Odborný článek

Logická olympiáda

Anotace

Vyhledávání a práce s nadanými žáky by měla být součástí práce pedagogů. Jednou z cest, jak identifikovat takovéto žáky a studenty je Logická olympiáda pořádaná Mensou ČR. Nerozhodují v ní naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Poslední dobou se také v České republice stále častěji začíná mluvit o mimořádně nadaných dětech a jejich vzdělávání. Vyhledávání takovýchto žáků a práce s nimi se stává jednou z priorit i našeho školství. Také já, jako pedagog působící mnoho let na první stupni základní školy, tyto snahy velmi vítám. Myslím si, že těmto dětem mnohé dlužíme. Vždyť ani závěry tématické zprávy České školské inspekce „Umíme pracovat s nadanými žáky?“ (ze srpna 2008) nevyznívají po české školy a naše pedagogy nijak lichotivě.

Pokud se chceme nadaným žákům věnovat, a oni si to jistě zaslouží, musíme jejich nadání nejprve identifikovat. Ani to však nebývá pro učitele jednoduchý úkol. Informovanost pedagogů je prozatím bohužel velmi malá a systém a způsob výuky mnohdy takovýmto žákům nevyhovuje. To vše vede k tomu, že spousta nadaných žáků zůstává skryta a nemůže tak docházet k plnému rozvoji jejich potenciálu.

Proto velmi vítám iniciativu Mensy České republiky, která již od roku 2009 pořádá pro žáky a studenty na celorepublikové úrovni soutěž s názvem Logická olympiáda. Ta není tématicky zaměřena na žádný z ve škole vyučovaných předmětů (zeměpis, dějepis, cizí jazyky atd.). Nejedná se totiž o vědomostní soutěž, a proto se v ní nehodnotí míra osvojení určitých, někdy i encyklopedických, znalostí. Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách vyžadujících samostatný, tvůrčí a kreativní přístup. Zde rozhoduje schopnost samostatného, pohotového a logického uvažování.

Logická olympiáda je pořádána pro všechny žáky základních škol (a odpovídajících ročníků gymnázií) a studenty středních škol, kteří se nebojí používat svou hlavu a porovnat se s ostatními z celé České republiky.

Soutěž je vyhlašována pro tři věkové kategorie a probíhá vždy na podzim ve třech kolech.

Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (1.–5. ročník)

Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6.–9. ročník a odpovídajících ročníky víceletých gymnázií)

Kategorie C: studenti všech druhů středních škol, u gymnázií poslední čtyři ročníky studia (podmínkou je denní

studium a věk do 20 let)

Nejprve probíhá (v srpnu až září) registrace škol a soutěžících na internetových stránkách www.logickaolympiada.cz, které jsou celé soutěži věnovány. Prvního celorepublikového ročníku se v roce 2009 zúčastnilo více než 10 000 žáků a studentů, v roce 2010 to bylo již téměř 15 000 žáků a studentů z 900 škol.

Nominační kolo probíhá internetově (začátek října). Každý registrovaný žák či student po přihlášení na výše zmiňovaných internetových stránkách vypracuje krátký on-line test. Každá kategorie má vyhrazeny dny, ve kterých lze test vyplnit. Mohou tak učinit ve škole, ale i doma. Soutěžící by měli na otázky odpovídat samozřejmě sami, neboť takovýto podvod by byl v dalších kolech, kde je již pomoc někoho nebo něčeho jiného zcela vyloučena, odhalen. Výsledky nominačního kola jsou zveřejněny na internetu. Postupující jsou informováni i prostřednictvím mailu.

Přibližně padesát nejúspěšnějších řešitelů v kategorii postupuje do prezenčního krajského semifinále. Ta probíhají vždy ve stejný den ve všech 14 krajských městech republiky (listopad). Své schopnosti musí semifinalisté tentokrát prokázat ne na počítači v on-line prostředí, ale v několika písemných testech ve stejný čas a za stejných podmínek pro všechny soutěžící. Výsledky a postupující jsou opět zveřejněny na internetu.

Na dvě stovky nejlepších čeká koncem listopadu finále, které se koná v atraktivním prostředí Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za velkého zájmu sdělovacích prostředků. Žáci a studenti tak na jeden den zasednou na místa poslanců a řeší několik sérií různých logických úloh a úkolů. Pro děti to bývá vždy nezapomenutelný zážitek a na vítěze čeká mnoho zajímavých cen. Patronem soutěže je poslanec a člen Mensy ČR Petr Tluchoř a celým průběhem finalisty provází např. Marek Vašut nebo předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein. Malou reportáž z finále logické olympiády 2010 si můžete přečíst a poslechnout na internetové adrese: http://www.ct24.cz/domaci/107912-na-mista-poslancu-dnes-zasedli-finaliste-logicke-olympiady/.

Na naší škole máme s účastí našich žáků na logické olympiádě velmi dobré zkušenosti a můžeme se pochlubit i s doposud každoroční účastí ve finále. Vřele doporučuji zapojit i vaše žáky a studenty. Možná budete překvapeni, kdo v ní bude bez ohledu na školní úspěšnost „bodovat“.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.