Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky – Kdo to je? Co to je? Ten, ta, to
Odborný článek

Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky – Kdo to je? Co to je? Ten, ta, to

23. 9. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Naděžda Gjurová

Anotace

Obsahem článku je kapitola z publikace Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky: metodika pro učitele. Praha : Portál, 2011. Praktická ukázka se zaměřuje na procvičování tázacích a ukazovacích zájmen a určování rodu podstatných jmen.

Na tabuli si připravíme sadu obrázků osob, zvířat a věcí. Napíšeme otázky: Kdo to je? Co to je? 

Dávej teď dobrý pozor. Pojmenuji ti všechny věci, které jsou na obrázcích. Hodně už jich znáš, tak mi s pojmenováním pomůžeš. Přečteme si otázky, které jsou napsané na tabuli. Ukážu ti obrázek. Když se zeptám, kdo to je, obrázek pojmenuješ a položíš pod správnou otázku. Stejně to uděláme, když se zeptám, co to je. Nejprve ti pomůžu, pak budeš pracovat samostatně. Jeden z vás se bude ptát, druhý odpovídat. Pak se vyměníte. 

A: „Kdo to je?“
B: „To je kluk.“
B: „Co to je?“
A: „To je kolo.“

Ve Slabikáři si přečteme: Ten táta, ta máma, to mimino. Táta je muž, máma je žena. 

Na tabuli máš slova TEN, TA, TO. Slož si na lavici před sebou ze svých písmenek stejná slova. Spolu teď rozdělíme na tabuli obrázky do tří sloupců podle toho, jestli na ně ukážeme slovem ten, ta nebo to. Na lavici místo obrázků slož slova.

Přečti je a znovu říkej – ten stůl, ten syn, ta teta, ta kočka, to seno…

Naučíme se básničku Byl jeden domeček.

Před sebou máš k básničce obrázek. Pojmenujeme si, co vidíme na obrázku, a na každé slovo ukážeme TEN, TA nebo TO. Ten komín, domeček…, ta kočka, ryba…, to okno, ucho… Jakou ještě známe básničku nebo písničku? Vyber z ní jen slova, na která ukážeš ten, ta, to, a namaluj obrázek.

Zahrajeme si na cestovatele. Máme stanice TEN, TA, TO. Postavíme z židlí vlak, nastoupíme a jedeme. Ale nejprve nakoupíme jízdenky, obrázky. Každý si jich „koupí“ raději více, co kdyby se mu jízdenka cestou ztratila.

Spolu pojmenujeme, co máme na obrázku. Jablko, balonek, kluk, máma, letadlo…

Budu hlásit názvy stanic, kdo uslyší tu svou, vystupuje. Stanice TO! Správně vystoupilo jablko a kolo, letadlo přejelo, vystoupí až příště. A teď nastupte znovu, máte jízdenky ještě do dalších stanic. 

Hru „Na vlak“ hrají děti velice rády. Dá se aplikovat při procvičování většiny mluvnických jevů. V reedukačních hodinách češtiny pro děti s dyslexií ji hráli s nesmírným zápalem i žáci pátých ročníků.

Připravme se na to, že po této úvodní lekci se však budeme k dané problematice ještě mnohokrát vracet. Děti limituje jejich dosud malá slovní zásoba a logický nedostatek jazykového citu v jazyce, který je pro ně stále ještě cizí. 


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace 
Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky.


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Naděžda Gjurová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 9. 2011
Příspěvek je ukázkou další metody při osvojování učiva začínající školáka žáka-cizince.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Nutné pomůcky:

obrázky lidí, zvířat a věcí, skládací abeceda, Slabikář