Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Učíme se anglicky hrou – téma clothes
Odborný článek

Učíme se anglicky hrou – téma clothes

1. 7. 2011 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Anotace

První podání výuky cizího jazyka v mladším školním věku bývá často určující pro další motivaci do učení, proto je nutné učit děti cizím jazykům hravou formou tak, aby je výuka bavila. Mně se velice osvědčilo učení formou inscenací pohádek a pomocí didaktických her, díky nimž si žáci zafixují učivo hravou, zábavnou formou. Scénické hry jsem se kvůli omezené slovní zásobě a neznalosti gramatiky malých dětí snažila co nejvíce psát v prostém přítomném čase.

Pohádka

Popelka (Cinderella)

Postup

 • Učitel vysvětlí žákům tuto pohádku:
  • Na scéně jsou vypravěč a Popelka, přicházejí sestry a macecha.
 • Učitel se s ostatními žáky domluví, které role budou představovat.
 • Žáci si připraví kulisy a své převleky (pokud je vyrobili během předchozích hodin – jiná témata didaktických her).

Doporučení: Postupujte po menších krocích.

Žáci se naučí a procvičí si:

 • Vazby make hair, make a dress
 • Budoucí čas: It will be
 • Vazbu get married
 • Vazbu fall in love
 • Vazbu magic will be over

Cinderella

Storyteller: A rich man and his wife have a beautiful little daughter. But the mother is ill and dies. The father gets married with another lady. This lady is bad and has two daughters.

Step-mother (nese dopis): The prince invites us. It will be a ball.

Storyteller: Cinderella makes a dress and makes hair to a sister but she can´t go to the ball.

 • Popelka, potom co sestry odešly, sedí sama doma, přebírá hrách a pláče, protože je jí líto, že nemůže jít také na ples. Na scénu přichází víla.

Nymph: I make you a nice ball-dress, a gold necklace, a gold bracelet, glass slippers and a coach with four horses and a coachman but you must go back to noon because at noon the magic will be over.

Storyteller: Cinderella goes to the ball. At the ball prince dances only with her and falls in love with her.

At noon Cinderella runs back quickly at home.

On the stairways Cinderella lost her slipper.

 • Na scéně je princ, který pověřuje sluhy následujícím úkolem

Prince: You must find a girl who wears this slipper.

Storyteller: They try on this slipper on all girls of the country, last girl is Cinderella.

Prince get married Cinderella.

Didaktické hry

Scénka v obchodě

Žáci se naučí a procvičí si:

 • Konverzovat na téma oblečení
 • Osvojí si fráze potřebné pro nakupování
 • Samostatně vymyslet krátkou divadelní scénu

Postup: Slovíčka z tématu oblečení se lze také snadno a hravě naučit pomocí divadelních her, které si vymyslí jednotlivé dvojice. Jednotlivé dvojice si vymyslí scénku představující komunikaci prodavačky a zákazníka v obchodě s oblečením.

Oblečení v 5 minutách

Postup: Žáci v 5 minutách mají za úkol napsat, co nejvíce slov – oblečení. Může se soutěžit tak, že každý píše sám za sebe nebo žáci jsou rozděleni na dvě družstva, která píší vzadu za tabuli. Počítají se jen slova, která jsou dobře napsaná. Vyhrává ten, který má dobře napsaných slov nejvíce.

Popis oblečení

Žáci se naučí a procvičí si:

 • I have got
 • Názvy oblečení, názvy barev

Postup: Žáci předstoupí před ostatní a popíši své oblečení.

Kreslení podle podpisu

Žáci se naučí a procvičí si:

 • She/he has got
 • Názvy oblečení, názvy barev
 • Vzhledové charakteristiky osob

Postup: Žáci si vymyslí postavu s oblečením, kterou popíši ostatním, a ostatní spolužáci podle toho kreslí. Např. My mummy is tall and slim. She has got long blond hair and green eyes. She wears red T-shirt and blue skirt and black slippers.

Návrhář

Žáci se naučí a procvičí si:

 • Názvy oblečení, názvy barev, názvy materiálů, látek

Popis: Žáci si zahrají na módní návrháře, mají za úkol nakreslit návrh na šaty a popsat je ostatním.

Hledání a třídění lístečků

Postup: Učitel po třídě rozhází lístečky s názvy oblečení. Žáci mají za úkol všechny najít a roztřídit je do skupin, např. na mužské a ženské oblečení nebo na oblečení podle roční doby.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
1. 7. 2011
V tomto příspěvku najde určitě spousta učitelů cizího jazyka inspirativní náměty k práci.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

masky a kulisy