Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ekosystémy České republiky
Odborný článek

Ekosystémy České republiky

6. 5. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Šárka Kučerová

Anotace

Vlastní zkušenost a možná inspirace, jak v rámci souhrnných opakování a rozšiřování učiva o ekosystémech naší republiky zapojit žáky vyšších ročníků do výroby názorných učebních pomůcek sloužících k podpoře výuky (např. člověk a jeho svět) v nižších ročnících.

Kolikrát člověk vidí krásnou učební pomůcku, ovšem cena už tak pěkná není a navíc penízky na učební pomůcky již došly. Ach jo. Proč se ale s faktem, že si ji nepořídíme, jen tak smířit?

Nebylo by to poprvé, kdy bych si pomůcku vyrobila sama. Ale proč pořád jen já! Výroba pomůcek je činnost kreativní a kreativitu máme u žáků rozvíjet. Tak proč by si žáci někdy nemohli pomůcky vyrábět sami!? Navíc tato činnost podpoří projektové metody výuky a vyučování.

Nápad byl na světě. Žáci 9. třídy při opakování a rozšiřování učiva o ekosystémech České republiky připraví vhodné a názorné učební pomůcky pro mladší spolužáky, které budou sloužit k podpoře výuky předmětů prvouka, přírodověda a člověk a jeho svět v nižších ročnících. Teď už stačí ho zrealizovat.

 1. V hodinách přírodopisu žáci připraví seznam vhodných zástupců rostlinné a živočišné říše žijících v daných ekosystémech.
 2. V hodinách výtvarné výchovy vytvoří pozadí ekosystémů typických pro naši republiku, tedy les, louka, pole, rybník, statek a zahrada.
 3. V hodinách informatiky pak žáci naskenují obrázky vybraných zástupců daných ekosystémů, upraví je do požadovaného formátu, vytisknou karty, které vloží do fólií a nalepí na ně magnety.

No a pomůcka umožňující zařazení environmentální výchovy do hodin žáků nižších ročníků byla na světě. Mladší žáci se díky její názornosti budou hrou nejen učit, ale vědomí si vztahy v přírodě, nutnost přírodu chránit a vybudují si k přírodě kladný vztah.

To jak se realizace původního nápadu povedla, můžete sami posoudit alespoň na jedné ukázce.

ekosystém les

1. Ekosystém les
Autorka © Šárka Kučerová

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Šárka Kučerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 5. 2011
Opakování matka moudrosti, ale i příležitost, jak žáky zapojit do přípravy pomůcek pro mladší spolužáky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

čtvrtky – velký formát, výtvarné potřeby (barvy, štětce), magnety, oboustranná lepicí páska, nůžky (popř. řezačka), PC, barevná tiskárna, fóliovací přístroj, laminovací fólie