Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Příručky, metodiky, skripta
Odborný článek

Příručky, metodiky, skripta

24. 2. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
VÚP Praha

Anotace

Přehled literatury, který jsme pro Vás sestavili, nelze brát jako vyčerpávající. Pokud se domníváte, že zde nějaký důležitý pramen chybí, či víte o zajímavé publikaci z oblasti předškolního vzdělávání zde neuvedené, budeme rádi, když nám o ni napíšete (nejlépe s bibliografickými údaji). Naším záměrem je vytvořit interaktivní a neustále doplňovaný seznam ku prospěchu všem, tedy nejen předškolním pedagogům.

Vážené kolegyně a kolegové,

Přehled literatury, který jsme pro Vás sestavili, nelze brát jako vyčerpávající. Pokud se domníváte, že zde nějaký důležitý pramen chybí, či víte o zajímavé publikaci z oblasti předškolního vzdělávání zde neuvedené, budeme rádi, když nám o ni napíšete (nejlépe s bibliografickými údaji). Naším záměrem je vytvořit interaktivní a neustále doplňovaný seznam ku prospěchu všem, tedy nejen předškolním pedagogům.

100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším školním věku / Elfriede Pausewang, 1. vyd., Praha : Portál, 1992, 106 s.

100 her na pět minut/ Elke Danneckerová, Birgit Riegerová , Praha: Svojtka & Co., 2000, 96 s. ISBN 80-7237-283-1

111 námětů pro tvořivou hru dětí, 1. vyd., Praha: Portál, 1998, 135 s. ISBN 80-7178-222-X (dětské hry)

130 didaktických her pro skupiny dětí od 3 do 8 let / Elfriede Pausewangová, 2. vyd., Praha: Portál, 1994., 123 s. (tvořivé, didaktické hry – návody)

150 her k utváření osobnosti pro děti od 3 do 8 let / Elfriede Pausewang, 1. vyd., Praha: Portál, 1993. 117 s. ( příručky)

200 výtvarných činností / M. A. Kohlová, Praha: Portál, 2003, 270 s. ISBN 80-71784-17-6

261 her pro děti od tří let / Johanna Friedl, vyd. 1., Praha: Grada, 2002, 199 s. ISBN 80-247-0360-2 (hra)

300 her a cvičení pro úspěšný vstup do školy / Mary Weaverová, vyd. 1., Praha: Portál, 2001, 166 s. ISBN 80-7178-512-1 (tvořivé hry, rozvoj, myšlení)

6 x 25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte / Penny Warner, Praha: Portál 2005, 176 s, ISBN: 80-7178-902-X

7 prvních let života rozhoduje / J. Brierley, Praha: Portál, 2000, 119s. ISBN 80-7178-484-2

Angličtina plná her / Jana Hanšpachová, Zuzana Řandová, 1. vyd., Praha: Portál, 2005, 176 s. ISBN: 80-7178-790-6

Anglické písničky pro děti / Christopher Barickman, Brno: Computer Press, 2007, 44 s. ISBN: 978-80-251-1686-9

Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát! / Hana Budínská , 1. vyd., Praha: IPOS-ARTAMA, 1992, 35 s. ISBN 80-7068-040-7 (učební texty – tvořivé hry)

Barevné cinkání / Vlasta Beilová , 2. vyd., Cheb: Music Cheb, 1997, 111 s. ISBN 80-85925-09-5 (zpěvník pro děti)

Bezstarostné roky? / Anna Kucharská, Daniela Švancarová, Praha: Scientia, 2004, 89 s. ISBN 80-7183-291-X (poradenství pro rodiče)

Co, kdy a jak ve výchově dětí / Zdeněk Matějček, Praha: Portál 2002, 144 s, ISBN: 80-7178-494-X

Co chceš, mami? / Claudia a Eberhard Mühlanovi, vyd. 1, Praha : Advent-Orion, 1996, 212 s. ISBN 80-7172-156-5 ( příručka – rodinná výchova)

Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly / Jan Neuman, Praha: Portál, 2003, 156 s. ISBN 80-7178-730-2

Cvičení pro rozvoj řeči / Charlotte Lynch, Julia Kidd , vyd. 1, Praha: Portál, 2002, 136 s. ISBN 80-7178-571-7 (příručka – řečové dovednosti)

Cvičení předškolních dětí a rodičů s dětmi / Blanka Borová et al., Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2000, ISBN 80-902509-9-8 (učebnice)

Cvičíme a hrajeme si / Vlasta Karásková a kol. Ostrava: Montanex, 2004, 90 s.

Čáry, klikyháky, paňáci a auta / Jaromír Uždil, 5., přeprac. a dopl. vyd., Praha: Portál, 2002, 122 s. ISBN 80-7178-599-7 (příručka, dětský výtvarný projev, psychologie)

Čítanka pro nejmenší na celý rok / [sestavil Jiří Miškovský], Vyd. 1, Liberec: Dialog, 2003, 165 s. ISBN 80-86218-87-2 (učebnice – literární výchova)

Děti, hra a umění /Marie Severová, Věra Mišurcová, Praha: ISV, 1997, 197 s. ISBN 80-85866-18-8 (umění ve vývoji a výchově předškolního věku)

Děti hrají divadlo / Eva Cílková, Irena Hříbková, 1. vyd., Praha: Portál 2005, 152 s. ISBN: 80-7367-044-5

Děti potřebují hranice / Jan-Uwe Rogge, Praha: Portál 2000, 130 s, ISBN: 80-7178-088-X

Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová, 1. vyd., Praha: D & H, 1998, 32 s. (školní zralost)

Diagnostika předškoláka / Jiřina Klenková, Helena Kolbábková, Brno: nakl., 2003, 125 s. ISBN 80-239-0082-X (metodická příručka – vývoj řeči)

Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy / Hana Dvořáková, Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2000, 95 s. ISBN 80-7290-005-6 (učebnice VŠ)

Dítě v osobnostním pojetí / Zdeněk Helus, Praha: Portál, 2004, 240 s. ISBN 80-7178-888-0

Dobrý start do školy / Jean Anderson, Susan Fischgrund, Mary Lobascher, 2. vyd., Praha: Portál, 1994, 115 s. ISBN 80-85282-92-5 (pohybové dovednosti, řeč, jazyk, společenské chování)

Ekologická výchova v mateřských školách / Jiří Bureš et al., Pardubice: Task klub - Ekocentrum Paleta, 1996, 62 s., [10] s. obr. příl. (příručka k ekologické výchově)

Elektronická kniha her [grafika] / Praha: Svojtka & Co., c2001, 1 kniha her, 12 s. ISBN 80-7237-509-1 (počítačové hry)

Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / L. E. Shapiro, Praha: Portál, 2004, 272 s. ISBN 80-7178-964-X

Grafomotorická cvičení / Věra Ovečková, Praha: Computer Press, 2007, 64 str., ISBN: 978-80-251-1763-7

Grafomotorika pro děti předškolního věku / kolektiv autorů, Praha: PORTÁL, 2001, 166 str., ISBN 80-7178-816-3

Hlasy a hlásky / František Synek, Praha: ArchArt, 1999, 100 s. ISBN 80-902281-8-6 (příručka, říkadla – logopedie, patologie řeči)

Hra ve vývoji dětí v prvním roce života / Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová, Praha: Grada, 2006, 140 s. ISBN 80-247-1137-0

Hrajeme na zobcovou flétnu / Kateřina Koutníková, vyd. 1., Praha: Portál, 2003, 151 s. ISBN 80-7178-789-2 (metodická příručka)

Hrajeme si loutkové divadlo / [text a ilustrace] Vladimír Leština, 1. vyd., Praha: Portál, 1995, 159 s. ISBN 80-7178-066-9

Hrajeme si s předškoláky (Svobodová, Kolátorová) nakl.:Pražská pedag.psychologická poradna, rok vydání: 1997

Hrajeme si spolu s rodiči aneb výchova řeči dětí a rodičů / Vlasta Kazdová Ostrava, Montanex 2004, 78 s.

Hry pomáhají s problémy / Zdeněk Šimanovský, Václav Mertin, 1. vyd., Praha: Portál, 1996, 159 s. (příručka k výchově, didaktické hry)

Hry pro pravo-levou orientaci (a pro radost) / D. Janečková, Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2004: 120 s. ISBN 80-7311-024-5

Hry pro rozvoj dětského mozku / Pam Schiller, Praha: Portál, 2004, 144 s. ISBN 80-7178-905-4

Hry pro usměrňování agresivity / Andrea Erkert, Praha: Portál, 2004, 96 s. ISBN 80-7178-938-0

Hry pro všestranný rozvoj dítěte / Louise Doyon, vyd. 1, Praha: Portál, 2003, 181 s. ISBN 80-7178-754-X (příručka – psychomotorické hry)

Hry v přírodě s malými dětmi / Dušan Bartůněk, vyd. 1, Praha: Portál, 2001, 160 s. ISBN 80-7178-539-3

Hudebně pohybová výchova / E. Kulhánková, Praha: Portál, 2000, 136 s. ISBN 80-7178-437-0

Hudební výchova dětí předškolního věku 2 / Miloš Kodejška , 1. vyd., Praha: Karolinum, 1991, 60 s.

Hudební výchova dětí předškolního věku 1 / Miloš Kodejška, Hana Váňová, 1. vyd., Praha: SPN, 1989, 87 s. ISBN 80-7066-035-X (učebnice VŠ)

Hudební výchova dětí předškolního věku. 3, Doprovody písní pro děti předškolního věku / Miloš Kodejška, Mikuláš Popovič , 1. vyd., Praha: Karolinium, 1991, 91 s.

Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku / Miloš Kodejška, Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002, 76 s. ISBN 80-7290-080-3 (studie, metodické příručky)

Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí / Nessia Laniado, Praha: Portál, 2004, 112 s. ISBN 80-7178-870-8

Jak ochránit předškolní dítě před sexuálním zneužitím / Jiřina Dolanská, vyd. 1.,Praha: Elektra, Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství, 2002, 49 s. ISBN 80-903097-2-0 (příručka – dětská psychoterapie, prevence)

Jak plánovat a efektivně pracovat s předškolními dětmi / Alena Držalová, 1. vyd., Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2000, 78 s. ISBN 80-7020-061-8 (metodická příručka)

Jak pomáhat dětem při vstupu do školy / Naděžda Verecká, Praha: Lidové noviny, 2002, 160 s. ISBN 80-7106-474-2 (metodická příručka – školní zralost)

Jak rozvíjet nadání našich dětí / J. R. Campbell, Praha: Portál, 2004, 176 s. ISBN 80-71785-16-4

Jak šly děti z mateřské školy do zoologické zahrady / Alena Nedvědová, 1. vyd., Praha: Státní zdravotní ústav, 2001, 12 s. ISBN 80-7071-176-0 (metodické příručky – jóga, pohybové hry, exotická zvířata)

Je vaše dítě připraveno do první třídy? / Jaroslava Budíková, Patricie Krušinová, Pavla Kuncová, vyd. 1., Brno: Computer Press, 2004, 157 s. ISBN 80-7226-637-3 (příručka předškolní a domácí přípravy)

Jednou budu školákem / M. Guiraová-Jullienová, M. Marchal, vyd. 1, Praha: Portál, 1999, 120 s. ISBN 80-7178-349-8 (příručka – didaktické hry)

KAFOMET – Katalog forem a metod práce pro mateřské školy / Kolektiv autorů, Stařeč: INFRA, 2003. ISBN 80-86666-21-2

Každý začátek v mateřské škole je těžký / Haefele, Wolf-Filsinger, Praha: PORTÁL, 1993, 58 s. ISBN 80-85282-57-7

Kdo si hraje, nezlobí / Dorothy Einon, vyd. 1., Frýdek-Místek: Alpress, 2003, 175 s. ISBN 80-7218-906-9 (příručka – hry, rodinná výchova, rozvoj myšlení)

Kniha plná her / Regina Grabbetová , české vyd. 1, Praha: Svojtka & Co., 1999, 160 s. ISBN 80-7237-201-7

Kresba jako nástroj poznání dítěte / R. Davido, Praha: Portál, 2001, 204 s. ISBN 80-7178-449-4

Kreslení pro mne / Jiřina Bednářová, Brno: Mravenec, 1992, (volné listy, kreslení, uvolňovací cviky)

Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole / M. Havlínová a kol., Praha: Portál, 2000, 220 s. ISBN 80-7178-383-8

Les a praktická ekologická výchova v mateřských školách / Josef Hederer, Hildegard Schmidbauer, Praha: Pražské ekologické centrum, 1996, ISBN 80-901377-0-9

Lidové písničky a hry s nimi / Z. Šimanovský, A. Tichá, Praha: Portál, 1999, 146 s. ISBN: 80-71783-23-4

Logopedická prevence / Dana Kutálková, Praha: Portál, 2002, 212 s. ISBN 80-7178-667-5

Logopedie předškolního věku / Miloš Sovák , 2. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 224 s. (příručka logopedie )

Magické roky / Selma H. Fraibergová , vyd. 1., Praha: Triton, 2002, 260 s. ISBN 80-7254-270-2 (příručka – péče a výchova)

Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole / Sest. Eva Machková, 1. vyd., Praha: Artama (Ipos), 1992, 40 s.

Malý tyran / Jiřina Prekopová, Praha: Portál, 1999, 158 s. ISBN 80-71783-19-6

Máme doma prvňáčka / Jarmila Klégrová , 1. vyd., Praha: Mladá fronta, 2003, 144 s. (příručka – zahájení školní docházky, domácí příprava)

Maria Montessori - aktuálně / Věra Šebestová, Jana Švarcová , Praha: Vyšší pedagogická škola a střední pedagogická škola a gymnázium v Praze, 1996, 55 s. (studie, metodika)

Mateřská škola - teorie a praxe I. / Eva Šmelová, Olomouc: Univerzita Palackého, 2005 ISBN 80-244-0945-8 (učebnice)

Mateřská škola a právo / Kolektiv autorů, Praha: RAABE, 2005, 500 s. ISBN 80-86307-20-4

Mateřská škola jako životní prostor 1 / Blanka Jeřábková , 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 1993, 231 s. (monografie – teorie výchovy)

Míče, míčky a hry s nimi / Blanka Borová, vyd. 1., Praha: Portál, 2001, 160 s. ISBN 80-7178-538-5 (příručka)

Naše mateřská škola na cestě ke zdraví / Pavel Kopřiva, Kroměříž: Spirála, 1996, 150 s. ISBN 80-901873-2-3

Nauč se hodiny / 1. české vyd., Praha : Svojtka & Co., 2002, [10] s. (metodická příručka – hodiny, rozvoj myšlení)

Němčina plná her / Jana Hanšpachová, Zuzana Řandová, 1. vyd., Praha: Portál 2006, 176 s. ISBN: 80-7367-109-3

Než půjdeš do školy / Eva Opravilová (Sv.) 1., Praha: Blug, 1995, 47 s. ISBN 80-85635-37-2 (volné listy v obálce)

Než půjdeš do školy / Eva Opravilová. (Sv.) 2 ., Praha : Blug, 1996, 46 s. ISBN 80-85635-73-9 (hry)

Nové informatorium (školy mateřské), to jest pojednání o tom, jak děti ve věku do šesti let vychovávati tedy vésti, cvičiti a seznamovati je se světem lidí a věcí / Sestavili a zpěvníkem opatřili Pavel Jurkovič a Václav Korbel , 1. vyd., Brno : Moravské hudební vydavatelství, 1992. -- 71 s. ( předškolní výchova – úvody)

Objevujme bibli / české vydání zpracovali M. Beňová ... [et al.], české vyd., Praha: Oliva, 1994, 23 s., (příručka)

Obrázky do školky / Émilie Beaumontová, Marie-Renée Pimontová , 1. vyd., Bratislava: Mladé léta, 2001, 131 s.

Od báboviček k magnetům / Robert A. Williams, Robert E. Rockwell, Elizabeth A. Sherwoodová ,1. vyd., Praha: Portál, 1996, 176 s. ISBN 80-7178-110-X (metodická příručka – přírodověda, pokusy a výuka)

Od pěti do pětadvaceti / Gusti Gebhardt , Třebíč: FiBox, 1993, 78 s. (rozhovory – pohlavní výchova)

Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program / Olga Zelinková , Praha, Portál: 2001, 206 s. ISBN 80-7178-544-X (Nástroje pro prevenci, nápravu a integraci...)

Pedagogický slovník / J.Průcha, E. Walterová, J.Mareš – Praha: Portál, 2003, 322 s. ISBN 80-7178-722-8

Pískání pro předškoláky [hudebnina] / Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1996, (hra na zobcovou flétnu)

Písničky a říkadla tancem / Eva Kulhánková, Praha: Portál, 2002, 142 s. ISBN 80-7178-655-1

Po dobrém nebo po zlém? / Z. Matějček, Praha: Portál, 2000, 108 s. ISBN: 80-7178-486-9 (Výchovné prostředky a situace pro jejich využití)

Počítejte s matematikou pro předškolní věk / Jiří Cihlář, Milan Zelenka , vyd. 1., Praha: Fortuna, 1996, 32 s. (matematika)

Pohádková angličtina s kocourem Vavřincem I. / Lucie Poslušná, Věra Faltová, Brno: Computer Press, 2006, 160 s. ISBN: 80-251-1311-6

Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte / Hana Dvořáková, vyd. 1., Praha: Portál, 2002, 144 s. ISBN 80-7178-693-4 (metodická příručka k RVP PV)

Pohybová čítanka / Vlasta Karásková , vyd. 1, Olomouc: Hanex, 1996, 84 s. ISBN 80-85783-01-0

Pohybové hry s využitím míčů na mateřské škole / Anežka Prášková , Hodonín: Okr. pedagog. středisko, 1989. 6 s. (metodická příručka)

Pohybové pohádky předškoláků / Ferdinand Mazal, Jarmila Chlopková, 1. vyd., Olomouc: Hanex, 1994, 108 s. ISBN 80-85783-04-5

Poprvé v mateřské škole / Renate Niesel, Wilfried Griebel, Praha: Portál 2005, 112 s, ISBN 80-7178-989-5

Poznání za milion / Helena Vlasová, vyd. 1, Praha: Portál, 2001, 88 s. ISBN 80-7178-600-4 (metodická příručka)

Problémové děti v mateřské škole / Alexander Sagi , Praha:Portál, 1995, 102 s. ISBN 80-7178-067-7 (Pomoc pro lepší pochopení chování problémových dětí v mateřské škole s cílem účinněji těmto dětem v rámci každodenního pedagogického působení pomáhat)

Problémové dítě a hra / Kolektiv autorů, Praha: RAABE, 2003, 780 s. ISBN 80-86307-15-8

Program sexuální výchovy dětí předškolního věku: než se dítě zeptá / Kateřina Smolíková, Růžena Hajnová, I.vyd.,Praha: Portál, 1997, 48 s. ISBN 80-7178-132-0

Prvních pět let / Caroline Ashová, 1. vyd., Praha : Ikar, 2002, 57 s. ISBN 80-249-0020-3 (deníky, vývoj dítěte)

Předcházíme poruchám učení / Brigitte Sindelarová, vyd. 3., Praha: Portál, 2003, 63 s. ISBN 80-7178-431-1 (metodická příručka)

Předsportovní průprava / Jiří Fejtek, Zuzana Mazurovová, 1. vyd., Praha: Olympia, 1990, 133 s. (příručka)

Předškolní a primární pedagogika / Zuzana Kolláriková, Branislav Pupala (eds.), vyd. 1., Praha: Portál, 2001, 455 s. ISBN 80-7178-585-7 (studie)

Předškolní děti v přírodě / Ivana Michalová , Praha: Český ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy, 1990, 111 s. (metodická příručka)

Předškolní dítě a jeho svět / Lenka Šulová, Chantal Zaouche-Gaudron. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2003, ISBN 80-246-0752-2

Předškolní pedagogika I. Smysl a proměny dětství / Eva Opravilová, 2. opr. vyd., Technická univerzita v Liberci, 2002, 40 s. ISBN 80-7083-656-3, (učebnice VŠ)

Předškolní pedagogika II. Hra / Eva Opravilová , Vyd. 1., Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004, 35 s. ISBN 80-7083-786-1 (učebnice VŠ) ISBN 80-7083-786-1

Předškolní výchova / odborná redaktorka E. Opravilová, A. Hanková, Praha: Univerzita Karlova, 1991,119 s. (výběrové bibliografie)

Předškolní výchova zrakově postižených dětí / Libuše Ludíková, 1. vyd., Olomouc: Univerzita Palackého, 1990, 49 s. (učebnice vysokých škol)

Předškolní výchova: deset principů moderní pedagogiky a jejich aplikace v praxi / Tina Bruceová , 1. vyd., Praha: Portál, 1996, 172 s., (příručka)

Přehled vývoje dítěte / K.E.Allen, L.R.Marotz, Praha: Portál, 2002, ISBN 80-7178-614-4

Příběhy z měsíční houpačky / autor: Müllerová, Praha: Portál, 2001, 109 s. ISBN 80-7178-219-X (Autogenní trénink pro děti od 4 let....)

Přirozená výchova k vůdcovství / Antonín Huvar, 1. vyd., Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994, 314 s. (pojednání)

Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v mateřské a základní škole / Miloš Kodejška, Mikuláš Popovič, 1. vyd., Praha : Portál, 1996, 117 s. ISBN 80-7178-099-5

Psychologický výklad pohádek / M. L. von Franz, Praha: Portál, 1998, 182 s. ISBN 80-7178-260-2

Psychologie handicapu. 3. část, Vývoj postiženého dítěte v předškolním věku / Marie Vágnerová, Vyd. 2. opr., Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003, 43 s. (psychologie handicapu, rozvoj osobnosti)

Psychologie pro učitelky mateřské školy / Václav Mertin, Ilona Gillernová (eds.), Vyd. 1., Praha: Portál, 2003, 230 s. (výchova, psychologie) ISBN 80-7178-799-X

Psychologie problémového dítěte předškolního věku / Marie Vágnerová, vyd. 1., Liberec: Technická univerzita, 2000, 100 s. ISBN 80-7178-799-X (učebnice VŠ)

Relaxace v mateřské škole / M. Guillaud, Praha: 2006, 96 s. ISBN 80-7367-162-X

Relaxační hry s dětmi / M. Nadeau, Praha: Portál, 2003, 134 s. ISBN 80-7178-712-4

Rok v mateřské škole / E. Opravilová, V. Gebrhartová, Praha: Portál, 2003, 490 s. ISBN 80-7178-847-3

Rozcvičky v mateřské škole: výchova ke zdravému životnímu stylu / Hana Volfová, 1. vyd., Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1998, 62 s. ISBN 80-7020-021-9 (metodická příručka)

Rozcvičky v mateřské škole II. / Hana Volfová, Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002, ISBN 80-7020-066-9

Rozhodujeme o dětech / H. Rudolph Schaffer, 1. čes. vyd., Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 1994, 262 s. ISBN 80-85529-10-6 (studie – psychický vývoj)

Rozvíjíme emoce dětí / Simone Pfeffer, vyd. 1., Praha: Portál, 2003, 106 s. ISBN 80-7178-764-7 (rozvoj osobnosti, emoční inteligence, sociální dovednosti, praktická příručka pro mateřské školy)

Rozvíjíme logické myšlení / Roger Rougier, Praha: Portál, 1996, 152 s. ISBN 80-7178-101-0

Rozvíjíme sebedůvěru dětí / Angie Roseová, Lynn Weissová, vyd. 2., Praha: Portál, 2003, 162 s. ISBN 80-7178-775-2 (příručka – výchova, sebedůvěra, didaktické hry)

Rozvoj grafomotoriky / Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová Brno: Computer Press, 2006. 80 s. ISBN 978-80-251-0977-9

Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku / Květoslava Santlerová, Hana Sýkorová, Brno: Masarykova univerzita, 1994, 45 s. (příručka pro učitele)

Řehoři, řekni Ř / B. Pávková, Šmarda , Praha: ALBATROS , 2000, ISBN: 80-00008-02-5 (veselá a hravá knížka pro děti předškolního a mladšího školního věku, která může pomoci s výukou čtení, ale poslouží i jako logopedická učebnice)

Říkejme si přísloví / Petr Kukal, Praha: Portál, 2005, 136 s. ISBN 80-7178-953-4

Řízení mateřské školy / Kolektiv autorů, Praha: RAABE, 2004, 600 s. ISBN 80-86307-19-0

S pastelkou v království matematiky / Jana Remišová , Český Těšín: Poradce, 2003, 85 s. (matematika, počítání)

Sbírka říkadel a veršů / vybrala a sestavila Jitka Halasová , vyd. 1., Brno: Didaktis, 2002, 80 s. ISBN 80-86285-72-3 (říkadla, česká poezie – prvouka)

Síť škol 2003-2004, Speciální školy a předškolní zařízení, Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání - nakladatelství TAURIS, 2003. 67 s.

Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou / Aleš Kaplan, Jiří Bartůněk, Jan Neuman, Praha: Portál, 2003, 148 s. ISBN 80-7178-785-X

Současná mateřské škola a její řízení / Zuzana Bečvářová, Praha: Portál, 2003, 154 s. ISBN 80-7178-537-7

Sportujeme s nejmenšími dětmi / Hana Dvořáková, 1. vyd., Praha: Olympia, 2001, 125 s. ISBN 80-7033-313-8, (příručka, tělesná cvičení)

Strašidla a pohádkové bytosti / Leona Marcinko, Praha: Portál, 2005, 176 s. ISBN 80-7178-822-8 (projekty)

Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk / M. Pulda, Brno : Masarykova univ., 1993, 143 s, (učebnice)

Škola před školou I. / Vlasta Rezková, Lucie Tumpachová, Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004, 50 listů ISBN 80-239-4082-1

Škola před školou II. / Vlasta Rezková, Lucie Tumpachová, Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004, 50 listů ISBN 80-239-4083-X

Školka plná zábavy / P. Claycombová, Praha: Portál, 1999, 246 s. ISBN 80-7178-316-1

Taneční hry s písničkami / Eva Kulhánková, 1. vyd., Praha: Portál 2006, 144 s. ISBN: 80-7367-108-5

Tělesná výchova v rámcovém programu; Základní motorika / Hana Dvořáková, Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2001, 26 s. ISBN 80-7290-067-6 (příručka)

To je myš / Bedřiška Jirásková, vyd. 1., Ústí nad Labem: Pedagogické centrum Ústí nad Labem, 2002, 103 s. (metodická příručka – kreslení)

Třída plná pohody / CH. A. Smith, Praha: Portál, 2001, 226 s. ISBN: 80-7178-602-0 (Knížka tvoří ucelený program her pro výchovu dětí k dobrým mezilidským vztahům, ke spolupráci, k prosociálnímu jednání....)

Tvoříme ve stylu známých malířů / Jan Uhlíř, Praha: Portál, 2002, 174 s. ISBN 80-7178-670-5

Učíme děti zpívat / Alena Tichá, 1. vyd., Praha: Portál 2005, 152 s. ISBN: 80-7178-916-X

Učíme se českou znakovou řeč / Marie Růžičková, 2. vyd., Praha: Septima, 2000, 119 s., 8 s. barev. obr. příl. (učebnice – neverbální komunikace)

Úkoly speciálně pedagogické diagnostiky ve výchovně vzdělávací práci s tělesně postiženými dětmi předškolního věku / Dagmar Polášková, Marie Vítková, Brno: Masarykova univerzita, 1994, 39 s. PK-N-0031.280 (příručka pro učitele)

V každém jablíčku je malá jabloň, aneb, Využití dramatické výchovy při práci s tematickými celky v mateřské škole v kontextu s cíli předškolního vzdělávání / Hana Švejdová, 1. vyd., Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001, 58 s. ISBN 80-7020-086-3

Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let / Anne Bacáš, Praha: Portál, 2004, 176 s. ISBN 80-7178-862-7

Veselé hry s malými dětmi / Jana Hanšpachová, 1. vyd., Praha: Portál, 1999, 164 s. ISBN 80-7178-335-8

Veselé písničky / Zdeněk Petržela, Praha : Portál, 2001, 164 s. ISBN 80-7178-576-8

Volná hra / Maria Caiatiová, Světlana Delačová, Angelika Müllerová, 1. vyd., Praha: Portál, 1994, 106 s. ISBN 80-7178-011-1 (příručky – hra)

Vybrané otázky z předškolní výchovy / Dana Tomanová, Brno: Masarykova univerzita, 1994, 56 s. (rozbory, návrhy)

Vyrábíme dárky s malými dětmi / Stephanie R. Mueller, Ann E. Wheeler, vyd. 1., Praha: Portál, 2003, 165 s. ISBN 80-7178-788-4 (výtvarné práce, dárkové předměty- příručka)

Výtvarná výchova v předškolním věku / Svobodová, Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 1998, 86 str. ISBN: 80-85808-47-1 (Výtvarné techniky a postupy v mateřské škole...)

Výtvarná výchova v předškolním věku / Jaromír Uždil, Emilie Šašinková, 3. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 191 s. (učebnice pedagogických škol)

Výtvarné čarování : Artefiletika pro předškoláky a mladší školáky / Slavíková a kol., Praha: PF-UK, 2000 , 179 s. ISBN: 80-7290-016-1

Výtvarné činnosti pro malé děti / M. F. Kohlová, Praha: Portál, 2004, 128 s. ISBN 80-7178-891-0

Výtvarné hry a výtvarné techniky v dětské výtvarné činnosti / Božena Veselá, Hodonín: Okresní pedagogické středisko, 1991, 14 s. (metodická příručka)

Výtvarné techniky pro děti / Petra Vondrová, Praha: Portál, 2001, 156 s. ISBN 80-7178-583-0

Vývoj dětské řeči v předškolním věku / Jaroslava Pařezová, Brno: Krajský pedagogický ústav, 1987, 43 s. (příručka – řeč, fonetika)

Výživa a vývoj osobnosti dítěte / Slávka Fraňková, Jiří Odehnal, Jana Pařízková, vyd. 1., Praha : HZ, 2000, 198 s. ISBN 80-86009-32-7 (příručka – výživa a vývoj)

Vzdělávací program Začít spolu pro předškolní vzdělávání / J. Gardošová, L. Dujková a kol., Praha: Portál, 2003, 158 s. ISBN 80-7178-815-5

Waldorfská pedagogika a jiné alternativy / Milan Valenta, 1. vyd., Olomouc: Univerzita Palackého, 1993, 67 s. ISBN 80-7067-274-9 (učebnice VŠ)

Z pohádky do zahrádky / autor: Uhříčková, Brno: REZEKVÍTEK , rok vydání: 2002, 56 s. ISBN: 80-86626-02-4 , (Přírodovědné tvoření pro malé děti a jejich maminky....)

Zákoník práce s komentářem pro školy, předškolní a školská zařízení / Michal Spirit , vyd. 2. dopl. a aktualiz., Praha: Portál, 2002, 244 s. ISBN 80-7178-589-X

Zdravá výživa v mateřské škole / O. Illková, Z. Vašíčková, Praha: Portál, 2004, 168 s. ISBN 80-7178-890-2

Zimní hry na sněhu i bez něj / Jiří Brtník, jan Neuman, Praha: Portál, 2003, 274 s. ISBN 80-7871-762-0

Znakuj! Znakujme! Znakujte! / Marie Růžičková, 1. vyd., Praha: Asnep, 1998, 64 s. ISBN 80-238-4100-9 (znaková řeč pro neslyšící)

Zpívejte s nejmenšími / sestavila Věra Mišurcová , 1. vyd., Praha : Česká hudební společnost, 1983, 91 s. č. zázn.000022763

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VÚP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

RVP / ŠVP