Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Chemie-příprava na vyučování s vybranými cíli OSV
Odborný článek

Chemie-příprava na vyučování s vybranými cíli OSV

30. 1. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Václav Vojta

Anotace

Dvouhodinová příprava na vyučování na téma dvouprvkové sloučeniny a spojení s cíly OSV
Příklad přípravy na vyučování
 1. 0-5 min
  Úvod - téma hodiny - cíle (napsat na tabuli):
  • Oborový
   • Dvouprvkové sloučeniny - prohloubení znalostí
  • OSV
   • zodpovědnost za volbu obtížnosti, nácvik reálného odhadu svých možností
   • práce s vlastní chybou, obhajování názoru, dosažení dohody
 2. 6-11 min
  Opakovací testík na názvosloví
  Příklad instrukcí:
  Jde o zodpovědnost - sami si zvolíte obtížnost, jde o nácvik reálného odhadu vašich možností, máte 4 minuty, nemusíte stihnout vše, na jedničku stačí 45 bodů z 56, na dvojku ... Jde o vaši volbu obtížnosti. Někdo můžete začít lehkými příklady a pak pokračovat, nebo můžete začít těžšími od konce, pokud si více věříte, příklady na konci mají vyšší bodové ohodnocení...... dotazy?

 3. 12-18 min - reflexe jen OSV (oborovou + výsledky příště hodinu)
  • Jak sis vybral, šel jsi odshora nebo odspoda a proč?
  • Jak pro tebe bylo těžké se rozhodnout?
  • Myslíš, že jsi zvolil správný postup a proč?

 4. 19-45 min (do konce 1. hodiny)
  Vysvětlit důkladně aktivitu pravda x nepravda. Každý dostane 50 výroků a rozhodne se, zdali se jedná o pravdivý výrok či nikoliv.

 5. 45-60 min
  Žáci utvoří dvojice a porovnají své výsledky, tam kde se neshodnou, budou společně hledat správné řešení. (Argumentace, obhajoba vlastních názorů, dohoda společného řešení...)

 6. 61-75 min
  Dalších 10 minut mohou žáci využít k tomu, že použijí dostupné zdroje (učebnice, internet).
  Příklad instrukce:
  Zvolte si 5 otázek - ty si označte puntíkem, u kterých jste si nejméně jisti svou odpovědí a k jejich zodpovězení použijte učebnice nebo výpočetní techniku a doplňte další sloupeček - samozřejmě vyplníte jen 5 vámi zvolených řádků...

 7. 6-90 min
  Reflexe
  • Oborová
   • S celou třídou provést kontrolu posledního sloupečku - správné řešení s krátkým komentářem, zaškrtají si...
   • Počet správných odpovědí? Kdo?
  • OSV (práce s chybou, s vlastní chybou, skupinová práce, argumentace, obhajování svého názoru, dosažení dohody... k tomu směřovat i otázky...)
   • Jak se ti líbila tato aktivita/činnost? Škálování - (rukou: u lavice=vůbec nelíbila, hodně nahoře=úplně líbila, reagovat a rozebrat to s extrémy, "Jak se ti pracovalo"...)
   • Jakým způsobem jste se domlouvali na společném řešení? Bylo to rovnocenné? Jak jste si rozdělili role?
   • Komu z vás se podařilo obhájit svůj názor? Popište konkrétní situaci.
   • Vezměte si tužku a na druhou stranu papíru napište, která část této práce pro vás měla největší přínos a proč. (když jste pracovali sami, ve dvojicích, korekce chyb s pomocí učebnice a internetu)...máte na to minutku... Je někdo ochoten to přečíst?.....diskuze... (Pomohlo ti, když jste problém řešili ve dvojici? Pomohla ti učebnice, počítač?)
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
23.44 kB
PDF
Opakovací testík
pdf
36.13 kB
PDF
pravda x nepravda

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Václav Vojta

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Psací potřeby