Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Elektrická energie, snižování její spotřeby v domácnosti
Odborný článek

Elektrická energie, snižování její spotřeby v domácnosti

12. 4. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Zdeněk Hanzelín

Anotace

Praktický příspěvek jako inspirace na vyučovací hodinu fyziky na téma: elektrická energie, spotřeba elektrické energie. Vyučující aktivuje žáky k diskusi a vede je k zamyšlení, jak snížit spotřebu elektrické energie v domácnosti.

RVP: Člověk a příroda
Předmět: fyzika, 8. ročník
Tematický okruh: elektrická energie, spotřeba elektrické energie, cena za spotřebovanou elektrickou energii
Očekávané výstupy: zapojit žáky do diskuse, rozvíjet iniciativu a vést žáky k hospodárnější spotřebě elektrické energie v domácnosti

Námět hodiny:

 • Zopakování probrané látky na téma – elektrická energie, spotřeba elektrické energie
 • Zadání konkrétního příkladu spotřeby elektrické energie klasické žárovky a úsporné žárovky
 • Zadání domácího úkolu.

Úvod hodiny:

V úvodu hodiny je nutné zopakovat základní pojmy:

 • Co to vlastně je elektrická energie?
 • Na jakých veličinách závisí?
 • Jak se vypočítá spotřeba elektrické energie a v jakých jednotkách se uvádí?
 • Čím se měří elektrická energie a v jakých jednotkách se udává?

Motivační fáze – diskuse žáků:

Vyučující předkládá žákům problémové otázky:

 1. Znáte příkony některých domácích spotřebičů?
 2. Který spotřebič v domácnosti má největší příkon?
 3. Jaké parametry by vás zajímali při koupi nového spotřebiče?
 4. Jakou roli sehrává čas ve spotřebě elektrické energie?
 5. Znáte příkon rychlovarné konvice?
 6. Můžeme ovlivnit spotřebu elektrické energie u rychlovarné konvice?
 7. Proč v jedné televizní reklamě se říká: vodní kámen je prevít?
 8. Určitě nebudete hned po této vyučovací hodině vyřazovat z domácnosti spotřebiče s velkou spotřebou a nahrazovat je novými, ale co můžete realizovat hned?

Aktivita žáků:

Vyučující zadá žákům vypočítat spotřebu elektrické energie klasické a úsporné žárovky.
Žáci uplatňují získané znalosti a samostatně počítají příklad.

Spotřeba elektrické energie v [KW/h]:

 1. Klasická 100W žárovka, svítící např. 5 hodin
 2. Úsporná 15W žárovka, svítící také 5 hodin

Vyučující se ptá žáků: Jaký závěr z toho vyplývá?

Vyučující nabídne žákům typ na webovou stránku www.setrimenergii.cz, kde najdou komplexní způsoby, jak ušetřit energii v domácnosti.

Závěr hodiny:

Vyučující shrne aktivitu žáků a zadá 2 varianty na vypracování domácího úkolu.

1. varianta

Vypočtěte spotřebu elektrické energie. Na kolik vás přijde v Kč  provoz počítače za měsíc a za rok. Příkon stolního počítače s monitorem je zhruba 120 W, notebooku má 54 W. Cena za spotřebovanou elektrickou  energii v domácnosti je v průměru dle sazby 4,50 Kč za 1 KWh. Určete si průměrný čas provozu počítače.

2. varianta

Vypočtěte spotřebu elektrické energie. Na kolik vás přijde v Kč sledování televize za měsíc a za rok. Příkon LCD televizoru je zhruba 152 W, plazmového televizoru je zhruba 260 W. Určete si průměrný čas sledování televize. Cena za spotřebovanou elektrickou energii v domácnosti je v průměru dle sazby 4,50 Kč za 1 KWh.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdeněk Hanzelín

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 4. 2011
Příspěvek je velmi dobře zaměřen, propojuje účelně fyzikální poznatky žáků s jejich každodenním životem a podle mne přispívá dobře i k výchově žáků k péči o životní prostředí.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova