Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Komentář k úloze „DÁREK“ – otázka 33
Odborný článek

Komentář k úloze „DÁREK“ – otázka 33

26. 5. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Panel čtenářské gramotnosti při VÚP v Praze

Anotace

Tento článek je devátým komentářem seriálu komentářů k uvolněným úlohám mezinárodní sondy PISA 2000, která se zaměřila na zjišťování čtenářské gramotnosti žáků českých základních a středních škol ve věku 15 let. Na článcích seriálu pracoval panel čtenářské gramotnosti při Výzkumném ústavu pedagogickém. Tyto komentáře jsou publikovány pouze na Metodickém portálu www.rvp.cz. Výchozí text k úloze naleznete v příloze článku.

Otázka 33

„Dům praskající a rachotící úsilím se poté vytrhl...“ (řádek 18)

Co se stalo s domem v tomto momentu vyprávění?

A Zřítil se.
B Začal plavat.
C Narazil do dubu.
D Potopil se na dno řeky.

Co otázka testuje

Zjišťuje se, zda žák:

 • doslovně porozumí slovům a větám (v textu i v nabídkách)
 • pochopí metaforické a personifikační užití výrazů
 • při čtení přihlíží ke kontextu věty, k popsané situaci a úseku děje
 • rozpozná stručné shrnutí k jednoduché situaci
 • vybere odpovídající význam u víceznačného slova („praskající“, „vytrhl se“)
 • porovná svůj výklad místa s věcnými souvislostmi dějovými a kompozičními (vzhledem k ději povídky musí vyloučit A, C, D)

Poznámky: Otázka je jednoduchá, ale vyžaduje od žáka jistou pečlivost a pozornost. Potřeba smyslové představy tu vyplývá z úlohy líčení při vyprávění: čistě verbální popis takové komplexní události, jakou je odplavení domu, nemůže být v povídce úplně detailní, a aby mu čtenář porozuměl, musí si doplnit informace z představy, založené jak na porozumění slovům v textu, tak na své zkušenosti a představě.

Z dovedností ČG úloha zapojuje:

Hlavně doslovné porozumění tomu, že slovo úsilí neznamená skutečně vědomou snahu, ale že jde o přenesené užití, o podobnost mezi odolností stavby a zápasem člověka.  Na základě tohoto pochopení pak žák jednoduchým vysuzováním dovozuje, co se s domem stalo.

Metodická doporučení

 • Pracujeme s tzv. převodovými otázkami, tj. takovými, které vedou k tomu, že čtenář připojí ke slovům textu své smyslové představy (typu: kdybys byl/a na místě děje, co bys tam asi viděl/a, slyšel/a, čichal/a...). Zadáváme úlohy jako: „Pusťte si zvuk nahlas: co slyšíte, když dům praskal? Co slyšíme, když dům rachotil úsilím?“ nebo „Představte si, že jste si pustili video a kamera objížděla ten dům: co by bylo v záběru? Co by se v záběrech mělo stát? Napište scenáristické příkazy.“
 • Necháme žáky promýšlet a vytvářet ilustrace k jednotlivým epizodám textu.
 • Rozvíjíme dovednost vyhledat v textech klíčová slova, která mohou být základem pro shrnutí jak celého textu, tak jednotlivého úseku.
 • Vyžadujeme od žáků, aby své porozumění jednotlivých dalších situací v textu formulovali souhrnně vlastními slovy (aby v podstatě vytvářeli obdobné výrazy, jaké mají zde v nabídkách).
 • Vybíráme k četbě celé texty, které podobně nabízejí jen letmý, nikoli doslovný popis situace a prostředí, a klademe k takovým textům vhodné otázky.
 • Předkládáme žákům texty, ve kterých se uplatňuje i vyjadřování metaforické či personifikované, nikoli však v „učebnicové podobě‟, jaká je vhodná nanejvýše k tomu, aby žák našel a „určil“ některou z metafor nebo personifikací, ale tak, aby si žák musel přenesené pojmenování uvědomit kvůli porozumění textu.
 • Žáky učíme jak v čtení, tak např. i u videa vnímat nejen izolované záběry, ale i číst jejich smysl, tedy vysvětlit, co v textu znamenají, co reprezentují.
 • Vyžadujeme, aby při práci s textem měl žák opravdu text před sebou a aby se do něj díval, skutečně se do textu vracel. Proto nemá text na lavici přikrytý jinými materiály, má si příslušný řádek 18 najít a případně – slabší žák – ukázat si prstem a přečíst si celý okolní kontext.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
840.82 kB
Dokument
Dárek – text

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Panel čtenářské gramotnosti při VÚP v Praze

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Čtenářská gramotnost