Odborný článek

Ať žije cirkus!

6. 6. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Rybárová

Anotace

Projekt si klade za cíl uspořádat cirkusové představení pro rodiče, z jehož výtěžku by bylo možné zakoupit krmení pro zvířata v ZOO. V průběhu projektu děti řešily, co budeme dělat, jak to budeme dělat, co všechno budeme potřebovat. Projekt vznikl jako součást našeho celoročního programu Zpátky do Afriky, ale dobrým východiskem může být také kniha V. Čtvrtka Lev utekl, v jejímž úvodu řešili hrdinové problém, jak pomoci zvířatům. Projekt trvá přibližně 2–3 týdny a je určen dětem 3–6 let.

Pro zdárný průběh projektu je důležitý jeho počátek, to znamená způsob, jakým dětem předložíme problém, který pak společně budeme řešit. Můžeme využít četby knihy, kdy následně reagujeme na situaci, ve které byli hlavní hrdinové, nebo můžeme vyjít z konkrétní situace, ve které se s dětmi nacházíme – např. rádi bychom jeli na výlet, ale nemáme za co koupit jízdenky; v blízkosti školky je útulek pro opuštěná zvířata, který jsme s dětmi navštívili, a nyní mu chceme pomoci; děti samy přišly s tím, že se dozvěděly o nějaké události (např. záplavy), a řešíme, jak můžeme pomoci. Důležité je, aby děti problém viděly jako důležitý, dotýkající se jich, a byly osobně zainteresovány na jeho řešení.

Necháme děti vymýšlet řešení:

Co můžeme udělat, abychom získali peníze, které pak použijeme na ...? Shodneme-li se na cirkusovém představení:

Co tě napadne, když se řekne cirkus?

 1. Jaká čísla budou v našem cirkusu?
 2. Co chceš ty v cirkusu dělat?
 3. Co budeme potřebovat?

Všechny nápady zaznamenáváme, diskutujeme o nich.

Společně s dětmi vytváříme plán, jak budeme postupovat. Výsledek napíšeme na velký arch, kdy jednotlivé body doplníme piktogramy, aby děti rozuměly tomu, co nás všechno čeká. Každý splněný bod s dětmi odškrtáváme a průběžně hodnotíme, zda směřujeme k cíli. Je dobré stanovit hned na začátku konkrétní termín představení, a to ze dvou důvodů – aby si rodiče mohli udělat čas a abychom my měli časový rámec a určitý mantinel, kde se pohybovat. Pokud dětem vizuálně přiblížíme den představení, usnadní jim to plánování a rozhodování, co je důležité, co méně, co můžeme vynechat.

V našem případě jsme se s dětmi shodli na následujících úkolech, které nás čekaly:

 1. Malba plakátu
 2. Příprava cirkusových čísel:
  • žongléři
  • artisté
  • klauni
  • krasojezdkyně
  • krotitelé tygrů
  • kouzelníci
 3. Výběr hudby
 4. Výroba vstupenek
 5. Kostýmy
 6. Jméno našeho cirkusu

Každý den s dětmi pracujeme na věcech, které naplánovaly, přičemž jim nabízíme i další související činnosti, které pokrývají vzdělávací oblasti.

1. Malba plakátu

Společná koláž, domlouváme se, co na plakátu chceme mít, jak se cirkus bude jmenovat. Děti si rozdělí činnosti – některé kreslí jednotlivé postavy, které v cirkusu vystoupí, některé malují podklad plakátu, některé vystřihují a nalepují písmena tvořící jméno cirkusu, které děti vymyslely apod.

Pomůcky:
starý velký plakát, který využijeme z rubové strany, temperové barvy, štětce, čtvrtky, tuš a dřívka, nůžky, lepidlo, barevné papíry

2. Žongléři

Žongléři [2]

Je to málem k nevíře,
jak tu víří talíře.
Kdo vás vidí, žongléři,
ten vám lehce uvěří
i když je to k nevíře
že létají talíře.
Nezkoušej to, jsem si jist,
že bys neměl z čeho jíst!

 • Řazení míčů podle velikosti – vystřihujeme, nalepujeme, vybarvujeme (příloha 1)
 • Grafomotorické cvičení – míč
 • Manipulace s míči – házení, chytání, kutálení, chytání po odrazu od země
 • Cvičení s míči – příprava na vystoupení
  • stoj spatný, s míčkem vzpažit, úklony trupu stranou
  • stoj spatný, předávání míče z ruky do ruky před a za trupem
  • stoj, přednožit pokrčmo, dotknout se míčem kolena, nohy střídat
  • stoj rozkročný, míčem se dotýkáme střídavě kotníku jedné a druhé nohy
  • sed rozkročný, míč koulíme od jedné špičky ke druhé
 • Žonglérské číslo – vedení míče vytýčenou drahou – slalom mezi díly stavebnic, dráhou vyznačenou lany, po nakloněné rovině (lavička), míč vedeme rukou, nohou, hlavou
 • Hod míčkem ve dvojicích – vnímání lehké a těžké doby, jako hudební doprovod použijeme Pochod komediantů z Prodané nevěsty B. Smetany. [4]

3. Artisté

 • Cvičení na nářadí – trampolína, výskoky a seskoky na překážku, převaly, nácvik kotoulu
 • Co artista v cirkuse dělal (viz příloha 1) – děti si „přečtou“, na jakých nářadích artista cvičil, a vyznačí, jak v manéži postupoval (rozvoj předčtenářských dovedností)
 • Artistické číslo – překonávání překážkové dráhy – chůze po laně, skoky na trampolíně, převaly na žíněnce, chůze po lavičce (výpon, váha, obrat, půlobrat...) apod.

4. Klauni

 • Klaun – koláž z látek, dokreslování
 • Hledáme klaunův knoflík – třídění knoflíků podle velikostí, barvy, tvaru, počtu dírek, hledání podle určitého znaku (např. Klaunův knoflík měl čtyři dírky, byl veliký a nebyl zelený). Činnost můžeme provádět individuálně či ve skupinách. Skupinová varianta klade nároky na vzájemnou komunikaci, skupiny tvoříme raději menší (3–4děti). Každá skupina má svou vlastní hromadu knoflíků, ze které vybírá knoflíky odpovídající popisu.
 • Klaunova nálada – vyjadřování nálad mimikou i pohyby (klaun je smutný, bojí se, má radost, lekl se apod.)
 • Klaunovo číslo – pohybová improvizace na hudbu. Z molitanových kostek vytvoříme manéž, část dětí dělá publikum, část představuje vystupující klauny. Děti se v rolích vystřídají. Vhodným hudebním doprovodem je jakákoli dynamická hudba evokující radost, veselost.
Klaun
1. Klaun
Autorka: E. Rybárová
Klauni
5. Klauni
Autorka: E. Rybárová

5. Krasojezdkyně

Tanečnice na koni [2]

Na koníčka obláček
snesl se tak lehce,
jako motýl usedá
k vodě na pomněnce.
Nebyl to však obláček
ani něžná víla,
tanečnice na koni
dětem zatančila.

 • Vystoupení krasojezdkyně – cvičení se židlí. Základní polohou je sed roznožný na židli, čelem k opěradlu (sedíme na koni) [6]
  • Rovná záda, jednu ruka předpažit, otáčíme trup a hlavu vpravo, ruku vedeme do upažení vzad, dlaň směřuje vzhůru. Obě paže několikrát vystřídáme. Pohyby provádíme pomalu a plynule.
  • Rovná záda, střídavě vzpažit a dlaně na ramena (jedeme bez držení).
  • Stejná pozice, ruce v týl, úklony trupu, loket směřuje ke kolenu.
  • Chytneme se opěradla, podsadit pánev, zatáhnout bříško, vyhrbit, pomalu narovnávat.
  • Sed bokem k opěradlu, rovná záda, střídavě přednožovat pravou a levou nohu.
  • Leh na břiše přes židli, střídavě zanožit pravou nohu a vzpažit levou ruku, hlava v prodloužení trupu. Střídáme.
  • Stoj za židlí, výstupy na židli, starší děti bez opory, mladší se drží opěradla.
  • Stoj na židli, opřít se o opěradlo, provádíme váhu na pravé i levé noze.
  • Zakončíme úklonou.
Krasojezdkyně
2. Krasojezdkyně
Autorka: E. Rybárová
 • Vybíráme vhodnou hudbu – poslech instrumentální hudby, volíme skladby odlišných nálad, následně si číslo vyzkoušíme za zvoleného hudebního doprovodu. Vhodné jsou lyrické instrumentální skladby.

6. Krotitelé

 • Povely pro tygry – sluchová analýza, „tygři“ jsou na svých místech (obruče), místa si vyměňují pouze, slyší-li slovo začínající na určitou souhlásku
 • Tygr trénuje – cvičení s obručemi
  • Tygr se musí proběhnout – lezení ve vzporu volně po prostoru mezi obručemi. Na signál rychle vběhnout do obruče.
  • Tygr se protahuje – leh na zádech, vzpažit, vytáhnout do dálky za dlaněmi a chodidly.
  • Tygr má zalehnutý ocas – leh na zádech, kolena přitáhnout k hrudníku, uchopit dlaněmi, kolébat se vpřed a vzad, do stran.
  • Tygr protahuje tlapy – leh na zádech pokrčmo, střídavě kroužit pravou a levou nohou (jízda na kole).
  • Tygr si brousí drápy – klek sedmo, dlaně opřené o podlahu, rovná záda, střídavě pokrčovat a natahovat prsty.
  • Tygr se chystá ke skoku – vzpor klečmo, střídavě vzpažit levou ruku a zanožit pravou nohu, vyměníme.
  • Tygr si protahuje záda – vzpor klečmo, prohýbat a ohýbat páteř (kočičí hřbet).
  • Tygr skáče ze stupínku na stupínek – obruče po obvodu místnosti, skok snožmo.
  • Tygr proskakuje hořící obručí – průlez obručí ve vzporu skrčmo. Polovina dětí drží obruče cca 15 cm nad zemí, druhá polovina prolézá, následně se vymění.
  • Tygr usnul – uvolnění, leh skrčmo.

Drezura tygrů – děti se rozdělí do skupin po čtyřech a připraví si své číslo. Musí se dohodnout, kdo bude krotitelem, jakým způsobem se budou domlouvat, co asi budou dělat. Následně své číslo předvedou. V manéži připravíme obruče představující stupínky pro tygry, krotitel má „bičík“ (několik špejlí k sobě slepených izolepou a obalených alobalem, na konci je přilepená stuha). Při samotném představení také děti vystupují po menších skupinách.

Krotitelé
3. Krotitelé
Autorka: E. Rybárová
 • Výroba tygří masky – vystřihování, zdobení. Připevníme kloboukovou gumu.

7. Kouzelníci

Kouzelník [2]

Stojí, stojí bednička
v té bedničce holčička.
Čáry, máry fuk

a už je z ní kluk!

 • Uvolnění ruky – cvičení se šátky (opisované kruhy, pohyb vychází postupně z ramenního a loketního kloubu, nakonec ze zápěstí)
 • Co zmizelo – klasická Kimova hra. Hrajeme nejprve jednotlivě s dětmi, pak z toho uděláme číslo pro rodiče.
  • Varianta pro rodiče – Každé z dětí si připraví pět předmětů (předem připravíme košíky s předměty, z každého koše si dítě jeden vybere), které na podlaze přikryje šátkem. Pak pronese zaříkadlo, levou ruku vsune pod šátek, nahmatá jeden předmět, podá si ho i se šátkem do pravé ruky a rychlým pohybem pravou rukou šátek zvedne, předmět drží schovaný v dlani (proto volíme předměty drobnější). Rodiče následně hádají, co zmizelo. V době přípravy si tuto činnost děti zkouší navzájem ve skupinách.
  • Uhodne kouzelník, kdo zmizel? Všechny děti se stulí do klubíčka, zakryjí si oči, učitelka jedno dítě (případně ochotného rodiče) přikryje velkým kusem látky (prostěradlo, deka). Děti pak hádají, kdo v místnosti chybí.
Kouzelníci
4. Kouzelníci
Autorka: E. Rybárová

8. Vstupenky

Technika tisku z výšky, vyrobíme si razítko – dětem připravíme písmena z mechové gumy (zakoupíme v papírnictví a obchodech pro výtvarníky), které děti nalepí podle vzoru na pruh čtvrtky. Vzor musí být psán zrcadlově, aby po natištění vznikl nápis Cirkus, tzn. dítě začíná lepit obrácené S atd. Nejde nám o znalost písmen, ale o napodobení vzoru, zrakové rozlišení tvaru. Po zaschnutí přes vzniklé razítko přejedeme válečkem namočeným v hustší temperové barvě a razítko otiskujeme na papír. Po zaschnutí nastříháme vstupenky.

Pomůcky:
písmena z mechové gumy, tácek s barvou, váleček, čtvrtky, lepidlo, nůžky

9. Hudba pro cirkus

Zpíváme píseň Cirkus Rámus (hudba Jiří Templ, text Václav Fišer). [3]

Děti hrají na hudební nástroje – činelky, tamburíny, ozvučná dřívka, bubínky.

Nástup do manéže – pochodový krok, vnímání rytmu a tempa hudby.

10. Vystoupení

Jak již bylo uvedeno, v průběhu projektu provádíme společně s dětmi evaluaci naší činnosti. S blížícím se termínem představení by děti (i my) měly mít poměrně jasnou představu, jak představení bude vypadat, co budeme mít na sobě, společně s nimi domluvíme pořadí jednotlivých čísel apod. Osvědčilo se v den představení udělat generální zkoušku – neboli vystoupení pro jinou třídu mateřské školy.

Na představení předem prodáváme vstupenky – rodiče by měli být srozuměni, za jakým účelem je žádáme o finanční příspěvek, jak budou peníze použity, a jejich účast musí být naprosto dobrovolná. V herně připravíme manéž – dostatečně velký prostor ohraničený lany, molitanovými kostkami apod., a šapitó – padák pro psychomotorickou hru, zavěšený a po stranách připevněný ke stropu. Představení samotné patřičně uvedeme – dítě či učitelka rodiče přivítají a seznámí je s tím, co všechno diváci uvidí.

Závěr

V průběhu projektu musíme stále mít na paměti, že se jedná o projekt dětí, tzn. ony samy by měly mít rozhodující vliv na výslednou podobu představení. Nejde nám o to,  abychom nacvičili dokonalou besídku apod., ale probudit v dětech iniciativu, odhodlání, podporovat jejich samostatné myšlení, plánování a vzájemnou spolupráci. I ze samotného vystoupení by měla být patrná tvořivost dětí, měl by zůstat prostor pro improvizaci (klauni, krotitelé tygrů, kouzelník). A stále platí to nejdůležitější – děti si to mají užít!

Literatura a použité zdroje

[1] – ČTVRTEK , Václav. Lev utekl. Praha : Amulet, 2000. 92 s. ISBN 80-86299-33-3.
[2] – SYROVÁTKA, Oldřich. Pohádky z duhové zahrádky. 1. vydání. Praha : BETA, 1998. 212 s. ISBN 80-86278-04-2.
[3] – TEML, Jiří. Cirkus Rámus/Kolotoč. Praha : Schott Music Panton, s. r. o., 1988. 19 s.
[4] – JENČKOVÁ, Eva. Hudba a pohyb ve škole. 1. vydání. Hradec Králové : Tandem, 2005. 320 s. ISBN 80-903115-7-1.
[5] – KALABIS, Viktor. Skřivánek. Praha : Panton, 1980.
[6] – VOLFOVÁ , Hana. Rozvičky v mateřské škole II. Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2000. 102 s. ISBN 80-7020-066-9.
[7] – VOLFOVÁ, Hana. Předškoláci v pohybu. Cvičíme jako myška, kočka a pejsek. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a. s., 2008. 117 s. ISBN 978-80-247-2317-4.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
160.16 kB
PDF
Artisté Autor E. Rybárová

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 6. 2011
Vemi pěkný a inspirativní článek.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim