Odborný článek

Roztočte to!

12. 4. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Jaroslava Pachlová

Anotace

Tvořivé bádání s káčami, vlčky, setrvačníky, ... Soubor pokusů a aktivit k této činnosti.

Úkolem této tvořivé činnosti bylo roztočit, co se dá.
Dvouhodinový blok pracovní činnosti byl určen druhákům a třeťákům.
Článek obsahuje ale i další inspirace pro tuto činnost, které mohou využít při své práci vychovatelky ve školních družinách, při přizpůsobení věku se dá část činností využít ve fyzice (mechanika, optika) atp.

Troška historie a motivace:

Káči patří mezi úplně nejstarší hračky. Roztáčet předměty na špičce lidi jednoduše baví od nepaměti. Nejdříve to možná byl žalud nebo ořech roztočený dětmi (ukázka roztočení lískového oříšku) a potom si lidé začali rotující = otáčející se hračky vyrábět.
Původně bývala káča vyráběna ze dřeva, v dnešní době se vyrábí z kovů nebo plastů (ukázky různých malých komerčně vyráběných káč a jejich roztočení).
Velké káče s mechanickými součástkami uvnitř, jejíž točení bývá doprovázeno zvukovými nebo světelnými efekty, se říká vlček (následuje roztočení vlčka).
Cílem hry je káču stojící na špičce roztočit tak, aby se vydržela točit co nejdéle. Roztáčení se většinou provádí prsty, existuje ale i možnost roztáčet káču provázkem či bičem (ukázka ilustrace od Josefa Lady).

„My si vyzkoušíme vyrobit svoji vlastní káču a roztočit různé předměty.“

Žáci tedy bádali nejen nad již vyrobenými káčami, ale zkusili si vyrobit i svoje vlastní.

Organizace vyučovací hodiny:

 1. Motivace s trochou historie (viz úvodní část příspěvku)
 2. Ukázka roztočení káči prsty a praktické vyzkoušení žáky (dvojice žáků si postupně vyzkouší roztočit káči)
 3. Představení námětu a ukázka jeho realizace, probírání vhodných předem připravených materiálů k realizaci výrobku, pokusu, případné doplnění materiálu podle nápadů žáků
 4. Vlastní praktická činnost žáků, nejprve si všichni vyzkoušeli vyrobit káču podle návodu, potom žáci vymýšleli a realizovali své nápady, pracovali ve dvojicích či individuálně, pozorovali průběh svého snažení
 5. Předvedení svých výrobků – káč ostatním, žáci se snažili zformulovat průběh svého vyrábění a experimentování, zhodnocení

Ve své práci s žáky prvního stupně se mi osvědčilo využívat jednoduché pomůcky a materiály. Činnosti nejsou časově náročné, nejsou nákladné a při dobré motivaci žáci pokračují ve svém bádání i ve svém volném čase doma, často zapojí i rodiče.

ad 3. a 4. Jak tedy na tvořivé bádání s káčami, vlčky, setrvačníky...?

Pomůcky:
zahrocené špejle, zahrocená párátka, zbytky kartonů, víčka, kružítko, guma, korkové zátky, nůžky, nožík, tužka, pastelky nebo fixy, izolepa, lepidlo, stopky, komerčně vyrobené káči a další materiál...

PostupUpravit sekci

 1. úkolem je roztočit nejen klasické káči, ale i nejroztodivnější předměty – zjistit, co vše se dá roztočit
 2. dalším úkolem je vyrobit káču
 3. následují aktivity a hry s káčami: nejdéle se točící káča, největší roztočená káča, nejmenší točící se káča, nejpodivnější káča, cestující káča, skákající káča, barevné káči apod.

ad 1. roztáčení káč

 • žáci se učili roztáčet káči různými způsoby, zkoušeli roztočit komerčně vyrobené káči – hračky, poté různé jiné setrvačníky, vyrobené káči (například káču vyrobenou tradiční technikou origami) nebo třeba napínáček, který se točí výrazně dlouho, hráli si s délkou osy

