Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Advent v mateřské škole
Odborný článek

Advent v mateřské škole

19. 1. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Strakatá

Anotace

Záměry integrovaného bloku: Tento integrovaný blok vychází z celoročního plánu "Se skřítkem na výpravách za kamarády do Evropy", který vznikl v rámci programu Comenius 1 - Partnerství škol a jehož hlavní téma je poznávání přírody všemi smysly. Skřítek Mecháček (textilní panáček) je kamarád dětí, které si ho tak samy pojmenovaly. Mecháček se účastní všeho dění s dětmi.
Očekávané výstupy:
 • umět pojmenovat přírodniny v lese
 • chápat hlavní pojmy týkající se adventu a Vánoc

 • Časové vymezení: 3 týdny
  Věk dětí: 3-6leté děti

  Záměry integrovaného bloku: Tento integrovaný blok vychází z celoročního plánu "Se skřítkem na výpravách za kamarády do Evropy", který vznikl v rámci programu Comenius 1 - Partnerství škol a jehož hlavní téma je poznávání přírody všemi smysly. Skřítek Mecháček (textilní panáček) je kamarád dětí, které si ho tak samy pojmenovaly. Mecháček se účastní všeho dění s dětmi.
  Očekávané výstupy:

 • umět pojmenovat přírodniny v lese
 • chápat hlavní pojmy týkající se adventu a Vánoc

 • Časové vymezení: 3 týdny
  Věk dětí: 3-6leté děti

   


  Naše mateřská škola je situovaná uprostřed krásné přírody na kraji lesa, tudíž jsme v přírodě po celý rok. Klademe velký důraz na získávání poznatků a dovedností především prostřednictvím hry a vlastních prožitků dětí.

  Očekávané výstupy:

  • upevňovat poznatky o životě volně žijících zvířat;
  • vnímat lidové tradice (české vánoční tradice);
  • umět užívat všechny smysly;
  • využívat svoji fantazii, představivost a tvořivost;
  • znát názvy některých zvířat a ptáků;
  • zdokonalovat mluvní projev, vyjadřování, komunikativní dovednosti;
  • umět vyjádřit pocity, dojmy, prožitky;
  • upevňovat praktické dovednosti.

  Průběžné činnosti a aktivity:

  • poslech příběhu;
  • práce s knihou;
  • poznávání doby adventní (adventní kalendář).

  Činnosti probíhající na podzim a v průběhu adventu:

  • sbírání kaštanů, žaludů, jeřabin apod.;
  • sběr jablek na zahradě MŠ;
  • sušení jablek - křížaly;
  • sběr a poznávání rozličných přírodnin v lese;
  • seznamování a nácvik básní se zimní a vánoční tematikou;
  • seznamování s českými koledami a jejich nácvik;
  • sypání potravy ptáčkům do krmítek umístěných na zahradě;
  • výtvarné činnosti zaměřené na zimní a vánoční výzdobu ve školce.

  Poslech příběhu O narození Ježíška:

  Učitelka vypráví dětem příběh o narození Ježíška ve městě Betlémě, o světle nad Betlémem, o pastýřích, kteří nesli Ježíškovi dárky. Vyprávění dokresluje ilustracemi v knize, vysvětluje některé důležité pojmy týkající se Vánoc. Objasňuje dětem, že advent je doba přípravy na Vánoce a letos začíná adventní období 3. prosince a trvá až do Štědrého dne, kdy se narodil před mnoha lety Ježíšek.

  Pro lepší časovou představu dětí je připraven adventní kalendář v podobě látkové ryby, která připlula za dětmi z nedalekého rybníka a je kouzelná. Na svých šupinách má pytlíčky, ve kterých jsou psaníčka s nějakým překvapením nebo úkolem pro děti - na každý adventní (pracovní) den jeden. Až rozbalí poslední psaníčko, budou vědět, že přijde do školky Ježíšek.

  První den adventu - jaké překvapení bude v prvním pytlíčku?

  Učitelka požádá některé z dětí, aby našlo na kouzelné rybce pytlíček s číslem 4. Pokud si nebude jisté, ostatní děti mu ho pomohou najít. Opatrně sundají pytlíček a vyndávají psaníčko. Učitelka dětem čte, že kouzelná rybka nám chce říci, že již nastal čas adventní, blíží se Vánoce a my se na ně musíme pečlivě připravit.

  Vyprávění s dětmi - jak se připravují na Vánoce doma, co připravuje maminka, tatínek, jak pomáhají děti (pečení cukroví, vánoční výzdoba, děti píší Ježíškovi apod.).

  Rozhovor s dětmi - jak bychom se měli připravovat na Vánoce ve školce (vyzdobíme si školku, přijde Mikuláš, Ježíšek, nezapomeneme připravit dobroty pro zvířátka do lesa a ptáčkům do krmítek, budeme zpívat koledy...).

  Dnes začneme zimní výzdobou - vyrábění sněhuláků. Každé dítě má vystřiženého sněhuláka ze čtvrtky (starší děti si ho mohou vystřihnout samy), namalují si ho vodovými barvami, ze zbytků látek si vyberou pro sněhuláka šálu a čepici. Látkovou čepici nalepí a šálu uvážou kolem krku.

  Společně s učitelkou vystaví sněhuláky na nástěnku, doplní sněhovými papírovými vločkami, které vyrobily v uplynulém období.

  Mikulášská nadílka - 5. prosince

  Jedno z dětí najde balíček s číslem 5, učitelka ho otevře a oznámí dětem, že dnes do školky přijde Mikuláš a čert. Na mikulášskou nadílku jsou pozváni i rodiče. Kamarád dětí skřítek Mecháček bude po celou dobu s dětmi a bude je chránit.

  Vyprávění s dětmi o této tradici - Mikuláš a čerti chodí za dětmi každý rok večer domů a za dětmi do školky přijdou po svačince. Mikuláš je hodný a nosí dětem dárky v podobě cukrovinek, pokud přijde i čert, děti se ho bát nemusí, protože v naší školce jsou všechny děti hodné a šikovné a my je máme rády a žádnému čertovi bychom je nedali.

  Vítání Mikuláše - po svačince někdo zvoní, jedna učitelka je s dětmi, druhá se jde podívat, zda už je to Mikuláš.

  Mikuláš se s dětmi přivítá, říká, že uplynul již celý rok, kdy byl za dětmi, a že je rád, že je zase vidí. Otevře svou mikulášskou knihu a v ní čte, že byly děti celý rok hodné, ale měly by po sobě lépe uklízet hračky ve třídě. Také tam má napsáno, že jsou děti moc šikovné a starají se o zvířátka a z toho má Mikuláš moc velkou radost. Je zvědavý, zda děti umí nějaké básničky a písničky. Čert stojí v pozadí, Mikuláš ho napomíná, aby byl tiše a nerušil děti.

  Společný přednes básní a zpěv písniček s pohybem.

  Mikuláš děti pochválí, děti si chodí jednotlivě k Mikulášovi pro taštičku se sladkostmi v doprovodu Mecháčka, popřípadě učitelky nebo maminky, Mikuláš se ptá každého dítěte na jméno, popřípadě bydliště, zda má dítě sourozence apod.

  Mikuláš ještě jednou chválí děti, že jsou hodné a šikovné, rozloučí se s nimi, těší se, že se uvidí s dětmi zase za rok. Mikuláš a čert odcházejí do jiné školky.

  Vánoční veselení - rozbalování taštiček s rodiči, povídání s rodiči, malé občerstvení pro rodiče, ovoce pro děti.

  Výroba dárků pro naše kamarády - 6. prosince

  Motivační text:

  Kouzelná rybka je zvědavá. V psaníčku píše, že mají děti spoustu přírodnin, které nasbíraly v lese, umí je pojmenovat, ale umí z nich také něco vyrobit? A komu by tím chtěly udělat radost? Mají nějaké kamarády například v jiné školce?

  Vyprávění - máme kamarády ve školce v Norsku, Velké Británii, Slovinsku, Chorvatsku a Litvě. Vyprávěli jsme si o Ježíškovi, který se narodil Marii a Josefu v Betlémě, mohli bychom našim kamarádům tedy vyrobit Betlémek.

  Vyrábíme Betlém

  Pomůcky: přírodní materiál (větvičky, stromová kůra, skořápky ořechů, sláma, papíry, lepidlo).

  Třídíme přírodní materiál a vybíráme ten, který budeme potřebovat na výrobu Betlému: ořechové skořápky, slámu, seno, jeřabiny, suché listy, kúru ze stromu, dřevěné korálky, větvičky.

