Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Jane and a little star – Jana a hvězdička
Odborný článek

Jane and a little star – Jana a hvězdička

Anotace

Lekce angličtiny, která navazuje na program Jana a hvězdička. Autorka při seznamování dětí s angličtinou využívá motivace příběhu, přihlíží k vzájemnému propojování námětu, vzájemné návaznosti, ke vzdělávacím možnostem dětí i ke střídání aktivit v různých kombinacích v průběhu jedné lekce.

Navazující lekce na program Jana a hvězdička, využití motivace příběhu k seznamování dětí se základy cizího jazyka, angličtinou. Tuto aktivitu je třeba vnímat jako možnost dítěte uvědomit si existenci různých jazyků i coby podnět k tomu, aby děti vnímaly znalost více jazyků jako samozřejmost.

Osvědčilo se mi plánovat jednotlivé činnosti tak, aby byly v souladu s tématy, které jsou zařazovány v češtině. To znamená, že při seznamování dětí s angličtinou přihlížím k vzájemnému propojování námětu, vzájemné návaznosti, ke vzdělávacím možnostem dětí, ke střídání aktivit v různých kombinacích. Zařazuji chvilky s angličtinou tak, aby byly součástí vzdělávacího programu uskutečňovaného v rámci konkrétního tematického celku.

Předchozí znalosti: děti znají příběh o Janě a hvězdičce, zúčastnily se pohybových aktivit, rytmizování i hry Hledání ztracené hvězdičky.

Předchozí znalosti dětí v angličtině: rozumí a umí se zeptat What´s this?, I, I am, you are, little. (Co je to?, já, já jsem, ty jsi, maličký/-á)

Organizace: děti sedí v kruhu

Pomůcky: hvězda z příběhu (papírová anebo z umělé hmoty, nejlépe fluorescenční), sáček, ve kterém jsou schované obrázky.

Rizika: nepřiměřené nároky na dítě, nedostatečné uznání a oceňování úspěchů dítěte.

METODICKÝ POSTUP

Úvodní část

Motivace: Hvězdy svítí na světě všem dětem stejně. V některých zemích, kde se mluví anglicky, děti ve hře vyslovují tato slova: Twinkle, twinkle, little star, how I wonder where you are.

Výslovnost: twinkl, twinkl, litl sta:, haw aj wandr wér jú a:.

Hudebně poslechová a pohybová činnost

Na slova twinkle, twinkle, little star si děti představují, že bliká hvězda, rozevírají a svírají pěstičky, dívají se za pohybem ruky. Vyslovuji nejdřív tiše, rytmicky, povzbuzuji děti, vybízím je k činnosti. Za chvilku, až se děti přidají, začnu tiše zpívat písničku.

Hlavní část

Rozbor slyšeného: O čem asi byla písnička? Čemu jste rozuměly? Podněcuji děti k přemýšlení, a to, co je z kontextu jednoznačné, nevysvětluji, ale nechám děti, aby vysvětlení podaly samy.

Vysvětlení neznámých slov, seznámení s novými slovy, poslech výslovnosti nových slov: Twinkle, star, wonder, where, how (blikej, hvězda, zvědavý, kde, jak). U procvičování výslovnosti dbám na správné postavení mluvidel (v češtině příprava k výslovnosti hlásek š, č, ž, špulení rtů), používám výraz „dáme si rty do kroužku“. Děti prstem projíždí okolo rtů, aby se přesvědčily, zda opravdu vytvořily ze rtů tvar kruhu.

Opakování slov z předchozí lekce: Z pytlíku postupně vyndávám obrázky, ptám se: What´s this? The moon, the sun, a comet, an astronaut, stars.
Obrázky položím na zem, děti je přeskakují, jak chtějí (sounož anebo po jedné noze, střídavě pravé, levé), a opakují slova.

Activity (Aktivity)

 1. Find the hidden star in the picture. (Najdi ztracenou hvězdu na obrázku.)
 2. Count the stars. (Děti počítají hvězdy, počet do 10.)
 3. Dialogs. (Dialogy.)

A: What´s that?                            (Co je to?)
B: A Twinkle star.                         (Blikající hvězda.)

A: Sophie, where you are?             (Sophie, kde jsi?)
B: Here I am.                                (Tady jsem.)

A: I can see the moon.                  (Vidím měsíc.)
B: Me too.                                    (Já taky.)

Závěrečná část

Pohybová aktivita – Odlet na Měsíc (do šatny). Deklamuji jednotlivá slova.

      4.   Chant: (Rytmická deklamace slov, pojmenovala jsem to říkačky)

Little star                                         (Hvězdička)
Astronaut                                         (Astronaut)
Going to the moon (whoosh)              (Let na měsíc, húúú)
Little star                                         (Hvězdička)
Astronaut                                         (Astronaut)
Landing on the moon                         (Přistání na měsíci)

Hodnocení a zpětnou vazbu získávám průběžně během jednotlivých činností a aktivit.

Vlastní hodnocení: Děti byly aktivní, zúčastnily se všech nabízených činností, porozuměly všem cizím slovům. V písničce jsem záměrně pozměnila slova místo původního „what you are“(co jsi zač) jsem volila text „where you are“(kde jsi). Některé děti v dialogu odpovídaly „I can see“ (já vidím), místo „me too“( já taky), což bylo taky správně. Téma poskytlo možnost, jak obohatit poznání dítěte.

Literatura a použité zdroje

[1] – LASAK, Ludmila; LASAK , Bohdan. Colorful English. 1. vydání. Ostravské tiskárny : Alberta Roses Ltd., 1991. 20 s.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
7. 9. 2011
Článek se věnuje výuce anglického jazyka v předškolním vzdělávání. Autorka se zameřuje na přirozené poznávání cizího jazyka, aktivity v angličtině přirozeně propojuje s aktivitami v českém jazyce. Tím zabraňuje jisté izolaci, ve které se angličtina vůči mateřskému jazyku často ocitá. Koncepčně autorka navazuje na svůj článek Cizí jazyk v MŠ - víc než jen zábava a hry, kde shrnuje základní metodické předpoklady úspěšné výuky cizího jazyka v MŠ. Podstatné je, že při tvorbě aktivit uvažuje o možných rizicích a metodických chybách, a snaží se jich vyvarovat. Článek představuje užitečnou inspiraci pro všechny pedagogy, kteří se věnují výuce cizího jazyka v předškolním vzdělávání. Martina Dráždilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

hvězda vystřižená z papíru,případně i z jiného materiálu, obrázky (měsíc, hvězdy, slunce, kometa, astronaut)