Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ekosystémy České republiky
Odborný článek

Ekosystémy České republiky

6. 5. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Bc. Šárka Kučerová

Anotace

Vlastní zkušenost a možná inspirace, jak v rámci souhrnných opakování a rozšiřování učiva o ekosystémech naší republiky zapojit žáky vyšších ročníků do výroby názorných učebních pomůcek sloužících k podpoře výuky (např. člověk a jeho svět) v nižších ročnících.

Kolikrát člověk vidí krásnou učební pomůcku, ovšem cena už tak pěkná není a navíc penízky na učební pomůcky již došly. Ach jo. Proč se ale s faktem, že si ji nepořídíme, jen tak smířit?

Nebylo by to poprvé, kdy bych si pomůcku vyrobila sama. Ale proč pořád jen já! Výroba pomůcek je činnost kreativní a kreativitu máme u žáků rozvíjet. Tak proč by si žáci někdy nemohli pomůcky vyrábět sami!? Navíc tato činnost podpoří projektové metody výuky a vyučování.

Nápad byl na světě. Žáci 9. třídy při opakování a rozšiřování učiva o ekosystémech České republiky připraví vhodné a názorné učební pomůcky pro mladší spolužáky, které budou sloužit k podpoře výuky předmětů prvouka, přírodověda a člověk a jeho svět v nižších ročnících. Teď už stačí ho zrealizovat.

 1. V hodinách přírodopisu žáci připraví seznam vhodných zástupců rostlinné a živočišné říše žijících v daných ekosystémech.
 2. V hodinách výtvarné výchovy vytvoří pozadí ekosystémů typických pro naši republiku, tedy les, louka, pole, rybník, statek a zahrada.
 3. V hodinách informatiky pak žáci naskenují obrázky vybraných zástupců daných ekosystémů, upraví je do požadovaného formátu, vytisknou karty, které vloží do fólií a nalepí na ně magnety.

No a pomůcka umožňující zařazení environmentální výchovy do hodin žáků nižších ročníků byla na světě. Mladší žáci se díky její názornosti budou hrou nejen učit, ale vědomí si vztahy v přírodě, nutnost přírodu chránit a vybudují si k přírodě kladný vztah.

To jak se realizace původního nápadu povedla, můžete sami posoudit alespoň na jedné ukázce.

ekosystém les

1. Ekosystém les
Autorka © Šárka Kučerová

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Bc. Šárka Kučerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 5. 2011
Opakování matka moudrosti, ale i příležitost, jak žáky zapojit do přípravy pomůcek pro mladší spolužáky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

čtvrtky – velký formát, výtvarné potřeby (barvy, štětce), magnety, oboustranná lepicí páska, nůžky (popř. řezačka), PC, barevná tiskárna, fóliovací přístroj, laminovací fólie