  Origami káča
  1. Origami káča
  Autorka © Jaroslava Pachlová

ad 2. výroba káči

V této části si všichni vyrobili káču z korkové zátky a káču z tvrdého papíru.
Potom následovala část tvořivá, kdy si žáci vyráběli svoji vlastní káču.
Zde popis určených káč k výrobě, následuje směs káč ze šuplíku, podle toho, jaký materiál si žáci vybrali ke své neobvyklé káče

 • káča z korkové zátky: nařežte zátku na kolečka, propíchněte střed kolečka párátkem, dále můžete přidávat více korkových koleček.
 • káča z tvrdého papíru: průměr koleček cca 4,5 cm až 6 cm, délka špejle okolo 4–5 cm, můžete vyrobit i káči trojúhelníkové, hvězdičkové apod.
  Pozn.: tyto káči se skvěle hodí na zkoumání míchání barev nebo zkuste na káču nakreslit spirálu, postupně roztočte na jednu i druhou stranu, pozorujte, co se děje. Při otáčení různých vzorů, obrazců a barev vznikají zajímavé optické iluze.
  Je dobré procházející špejli zakápnout lepidlem a nechat pořádně zaschnout, káča se pak neprotáčí.
 • káči ze šuplíku: kreativní výroba káč z cédéček, částí stavebnic, kancelářských potřeb (osa z tužky, káča z gumy, balíčku izolepy, kancelářské sponky apod.)
  Co vše se dá roztočit...
  2. Co vše se dá roztočit...
  Autorka © Jaroslava Pachlová
 • káča z kulaté krabičky od sýra: k pokusům se hodí káča z poloviny kulaté krabičky od sýra, na osu použijeme zahrocenou špejli, kterou přilepíme pomocí tavného lepidla po vyhledání středu dna krabičky, a to tak, že ji vyvážíme na hrotu špendlíku. Je třeba zkontrolovat kolmost osy, aby káča příliš neházela ze strany na stranu.
 • káča z víčka: vyrobíme z většího plastového víčka od nápojů, zkoušíme roztočit s vrškem víčka nahoře a pak dole, žáci zjišťují, při které způsobu se káča lépe točí.

Nakonec žáky čekalo předvádění káč – takové malé představení pro ostatní, svoje netypické káči si např. pojmenovali a ukázali, jak se jim káča točí a poznali, že dokud se káča točí dostatečně rychle, udržuje její osa (tužka, špejle, párátko...) svislou polohu. Jakmile se však rotace zpomalí, začne se osa kolébat.

ad 3. aktivity a hry s káčami

Zde následuje inspirace pro další aktivity s káčami

 • nejdéle se točící káča (žáci měří čas nebo mezi sebou závodí)
 • největší a nejmenší roztočená káča
 • nejpodivnější káča
 • cestující káča – ta která urazí nejdelší trasu
 • přesná káča – roztočíme ji na nakresleném terči a vítězí ta, která zůstane nejvíce u středu
 • skákající káča – roztočíme káču na kraji stolu a necháme ji spadnout = skočit dolů na podlahu, vyhrává ta, která se bude nejdéle točit po pádu na zem
 • barevné káči – hry s mícháním barev a jiné optické pokusy, zde pro inspiraci malé video

Závěr

Příspěvek je souhrnem činností, které jsem s žáky na toto téma realizovala. Např. ve volném čase jsme ještě dále uspořádali soutěže pro ostatní žáky podle bodu 3. aktivity a hry s káčami.

Těmito zdánlivě zábavnými pracovními činnostmi spojenými s experimentováním vedu žáky k tomu, aby sami objevovali, navrhovali svá řešení a své nápady prakticky ověřovali.
S žáky jsem také dále probírala, zdali může být káča = setrvačník k něčemu užitečná nejen jako hračka, většinou přijdou na setrvačník u autíčka. Pojem setrvačník je pak při prohlížení encyklopedií navedl na to, že to jsou všechna tělesa, která rotují = otáčejí se. Především jsou to součásti strojů, ale velkými setrvačníky jsou i kosmická tělesa, například naše Země.

Tato činnost vzbudí zájem žáků o jejich vlastní bádání a objevování a přinese jim radost z funkčního výrobku. Rozvíjí jejich jemnou motoriku a tvořivost.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jaroslava Pachlová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 4. 2011
Nejlépe se děti učí objevováním a vlastními prožitky. "Hrátky s káčou" určitě tato kritéria naplňují.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída