit "bojový plán": navrhnout nějaké konkrétní řešení situace v dopravě. Rodiče se společně s dětmi můžou zamyslet nejen nad tím, jak by oni sami řešili tuto konkrétní situaci, ale také jakým jiným způsobem přispět k ozdravění přírody (třídění odpadu, vhodné chování v lese - nehlučet, neodhazovat odpadky atd.).

3. den - aplikace, vyhodnocení

V poslední den projektu se žáci snaží přijít na řešení problémů, dokážou říct, jakým způsobem ke zlepšení přispějí sami.

KdyKdeCoTémaJak
1. hodina Třída, okolí školy Dopravní výchova, znečištění ovzduší Dopravní předpisy, znečištěné prostředí, nebezpečí na silnicích, první pomoc Diskuse, názorné ukázky a aktivity
2. hodina Třída Zhodnocení domácí práce + příprava prezentace Strategie řešení dopravních problémů Návrhy žáků připravené doma s rodiči
3. hodina Třída Nákres auta budoucnosti Auto snů Nakreslit plán pro auto, které nebude škodit přírodě
4. hodina Ostatní třídy Prezentace projektu Podpořte Den bez aut Obchůzka ostatních tříd, rozdávání letáků, upevnění plakátu na viditelné místo
5. hodina Třída Zhodnocení projektu a své práce Dojeli jsme až sem Reflexe, sebereflexe

Dopravní předpisy, znečištěné prostředí, nebezpečí na silnicích, první pomoc

Žáci naší školy pravidelně navštěvují dopravní výchovu, měli by už tedy základní znalosti ovládat. S méně znalými žáky probereme konkrétní dopravní předpisy (chování na silnici, základní značky, pravidla odbočování, helmy apod.). Nemusíme se omezit na třídu, pokud je v okolí školy silnice, můžeme jít sledovat dopravní situaci přímo na místo. Někteří žáci by např. mohli počítat průjezd vozidel v danou hodinu (dobrovolníci pak mohou situaci sledovat i samostatně ve špičce kolem 15. hodiny). Povíme si o nejčastějších příčinách dopravních nehod (nepozornost řidičů, nepřiměřená rychlost, telefonování za jízdy) a o vlivu automobilismu na životní prostředí (hluk, méně stromů, nebezpečí pro lidi apod.). Necháme co nejvíce prostoru pro vyjáření žáků - rádi vyprávějí o svých zážitcích, proto je dobré jim to umožnit. Ukážeme si základy pravidel první pomoci (např. kniha Dobrovolná sestra), jako je stabilizovaná poloha, protišoková opatření, vytažení jazyka, vyzkoušíme si "zavolat" na linku 112 a přivolat pomoc (nejen identifikovat problém, ale i dobře popsat místo, kde se nacházíme).

Žákům je třeba zdůraznit, že v podobné situaci je nejdůležitější kriticky zhodnotit své možnosti a schopnosti a raději co nejrychleji přivolat pomoc!!!

Strategie řešení dopravních problémů

Většina žáků jistě přinese alespoň nějaké drobné návrhy na změny situace v dopravě ve vašem městě, necháme je proto přednést jejich řeč a obhájit důvod změny. Následuje diskuse o nejlepším z navržených řešení, promyslíme možnost uplatnění v reálném životě.

Součástí této a následující hodiny by měla být příprava na takřka nejdůležitější část projektu - jeho prezentaci a tím i možnost ovlivnění širšího okolí. Žáci si připraví plakát a letáčky a ve skupinkách si rozmyslí, jak budou s ostatními komunikovat, co jim chtějí sdělit. Stručně by měli shrnout informace z plakátu i letáčků. Diskutujeme o vhodné a přiměřené komunikaci, gestech, hlasových možnostech apod.

Auto snů

Návrh auta budoucnosti, které nebude škodit přírodě ani lidem. K obrázku, který nakreslí žáci buď sami nebo ve dvojicích na menší papír (A5), je nutné podat písemné vysvětlení předností a dokonalosti auta, tzn. čím se liší od dnešních běžných aut, jaký používá pohon, pro kolik lidí je vyrobeno, kde se vyrábí (formou popisu).

Podpořte Den bez aut

Část projektu, kdy mají žáci přesvědčit o smyslu celé akce co nejvíce ostatních, ať už dětí či dospělých. Obchází třídy a sdělují předem připravené informace. Po každé takové prezentaci si sdělují své zážitky, reflektují své pocity (to je možné i na konci celé akce). Můžeme zvolit i jinou formu - rozdělení žáků do skupinek, které si mezi sebou rozdělí "rajony"; na závěr pak společně komentují své výstupy.

Dojeli jsme až sem

Sedneme si s žáky do kroužku (pokud máme ve třídě koberec, posadíme se na něj) a každý sám za sebe řekne něco o tom:

 • jak se mu projekt líbil;
 • co by na něm změnil;
 • co by teď dokázal udělat lépe;
 • jak mu informace změnily myšlení;
 • jak se mu spolupracovalo ve skupinách;
 • při jaké činnosti se cítil nejjistěji...

Jako učitelé bychom neměli zapomínat na to, že i od nás žáci čekají nějakou zpětnou vazbu. Myšlenky je možné zaznamenat v podobě myšlenkové mapy (utvořit strukturovanou síť myšlenek) či jiným způsobem.


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Pavlína Drtilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Počítač (internet), psací a kreslicí potřeby, česko-anglický slovník, papíry min. A3, CD Hodina zpěvu (Svěrák, Uhlíř) - není nezbytně nutné