Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Didaktická hra – Chráněná oblast
Odborný článek

Didaktická hra – Chráněná oblast

29. 3. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Libuše Sochorová

Anotace

Žáci si prostřednictvím této hry upevňují povědomí o ochraně přírody. Zamýšlí se nad činností člověka ve vztahu k přírodě a nad poškozováním a ochranou přírody.

Cíl

 • žáci dokáží pracovat s pantomimou,
 • žáci si pěstují kladný vztah k přírodě,
 • žáci si upevňují povědomí o nutnosti ochrany přírody.

Pomůcky

karty s úkoly (viz příloha), tužka, papír

Poznámka

Mladší žáci mohou vynechat pantomimu. Oblast dění se ihned zapíše na tabuli. Téma ochrany přírody musí být probráno předem v hodinách.

Učitel zapíše oblast dění na tabuli: CHKO Šumava. Třída je rozdělena na dvě velké skupiny – pozorovatelé a aktéři. Pozorovatelé sledují dění a zapisují své postřehy: zapiš, co kdo hraje a jaký má úkol ve scénce. Aktéři jsou dále rozděleni po dvojicích či trojicích na 6 menších skupin, z nichž každá si vylosuje jednu kartu s úkolem. Všech 6 malých skupin se nedomlouvá a na pokyn začnou hrát téma na vylosovaném lístečku. Úkoly musí zůstat utajeny. Hráči využívají pantomimu ke ztvárnění situací – ochránci přírody, manželé myjí auto u řeky, táborníci rozdělali ohýnek a odpadky se jen hromadí, lovci na lovu v lese, kamarádky trhají chráněné rostliny pro maminku k svátku, „sprejeři“ trénují své „umění“ na stromech. Úkolem pozorovatelů je identifikovat skupinu, která zastávala ochránce přírody, a odhalit, čeho se ostatní aktéři dopouštěli.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
26.37 kB
Dokument
Příloha – Karty s úkoly

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Libuše Sochorová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Nutné pomůcky:

karty s úkoly (viz příloha), tužka, papír