  Dále si připravíme lepidlo a tvrdý papír a ořechovou skořápku, která slouží jako kolébka pro Ježíška, na postavy použijeme dřevěný korálek jako hlavu, z listí vyrobíme šaty, z větviček ruce a nohy. Betlém bude z klacíků nebo větviček a ze stromové kúry, nad Betlémem bude zářit betlémská hvězda ze slámy.

  Děti pracují v malých skupinách, každá skupina vyrábí jeden Betlém, kterých potřebujeme celkem pět.

  Betlémy necháme do druhého dne zaschnout.

  Balíme dárečky pro kamarády a neseme je na poštu - 7. prosince

  Dnes nese rybka dětem psaníčko, ve kterém se ptá, jak se ty dárečky dostanou tak daleko k jejich kamarádům.

  Děti kontrolují, zda Betlémy pěkně zaschly, a dávají je do krabic.

  Rozhovor s dětmi - co všechno musí udělat, aby dárečky došly za kamarády do tak vzdálených školek - musí je dát do obálek nebo do krabiček, musí tam napsat adresu, aby paní na poště věděla, kam má balíčky doručit, také by tam měla být poštovní známka.

  Příprava krabiček

  Pomůcky: krabičky, balící papír, fix nebo propiska, provázek a dárky.

  Do balíčků přídáme vánoční přáníčko, fotografie, jak děti vyráběly dárky a jak se chystají na Vánoce, a výkresy.

  Učitelka požádá děti, aby se dobře podívaly, zda už máme v krabičkách všechno. Děti pomáhají s balením balícím papírem a převazováním provázkem. Učitelka píše adresy, děti jí pomáhají tím, že napovídají, kde všude ty kamarády mají, že je potřeba napsat adresu do Norska, Velké Británie, Slovinska, Chorvatska a Litvy.

  Posílání balíčků poštou - balíčky jsou nachystané, zbývá je donést na poštu. (Přijetí balíčků na poště je domluveno telefonicky předem.) Děti nesou opatrně balíčky a předávají je na poště paní za přepážkou. Paní doručovatelka děti chválí, jak jsou šikovné, že jí nesou samy balíčky, a ptá se, pro koho jsou a kam je má poslat. Děti hrdě vysvětlují, že jsou to dárky pro jejich kamarády, a jmenují země, odkud kamarádi jsou. Paní na poště dolepí známky a slíbí dětem, že se postará o to, aby balíčky v pořádku došly. Také jim slíbí, že jim přinese balíčky, které přijdou od kamarádů zase jim.

  Divadelní představení - 8. prosince

  Motivační text:

  Další psaníčko obsahovalo sdělení, že kouzelná rybka má pro děti dnes překvapení. Děti hádají, co by to mohlo být, ale nakonec jim učitelka přečte, že dnes za dětmi přijede do školky divadlo.

  Pán a paní, kteří přijeli zahrát dětem divadlo (maňásková pohádka "Jak zvířátka slavila Vánoce") slyšeli, jak se děti ve školce snaží v čase adventním připravovat vše potřebné na Vánoce, a také se doslechli, že děti připravují vánoční nadílku pro zvířátka v lese. Proto se rozhodli, že udělají dětem radost a za odměnu jim o tom zahrají pohádku.

  Vyprávění s dětmi - o čem pohádka byla, co se jim nejvíce líbilo.

  Hra "Na divadlo" - 11. prosince

  Motivační text:

  Dnes říká rybka dětem v psaníčku, že minulý týden viděly děti divadelní pohádku "Jak zvířátka slavila Vánoce". Rybka ještě nikdy v divadle nebyla a chtěla by také vidět nějaké představení. Děti určitě znají spoustu básniček, písniček a koled, které budou recitovat a zpívat maminkám u stromečku. Rybka je prosí, zda by jí to nyní mohly předvést. Zahrajeme si tedy na divadlo, děti budou herci a diváci budou kouzelná rybka, skřítek Mecháček, paní kuchařka, paní školnice, panenky a plyšová zvířátka

  Opakování básní se zimní a vánoční tematikou, tanečků, opakování písní a koled - nácvik na vánoční den pro rodiče, sourozence, prarodiče.

  Pozorné poslouchání - diváci pozorně poslouchají, děti odmění potleskem a pochvalou.

  Výroba vánočních dárků pro rodiče - 12. prosince

  Motivační text:

  Kouzelná rybka v jednom ze svých psaníček dětem napověděla, že by jejich rodiče měli určitě radost, kdyby jim děti vyrobily vánoční dárečky.

