Odborný článek

Christmas

30. 6. 2011 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Anotace

V článku popisuji náměty pro výuku tématu Vánoce, a to ve třídě žáků na 1. stupni základní školy. Pro výuku anglického jazyka mladších školáků se mi nejvíce z výukových metod osvědčily didaktické a scénické hry. Pomocí těchto výukových metod si žáci fixují slovní zásobu, fráze a gramatická pravidla hravou formou.

Christmas is the public holiday in Britain. It is a Christian festival to remember the birth of Jesus. The main day of Christmas is December 25, called Christmas day. In the evening people open their presents. Young children believe that Santa Claus brings them presents. This day they have Christmas dinner. They eat turkey with potatoes and vegetables, Christmas pudding and Christmas cakes.

Pohádky

Narození Ježíše

Postup:

 • Učitel vysvětlí žákům tuto pohádku.
 • Na scéně jsou Marie a Josef, kteří putují.
 • Učitel se s ostatními žáky domluví, které role budou představovat.
 • Žáci si připraví kulisy a své převleky (pokud je vyrobili během předchozích hodin – jiná témata didaktických her).

Doporučení: Postupujte po menších krocích.

Žáci se naučí a procvičí si:

 • Vazbu have a baby
 • After a few hours
 • Was born

Birth of Jesus Christ

 • Na scéně jsou Marie a Josef, kteří míří k chlévu.

Storyteller: Josef and Marie go to the Betlem because of an inventory of the people.

Josef: We must sleep at a barn.

Storyteller: After a few hours.

 • Marie drží na rukou dítě.

Marie and Josef: We have a baby.

Angel (letí zvěstovat pastevcům): Jesus was born in Betlem.

Koledy

 • We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

And a Happy New Year

 • Oh Christmas tree

Oh Christmas tree

Oh Christmas tree,

How lovely are your branches

Lovely and green

They always grow

Throw summer sun to winter snow

Oh Christmas tree

Oh Christmas tree,

How lovely are your branches

Didaktické hry

Vánoční pohlednice

Žáci se naučí a procvičí si:

 • Fráze: I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Postup: Žáci mají za úkol napsat vánoční pohlednici.

Malování stromečku

Žáci se naučí a procvičí si:

 • At the top, under the tree
 • Slovíčka s vánoční tematikou: decorations, presents, Christmas tree, ...

Postup: Žáci mají za úkol namalovat vánoční stromeček, pak jej popsat ostatním nebo učitel žákům diktuje popis stromku a žáci podle něj malují.
Příklad popisu: At the top is a yellow star. On the Christmas tree are four blue decorations, six red decorations, ... Under the tree are four presents.

Skládání vět

Žáci se naučí a procvičí si:

 • Psanou podobu slovní zásoby

Postup: K procvičování vět z vánoční tematikou je dobré udělat z vět tzv. puzzle. Učitel napíše věty, které chce, aby si žáci procvičili, a po jednotlivých slovech je podtrhá a žáci skládají věty.

Příklady vět: Jesus was born in Betlem.

On the Christmas tree are silver and blue Christmas decorations.

Under the Christmas tree we have a lot of presents.

Doplňovačka

Žáci se naučí a procvičí si:

 • I want
 • I have for...

Postup: Žáci doplňují následující věty, které vypovídají o vánočních dárcích, které mají pro své rodiče a které by chtěli dostat pod stromeček: „I have for my mum...“ a „I want...“

Dávání si dárků

Žáci se naučí a procvičí si:

 • I give you

Postup: Každý žák nakreslí svému kamarádovi nějaký dárek, který by mu dal, a řekne: I give you a... (název dárku, např. dog).

Obrázek

Postup: Žáci dostanou obrázek  s vánoční tematikou a mají za úkol říct anglicky co nejvíce slov z obrázku (věcí, barev, čísle apod.).

Tichá pošta

Postup: Učitel řekne prvnímu členu skupiny větu s vánoční tematikou, a pokud poslední člen skupinu větu správně zopakuje, skupina má bod.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
30. 6. 2011
V příspěvku je spousta nápadů, jak rozvíjet komunikaci v cizím jazyce. Tyto formy práce jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Myslím si, že řada učitelů zde najde inspiraci.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

masky a kulisy