Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Hudební výchova – lekce č. 1
Odborný článek

Hudební výchova – lekce č. 1

6. 12. 2011 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr. Marek Mertl

Anotace

V příspěvku je prakticky ukázáno nacvičování písně „Rychlík jede do Prahy“. Píseň nacvičují žáci s mentálním postižením.

Lekce č. 1 

Čas – 45 min

Přípravná část: přichystání pomůcek, nástrojů, učebny (židle kolem stolu), demonstrační karty (kam pojedeme ? – do lesa, do hor, k moři, domů, ...; karty si můžeme i sami vyrobit nebo vymyslet vlastní), obrázky smajlíků, rytmické nástroje – Orfovy nástroje, bubny, ozvučné trubice, foto karty - je vhodné si připravit fotografie vlaků, Prahy atd. (viz píseň níže). 

Úvodní a přivítací část (ohlašující zvuk – zvonek, triangl)

Přivítání v kruhu – učitel se ptá, jak se žák cítí (znázornění mimikou, gestem, obrázkem smajlíka; sám předvede-vyjádří, např. smích, ...). 

Aktivní část:

Rytmizace spojená s pohybovým projevem

Začínáme vsedě kolem stolu – rytmická deklamace textu:

Jede, vláček jede, motají se kola, kampak asi jede. Kdo to zavolá? (Někdo zavolá kam?. – Žáci vybírají z připravených karet – do lesa, do hor, k moři, domů, ...).

Poté se žáci na volném prostranství seřadí do zástupu, pochodují po kruhu, motají rukama – napodobí pohyb kol vlaku. Učitel i žáci opakují text. Na pokyn: Kdo to zavolá? ukáže učitel na jednoho žáka a ten vybere kartu a zavolá kam?. Všichni se přidají s výkřikem podle obrázku na kartě. Počet karet – 4, postupně se vyřazují.

Nácvik písně Rychlík jede do Prahy

Učitel zazpívá, případně zahraje písničku.

Návodné otázky: O čem se v písni zpívá? Odkud kam jede vlak? Staví někde?

Nácvik melodie na různé slabiky – la, mo, ta.

Rychlík jede do Prahy

Z Opavy, z Opavy,  rychlík jede do Prahy,

G7                                                C7

nikdo nemá obavy, jestli dojede.

C7

Nestaví, nestaví,  vůbec nikde nestaví,

G7                                                    C

kdo se mu postaví,  toho zajede.

Am                  E7                 Am          E7

Mašinka vesele na cestu si píská,

C                    G7                    C            G7

strojvůdce topiči mastné vlasy víská.

Kdo s nima pojede, větru, dešti ujede,

pěkně se projede  a na čase získá.

(Mládek, Ivan) 

Hra na tělo, vokalizace, melodizace, hra s nástroji:

Rytmická cvičení: hra na tělo

 • tleskání – žáci napodobují rytmus po učiteli, ten určuje rytmus, sílu a intenzitu, určuje počet opakování;
 • ruka-ruka; ruka-stehna;
 • tleskání ruka (pěst) – hrudník;
 • dupání – střídavě oběma nohama;
 • tření dlaní o sebe (šustění); doporučujeme na závěr, pro uklidnění. 

Hra na rytmické nástroje:

Učitel rozdá žákům rytmické nástroje – Orfovy nástroje, bubny, ozvučné trubice. Žáci jsou rozděleni do skupin, sedí v kruhu – stejné nástroje by měly být u sebe. Učitel (dirigent) postupně vybízí jednotlivé žáky k hraní – každý z nich má možnost se krátce rytmicky vyjádřit. Následuje činnost řízená učitelem:

 • učitel určuje, která skupina nástrojů bude hrát, nechá na dobrovolnosti rytmus, určuje, která skupina se přidá, střídá je;
 • možnosti ukončení: zvukový signál – houkačka;
 • gestem – např. překřížení paží;
 • vizuální signál  – karta (symbolické vyjádření – přeškrtnutý nástroj, červená x zelená barva).

Závěrečná část

 • zpěv známých písní, výběr písní podle losování;
 • vylosuje se žák, vybere si písničku, kterou chce zazpívat;
 • vylosování (varianty: šipka, losování slámek /krátký – dlouhý/, ...);
 • je na vyučujícím, kolik má času a  kolik žáků nechá vylosovat. 

Rozloučení: zhodnocení lekce

Probereme, co si pamatujeme z hodiny, co se nám líbilo a nelíbilo (vyjádření pomocí karet), jak jsem se cítil.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 12. 2011
Příspěvek poskytuje prostor pro další obměny během realizace.

Hodnocení od uživatelů

Lenka Říhová
6. 12. 2011, 17:10
Aktivity s motivací vlaku děti vždycky baví...říkanku jsem neznala, díky. Moje oblíbená vlaková je
Ná--klad--ní vlak ne--po--spí--chá, těž--ce je--de sot--va dý--chá...
O-sob-ní vlak ten si sy-čí, na vý-le-ty s ná-mi fi-čí...
Rychlík letí jen burácí, mihne se a už se ztrácí...
s rytmizací a postupným zrychlováním

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • chápe obecně používané termíny, znaky a symboly

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Orfovy nástroje, demonstrační karty