Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Vyhledávací rozcvička
Odborný článek

Vyhledávací rozcvička

Anotace

Digitální učební materiál, který můžete využít pro zahájení mnoha různých témat z informatiky. Lze využít pro otestování základních znalostí žáků v práci s internetem. Hravá forma žáky baví.

Digitální učební materiál pro práci v hodině informatiky.

Každý si dnes myslí, že vyhledat informaci na internetu je snadné. Ale umíme skutečně využít rozsáhlých možností, které nám nekonečná síť nabízí?

Obecným omylem je, že všichni dnešní žáci, pro které je internet jejich druhým domovem, umějí bezchybně využívat jeho základní funkci, a to je vyhledávání potřebných informací.

Často se informatika ve škole chápe jako zvláštní předmět, ve kterém je třeba naučit žáky pracovat s jednotlivými programy, popřípadě technickými zařízeními. Toto pojetí pokládám za nedostatečné. Domnívám se, že informační technologie jsou spíše nástrojem (podobně jako matematika), který musí člověk ovládnout, aby mohl přemýšlet, pracovat a využívat jejich možností ve všech ostatních oborech.  Z tohoto pohledu se snažím koncipovat i naše výukové materiály.

Mám štěstí, že na našem gymnáziu mám v tomto pojetí velkou podporu, a to i v rámci ŠVP, kde v druhém ročníku je předmět IKT koncipován jako aplikační, a to tak, že v prvním pololetí se soustředíme na aplikaci v oblasti humanitní, zejména ve vztahu k předmětu český jazyk, a ve druhém pololetí na aplikaci v oblasti přírodních věd. Jsme zatím v začátcích, sbíráme zkušenosti, snažíme se vymyslet nejvhodnější formy a metody práce, děláme chyby a snažíme se z nich poučit. V souvislosti s tím dochází k  velmi úzké mezioborové spolupráci vyučujících jednotlivých předmětů, kdy například vyučující českého jazyka provádí výuku konkrétního tématu (např. odborný text), zadává práci žákům, ale vlastní procvičování probíhá v hodinách IKT s využitím dostupných technologií.

Cílem tohoto výukového materiálu je prohloubit znalosti žáků ve vyhledávání informací a ukázat jim další možnosti, jak se  zdokonalit. Inspirovat je k vlastnímu zkoumání.

Prostředky k dosažení jsou prosté, stačí počítačová učebna s přístupem na internet.

Vlastní práce žáků probíhá cca 20 minut. Žáci si stáhnou pracovní list v digitální podobě a stejně tak jej i odevzdají. Prezentace slouží spíše jako kontrola a nápověda při práci.

Materiál lze použít buď samostatně, ale lépe pro uvedení některého z navazujících témat. Konkrétní ukázky a náměty  jsou podrobněji rozpracovány v metodických poznámkách.

Konkrétně jsem tento materiál použila jako úvod k tématu Finanční gramotnost, kde jsme se podrobně zabývali tématem úvěru.

Ale také se mi bude hodit v okamžiku, když (např. při suplování) potřebuji smysluplně strávit vyučovací hodinu s žáky, které normálně neučím.

Vyhledávací rozcvička – metodické poznámky

Všechna zadání jsou otevřená, je pravděpodobné, že žáci použijí různé cesty k řešení.

Základní otázky

Otázky

Metodické náměty

1.

Najdi nejkratší cestu autem z Prahy (Na Zatlance 11) do Prachatic na Šumavě na Velké náměstí.

Cílem je ukázat studentům funkci vyhledávání tras v mapách. Je možné porovnat funkce mapy ČR na serveru mapy a serveru Google.

Jako perličku přidávám jeden z vtípků Googlemaps: Vyhledej cestu pěšky z Japonska do Austrálie (dozvíte se, že v průběhu máte přeplout na kajaku přes Tichý oceán).

mapka z Google Maps
1. mapka z Google Maps
GNU

 

http://maps.google.cz/maps?hl=cs&rlz=&q=austr%C3%A1lie&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl

 

mapy google

mapy seznam

2.

Najdi kresbu kočky, kterou mohu legálně použít na své stránky a smím ji upravit.

Rozšířené vyhledávání obrázků  Google umožňuje vyhledat s využitím podrobnějších filtrů. Jedním z nich je vyhledávání dle licence.

Lze navázat výkladem nebo diskusí na téma autorská práva, druhy licencí apod.

http://www.creativecommons.cz/zakladni-informace-o-cc/typy-cc-licenci/.

Další možnost je obrázek stáhnout a ukázat možnosti úprav obrázků.

Zajímavý software dostupný on-line (bez instalace) je např. http://www.picnik.com/.

Volně dostupné jsou funkce, u kterých není poznámka Premium.

rozšíření vyhledávání Google

3.

Zjisti, jak se dostanu vlakem nebo autobusem z Prahy do Sloupu v Čechách, potřebuji tam být ve všední den do 13 hodin.

Většina studentů tento server zná, ale jen málo z nich umí vyhledávat s použitím parametrů (např. přepínač na požadovanou dobu příjezdu).

jízdní řády (IDOS)

4.

Zjisti, kolik zaplatím celkem, když si půjčím 1 milion na 20 let s úrokem 8 % (bez poplatků).

Vyučujeme i základy finanční gramotnosti. Studenti jsou většinou překvapeni navýšením půjčky. Tato kalkulačka umožňuje jednak zobrazit tabulku úmor a jednak grafické zobrazení vztahu zaplacených úroků a umořené částky dluhu. Na stejném serveru lze nalézt řadu dalších praktických kalkulaček (životní minimum, důchodové kalkulačky, výpočty daní apod.).

úvěrová kalkulačka/

5.

Zjisti názvy alespoň 5 moří na Měsíci.

Standardní vyhledávání, např. na wikipedii, je zařazeno ze dvou důvodů:

  • Tuto otázku správně vyřeší většina studentů (i ti, kteří jinak nemají s vyhledáváním velké zkušenosti) a umožní jim alespoň částečný úspěch v rozcvičce.
  • Je zajímavé zjistit, že existují moře bez vody (diskuse o terminologii).

Lze navázat ukázkou Google Earth, která umožňuje i průzkum hvězdné oblohy, Měsíce a Marsu. Zajímavá prezentace např.: http://www.google.com/intl/cs/earth/learn/beginner.html#exploring-mars-moon-and-sky

wikipedie

Googleearth

Expert

Otázky

Metodické náměty

6.

Zjisti, komu patří budova v obci Orlík nad Vltavou č.p. 112.

Je možné navázat vysvětlením funkcí  katastru nemovitostí – základy finanční gramotnosti. Lze upozornit na rozdíl v mapách katastru (jako právního podkladu o vlastnictví) a obecně známých internetových map (viz otázka 1).

katastr nemovitostí

7.

Zjisti, jak vypadá obraz F. Kupky v muzeu v Praze na Kampě.

Je řada cest k vyřešení této otázky. Já jsem ji použila pro seznámení žáků s velice zajímavou aplikací, která je zatím v beta verzi v rámci vývojového prostředí Google Labs. Umožňuje procházky významnými galeriemi umění a zejména studium jednotlivých děl. Je možné přiblížit detail obrazu tak, že jsou patrné jednotlivé tahy štětce (velmi názorné právě na Kupkově obrazu v Muzeu Kampa).

GoogleArt

8.

Zjisti, kdo je autorem obrázku:

Nejtěžší úloha.

Prvním (jednodušším) řešením je zobrazit si vlastnosti obrázku:

Word 2007: formát obrázku, velikost, alternativní text.

Word 97: pravé tlačítko myši, vlastnosti obrázku.

Dle textu – název obrázku – dále vyhledávat.

Lze navázat tématem Metadata.

 

Druhé řešení je nechat žáky nalézt („… možná už existuje na webu program, který by uměl porovnávat obrázky, ne...?“) webovou stránku TINEYE, umožňující porovnávání obrázků – hledání shody.

Je třeba podotknout, že zatím nemá indexované obrázky na českých serverech, takže např. vlastní fotografii uveřejněnou na českém serveru nenaleznete…

 

 

TINEYE

Přeji příjemnou zábavu.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
250.98 kB
Dokument
Vyhledávací rozcvička – metodické náměty
doc
80.08 kB
Dokument
Vyhledávací rozcvička – pracovní list
ppt
1.81 MB
Prezentace
Vyhledávací rozcvička – prezentace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mira Friedrichová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 6. 2011
Článek je velmi inspirativní. Na konkrétním příkladě autorka článku vysvětluje způsob použití prezentované metody. Jistě lze nalézt mnoho dalších námětů a způsobů použití rozcvičky s využitím online softwarových prostředků. Osobně autorce děkuji za náměty, které velice rád využiji ve své práci. Rovněž si cením informace o provázanosti výuky ICT s ostatními výukovými obory a rozvoji spolupráce pedagogů ve využívání prostředků ICT v různých předmětech.

Hodnocení od uživatelů

Mira Friedrichová
30. 9. 2011, 16:26
Jen drobné upřesnění - Tineye už je dnes zbytečný, zvládne to Google. A to od napsání článku jsou je 3 měsíce. Informace v informatice nemají dlouhou životnost :).

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: