Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Jak na zápisky z hodin?
Odborný článek

Jak na zápisky z hodin?

2. 6. 2011 Odborné vzdělávání
Autor
Petr Němec

Anotace

Inspirace, jakou formou lze psát zápisky z hodin, jak žáky přitom motivovat, jak je nenásilnou formou přimět k samostudiu, diskusi, hodnocení.

Žáci a zápisky z hodin

V tomto článku bych se chtěl podělit o zkušenost, kterou mám se psaním žákovských zápisků v hodinách informatiky, a o jeden možný způsob řešení.

Učím již 15 let a rok od roku je stále těžší nějakou nenásilnou formou přimět žáky, aby si v hodinách dělali zápisky. Nejsem příznivcem opisování tabule do sešitů, požaduji po svých žácích, aby jejich sešit plnil funkci jakéhosi „pamatováčku“, tj. místa, kam si zapisují pouze to, co je pro ně v hodině nové či co znali a znovu objevili (samozřejmě si uvědomuji, že v předmětech jako ČJ nebo M je situace jiná). Většinu studijních materiálů jim dodávám v elektronické podobě přes online úložiště školy, takže k nim mají přístup z domovů a mohou si je např. vytisknout a přiložit k zápiskům z hodiny.

I přes tyto moje, řekněme, benevolentnější požadavky na sešity se zápisky z hodin jsem moc úspěšný nebyl, neboť velké procento sešitů bylo téměř prázdných či si je žáci ani nenosili. Začal jsem se poohlížet po takovém řešení, kdy by zápisky vytvořil každou hodinu jeden žák, ostatní by je měli ihned k dispozici (mohli si je např. vytisknout a vlepit do sešitu nebo k nim měli přístup z domova) a mohli si je vzájemně komentovat a hodnotit.

Když k tomu ještě přidám fakt, že jakmile nějaký žák chybí, ihned se v následující hodině omlouvá, že neví, co se probíralo, bylo jasné, že řešení bude v podobě nějaké online služby. Při výběru služby jsem kladl důraz na to, aby služba byla jednoduchá, intuitivní a aby její součástí byl i nástroj na komunikaci. Takovouto službu jsem našel v podobě online nástroje na sdílení obsahu, obrázků, videí, který umožňuje vzájemnou komunikaci uživatelů. Tento systém se jmenuje Posterous (služba byla v roce 2013 ukončena).

Online zápisky z hodin

Jak tento systém funguje? Systém Posterous umožňuje publikovat příspěvek jen díky zaslané e-mailové zprávě. Uživatel (žák) pošle ze své e-mailové adresy e-mail na adresu dané stránky, který se zde zobrazí včetně případných příloh v podobě obrázků, prezentací či videí tak, že text se zobrazí jako text, odkazy jako hypertextové odkazy a přílohy se vloží přímo do stránky (obrázek, prezentace, video atd.).

Současně všichni ostatní uživatelé (v mém případě žáci dané třídy) obdrží na svou e-mailovou adresu zprávu o tom, že byl uveřejněn nový příspěvek včetně odkazu na něj. Kliknutím na tento odkaz se ihned dostanou na daný příspěvek, který mohou vytisknout, uložit na svůj disk vloženou přílohu, psát komentáře, popř. procházet předchozí příspěvky.

To je přesně to, co jsem na začátku požadoval, neboť zaslat e-mail s přílohou umí všichni žáci, a to je jediné, co k této činnosti potřebují znát. Systém je navíc propojen s Facebookem a Youtube, takže pokud mají žáci zde zřízeny účty, mohou je použít i zde (není nezbytné k zasílání samotných příspěvků).

K popisu základních vlastností systému a práce s ním jsem žákům připravil tutoriál, postup, jak vkládat příspěvky jsem zpracoval jak do podoby textového návodu, tak i do podoby videotutoriálu, a vše jsem umístil na úvodní stránku nemec.posterous.com.

Tento způsob zápisů z hodin jsem začal praktikovat ve dvou paralelních skupinách v prvním ročníku. 

Žáci zde nejen umisťují zápisy z hodin, které jim vždy okomentuji, popř. je požádám o přepracování, ale snažím se jim zde umisťovat studijní materiály (ve formátu PDF), dále je motivovat k činnostem spojeným se vzájemným hodnocením jednotlivých zápisů, ukládám zde (např. prostřednictvím komentářů) volitelné úkoly formou soutěže, tj. kdo první úkol splní, je odměněn. Tyto úkoly spočívají v doplnění či rozšíření daného zápisu o další části, jako jsou např. obrázky.

Jaké jsou mé zkušenosti?

Vkládání zápisů žákům nečiní sebemenší problémy, myslím si, že si tento způsob oblíbili. Někteří žáci si zápisy vlepují do sešitů, odpadly problémy s omlouváním, že někdo chyběl a neví, co se dělalo minulou hodinu. Současně mi systém poskytuje informaci, kolikrát byl daný příspěvek zobrazen (průměrně 300–500krát), což je pro mě ukazatel využívání dané služby žáky. Asi největší rezervy zatím spatřuji ve vzájemném komentování a hodnocení zápisů samotnými žáky.

Co na to žáci?

Abych získal zpětnou vazbu od žáků, připravil jsem pro ně anonymní dotazník (pomocí formuláře v Google Docs, o kterém budu psát v jiném článku), ve kterém jsem jim položil několik otázek týkajících se zvoleného způsobu psaní zápisů z hodin. Tento dotazník vyplnili všichni žáci z obou vyučovaných skupin a zde jsou některé výsledky: 100 % žáků je spokojeno s úrovní zápisů spolužáků, 88 % žáků je spokojeno s tímto způsobem zápisů z hodin, 13 % žáků si vlepuje zápisy do sešitů, 8 % žáků píše komentáře a hodnocení.

Závěr

Myslím si, že v dnešní době nutných změn ve vzdělávání je třeba hledat nové metody, které výuku oživí, které nebudou založeny pouze na znalostech, které budou rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků samostatně se učit, diskutovat, hodnotit práci druhých, spolupracovat. Posterous.com je služba, která tuto možnost poskytuje a její začlenění do výuky má dle mého názoru smysl i efekt, jak vyplývá z výsledků dotazníkového šetření. Jistě se najde skupina lidí, kteří se mnou souhlasit nebudou. Já však nikomu nenutím svůj názor, pouze jsem ukázal možnou cestu, která se mi osvědčila, a pokud někoho zaujme, budu rád a jsem připraven poradit.

Literatura a použité zdroje

[1] – ČÍŽEK, Jakub. Zrušte zastaralý blog, přichází éra Posterous. 2009. [cit. 2011-06-02]. Dostupný z WWW: [http://www.zive.cz/clanky/zruste-zastaraly-blog-prichazi-era-posterous/sc-3-a-150080/default.aspx].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 6. 2011
Autor seznamuje s novým komunikačním prostředím Posterous (posterous.com) a jeho využitím jako nástroje k vytváření komplexních poznámek, záznamů a komentářů průběhu výuky, prezentuje vlastní zkušenosti při hodinách ICT, lze si však snadno představit "nasazení" Posterous a podobných nástrojů i v dalších předmětech, včetně netechnických. Článek je vhodným příspěvkem do diskuze, jak motivovat žáky k aktivnímu získávání, třídení a uchovávání informací v době, kdy se pro mnohé stal osobní počítaš stejně běžným, jako poznámkový blok.

Hodnocení od uživatelů

RNDr. Jitka Rambousková
2. 6. 2011, 19:19
Toto prostředí mám ráda a hojně využívám. Obsluha je velmi jednoduchá a zvládne ji opravdu každý.
I. Marek
6. 6. 2011, 08:04
Nejsem tak bezbřehým optimistou, abych uvěřil, že tento prostředek vyprovokuje MOJE studenty k nějaké aktivitě. Ale vypadá velice užitečně a je dostatečně univerzální, lze uplatnit i k jiným účelům. Trochu bych se obával zneužití či narušení buď nešikovným nebo zlovolným studentem.
Anna Soumarová
21. 5. 2017, 15:03
Dobrý den, chci se zeptat, dnes jsem se zaregistrovala, protože dlouho hledám stránku se zápisky a najednou mi vyjelo toto. Jak se tedy mohu také dostat na ty zápisky z hodin? 

Děkuji. 
Ivo Krobot
22. 5. 2017, 10:01
Děkujeme za upozornění. Vzhledem ke stáří příspěvku nejsme schopni garantovat aktuálnost odkazů. Každopádně zkusíme kontaktovat autora, aby upravil. Pěkný den. Tým MP RVP.CZ
Lenka Perglová
22. 5. 2017, 15:22
Dobrý den, odkazy směřují na již neexistující službu Posterous.com. Autor článku doporučuje využít modernější službu s obdobným zaměřením – např. OneNote. Děkujeme za pochopení. Tým MP RVP.CZ

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Odborné vzdělávání
  • Klíčové kompetence LM
  • Kompetence k řešení problémů
  • volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;