Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výškopis na mapách ‒ praktická hodina při výuce zeměpisu
Odborný článek

Výškopis na mapách ‒ praktická hodina při výuce zeměpisu

18. 11. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Michal Kašpar

Anotace

Návod na praktickou hodinu, kterou zařazuji do výuky o mapách. Žáci vytváří trojrozměrný model fiktivního ostrova a touto praktickou činností se učí, co jsou vrstevnice a jak se znázorňuje výškopis na mapách.

Organizační informace

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Organizace práce: práce do dvojice (možné zadat práci i pro jednotlivce, ale to naráží na nedostatek pomůcek)

Kdy hodinu zařazuji: v primě, nauka o mapách

Motivace

Žáci se již předcházející hodinu/y učili o mapách. V následujících dvou hodinách se naučí, jak se znázorňuje výškopis.

Úkolem žáků bude vytvořit model „svého“ ostrova. Budou ho vytvářet z vrstev kartonu, které budou lepit na sebe. Následně jednotlivé vrstvy vybarví.

Učitel nakreslí na tabuli průřez a půdorys ostrova. Na tom žákům vysvětlí, co jsou vrstevnice, a postup práce. Je důležité znázornit vrstevnice (vrstvy kartonu) a skutečný tvar kopců na ostrově (na obrázku zelenou fixou). Na půdorysném zobrazení vysvětlíte, jak se znázorní údolí, kudy poteče řeka. Až budou žáci řezat jednotlivé vrstvy, je dobré jim to vysvětlit ještě na modelu.

Autor díla: Michal Kašpar

Vytváření ostrova

Potom žáci dostanou karton, řezátka a podložky a mohou začít. Doporučuji jim, aby začínali od vrcholu svého ostrova a další vrstvu udělali vždy o něco větší než předcházející. Podle nakresleného schématu vysvětlím, jak na modelu ostrova znázorní údolí (viz výše).

Autor díla: Michal Kašpar

Práce zatím vždy žáky velmi bavila a neměl jsem problémy s pracovní morálkou.

Autor díla: Michal Kašpar

Potom, co jsou vrstvy z kartonu vyřezány, žáci je slepí a vytvoří tak model ostrova.

Autor díla: Michal Kašpar

Kolorování

Poslední fází práce je znázornění výškopisu podle zásad barevné hypsometrie. Jako příklad může posloužit libovolná mapa ze školního atlasu. Z praxe doporučuji používat tempery, pastely nebo pastelky.

Autor díla: Michal Kašpar

Závěr

Během dvou hodin dokáží žáci vytvořit zajímavá dílka, která svědčí o tom, že pochopili, jak se znázorňuje výškopis na mapách, a dokážou číst mapu. O tom se můžete přesvědčit na dalších hodinách.

Autor díla: Michal Kašpar
Fotografie byla zveřejněna s laskavým svolením rodičů žáků.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Kašpar

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
18. 11. 2011
Velmi dobrá inspirace, jak studentům názorně, v podobě samostatné práce, přiblížit, pro představu náročnou, problematiku znázorňování výškupisu na mapách.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

tužka, karton, podložka, odlamovací nožík či řezátko, nůžky, lepidlo na papír, temperové barvy, pastely nebo pastelky