Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Iniciativy ve vzdělávání - Média tvořivě
Odborný článek

Iniciativy ve vzdělávání - Média tvořivě

2. 3. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Helena Jiráková

Anotace

Projekt Média tvořivě je zaměřen na didaktickou podporu učitelů v průřezovém tématu mediální výchova a na podporu redakcí školních časopisů.

Jak název napovídá, jedná se o projekt, který má co do činění s médii, konkrétně s průřezovým tématem Mediální výchova, kterým se chceme zabývat z pohledu tvůrců.

Projekt Média tvořivě realizuje o. s. Aisis, partnerskými organizacemi jsou ZŠ Táborská Praha a Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, kteří chtějí ve své výuce aplikovat prvky mediální výchovy či vyučovat mediální výchovu jako samostatný předmět. Dále je projekt určen redakcím školních časopisů (2. stupně ZŠ a SŠ) včetně učitelů, kteří tyto redakce vedou.

Hlavním cílem projektu Média tvořivě je didaktická podpora učitelů v oblasti průřezového tématu Mediální výchova a podpora redakcí školních časopisů.

Hlavními aktivitami projektu jsou: Semináře mediální tvorby, Semináře tvorby školního časopisu pro školní redakce, vydání metodické příručky pro učitele Jak ve škole využít média, překlad a úprava anglických publikací k výuce mediální výchovy.

Představení Seminářů mediální tvorby

Při tvorbě cílů a obsahu semináře jsme vycházeli z rámcových vzdělávacích programů, průřezového tématu Mediální výchova. Účastníci si v úvodu semináře sestaví cíle mediální výchovy a společně se podíváme na rámcové vzdělávací programy. Další části semináře budou zaměřené částečně na jednotlivá média (specifika práce) a částečně na obsahy médií: Umění, kýč a média, Fotografie, Zábava a internet, Televizní zpravodajství, Tištěné zpravodajství, Inzerce a reklama, Grafika, Politická komunikace, Média jako veřejná služba, Aktivní občanství, Závěr - prezentace domácí práce účastníků.

Metody výuky budou zážitkové a praktické. Součástí všech bloků bude pedagogická reflexe. Účastníci budou pracovat s technikou (fotoaparát, videokamera, grafický software), kterou chápeme jako prostředek, proto se naučí pouze její základní používání, které bude potřeba k daným úkolům.

Účastník si na semináři zkusí např. vytvořit článek do určitého časopisu, napsat poutavý inzerát, popis k fotografii, natočit reportáž. Následovat bude reflexe "mediální aktivity" (co jsem na své vlastní činnosti zjistil, např. čím jsem se snažil v článku, grafickém zpracování zaujmout cílovou skupinu, co od cílové skupiny očekávám, jak se mi dařilo být objektivní, jak jsem získával informace...) a pedagogická reflexe zaměřená na školu a výuku mediální výchovy s konkrétními žáky.

Představení seminářů Tvorby školního časopisu

Při koncipování těchto seminářů vycházíme ze zkušeností se soutěží školních časopisů Freinet, které organizovalo o. s. Aisis, a dále s organizováním Letních škol žurnalistiky, jež organizovalo Centrum nezávislé žurnalistiky. Tímto seminářem chceme podpořit redaktory školních časopisů, nabídnout jim možnost vzdělání v žurnalistických oborech i v samotném procesu tvorby časopisu ve škole. Seminář je připraven pro čtyři redakce školních časopisů (buď 2. st. ZŠ nebo SŠ) po pěti žácích s vedoucím učitelem. Učitelé budou mít samostatné workshopy zaměřené na vedení redakce školního časopisu.

Seminář se bude skládat ze společných částí - Představení svého časopisu, Jak na psaní zprávy, rozhovoru, reportáže, novinářská fotografie, etika novináře, Základy časopisové grafiky, Zpravodajství II aneb "Doplňkové" zpravodajské techniky (průzkumy, tabulky, dotazy na ulici apod.), Názory a komentáře (např. komentáře "veřejných" záležitostí ve škole apod.) - a volitelných workshopů - Jak zkvalitnit svůj časopis, Jak psát o kultuře, Jak napsat dobrý komentář, Úprava fotografie, Montáž stránky ("lay-out"), Fotoreportáže, Jak získávat finance na provoz časopisu, Jak připravit "hlavní téma", Jak napsat "otvírák"?, Jak na Interview s osobností?, Řízení redakce (týmu), Hledání dobrých studentských témat.

Součástí semináře budou i zážitkové aktivity na podporu týmu.

Více informací o projektu, včetně publikací týkajících se mediální výchovy, získáte na www.mediatvorive.cz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Helena Jiráková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.