Odborný článek

Hra s písmeny

7. 5. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Pavlína Drtilová

Anotace

Tvořivé hraní s písmeny, stavbou a skládáním slov.

Tato hra je velice jednoduchá, pro žáky přitažlivá velkým množstvím kombinací a jednoduchostí pravidel. Každému žákovi dá možnost najít alespoň nějaké řešení, čímž si tak může prožít pocit úspěchu.

Práce je skupinová, nejvhodnější počet žáků pro jednu skupinu je dva až tři. V tomto počtu si každý ze žáků může uchránit dostatečný počet písmenek pro svou práci.

Pro učitele je nejdůležitější příprava pro hru, předem si totiž musí zhotovit několik sad písmen pro daný počet skupin (pokud má ve třídě stálé skupinky, ví přesně, kolik sad bude potřebovat, jinak by jich měl mít připraveno dostatek pro různé variace). Nejlepším řešením je napsat si písmena na počítači, vytisknout a okopírovat, potom rozstříhat a zkompletovat, aby ani v jedné sadě nic nechybělo. Pokud jsou žáci zvyklí na naše písmo a dobře jej čtou, můžeme písmena napsat ručně. U obou způsobů platí, že bude-li nějaká pochybnost o tom, jaké písmeno je na papírku napsané, měli bychom k pravé patce udělat malou "zemnící" tečku, aby bylo na první pohled jasné, jakým způsobem písmeno natočit (např. záměna p a d, n a u).

Písmena jsou tato:

n a s t r o u h a n ý
z a h r á d k a
p o t i ch o u č k u
k r o k o d ý l

Postup činností
 1. Sestavovat jakákoli slova, zapisovat na tabuli, později seskupovat podle významu, podle slovních druhů, podle mluvnických rodů apod.
  Popis aktivity:
  • ve skupině žáci sestavují co nejvíce různých slov, nemusí přitom využít všechna písmenka (následně je diktují učiteli a on je zapisuje na tabuli nebo na velký papír);
  • na tabuli (papíře) jsou napsaná slova a žáci hledají např. názvy zvířat, věcí, potravin apod. (ústně);
  • barevně (rozdílně) žáci označují podstatná jména, slovesa, přídavná jména apod. (žáci chodí k tabuli);
  • u podstatných jmen žáci rozlišují (M) mužský rod, (Ž) ženský rod a (S) střední rod (žáci chodí k tabuli).
 2. S nápovědou uhodnout a sestavit původní slova, žádné písmenko nesmí zůstat samo (v lavicích).
  Příklady nápovědy:
  • Je to přídavné jméno, které označuje úpravu sýra na malé kousky.
  • Je to malý pozemek poblíž domu, kde pěstujeme zeleninu.
  • Je to příslovce vyjadřující, jak našlapuje kočka.
  • Je to ještěr, který má velké zuby a žije u vody, u nás ho můžeme spatřit pouze v ZOO.
 3. Písmena nalepit na zvláštní, nejlépe barevný papír (v lavicích).
 4. Vybarvit slovo s ohledem na jeho stavbu (v lavicích):
  • červeně vybarvit kořen,
  • zeleně vybarvit předponu,
  • žlutě příponovou část.

Tato vyučovací hodina se žákům moc líbila. Tvořivý charakter činnosti jim vyhovoval, navíc se mohli zapojit všichni, protože tato aktivita není (alespoň její první část) příliš náročná.
Hodnocení konečného výsledku činnosti je v tomto případě poměrně jednoduché, protože všechny skupiny mají nakonec najít stejná slova a vybarvit je takovým způsobem, že je na první pohled viditelné, jestli úkol splnily celý správně (různě zbarvený kořen, přípona, předpona), či pouze jeho část.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Pavlína Drtilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Nastříhané kartičky s písmeny, lepidlo, pastelky