Odborný článek

Vyjmenovaná slova

20. 4. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Pavlína Drtilová

Anotace

Soubor pracovních listů, které učitel využije při vysvětlování významů některých vyjmenovaných slov.
Metodický pokyny k pracovním listům pro 3. třídu

Žáci budou jednotlivé listy dostávat postupně, každý týden jeden. Za úkol mají splnit to, co je připsáno pod textem, následuje společná kontrola a doma:

 • vybarvení nadpisu;
 • nakreslení obrázku zvířete (z encyklopedie apod.).

Po doplnění všech pracovních listů s nimi pracujeme dále. Mezi úkoly patří:

 • srovnat názvy zvířat podle abecedy, hmotnosti, velikosti (práce se získanými informacemi a encyklopedií)
 • práce ve skupinách:
  • vybrat si nějaké další zvíře objevující se ve vyjmenovaných slovech a najít o něm zajímavé informace;
  • připravit představení tohoto zvířete ostatním na "konferenci" (text, obrázky, video, divadlo, pohádka, písnička).
   Pozn.: Skupiny se musí dohodnout předem, které budou mít jaké zvíře.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
41.99 kB
PDF
Hlemýžď
pdf
24.41 kB
PDF
Netopýr
pdf
43.95 kB
PDF
Sumýš
pdf
40.04 kB
PDF
Sysel
pdf
42.97 kB
PDF
Vydra
pdf
41.02 kB
PDF
Vyza

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Pavlína Drtilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Různé encyklopedie, Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost