Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pracovní listy na geometrii
Odborný článek

Pracovní listy na geometrii

12. 4. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Petra Schindlerová

Anotace

Pracovní listy pro 1. stupeň vyžadující netradiční postupy řešení.
Vlastní strukturovaný popis činnosti

V tomto příspěvku je Vám k dispozici 18 netradičních pracovních listů týkajících se učiva geometrie na 1. stupni ZŠ. Pracovní listy jsou přibližně seřazeny podle obtížnosti a u každého z nich naleznete stručný popis (doporučené) činnosti i odkaz, ze kterého lze list (listy) přímo stáhnout.

Jednotlivé pracovní listy
 • Barvy a tvary (1 list)
  Na pracovním listu jsou nahoře čtyři tvary různých barev (kruh, trojúhelník, obdélník a hvězda). Pod nimi jsou pak stejné tvary, které je nutno rozlišit a podle vzoru vybarvit.

 • Z kolika kostek? (3 listy)
  Tyto 3 listy lze rozstříhat na 12 kartiček. Každá obsahuje jednu stavbu, která je postavena z kostek. Úkolem je určit počet využitých krychliček.

 • Rozlišování těles a útvarů (1 list)
  Úkolem na tomto pracovním listu je popis těles a jejich přiřazení k odpovídajícím předmětům denní potřeby. V druhé části to je potom vybarvování a počítání geometrických útvarů, které jsou schovány v obrázku (kvádr, koule, válec, jehlan; obdélník, čtverec, trojúhelník, kruh).

 • Počítání geometrických tvarů (12 listů)
  Barevné obrázky jsou složeny z geometrických tvarů - trojúhelník, čtverec, obdélník a kruh. Žáci je musí sečíst a zapsat, kolik je kterých.

 • Hledání trojúhelníků (1 list)
  Úkolem je najít a vybarvit všechny trojúhelníky, které jsou v obrázcích schovány.

 • Vybarvování geometrických tvarů (1 list)
  Na listu jsou náhodně zakresleny geometrické útvary různých velikostí. Úkolem může být např. vybarvení trojúhelníků modře, čtverců červeně atd. Při řešení lze pracovat jednotlivě, ale i ve skupinkách - to práci urychlí, jelikož předkládaných útvarů je poměrně mnoho, žáky to bude více bavit.

 • Geometrické obrázky - vybarvování (2 listy)
  Obrázky se skládají ze základních geometrických útvarů. Žáci k nim mají přesně nadefinováno, jakou barvou mají který tvar vybarvit.

 • Dárky od Mikuláše (1 list)
  Pomocí šipek a počtu kroků musí žáci zakreslovat do tabulky různé předměty.

 • Dokreslování vzorů (2 listy)
  Žáci mají ve čtvercové síti předkresleny různé ornamenty a vzory, jejich úkolem je dokončit každý motiv až na konec řádku.

 • Geometrické útvary (1 list)
  Pracovní list zaměřený na rozlišování geometrických tvarů, na překreslování, obkreslování i logickou úvahu.

 • Geometrické pátrání (1 list)
  V předkresleném vzoru mají žáci za úkol najít (vypátrat) 5 trojúhelníků, 5 čtverců a 5 obdélníků. Úloha je náročnější tím, že se mohou jednotlivé útvary různě překrývat a doplňovat.

 • Stavby z krychlí (1 list)
  Pod třemi stavbami z kostek mají žáci za úkol doplnit tabulku s otázkami - Kolik kostek potřebuješ? Kolik kostek není vidět? Kolik je jich potřeba na doplnění na kvádr? Pozn.: Úloha 3 má vždy dvě řešení!

 • Stavby z kostek - půdorysy (1 list)
  Žáci musí vedle staveb z kostek zakreslit do připravené sítě půdorys staveb. K tomu mají určit, kolik kostek bylo použito.

 • Vlastnosti těles (2 listy)
  Z těchto dvou listů je možno vyrobit šest kartiček. Každá obsahuje obrázek jednoho tělesa a otázky k jeho vlastnostem - počet vrcholů, hran, stěn...

 • Doplňování čtverců a obdélníků (1 list)
  Stejně jako u předchozího úkolu je i zde nutné doplňovat - tentokrát čtverce a obdélníky.

 • Doplňování trojúhelníků (1 list)
  Na pracovním listu jsou pouze "zbytky" rovnostranných trojúhelníků. Je potřeba zapojit představivost a pomocí tužky a pravítka je doplnit.

 • Překreslování do čtvercové sítě (1 list)
  Cílem této činnosti je překreslení vzoru (autíčka) do následujících dvou čtvercových sítí.

 • ZOO - síťová doplňovačka (3 listy)
  Žáci dostanou na těchto pracovních listech zakreslená zvířata ve čtvercových sítích a mají za úkol co nejpřesněji je překreslit do jiných sítí, kde jsou znázorněny jenom jejich části. Úloha je poměrně náročná - lze ji využít jako doplňkovou či rozšiřující.

Literatura a použité zdroje

[1] – www.4teachers.de.
[2] – www.blume-programm.de/ab/boerse.
[3] – www.klassenarbeitenboerse.de.
[4] – www.mathematikunterricht.de.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
9.77 kB
PDF
Barvy a tvary (1 list)
pdf
48.83 kB
PDF
Dárky od Mikuláše (1 list)
pdf
35.16 kB
PDF
Dokreslování vzorů (2 listy)
pdf
23.44 kB
PDF
Doplňování čtverců a obdélníků (1 list)
pdf
31.25 kB
PDF
Doplňování trojúhelníků (1 list)
pdf
51.76 kB
PDF
Geometrické obrázky - vybarvování (2 listy)
pdf
41.02 kB
PDF
Geometrické pátrání (1 list)
pdf
48.83 kB
PDF
Geometrické útvary (1 list)
pdf
22.46 kB
PDF
Hledání trojúhelníků (1 list)
pdf
40.04 kB
PDF
Počítání geometrických tvarů (12 listů)
pdf
52.73 kB
PDF
Překreslování do čtvercové sítě (1 list)
pdf
63.48 kB
PDF
Rozlišování těles a útvarů (1 list)
pdf
52.73 kB
PDF
Stavby z kostek - půdorysy (1 list)
pdf
46.88 kB
PDF
Stavby z krychlí (1 list)
pdf
37.11 kB
PDF
Vlastnosti těles (2 listy)
pdf
16.6 kB
PDF
Vybarvování geometrických tvarů (1 list)
pdf
83.01 kB
PDF
Z kolika kostek? (3 listy)
pdf
101.56 kB
PDF
ZOO - síťová doplňovačka (3 listy)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Schindlerová

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
14. 6. 2011, 13:51
Komu se nechce vyhledávat v DUMech, zde má sbírku pro 1. stupeň přichystanou :-)

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Dle činnosti - pravítko, tužky, pastelky.