Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Slavíme masopust (IB - Zimní čas)
Odborný článek

Slavíme masopust (IB - Zimní čas)

30. 1. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Marie Šedinová

Anotace

Záměrem tohoto tematického celku je vytvoření základního povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou a kulturou a seznámení s lidovými tradicemi v období masopustu (humorné básně a písně), dále pak rozvoj tvořivosti a fantazie při výtvarných a pohybových činnostech.

Autorka příspěvku zvolila tematický celek, který je ve ŠVP zakotven do společného integrovaného bloku (IB) s názvem Zimní čas, který je uskutečňován v průběhu dvou měsíců.

Jedná se o aktualizaci tematického celku realizovaného v předchozím školním roce. Pozitivem vzdělávací nabídky je využití událostí, které děti skutečně prožívají. Tematický celek zpracovaly učitelky prostřednictvím TVP pouze v jedné třídě.

Charakteristika podmínek:

Naše mateřská škola v Dolním Bousově má dvě heterogenní třídy. Budova školy se nachází v menším městě s pěkným přírodním okolím, kde se slaví různé tradice a zvyky. V regionu se pořádají karnevaly, zabíjačky a v blízkosti našeho města se slaví masopust s tradičním průvodem.

Nástin činností a aktivit (na základě prožitkového učení):

 • pohybová aktivita - zdravotní cvičení s tyčemi, překračování a podlézání tyčí;
 • běhání ve dvojicích s koněm na tyči mezi překážkami;
 • různé taneční a pohybové hry v průběhu dne;
 • výrábění masek: starší děti dostanou balicí papír, přeloží velký obdélník, po stranách ho slepí izolepou tak, aby se dal nasadit na hlavu; učitelka každému vystřihne otvory pro oči, nos, pusu;
 • vyrábění masek zvířat: materiál - krepový papír, vlna, barvy, štětce, lepidlo, nůžky; zapojíme vlastní tvořivost a fantazii (čím bláznivější maska tím lépe);
 • vyrábění masek (mladší děti) brýlového typu: nejmladším dětem vystřihne tvar učitelka, děti nalepují různé druhy materiálu, podle toho, jaké zvířátko si chtějí udělat za pomoci učitelky;
 • přehlídka masek ve třídě - hra rozvíjející smysly: "Kdo je pod maskou?";
 • komunikativní kruh - vyprávění co je masopust a co k němu patří (např. zabíjačky);
 • rozhovor o zabíjačce (obohacení slovní zásoby) - děti vyprávějí své zážitky, jaké dobroty se dělají (jitrnice, ovary apod.);
 • vybarvování "Prasečí hlavy" - starší děti;
 • modelování jitrnic, doplněné špejlemi - mladší děti;
 • vystřihování předkresleného tvaru jitrnice, malování (jitrnice - jelito, lámání špejlí a zašpejlování);
 • námětová hra "Na prodavače" - co si koupíš, kolik toho máš (početní řada 1 - 10) podle věku dítěte;
 • výzdoba třídy vlastními výrobky dětí, včetně barevné dekorace;
 • prohlížení obrázků a knih se zvířaty;
 • hry sloužící rozvoji osobnosti - "Na medvěda", "Na masopust" aj.;
 • seznamování s humornými říkadly.

Masopustní dny:

 • návštěva řeznictví, pozorování, co se zde prodává, jitrnice, tlačenky;
 • návštěva pekárny - pozorování pečení koblih - z čeho jsou a jak se dělají, popř. různé dobroty;
 • Tučný čtvrtek (tučňák) - vyprávění a seznámení s pojmem, názvy jídel. Obohacení slovní zásoby o nové pojmy: maso + pust.
 • Taneční neděle - co znamená taneční, jak můžeme tancovat, jednotlivě, ve dvojicích, ve skupině;
 • pohybové hry + písně, "Kdo hraje tanečníkům - muzikanti" (využití rytmických nástrojů), učitelka hraje na klavír;
 • Maškarní neděle - průvod masek a dovádění masek (vyvrcholení masopustu);
 • masopustní obchůzky - děti si z velkých stavebnicových kostek postaví domy, v každém bydlí holčička-hospodyně, která vyhlíží průvod. Mladší děti mají různé nástroje, bubínek, rumbakoule, činely, vařečky a hrají na ně (masopustní kapela). Průvodu se účastní děti s koňskými hlavami na tyči, které mají děti celoročně k dispozici ve třídě. Učitelka doprovází děti na klavír podle výběru písně. V čele je medvědář a medvěd. Průvod dostává dobroty od hospodyň (podle možností).
 • na závěr masopustu pochováváme basu (vyrobenou z tvrdého papíru) a navštívíme druhou třídu, kde si společně v maskách zazpíváme a zatančíme;
 • rozhovor s dětmi - "Co se vám líbilo, co bylo vtipné, veselé, humorné a proč?".

Říkadla:

Skákala bába
reksum, kandr,
cinka, bzinka
přes rybník,
skákal za ní,
reksum kandr,
cinka, bzinka
kominík.

Bába se ho
reksum, kandr,
cinka bzinka,
ulekla
a skočila,
reksum, kandr,
cinka, bzinka
do pekla.

Naše stará Blažková
papírový boty má,
dyž ona je vobuje,
jako blázen tancuje.

Za vraty, za vraty,
za vrátnicí,
porazil hadrník
hadrnici.

"Když jsi mě porazil,
pomoz mi vstát,
pomoz mi ty hadry
do nůše dát."

Písně:

Kalamajka

Kalamajka mik, mik, mik,
oženil se kominík,
vzal si ženu Elišku,
v roztrhaným kožíšku.

Kalamajka mik, mik...

Přišli jsme se ptáti, mužem-li tu zazpívati,
přišli jsme se ptáti, mužem-li tu tancovati,
přišli jsme se ptáti, mužem-li tu zadupati.

Skákej medvěde

Skákej medvěde,
čert pro tě jede,
s drátovaným měchem,
stojí za ořechem,
s drátovaným talířem,
budeš v pekle malířem,
huja, hujajá,
báby do chlíva.

Pohybové hry

Leze, leze had,
pojď si s námi hrát.
Uděláme tlačenici,
tlustou jako jitrnici,
tu já mám rád.

Postup: vázaný zástup za vedoucím dítětem, které stáčí děti do klubíčka. Kdo byl poslední, bude hada rozmotávat (chůze jedním směrem, rozmotání směrem opačným).

Jemine, domine (na závěr masopustu)

Jemine, domine,
masopust pomine,
Jemine, domine.

Pohybové hry:

1. Masopust pryč

Děti stojí v kruhu, chůze do středu a zpět. Pustí se a na slovo "pryč" tlesknou.

2. Maso- pust

Reakce na slovní pokyn. Děti jsou volně rozmístěny v prostoru. Učitelka zavolá slovo "maso" a děti se pohybují. Na slovo "pust" se děti zastaví.

Medvědí honička

Děti utvoří kruh a drží se za ruce. Dítě v roli medvěda sedí v dřepu uprostřed. Děti chodí v rytmu říkanky.

Ty medvěde chlupatý,
co máš kožich na paty,
rychle, rychle utíkej,
všechny si nás pochytej.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
už nás začni honit. Teď!

Na poslední slovo se všechny rozběhnou a medvěd je honí. Chycený je zase medvědem.

Použitá literatura:

Šottnerová, Dagmar: Zima - zvyky, obyčeje, náměty návody, pohádky, příběhy a hry
Jurkovič, Pavel, Battěková, Ludmila: Bude zima bude mráz

Myšlenková mapa "Slavíme masopust"
Myšlenková mapa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Šedinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída