Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Noviny v hodinách fyziky
Odborný článek

Noviny v hodinách fyziky

14. 5. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Zdeňka Broklová

Anotace

Noviny a fyzika - jak to jde dohromady?

Série článků nazvaná Noviny v hodinách fyziky se zabývá různými konkrétními možnostmi využití obsahu denního tisku (se zaměřením na běžné celoplošné noviny) v hodinách fyziky na základních školách a gymnáziích. Dále naznačuje možný přesah těchto aktivit do dalších oblastí vzdělávání, v teoretické části se snaží zmapovat výhody a nevýhody použití novin ve výuce. Uvedeny jsou také odkazy na různé zdroje inspirace. Články vycházejí z výzkumů a vzorových aktivit publikovaných zejména ve Velké Británii a v USA. Shrnují také nápady a myšlenky diskutované v rámci dvou dílen s učiteli fyziky a semináře na toto téma se studenty učitelství fyziky.

Úvod aneb Nedoceněné možnosti novin

Napadlo vás někdy vzít noviny, které jste si přečetli ráno u snídaně, do hodiny fyziky jako učební pomůcku? Asi prvním nápadem většiny lidí je, že při některých pokusech je třeba chránit stoly před ušpiněním a k tomu se staré noviny skvěle hodí. Také potištěný papír má spoustu zajímavých vlastností. Ale napadlo vás využít novinové texty a obrázky? A nemám na mysli nějaký ojedinělý speciální článek otištěný při zvláštní příležitosti, ale pokus zužitkovat opravdu téměř každou část - zprávy, články, obrázky, reportáže, vtipy, inzerci...

Podle dostupných zdrojů používají tímto způsobem noviny někteří učitelé a školy ve Velké Británii a v USA. Protože mě to zaujalo, začala jsem po podobných aktivitách více pátrat a zjistila, že to není až tak ojedinělé, jak by se mohlo zdát. Noviny se dají využít i ve zdánlivě zcela "nefyzikální" části. Mám na mysli reklamní stránky a televizní program. Nalezené aktivity lze plně použít i v našich školách a věřím, že budou inspirovat učitele při přípravě jejich hodin.

Dle výzkumů jsou noviny uváděny mnohem méně často jako zdroj informací, a to jak žáky, tak jejich učiteli, než třeba televize a internet. Zdá se, že jejich význam v očích veřejnosti klesá. Možná, že je to dáno celkovým posunem k internetu. Internetové zpravodajství má oproti "tištěným" novinám výhodu v rychlosti, aktuálnosti i ceně, ale také v možnosti jednoduše přidat do článku odkazy na původní zdroje nebo doplňující materiál. Na druhou stranu přináší své specifické problémy a stejně jako s ostatními typy informačních médii je nutné se s ním naučit pracovat.

"Je v novinách fyzika?"

Trochu provokativní otázka, když tvrdím, jak se noviny dají báječně používat ve fyzice, že? Ale nevěřte všemu, co slyšíte nebo čtete. Dříve než budete pokračovat ve čtení tohoto a následujících článků, vytáhněte noviny (je úplně jedno jaké, například ty, které jste četli při ranní kávě) a zjistěte odpověď na uvedenou otázku experimentálně - tedy metodou, kterou má fyzika v oblibě.

Hledejte cokoli, co má nějakou souvislost s fyzikou a nebojte se popustit uzdu své fantazii. Touto jednoduchou aktivitou jsem zahajovala semináře a dílny o využití denního tisku, které jsem vedla pro budoucí i současné učitele fyziky. Asi po 10 minutách hledání byli účastníci velmi překvapeni, co všechno se jim podařilo nalézt. A co se podařilo najít vám?

Snad v každých novinách najdete předpověď počasí, dobu východu a západu Slunce, televizní program, který úzce souvisí s časem, a nějakou tu katastrofu, která má spojitost buď s řáděním přírody nebo selháním techniky. Ale také např. technické informace o novém typu auta, zdražování plynu a elektřiny s sebou přináší mnoho více či méně seriózních článků o tom, jak ušetřit na vytápění domu či jak efektivně používat elektrické spotřebiče, astronomové velmi často hlásí nové objevy. Tento výčet by mohl být opravdu velmi dlouhý. Myslím si, že po této zkušenosti už lze jen těžko tvrdit, že se s fyzikou dospělý člověk nikdy nepotká a je tedy nepotřebná.

Tuto aktivitu lze využít při suplovaných hodinách či v jiných "hluchých" časech. Lze z ní udělat i soutěž - kdo najde lepší "fyziku", nebo u menších žáků, pokud máte více kusů stejného výtisku, kdo najde dříve délku dne, nejdelší dnešní film apod. Kromě získání zkušenosti, že fyzika opravdu není "nepotřebná", se žáci mohou také učit prezentovat nalezené materiály spolužákům (ve větších či menších skupinkách), dále je zpracovávat (vytvořit nástěnku, připravit si referát, napsat recenzi). Nalezené články využijete také v některé z následujících aktivit.

Přehled článků tohoto seriálu

V následujících článcích uvádím tematicky rozdělené různorodé aktivity. Vzhledem k tomu, že internetové zpravodajské servery se stávají plnohodnotnou součástí většiny celoplošných deníků, je možné v následujících aktivitách použít články a zprávy z klasických "papírových" novin stejně dobře, jako materiály z internetových zpravodajských serverů.

Noviny jako učební pomůcka ve fyzice
V článku jsou popsány aktivity, které při výuce fyziky využívají běžný denní tisk a ve kterých noviny fungují jako doplněk učebnice nebo cvičebnice.

Fyzika v novinové grafice
V tomto článku jsou popsány aktivity, které při výuce fyziky využívají obrázky a fotografie z běžného denního tisku.

Jak noviny informují (nejen) o fyzice
Naleznete zde aktivity pro žáky 6. tříd, či dokonce mladší, ale i činnosti, které budou zajímavé a poučné i pro starší středoškoláky. Doporučený věk není uveden, protože o vhodnosti zařazení rozhoduje i konkrétní vybraný materiál z novin, který k dané činnosti použijete, ale také vyspělost a schopnosti žáků samotných. Nebojte se tedy aktivity pozměnit podle svých zkušeností a učitelského citu, protože vy nejlépe znáte své žáky.

Proč (ne)používat noviny ve škole
V této části seriálu jsou uvedeny výhody a nevýhody (či úskalí) použití novin ve škole. Jedná se o výsledky diskuzí s učiteli doplněné argumenty uváděnými v literatuře. Pokud vás tedy napadá otázka, proč se vůbec do něčeho takového pouštět, přečtěte si nejprve tuto část.

Fyzika v novinách
Scénář jedné vyučovací hodiny fyziky určené žákům 8. - 9. ročníku, ve které se využívá denní tisk a která má žáky dovést k poznání, že o fyzice se píše i v novinách, a je tedy potřebná pro život.

Noviny, fyzika a rámcové vzdělávací programy

Aktivity popsané v tomto seriálu mohou realizovat dílčí výstupy průřezového tématu Mediální výchova, zejména rozvíjejí u žáků schopnost:

 • kriticky vnímat a vyhodnocovat obsah novin z hlediska fyziky
 • vnímat noviny jako zdroj informací důležitých pro život
 • přistupovat analyticky k mediálnímu obsahu týkajícího se fyziky
 • posoudit úplnost mediálního sdělení o fyzice jako zdroje informace
 • interpretovat vztah obsahu novinového sdělení a reality

V rámci těchto činností budete také u žáků rozvíjet klíčové kompetence:

 • k učení
 • komunikativní
 • sociální
 • personální
Závěr

Uvedený výčet aktivit i myšlenek určitě není kompletní, ale mohl by být pro někoho z vás inspirací, jak učit ve svých hodinách zase trochu jinak. Úplný seznam zdrojů informací a inspirace pro celý seriál uvádím v samém závěru. Protože se různé varianty jednotlivých činností vyskytují většinou ve více zdrojích, neuvádím konkrétní zdroj u každé aktivity. Pokud se mi podařilo někoho zaujmout či inspirovat natolik, že noviny do vyučovací hodiny skutečně vezme, budu velmi ráda za zprávu, jak to dopadlo.

Kontakt:
Zdeňka Broklová, KDF MFF UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8 (zdenka.broklova@mff.cuni.cz)

Informační zdroje:

Zdroje informací pro další inspiraci
 • Každý týden nové aktivity, které můžete dělat se třídou v návaznosti na světové dění, odkazy na různé články a dostupné dokumenty k tématu, poznámky pro učitele www.paradeclassroom.com [cit. 22. 1. 2007]
 • nieonline.com - rozcestník, připravené materiály pro využití různých (hlavně amerických) novin ve vyučování, aktivity jsou připravovány pravidelně pro každé číslo, nebo jednou za týden, naleznete zde archívy připravených materiálů, nápadů i odkazů
 • NIE - Newspapers In Education, www.yakima-herald.com/nie [cit. 22. 1. 2007] pod odkazem Curriculum Guides zde najdete různé příručky (většinou přímo ke stažení), jak lze využívat noviny v hodinách (stránky patří novinám Yakima-Herald z Washingtonu), pro tento příspěvek byla inspirací hlavně brožurka Newspapers Maintain The Brain
 • Ghaffari S. (2004): Using Media And Other Outsider Sources To Engage Students In Chemistry Classroom Activities, ARCO Journal 10/2004, s. 71-76, dostupné online
 • http://www.southern.ohiou.edu/aurco/volume10/aurco2004.pdf [cit. 22. 1. 2007]

Tři útlé knížky, ve kterých se můžete velmi čtivou formou poučit o tom, jak by novinář měl pracovat a jaká je skutečná novinářská praxe:

 • Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Lidové noviny, Praha, 1991.
 • Boyd, A.: Příručka pro novináře: zpravodajství v rozhlase a televizi. Centrum nezávislé žurnalistiky, Praha, 1995.
 • Roth, J.: Mediální výchova v Čechách. Tištěná media. Tutor, Praha, 2005.
Užitečné internetové odkazy

Zpravodajské servery:
ČTK - www.ceskenoviny.cz
www.sportovninoviny.cz
www.financninoviny.cz
Hospodářské noviny - www.ihned.cz
Lidové noviny - lidovky.zpravy.cz
Mladá fronta DNES - zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp, idnes.cz
Právo - pravo.novinky.cz, www.novinky.cz
Respekt - www.respekt.cz

Některé časopisy:
ABC - www.iabc.cz
Instantní astronomické noviny - www.ian.cz/index2.php

Ostatní média:
Český rozhlas - www.rozhlas.cz - zde lze stáhnout nahrávky některých pořadů (tzv. Rádio na přání) či jejich přepisy, za speciální zmínku stojí pořad Meteor (scénáře lze stáhnout ze stránek ČRo) a internetová stanice Český rozhlas Leonardo, jejíž cílem je popularizovat vědu (www.rozhlas.cz/leonardo)
Česká televize - www.czech-tv.cz, zejména pořad Popularit, od Nového roku nahrazený programem PORT (většinu dílů si můžete pustit z online archivu ČT)

Další materiály použité při přípravě článků

Jarman, R. - McClune, B.: Learning with newspapers. In: sborník Braund, M. - Reiss, M.: Learning science outside the classroom. Routledge Falmer, London, 2004.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Výzkumný ústav pedagogický, TAURUS, Praha, 2005.
Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - pilotní verze. Výzkumný ústav pedagogický, TAURUS, Praha, 2004.
Broklová Z.: Denní tisk ve fyzice. In: Dílny Heuréky 2005, editor L. Dvořák, Prometheus, Praha, 2006.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdeňka Broklová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Fyzika