  Vyrábění dárků

  Pomůcky: přírodní materiál - šišky, větvičky, kůra, jeřabiny, žaludy apod.

  Děti mají připravené těsto z písku, hladké mouky a vody, vykrajují různé tvary formičkami, paní kuchařka jim tvary průběžně usuší v troubě. Na hotové tvary lepí děti přírodniny dle své fantazie a představivosti.

  Poslech koled - během tvoření dárků poslouchají děti koledy z CD nahrávky.

  Les v zimě - 13. prosince

  Motivační text:

  Ve školce si připravujeme vánoční výzdobu, zpíváme si koledy, učíme se básničky, vládne předvánoční atmosféra - ale jaká atmosféra je v zimním lese? Vezmeme si Mecháčka a půjdeme to prozkoumat. Cestou se zastavíme na zahradě, protože tentokrát má pro nás rybka překvapení, které je schované na zahradě, a je to odměna za to, jak se děti snaží připravovat na Vánoce. (Děti na zahradě mateřské školy najdou sáček se sladkostmi a ovocem.)

  Vycházka do lesa - smyslové vnímání zimní atmosféry v lese.

  Procvičování zrakového vnímání - děti si všímají zvířecích stop ve sněhu a odhadují, které zvířátko tudy šlo, vidí zasněžené větve stromů, snaží se správně pojmenovat některé stromy, určit, k jakému stromu patří některé šišky apod.

  Zdokonalování vnímání sluchem (zvuky v lese) - na chvilku se zastavíme a jen tiše posloucháme. Zjišťujeme, že v lese je příjemné uklidňující ticho, jenž příjemně ruší pouze zpěv některých ptáčků (z předchozích programů o přírodě dovedou děti některé vyjmenovat), občas něco zašustí v houští (děti jmenují, která zvířátka žijí v lese), slyšíme větřík, který si pohrává v korunách stromů.

  Povídání o stromech - zhluboka se nadechneme a zkoušíme popsat vůně, které cítíme. Učitelka dětem připomene, že stromy vyrábějí kyslík, který potřebujeme k životu, a proto je vzduch v lese velmi zdravý.

  Zdokonalování hmatového vnímání - na chvilku si sundáme rukavice a hmatem zkoumáme přírodniny kolem sebe (větve různých jehličnatých stromů, kůru na stromech, větvičky keřů, pařez, šišky, můžeme sáhnout také na sníh atd.). Děti určují, co je hladké, drsné, co píchá, studí, co je jim v ruce příjemné a co méně příjemné apod.

  Dojmy z lesa - 14. prosince

  Motivační text:

  Copak asi bude v dalším psaníčku? Jedno z dětí sundá pytlíček s číslem 14, ve kterém rybka píše, že je zvědavá, co děti viděly předešlý den v lese.

  Vyprávění zážitků dětí - dojmy a pocity z předchozí vycházky v lese.

  Vyjádření dalšími činnostmi - děti si vyberou z nabídky - mohou namalovat, co viděly v lese a co je zaujalo, nebo mohou zážitek ztvárnit konstruktivní hrou a postavit les a vše, co do lesa patří, ze stavebnice. Při těchto činnostech posloucháme CD nahrávku - "Zvuky lesa". Hotové práce děti ukáží kouzelné rybce.

  Zahrada pro ptáčky - 15. prosince

  Motivační text:

  Mateřskou školu obklopuje velká zahrada plná ovocných stromů, průlezek, houpaček, s pískovištěm a altánkem sloužícím ke hrám dětí. Společně s dětmi sdílí zahradu také spousta ptáčků, kteří se slétají do krmítek umístěných na zahradě zejména v zimním období. Rybka se v psaníčku dětí ptá, co všechno ptáčci jedí a čím jim přilepšíme na Vánoce.

  Rozhovor s dětmi - co vše sypeme ptáčkům do krmítek - zrní, ovesné vločky, semínka, například slunečnicová, ořechy, mák, sušené jeřabiny.

  Poznávání života ptáků - co ptáci rádi nemají a čím bychom jim mohli ublížit - zbytky jídel z domácností, zejména kořeněných, čerstvé pečivo. Pro ptáčky je důležitý také tuk a my bychom jim mohli vyrobit tukové krmítko.

  Výroba "mňamky" pro ptáčky - do rozehřátého tuku nasypeme různá semínka, mák, ovesné vločky a jiné dobroty, zamícháme a nalijeme do květníku, ve kterém je provlečený provázek a na konci klacík, aby se ptáčci mohli zachytit, když budou ochutnávat dobrotu od dětí. Během práce poslouchají děti CD nahrávku se zvuky různých ptáků. Ztuhlá krmítka rozvěsíme na stromy (2 - 3 krmítka). Průběžně sypeme potravu pro ptáčky i do ostatních krmítek.

  Kteří ptáci létají na naši zahradu - 18. prosince

  Motivační text:

  Kouzelná rybka v dalším psaníčku chválí děti, jaká vyrobily pěkná krmítka, ale je zvědavá, zda děti některé ptáčky poznají.

  Poznávání ptáků - děti nejdříve jmenují ptáčky, které znají z předchozích činností.

  Práce s encyklopedií - obrazový materiál, knihy a encyklopedie ze života ptáků - rozhovory, porovnávání podle barev, velikostí. Určování u některých ptáků, kde žijí, kde je můžeme spatřit nebo slyšet - v lese, u lidských obydlí, kteří ptáci létají na zahradu do krmítek. Ve třídě máme nástěnku, na které je papírové krmítko, okolo krmítka jsou obrázky ptáků, kteří létají na zahradu do krmítek.

  Pozorování ptáků - děti vidí na krmítka z oken třídy a průběžně pozorují ptáčky, kteří se slétávají na dobroty. Pokud v krmítku identifikují některého z ptáků, který je na nástěnce, obrázek ptáčka na nástěnce umístí do krmítka na nástěnce.

  Rozbalování vánočních balíčků od našich kamarádů - 19. prosince

  Motivační text:

  V dalším psaníčku rybka dětem prozrazuje, že za nimi dnes přijde paní doručovatelka a přinese jim překvapení. (Počkali jsme, až přijdou vánoční balíčky ze všech partnerských školek, a domluvili jsme se s paní z pošty.)

  Po svačince někdo zazvonil, přichází poštovní doručovatelka a nese dětem překvapení v podobě balíčků od jejich kamarádů. Děti postupně rozbalují jednotlivé balíčky, před rozbalením každého balíčku si ukazujeme v atlase, kde konkrétní země leží (opakování), a vyprávíme si o tom, jak se v různých zemích slaví Vánoce. Prohlížíme si všechny dárečky a přáníčka, která si pak děti vystaví ve školce jako součást vánoční výzdoby.

  Tradice - 20. prosince

  Motivační text:

  Tentokrát má rybka úkol pro paní učitelku a prosí ji, aby dětem přečetla nějakou pěknou pohádku o tom, jak slavili Vánoce lidé dříve.

  Četba pohádky a říkadel z knihy J. Lady.

  Vyprávění s dětmi - o zvycích a tradicích, které lidé dodržovali dříve. Porovnání s tím, jak slaví Vánoce lidé dnes. Prohlížení ilustrací v knihách.

  Podporovat představivost a fantazii dětí - děti kreslí dárky, které by si přály, aby jim Ježíšek přinesl do školky.

  Příprava vánoční nadílky a výzdoby pro zvířátka a pro ptáčky - 21. prosince

  Motivační text:

  V zimě, když vše zamrzne a zapadá sněhem, hledají zvířátka v lese obtížně potravu. Proto se o ně starají myslivci, ale my to také umíme. V dalším psaníčku se ptá rybka dětí - umí děti připravit vánoční nadílku a výzdobu pro zvířátka do lesa a pro ptáčky do krmítek?

  Výroba řetízků - děti si navlékají řetízky ze sušených jablek a jeřabin.

  Příprava nadílky pro zvířátka do lesa v podobě kaštanů, žaludů, které děti sbíraly během podzimu, přidají seno, mrkev, kukuřici a jablka. Nadílku děti třídí do malých batůžků nebo košíčků, které si přinesly z domova. Pro ptáčky do krmítek připravují různá semínka, mák, ovesné vločky, ořechy, sušené jeřabiny. Takto připravené dobroty doneseme zítra do lesa a do krmítek.

  Licence

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

  Autor
  Mgr. Miroslava Strakatá

  Hodnocení od uživatelů

  Článek nebyl prozatím komentován.

  Váš komentář

  Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

  Článek není zařazen do žádného seriálu.

  Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

  Organizace řízení učební činnosti:

  Skupinová

  Organizace prostorová:

  Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí