Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Mandaly - geometrické magično
Odborný článek

Mandaly - geometrické magično

16. 2. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Petra Schindlerová

Anotace

Náměty pro využití mandal při výuce geometrie.

Pojem mandala pochází ze starobylého indického obřadního jazyka, sanskrtu, a znamená v překladu "kruh" či "oblouk". Jde o harmonické spojení kruhu a čtverce, kde kolo je symbolem nebe, transcedence, vnějších sil a nekonečna, kdežto čtverec představuje vnitřní síly, to, co je spojené s člověkem a zemí. Základem každé mandaly je její střed. Ten lze chápat jako jakýsi prvek nekonečna, jelikož nemá začátku ani konce. Nebo chcete-li opačně - mandala začíná i končí ve svém středu, "bindu".

Mandaly mají původ v buddhistické tradici, konkrétně v Tibetu a Indii. Dodnes je tam mandala považována za posvátnou a využívá se při meditacích. Tibetští mniši tráví týdny tvorbou mandal z jemných barevných písků, aby je pak nechali rozfoukat větrem - poukazují tak na pomíjivost života.

Křesťanství zobrazuje mandaly jako rosety v oknech chrámů. Léčitelé indiánských kmenů používali kruhové obrazce k léčení nemocných. V západním světě jsou využívány převážně jako prostředek k uvolnění, soustředění a poznání sebe sama. S mandalami se setkáváme všude kolem nás - v přírodě je můžeme objevit v letokruzích stromů, květech, pavučinách atp.

Mandaly lze dělit z různých hledisek. Podle funkce jsou to zobrazení očišťující nebo posilující určité vlastnosti či jednotlivé oblasti lidského života. Podle vzniku pak např. buddhismus rozlišuje tři druhy mandal: zhotovené z barevných prášků, malované na plátně a vizualizované v těle.

Z mandal vychází zvláštní síla a mocná energie. Byla známa již starým kulturám a zabývá se jí i současná psychologie. Během terapií se pracuje nejen s tvary, ale i s různými významy barev a celkovým dojmem z kresby.

Jak může mandala vypadat

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

Využití ve škole

Vzhledem k využití rýsovacích potřeb a středově souměrnému "přesnému" zpracování je tento příspěvek zařazen pod obor geometrie. Přímo ale vybízí k mezipředmětovému propojení s výtvarnou výchovou či českým jazykem (viz dále).

Při práci s mandalou jsou ověřeny léčivé zklidňující účinky - ať už ji žáci pouze vybarvují, anebo sami tvoří.

Žáci si mohou svou vlastní mandalu vytvořit pomocí kružítka, pravítka a tužky. Při práci žáky nijak neomezujeme a necháme plně pracovat jejich fantazii - jediným požadavkem je střed, výchozí bod, odkud/kam vše směřuje. Zpravidla nejjednodušší bývá v úvodu narýsovat velký kruh a z něj nadále vycházet. Není ale výjimkou, že žákům vyjde výsledná mandala ve tvaru hvězdice nebo čtverce.

S mandalou lze po narýsování pracovat i dál. Žáci si mohou své dílko dle libosti vybarvit a popsat - jak se mandala jmenuje, proč vypadá jak vypadá, k čemu slouží (např. co léčí), kde je v mé mandale nejoblíbenější místo, kde se cítím nejlépe a proč, komu bych ji chtěl věnovat apod.

Děti nás-dospělé svými pracemi často překvapí. Měly bychom si jich však velice cenit, protože nám jimi odkrývají něco ze svého nitra a tím nám umožní lépe je poznat. Z toho samozřejmě vyplývá, jak je nutné věnovat následnému rozboru náležitou pozornost.

Samotnou činnost pak obohatí, pokud žákům předem o mandalách sdělíme něco více - jak mohou vypadat, odkud pocházejí, jaké místo mají v jiných kulturách a kde se s nimi setkáme u nás (viz úvod článku nebo internetové odkazy níže).

U nejmenších žáků, případně při nedostatku (nebo zbytku) času, lze využít zjednodušenou variantu práce s mandalou vybarvování již hotových šablon. Jaké kroky z předchozího popisu při tom využijete, je již jen na vás a vašich žácích...

Motiv mandaly lze využít snad ve všech výukových předmětech. I v samotné matematice nemusí patřit výhradně do geometrie. V soustředných kruzích do ní mohou být např. napsány příklady, které žácí musí najít a správně vybarvit.

Jako inspirace mohou posloužit tyto mandaly, které procvičují všechny základní početní operace.

V knihkupectvích je dnes možné nalézt mnoho publikací, které se zabývají využitím mandal. Předkládají čtenářům vzory, šablony i náměty činností.

Další informace k této problematice lze získat na internetu, např. na těchto stránkách:
www.mandaly.cz - práce s mandalou a její výklad
www.volny.cz/sollanoe/ - obrázky mandal
www.buddhismus.cz/mandaly.html - mandaly a buddhismus
jung.sneznik.cz/mandaly.htm - úryvky z knihy Mandaly od C.G.Junga
mandaly.filosof.biz - kurzy kreslení mandal

Literatura a použité zdroje

[1] – www.4teachers.de.
[2] – www.blume-programm.de/ab/boerse/.
[3] – www.klassenarbeitenboerse.de.
[4] – mandaly.filosof.biz.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
139.65 kB
PDF
Počítací mandala 1
pdf
134.77 kB
PDF
Počítací mandala 2
pdf
132.81 kB
PDF
Počítací mandala 3
pdf
76.17 kB
PDF
Počítací mandala 4
pdf
4.88 kB
PDF
Šablona 1
pdf
6.84 kB
PDF
Šablona 10
pdf
5.86 kB
PDF
Šablona 11
pdf
3.91 kB
PDF
Šablona 12
pdf
16.6 kB
PDF
Šablona 13
pdf
15.63 kB
PDF
Šablona 14
pdf
50.78 kB
PDF
Šablona 15
pdf
17.58 kB
PDF
Šablona 16
pdf
199.22 kB
PDF
Šablona 17
pdf
24.41 kB
PDF
Šablona 18
pdf
6.84 kB
PDF
Šablona 19
pdf
3.91 kB
PDF
Šablona 2
pdf
8.79 kB
PDF
Šablona 20
pdf
506.84 kB
PDF
Šablona 21
pdf
120.12 kB
PDF
Šablona 22
pdf
78.13 kB
PDF
Šablona 23
pdf
105.47 kB
PDF
Šablona 24
pdf
3.91 kB
PDF
Šablona 3
pdf
4.88 kB
PDF
Šablona 4
pdf
4.88 kB
PDF
Šablona 5
pdf
4.88 kB
PDF
Šablona 6
pdf
5.86 kB
PDF
Šablona 7
pdf
3.91 kB
PDF
Šablona 8
pdf
28.32 kB
PDF
Šablona 9

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Schindlerová

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
14. 6. 2011, 13:50
Je zajímavé, jak dva lidé mohou v podstatě vymyslet stejnou aktivitu. Já jsem následně využila barev na sklo a podle šablon, které jsme si narýsovali, děti pak vytvářeli ozdoby na okna. Využili jsme ještě v hodině vlastivědy, kdy jsme si povídali o vitrážích.
Děkuji za inspiraci.
RNDr. Jitka Rambousková
14. 6. 2011, 17:37
Ještě jedná dávka mandal - http://is.gd/Q9EQeu
Pavlína Hublová
14. 6. 2011, 19:26
Tak to je tedy nářez! Jestlipak se ozve někdo, kdo mandaly také využil ve výuce?
Já jsem loni dělala s prvňáky téma: Brambory. Našla jsem báječnou bramborovou mandalu. Děti se při vybarvování zklidnily a ještě zjišťovaly, jak vlastně ta rostlinka roste.
Mgr. Hana Pilařová
14. 6. 2011, 22:19
John Clever se v říši souměrnosti s mandalami také potkal :) (http://clanky.r…TI.html/ )
Mgr. Dagmar Csatová
15. 6. 2011, 08:39
Úžasné, děkuji.
Pavlína Hublová
15. 6. 2011, 09:17
Zdá se, že téma je zajímavé. Kdybyste věděl někdo o osobě, která by byla ochotna/schopna sepsat heslo do wiki, bylo by to fajn. Jednu paní jsem oslovila, uvidíme...
Používáte mandaly jen jako "vybarvovačky" nebo máte pocit, že mají ještě vyšší účinnost/funkci? Je třeba k jejich aktivování zvláštních postupů/přístupů?
Miroslav Melichar
15. 6. 2011, 12:03
"Z mandal vychází zvláštní síla a mocná energie.", "Mandaly lze dělit z různých hledisek. Podle funkce jsou to zobrazení očišťující nebo posilující určité vlastnosti či jednotlivé oblasti lidského života."
 
Škola má být ideologicky neutrální, prezentovat obecně uznávané názory, nemá výuky zanášet prvky speciálních ideologií ani náboženských hnutí. Výše uvedené citáty jasně ideologický obsah obsahují stejně jako veškeré odkazy na "něco vyššího", co mandaly nabízejí, jejich "aktivování" a pod. Neutrální komentář může obsahovat sdělení, že pocházejí z  budhismu, že budhisté věří ... a podobně. Vše, co toto přesahuje, patří mimo školu. Pokud přijmeme výše uvedený přístup, pak do školy stejně patří např. to, že děti budou kreslit obrázky Panenky Marie a budou poučeny, že je obrázek bude chránit a že bylo prokázáno, že některé obrázky Panny Marie mají léčebné účinky nebo mohou konat zázraky. Co kdyby ten jejich obrázek taky udělal aspoň malilinkatý zázrak? Patří zázračné obrázky Panny Marie také do wiki? Proč přijímat mystiku hnutí New Age a nepropagovat křesťanskou mystiku?
Pavlína Hublová
15. 6. 2011, 13:08
Děkuji za upozornění.
Možná by nám, učitelům, stačilo, kdyby tím "zázrakem" bylo zklidnění některých žáčků, což vybarvování/tvorba jakýcholi obrázků může v některých případech pomoci.
Petr Šimek
15. 6. 2011, 15:50
Nedomnívám se, že zapojení mandal do geometrie v matematice či do výtvarné výchovy musí nutně znamenat předávání ideologie (ale jedná o prvek náboženský, nikoliv ideologický). Jde o to, jak učitel téma podá. V občanské výchově, resp. základech společenských věd či v dějepisu se chtě nechtě setkáváme s podstatně ideologičtějšími tématy. A dále, k čemu by pak vlastně bylo průřezové téma multikulturní výchova, pokud by se ve škole nemohla věnovat pozornost náboženských tématům, jejich společenským aspektům v minulosti a současnosti? Ano, společnost je sycena různými ideologiemi a náboženskými proudy, ale je vhodné v takovém případě dávat žákům klapky na oči? Není lepší je vést spíše k promyšlenému zvládání takové skutečnosti? (Tím nechci říci, že vím jak.)
Miroslav Melichar
15. 6. 2011, 17:15
Zapojení mandal do výuky je jedna věc a komentář druhá - jetsliže začneme mluvit o tom, že mají zvláštní sílu a léčivou moc, tak se situace radikálně mění. Ve společenských vědách např. učitel informuje o názorech určitého náboženského směru, ale neříká "takhle to je". To je taky rozdíl. Je samozřejmě otázka, co všechno žáci přesně uslyší za zavřenými dveřmi tříd (včetně propagace rasismu apod.), ale měli bychom si tato rizika a hranice uvědomovat. Multikulturní výchova neznamená, že vychováme malé budhisty. Konkrétně propagace myšlenek New Age znamená podporu ohromného celosvětového výnosného obchodování a podnikání, výchovu nových zákazníků, kteří budou tuto oblast živit a znamená tedy dávání klapek na oči.
Mandaly jsou pěkné, práce s nimi děti opravdu může zaujmout a zklidnit a může zaujmout i zmínka o jejïch tradici - to není žádná indoktrinace. Je to podobné jako kreslit kytičku a diskutovat o její kráse a o kráse přírody.
Petra Schindlerová
20. 6. 2011, 20:58
Děkuji za připomínky a názory ke článku. Nečekala jsem, že po čtyřech letech zažije takovou renesanci a někdo jej znovu objeví :-)
Co se "hlubšího významu" mandal týče, nejsou informace uvedené výše samozřejmě určeny pro žáky. Šlo mi o to přiblížit několik úhlů pohledu na tyto obrazce a tím poskytnout učitelům nějaký odrazový můstek jak s nimi začít pracovat. Těžko by někdo dle mého názoru přijal za nový nápad do výuky jen obrázek bez kontextu.
Dle složení třídy lze pak žákům nějaká obecná fakta sdělit, na tom nevidím nic špatného. Záleží v jaké souvislosti mandalu využijeme. Dala by se např.využít nějaká forma příběhu nebo pohádky.
Pro potřeby své diplomové práce jsem mandaly se žáky na prvním stupni ve výuce využívala a vždy se shledaly s velkým úspěchem. Zajímavý úkol zabalený do nového kulatého tvaru vždy žáky zklidnil a naladil na další práci.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Multikulturní výchova
  • Multikulturní společnost

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Rýsovací potřeby, tužky, pastelky.